##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiyaYüklə 2,84 Mb.
səhifə14/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35


6. Bütun şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkili prinsiplərindən verilən hansının şərhidir?

 1. Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

 2. Pedaqoji prosesin tamlığı

 3. Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması

 4. Şagirdyönümlülük

 5. Fəaliyyətin stimullaşdırılması


7. Təlim strategiyalarina aid olanları seçin.

1 – Formalar

2 – Dərslik

3 – Üsullar

4 – Təhsilverənlər

5 – Vasitələr

6 – Təhsilalanlar

7 – Yanaşmalar

8 – Tədris vahidləri

 1. 2, 4, 6, 8

 2. 1, 2, 4. 6

 3. 3, 4, 6, 8

 4. 1, 3, 5, 7

 5. 2, 4, 6, 7


8. Təlim strategiyaları hansı məsələləri əhatə edir?

1 – Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

2 – Qiymətləndirmə növləri

3 – Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

4 – Təlimin nəticələri

5 – Məzmun standartları

6 – Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

 1. 1, 3, 6

 2. 2, 4, 5

 3. 2, 3, 4

 4. 1, 4, 5

 5. 2, 4, 6

9. Müasir dövrdə kimyanın tədrisi və təlimi zamanı hansı prinsiplərə əməl olunmalıdır? Düzgün cavabları seçin.

1 – Şagirdlərə azad təlim imkanı verilməlidir

2 – Müəllim daima öz elmi - metodiki səviyyəsini artırmağa çalışmalıdır

3 – Şagirdlərə maksimum bilik verilməlidir

4 – Təlim prosesi motivasiyayaradıcı olmalıdır

5 – Şagirdlərin maddi vəziyyəti nəzərə alınmalıdır

6 – Dəstəkləyici təlim mühiti yaradılmalıdır

7 – Təlim prosesi şagirdyönümlü olmalıdır

8 – Təlim prosesi müəllimyönümlü olmalıdır

9 – Təlim və tədris inkişafetdirici olmalıdır

10 – Təlim və tədris stimullaşdırıcı olmalıdır

 1. 2, 3, 5, 8, 10

 2. 1, 4, 5, 8, 10

 3. 1, 4, 6, 7, 9

 4. 7, 2, 3, 8

 5. 6, 3, 5, 2


10. Pedaqoji texnologiyaların növlərini seçin.

1 – Elmi texnologiya

2 – Təlim texnologiyası

3 – Mikrotexnologiya

4 – İnkişaf texnologiyası

5 – Prosessual texnologiya

6 – Tərbiyə texnologiyası

7 – Təsviri texnologiya

8 – Diaqnostika texnologiyası

 1. 1, 3, 5, 7

 2. 2, 4, 6, 8

 3. 3, 5, 6, 8

 4. 2, 3, 5, 6

 5. 1, 2, 3, 4


11. Şəxsiyyətyönümlü təlim texnologiyalarını seçin.

1 – Problemli şərh üsulu ilə təlim

2 – Əməkdaşlıqla təlim

3 – Tədqiqatçılıq üsulu ilə təlim

4 – Müxtəlif səviyyələrin təlimi

5 – Modullarla təlim

6 – Evristik təlim

7 – Biliklərin tam mənimsənilməsi

8 – Yaradıcılıq

9 – Lahiyələr metodu

10 – İnkişafetdirici

 1. 1, 3, 6, 8, 9

 2. 7, 9, 1, 3, 6

 3. 5, 6, 8, 9

 4. 3, 6, 8

 5. 2, 4, 5, 7, 9


12. Pedaqoji texnologiyaların prinsiplərini seçin.

1 – Müvafiqlik prinsipi

2 – İnkişafetdirici təlim prinsipi

3 – Humanitarlaşdırma prinsipi

4 – Maksimum bilik əldəetmə prinsipi

5 – Optimal psixi gərginlik prinsipi

6 – Bütün şagirdlərlə əks - əlaqə prinsipi

7 – Müəllimin liderlik prinsipi

8 – Təlimdə yaxın inkişaf zonasın yönəltmə prinsipi

10 – Müntəzəm olaraq təkraretmə prinsipi

 1. 1, 3, 4, 7, 9

 2. 2, 4, 5, 7, 9

 3. 1, 5, 4, 7, 9

 4. 1, 2, 4, 7, 8

 5. 2, 5, 6, 8, 10


13. Kimya təliminin təşkilinə verilən tələbləri ardıcıllıqla düzün.

1 – Dəstəkləyici təlim mühitinin yaradılması

2 – Pedaqoji prosesin tamlığı

3 – Şagirdyönümlülük

4 – Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

5 – İnkişafyönümlülük

6– Fəaliyyətin stimullaşdırılması

 1. 2, 4, 3, 5, 6, 1

 2. 1, 6, 5, 3, 4, 2

 3. 3, 5, 4, 6, 2, 1

 4. 6, 1, 3, 5, 2, 4

 5. 4, 3, 2, 1, 6, 5


14. Pedaqoji texnologiyaların növlərini məntiqi ardıcıllıqla düzün.

1 – Diaqnostika texnologiyası

2 – İnkişaf texnologiyası

3 – Təlim texnologiyası

4 – Tərbiyə texnologiyası

 1. 3, 4, 2, 1

 2. 1, 2, 4, 3

 3. 4, 2, 3, 1

 4. 2, 1, 4, 3

 5. 3, 1, 2, 4


15. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Təlimin təşkili prinsipləri

II – Pedaqoyi texnologiyaların prinsipləri

1-tərbiyəedici

2-şagiryönümlülük

3-bütün şagirdlərlə əks-əlaqə

4-dəstəkləyişi təlim mühitinin yaradılması

5-müntəzəm olaraq təkraretmə

6-fəaliyyətin stimullaşdırılması

7-təlimdə yaxın inkişaf zonasına yönəltmə

8-bərabər imkanların yaradılması

 1. I-1,3,5,7; II-2,4,6,8

 2. I-2,3,5,7; II-1,4,6,8

 3. I-5,6,7,8; II-1,2,3,4

 4. I-2,4,6,8; II-1,3,5,7

 5. I-3,5,6,8; II-1,2,4,7


16. Texnoloji yanaşmanın strukturuna aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Şaquli

II– Üfiqi

1 - elmi - nəzəri texnologiya

2 - formal - təsviri texnologiya

3 - metatexnologiya

4 - prosessual - aktv

5 - mezatexnologiya

6 - elmi - ptaktiki texnologiya

7 - makrotexnologiya

8 - mikrotexnologiya 1. Yüklə 2,84 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə