##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 2// level= 1// sumtest=11 // name=KTM - in məzmunu, quruluşu və tədqiqat üsulları. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə2/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

##num= 2// level= 1// sumtest=11 // name=KTM - in məzmunu, quruluşu və tədqiqat üsulları. //1. KTM - in əsas təsir obyektləri hansılardır?

A) Pedaqoji universitetin müəllim kollektivi və orta məktəbin bütün şagirdləri

B) Ümumtəhsil məktəblərinin VII - XI sinif şagirdləri və pedaqoji universitet tələbələri

C) Orta ümumtəhsil və texniki peşə məktəblərinin şagirdləri

D) Ali məktəblərin tələbələri və orta məktəbin bütün şagirdləri

E) Orta məktəblərin müəllimləri və şagirdləri

2. Kimya metodikası predmetinin elmi əsasını nə əşkil edir?

A) Kimya elminin qanunları

B) Kimya elminin nəzəri və konkret materialları

C) Kimyada tətbiq edilən təlim üsulları

D) Kimyanın ümumi didaktik prinsipləri

E) Kimya eksperimenti

3. KTM - də tətbiq olunan əsas ümumi pedaqoji tədqiqat üsulları hansılardır?

1 - Müşahidə

2 - Şagirdlərin dərs zamanı fəaliyyətlərini izləmək

3 - Təlim - tərbiyə müəssisələrinin sənədlərinin öyrənilməsi

4 - Elmi hipotez

5 - Məktəbdə və sinifdən kənar məşğələlərdə şagirdlərin fəliyyətini araşdırmaq

6 - Pedaqoji eksperiment

7 - Kimyanın elmi və nəzəri əsaslarına aid eksperiment, praktiki tədqiqat aparmaq

8 - Təlim - tərbiyə üzrə qanunauyğunluqların çıxarılması

9 - Nəzəri tədqiqat

10 - Şagirdlərin inkişaf səviyyəsi ilə əlaqədar tədqiqat aparmaq

A) 3, 5, 7, 9, 10

B) 2, 5, 7, 9, 10

C) 1, 3, 4, 6, 8, 9

D) 1, 2, 5, 6, 8, 9

E) 1, 4, 6, 7, 9, 10

4. Nəzəri kursun 1 - ci bölməsində hansı ümumi məsələlər aydınlaşdırılır?

1 – İlk kimyəvi anlayışların tədrisi metodikası

2 – KTM - in məqsəd və vəzifələri

3 – Məktəb kimya kursunun ayrı ayrı bölmələrinin tədrisi metodikası

4 – Kimyanın tədrisi üsulları

5 – Kimya təliminin təşkili formaları

6 – Məktəb kimya kursunun ayrı - ayrı mövzularının tədrisi üsulu

7 – KTM - in predmeti və ümumi əsasları

8 – Kimyanın əsas qanunlarının öyrədilməsi metodikası

9 – Orta məktəbdə kimya kursunun məzmunu və quruluşu

A) 2, 3, 6, 8, 9

B) 1, 3, 6, 8,

C) 2, 4, 5, 7, 9

D) 5, 7, 8, 9

E) 1, 3, 5, 7, 8

5. Hansılar KTM - in tədqiqat üsullarına aiddir?

1 – Müşahidə

2 – Müsahibə

3 – Elmi hipotez

4 – Pedaqoji eksperiment

5 – Dialoq

6 – Demonstrasiya

7 – Pedaqoji qrafika

8 – Nəzəri tədqiqat

A) 1, 7, 6, 5

B) 5, 6, 3, 7

C) 1, 3, 4, 8

D) 3, 2, 4, 8

E) 2, 8, 6, 7

6. KTM kursunun bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Məktəb kimya kursunun ayrı - ayrı bömələrinin tədrisi metodikası

2 - Orta məktəbdə kimya metodikasının ümumi məsələləri

3 – Məktəb kimya kursunun əsas bölmələri və mövzuları üzrə kimya eksperimentinin metodikası və texnikası

4 – Kimya eksperimentinin texnikası və metodikasının ümumi məsələləri

A) 2, 1, 4, 3

B) 3, 1, 4, 2

C) 1, 2, 3, 4

D) 4, 3, 2, 1

E) 3, 4, 1, 2

7. KTM kursunun I bölməsinə aid olan mövzuların tədrisi ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Kimya tədrisinin metodiki prinsipləri

2 – KTM - in tədqiqat üsulları

3 – Kimya təliminin üsulları

4 – Kimya təliminin köməkçi formaları

5 – Müasir didaktik priyomlar

A) 2, 1, 3, 5, 4

B) 1, 2, 4, 3, 5

C) 4, 5, 3, 2, 1

D) 4, 3, 2, 1, 5

E) 4, 3, 5, 1, 2

8. KTM kursunun birinci bölməsinə aid olanları ardıcıllıqla düzün

1 - Kimyanın tədrisi üsulları

2 – Orta məktəblərdə kimya təliminin təşkilat formaları

3 – Şagirdlərin kimyadan bilik və bacarıqlarının yoxlanılması

4 – Kimyadan tədris işinin planlaşdırılması

5 – Kimya dərslərində müasir didaktik priyomlardan istifadə

A) 2, 4, 3, 1, 5

B) 3, 4, 2, 1, 5

C) 4, 3, 5, 1, 2

D) 5, 4, 2, 3, 1

E) 1, 5, 3, 2, 4

9. KTM kursunun bölmələrinə aid olanları seçin və uyğunluğu müəyyən edin

I – KTM - in nəzəri hissəsinin I bölməsinə

II – KTM - in nəzəri hissəsinin II bölməsinə

III – KTM - in praktiki hissəsinə

1 - Orta məktəbdə kimya kursunun məzmunu və quruluşu

2 - İlk kimyəvi anlayışlar mövzusunun tədrisi

3 - Orta məktəbdə kimya təliminin təşkili formaları

4 - Kimya eksperimentinin metodikası və texnikası

A) I - 2; II - 3; III – 1

B) I - 4; II - 1; III - 2

C) I - 2; II - 4; III - 1

D) I - 4; II - 1, ; III - 3

E) I - 1, 3; II - 2; III - 4

10. Uyğunluğu müəyyən edin

I - KTM - in tədqiqat üsulları

II - Tələbələrin tədris işlərinin metodları

1 – kimya metodikası üzrə mühazirələr

2 – müşahidə

3 – nəzəri tədqiqat

4 – xüsusi kursu dinləmək və xüsusi praktikum yerinə yetirmək

5 – təlim - tərbiyə prosesi üzrə qanunauyğunluqlar çıxartmaq

6 – pedaqoji eksperiment

7 – seminar məşğələləri

8 – elmi - hipotez

A) I - 1, 4, 7; II - 2, 3, 5, 6, 8

B) I - 1, 4, 7, 8; II - 2, 3, 5, 6

C) I - 3, 5, 4, 7; II - 1, 2, 6, 8

D) I - 2, 3, 5, 6, 8: II - 1, 4, 7

E) I - 2, 3, 4, 7; II - 1, 5, 6, 8

11. KTM kursunun bölmələri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Nəzəri kursun birinci bölməsi

II – Nəzəri kursun ikinci bölməsi

1 – qeyri - üzvi birləşmələrin əsas siniflərinin tədrisinin mühüm məsələləri

2 – orta məktəbdə kimya kursunun məzmunu və quruluşu

3 – kimyanın didaktik prinsipləri

4 – D. İ. Mendeleyevin dövri qanunu və dövrü sisteminin tədrisi metofikası

5 – kimyanın metodoloyi əsasları

6 - kimyanın tədrisi üsullrı

7– məhlullar və elektrolitik dissosiasiya mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri

8– üzvi maddələrin öyrədilməsi metodikası

A) I - 1, 4, 7, 8; II - 2, 3, 5, 6

B) I - 1, 2, 4, 8; II - 3, 5, 6, 7

C) I - 1, 4, 5, 6; II - 2, 3, 7, 8

D) I - 2, 3, 5, 6; II - 1, 4, 7, 8

E) I - 1, 2, 6, 8; II - 3, 4, 5, 7


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə