##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 18// level= 1// sumtest=18 // name=Qeyri - üzvi birləşmələrin əsas siniflərinin tədrisinin mühüm məsələləri. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə21/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35

##num= 18// level= 1// sumtest=18 // name=Qeyri - üzvi birləşmələrin əsas siniflərinin tədrisinin mühüm məsələləri. //1. Turşular haqqında ilk məlumatlar hansı sinifdə və hansı mövzunun tədrisində verilir?

A) VIII sinifdə. Oksidlərin xassələri

B) VIII sinifdə. Qeyri - üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri

C) IX sinifdə. Elektrolitlərin dissosiasiya

D) VII sinifdə. Hidrogenin xassələri

E) VII sinifdə. Hidrogenin alınması

2. Hansı mövzunun tədrisində əsaslar haqqında ilkin məlumat verilir?

A) Hidrogenin alınması

B) Oksigenin xassələri

C) Hidrogenin xassələri

D) Oksidlərin xassələri

E) Məhlullar

3. Kimyəvi xassələrinə görə oksidlər neçə qrupa bölünür?

A) 4

B) 2

C) 6

D) 5

E) 3

4. Xrom kimyəvi elementı hansı oksidləri əmələ gətirir?

A) Əsasi, amfoter, qarışıq

B) Əsasi, amfoter

C) Yalnız əsasi

D) Yalnız turşu

E) Əsasi, amfoter, turşu

5. Oksidlər hansı üsullarla alınır?

1 - Bütün qeyri metalların oksigenlə qarşılıqlı təsirindən

2 - Əksər duzların və suda həll olmayan hidroksidlərin parçalanmasından

3 - Oksigenin giymətli metallarla qarşılıqlı təsirindən

4 - Bəzi oksidlərin digər oksidləri öz birləşmələrində sıxışdırıb çıxarmasından

5 - Qələvilərin parçalanmasından

6 - Əksər bəsit və mürəkkəb maddələrin oksigendə yanmasından

7 - Bütün metalların oksigenlə qarşılıqlı təsirindən

8 - Əksər turşuların parçalanmasından

9 - Bəzi oksidlərin parçalanmasından

A) 2, 4, 5, 6

B) 1, 3, 5, 7, 9

C) 4, 6, 7, 9

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 2, 4, 6, 8, 9

6. Hidrogen mövzusunun tədrisində şagirdlər qeyri - üzvi birləşmələrin hansı sinifləri ilə tanış olurlar?

1 – Oksidlər

2 – Turşular

3 – Peroksidlər

4 – Duzlar

5 – Persulfidlər

6 – Əsaslar

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 6

E) 1, 4, 5

7. Oksidlərin təsnifatına aid olanları seçin

1 – Əsasi oksid

2 – Superoksid

3 – Turşu oksidi

4 - Osonoid

5 – Amfoter oksid

6 – Peroksid

7 – Qarışıq oksid

8 – Flüor oksid

A) 2, 4, 6, 8

B) 1, 3, 5, 7

C) 1, 2, 3, 6

D) 3, 4, 5, 8

E) 2, 4, 6, 7

8. Qeyri - üzvi birləşmələrin mühüm siniflərinin tədrisində fəal təlimin əsasən hansı üsullarından istifadə edilə bilər?

1 – Diskusiya

2 – BİBÖ

3 - Ziqzaq

4 – Problemli vəziyyət

5 – Şaxələndirmə

6 - Rollu oyunlar

7 - Şifahi şərh

8 - Mühazirə

9 - Venn diaqramı

A) 1, 3, 7

B) 2, 5, 6

C) 7, 8, 9

D) 2, 7, 8

E) 1, 2, 3

9. Turşu oksidlərindən ibarət sıranı seçin

1 – Xrom(III)oksid

2 – Natrium - oksid

3 – Karbon(IV)oksid

4 – Manqan(VII)oksid

5 – Dəmir(III)oksid

6 – Alüminium - oksid

7 – Xrom(VI)oksid

8 – Manqan(IV)oksid

9 – Kükürd(VI)oksid

A) 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 5, 6

C) 3, 4, 7, 9

D) 2, 5, 6

E) 1, 2, 3

10. Qeyri - üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri arasında genetik əlaqəni verəndə əsasən hansı prinsiplər gözlənilməlidir?

1 – Əks - əlaqə

2 – Sistemlilik

3 – Fəallıq

4 – Ardıcıllıq

5 – İnteqrativlik

6 – Elmilik

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 6

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 4

11. Qeyri - üzvi birləşmələr arasında genetik əlaqəni əks etdirən ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Metal

2 – Hidroksid

3 – Duz

4 – Metalın oksidi

A) 4, 1, 2, 3

B) 2, 3, 4, 1

C) 3, 2, 4, 1

D) 1, 4, 2, 3

E) 2, 3, 1, 4

12. Turşuları qüvvətliliyinin azalmasıı sırası ilə düzün

1 – Sulfat turşusu

2 – Nitrat turşusu

3 – Karbonat turşusu

4– Silikat turşusu

5– Perxlorat turşusu

6 – Sulfit turşusu

7– Sulfid turşusu

A) 5, 1, 2, 6, 3, 7, 4

B) 4, 7, 3, 6, 2, 1, 5

C) 2, 6, 1, 3, 5, 7, 4

D) 3, 7, 1, 6, 7, 4, 2

E) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

13. Hansı sıradakı ardıcıllıq qeyri - üzvi birləşmələr arasındakı genetik əlaqəni düzgün əks etdirir ?

1 – Əsasi oksid

2 – Metal

3 – Duz

4 – Əsas

A) 4, 3, 2, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 1, 2

D) 2, 1, 4, 3

E) 1, 4, 2, 3

14. Turşuların öyrənilməsi prosesi hansı ardıcıllıqla aparılır?

1 – Adlandırılması

2 – Tərkibi

3 – Fiziki xassələri

4 – Qrafik formulları

5 – Kimyəvi xassələri

6 – Təsnifatı

7 – Alınması

A) 1, 7, 6, 3, 2, 5, 4

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 4, 5, 3, 7, 1, 6, 2

D) 7, 3, 5, 4, 2, 6, 1

E) 2, 6, 1, 7, 3, 5, 4

15. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Bir əsaslı turşular

II – İki əsaslı turşular

1 – Sirkə turşusu

2 – Sulfat turşusu

3 – Fosfit turşusu

4 – Ortofosfat turşusu

5 – Pirofosfat turşusu

6 – Xlorid turşusu

7 – Qarışqa turşusu

8 – Hipofosfit turşusu

9 – Karbonat turşusu

10 – Oksalat turşusu

A) I - 3, 9, 10; II - 2, 4, 5

B) I - 2, 4, 5; II – 1, 7, 8

C) I - 2, 3, 9, 10; II - 1, 6, 7, 8

D) I - 2, 3, 7, 8; II - 4, 5, 9, 10

E) I - 1, 6, 7, 8; II - 2, 3, 9, 10

16. Uyğunluğu müəyyən edin

I - Əsasi oksid

II - Turşu oksidi

III - Qarışıq oksid

1– CaO

2 – ZnO

3 – SO3

4 – Na2O

5 – Fe3O4

A) I - 3, 5; II - 1; III - 4

B) I - 2; II - 5; III - 1

C) I - 1, 4; II - 3; III - 5;

D) I - 3; II - 4; III - 1

E) I - 5; II - 1; III - 2

17. Uyğunluğu müəyyən edin

Oksigenlə reaksiyaya daxil olan maddələr

I – Na

II – Ca

III – K

Reaksiya məhsulları

1 – oksid

2 – peroksid

3 – duz

4 – superoksid

5 – turşu

A) I - 2; II - 1; III - 4

B) I - 3; II - 5; III - 1

C) I - 4; II - 2; III - 3

D) I - 1; II - 3; III - 5

E) I - 5; II - 4; III - 2

18. Uyğunluğu müəyyən edin

H2O2 → X + Y

X + Na → NaOH + Z

I – X

II – Y

III – Z

1 - O2

2 - H2

3 - H2O

4 - Na2O

5 - NaOH

A) I - 4; II - 5; III - 3

B) I - 3; II - 1; III - 2

C) I - 1; II - 3; III - 4

D) I - 2; II - 4; III - 5

E) I - 5; II - 2; III - 1


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə