##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiyaYüklə 2,84 Mb.
səhifə16/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35

3, 5 ,6

 • 2, 4, 7


  14. Fəal təlimin üsullarını seçin

  1 – Müzakirə

  2 – Qeyri-standart dərs

  3 – Beyin həmləsi

  4 – Kiçik qruplarla iş

  5 – Venn diaqramı

  6 – Debatlar

  7 – Motivasiya

  8 – Tədqiqat sualı

  1. 1, 2, 4, 6

  2. 2, 3, 7, 8

  3. 3, 4, 5, 7

  4. 2, 4, 6, 8

  5. 1, 3, 5, 6

  15. Fəal təlimin əsaslandığı amilləri seçin.

  1 – əməkdaşlıq

  2 – prinsipiallıq

  3 –fəal dərketmə

  4 – fəal davranma

  5 – təfəkkürün müstəqilliyi

  6 – müəllimin intensiv biliklər verməsi

  7 – biliklərin müstəqil əldə edilməsi

  8 - şagirdlərin maksimum bilik qazanması

  1. 1, 4, 6

  2. 2, 4, 6, 8

  3. 1, 5, 2, 4

  4. 1, 3, 5, 7

  5. 7, 8, 6


  16. Fəal təlimin üsullarını seçin.

  1 – Rollu oyunlar

  2 – Venn diaqramı

  3 – Müntəzəm təkraretmə

  4 – Demonstrasiyalı müsahibə

  5 – Beyin həmləsi

  6 – Müsahibə

  7 – Müzakirə

  8 – Reproduktiv

  1. 3, 4, 6, 8

  2. 5, 6

  3. 7, 8

  4. 1, 2, 5, 7

  5. 2, 3, 6, 8


  17. Fəal təlimdə nəzərdə tutulan təlim modelinin komponentlərini seçin.

  1 – Təlimin priyomları

  2 – Təlimin məzmunu

  3 – Öyrədici mühit

  4 – Təlimin planlaşdırılması

  5 – Təlimin metodları

  6 – Təlimin prinsipləri

  7– Qiymətləndirmə

  8 – Təlimin məqsədi

  1. 1, 4, 6, 8

  2. 2, 4, 5, 6

  3. 1, 3, 4

  4. 2, 3, 5, 7

  5. 3, 4, 6


  18. Fəal dərsin mərhələlərinin ardıcıllığı hansı halda düzgün verilmişdir?

  1 - Tədqiqatın aparılması

  2 - Motivasiya, problemin qoyuluşu

  3 - İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili

  4 - Nəticə və ümumiləşdirmə

  5 - Qiymətləndirmə və refleksiya

  6 - Yaradıcı tətbiqetmə

  7 - İnformasiya mübadiləsi

  1. 2, 1, 7, 3, 4, 6, 5

  2. 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7

  3. 2, 1, 3, 5, 6, 7, 4

  4. 2, 3, 1, 5, 4, 7, 6

  5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


  19. Fəal təlimdə problemli vəziyyətin yaradılması ardıcıllığını müəyyən edin.

  1 – Problemin qoyuluşu

  2 – Şagirdlərin fəallığı

  3 – Təfəkkürün fəallaşması;

  1. 1, 3, 2,

  2. 3, 2, 1

  3. 1, 2, 3

  4. 2, 3, 1

  5. 3, 1, 2


  20. Fəal təlimdə problemli vəziyyətin yaradılması və tədqiqi üçün vacib olan xüsusiyyətlərin ardıcıllığını müəyyən edin.

  1 – Şagirdə öz bacarığını həyata keçirməyə imkan verən

  2 – Müxtəlif fərziyyələr yaradan

  3 – Şagirdin inamlarına müvafiq olan

  4 – Diqqət cəlb edən və maraqlı

  5 – Müstəqil tədqiqat üçün mümkün olan

  1. 4, 2, 5, 3, 1

  2. 2, 5, 3, 1, 4

  3. 3, 1, 2, 5, 4

  4. 5, 1, 3, 4, 2

  5. 1, 3, 2, 5, 4


  21. Təlim üsullarının dövrlər üzrə ardıcıllığını müəyyən edin.

  1 – Problemli təlim

  2 – Dialoji təlim

  3 – İzahlı illüstrativ təlim

  4 – Fəal təlim

  1. 3, 2, 4, 1

  2. 2, 3, 1, 4

  3. 1, 4, 3, 2

  4. 1, 2, 3, 4

  5. 4, 3, 2, 1


  22. Fəal təlimin əsaslandığı amillərin ardıcıllığını müəyyən edin

  1 – Şagirdlər tərəfindən biliklərin müstəqil əldə edilməsinə

  2 – Şagirdlərin fəal dərketmə mövqeyinə

  3 – Problemli şəraitin yaradılmasına

  4 – Təfəkkürün müstəqilliyinə

  5 – Təfəkkürün sərbəstliyinə

  6 – Şagirdlərin fikrlərini sübuta yetirməsinə

  7 – Şagirdlərin sərbəst fikir söyləməsinə

  8 – Şagirdlərin bilikləri yaradıcı tətbiq etməsinə

  9 – Əməkdaşlığa

  1. 4, 2, 7, 5, 1, 8, 6, 3, 9

  2. 3, 9, 4, 5, 2, 1, 8, 7, 6,

  3. 5, 2, 4, 1, 9, 8, 7, 6, 3

  4. 6, 3, 7, 9, 8, 4, 1, 5, 2

  5. 2, 1, 4, 3, 9, 6, 7, 5, 8


  23. Ənənəvi və fəal təlimlə onlara aid olan səciyyəvi xüsusiyyətlər arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

  I – Fəal təlimin xüsusiyyətləri

  II – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri

  1- müəllim tərəfindən şüurlu surətdə idraki problem situasiyanın yaradılması

  2 - problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması

  3 - biliklərin hazır şəkildə təqdim olunması

  4 - yaddaşa üstünlük verilməsi

  5 - şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi üçün şəraitin yaradılması

  6 - şagirdlərin icraçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi üçün şəraitin yaradılması

  7 - şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin bacarıqlara çevrilməsinə şəraitin yaradılması

  8 - şagirdlərin maksimum bilik qazanmaları üçün müəllimin fəaliyyətinin üstünlüyü

  1. I - 3, 4, 8; II - 2, 5, 7

  2. I - 1, 2, 5, 7; II - 3, 4, 6, 8

  3. I - 3, 4, 6, 8; II - 1, 2, 5, 7

  4. I - 4, 5, 7; II - 1, 2, 3

  5. I - 1, 4, 8; II - 2, 3, 7


  24. Fəal dərsin səmərəliliyini təmin edən psixoloji mexanizmlərlə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

  I – Problemli vəziyyətin yaradılması

  II – Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi

  III – Psixoloji dəstək - hörmət və etibar

  1 - müxtəlif fərziyələrin yaranması

  2 - müəllimlə valideyinin əməkdaşlığı  Yüklə 2,84 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə