##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 23// level= 1// sumtest=17 // name= Metallar və onların ümumi xassələri. Dövri sistemin I - III qrupunun əsas yarımqrup metalları mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə26/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35

##num= 23// level= 1// sumtest=17 // name= Metallar və onların ümumi xassələri. Dövri sistemin I - III qrupunun əsas yarımqrup metalları mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. //1. Elektroliz mövzusunun tədrisində hansı anlayışlar inkişaf etdirilir?

A) Anion, valentlik, proton, elektron

B) Atom, molekul, ion, elektron, kation

C) Elektrolit, kation, anion, katod, anod, oksidləşmə, reduksiya

D) Oksidləşmə, hidroliz, elektron, dissosiasiya

E) Katod, hidroliz, molyarlaşma, korroziya

2. Qələvi metalların atom radiusu və bərkliyi litiumdan seziuma doğru getdicə necə dəyişir?

A) Artır, artır

B) Azalır, azalır

C) Artır, azalır

D) Artır dəyişmir

E) Azalır, artır

3. Bütün metallar üçün ümumi olan xassə hansıdır?

A) Reduksiyaedicilik

B) Adi şəraitdə oksidləşmək

C) Oksidləışdirilicik

D) Xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olmaq

E) Su ilə reaksiyaya daxil olmaq

4. Sənayedə natrium və kaliumun hansı duzlarının suda məhlillarını elektroliz etməklə qələvi alırlar?

A) Ortofosfatlarının

B) Karbonatlarının

C) Sulfatlarının

D) Nitratlarının

E) Xloridlərinin

5. Təbiətdə yayılmasına görə metallar arasında birinci yeri tutan element üçün hansı ifadə doğru deyil?

A) Gümüşü ağ rəngli, yüngül metaldır

B) Su ilə reaksiyaya daxil olaraq qələvi əmələ gətirir

C) Elektriki və istiliyi yaxşı keçirir

D) Oksidi və hidroksidi amfoter xassəlidir

E) Qələvi məhlulu ilə reaksiyaya girir

6. “Metallar” mövzusunun öyrənilməsi prosesində hansı anlayışların inkişaf etdirilməsi mümkündür? Düzgün cavabları seçin

1 – Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları

2 – Kimyəvi rabitə

3 – Valentlik

4 – Kimyəvi işarə

5 – Metalların fəallıq sırası

6 – Molyar kütlə

7 – Metal rabitəsi

A) 2, 4, 6

B) 3, 4, 6

C) 3, 4, 6, 7

D) 1, 2, 5, 7

E) 3, 4, 5

7. “Metalların ümumi xassələri” mövzusunun tədrisində şagirdlərdə hansı yeni anlayışların formalaşdırılması mümkündür? Düzgün cavabları seçin

1 - Metal rabitəsi

2 – Hidroliz

3 - Elektroliz

4 – Dissosiasiya

5 – Pirometallurgiya

6 – Xəlitə

7– Oksidləşmə dərəcəsi

8 – Korroziya

9 – Hidrometallurgiya

10 – Valentlik

A) 2, 4, 6, 7, 8, 9

B) 2, 4, 7, 10

C) 1, 3, 7, 10

D) 1, 3, 5, 6, 8, 9

E) 5, 6, 7, 10

8. Su ilə temperatur şəraitində reaksiyaya girən metalları seçin

1 - Ca

2 – Mg

3 – Cu

4 – Zn

5 – Na

6 – Sn

7 - Ag

A) 3, 4, 7

B) 1, 3, 5

C) 3, 5, 7

D) 4, 5, 6

E) 2, 4, 6

9. Müvəqqəti codluğu necə aradan qaldırmaq olar? Düzgün cavabları seçin

1 – Suyu qaynatmaqla

2 – Suya Na2CO3 əlavə etməklə

3 – Suya HCl əlavə etməklə

4 – Suya Ca(OH) 2 əlavə etməklə

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 2, 3

E) 1, 2, 3

10. Metalları atom radiusunun artması ardıcıllığı ilə düzün

1 – Na

2 – Li

3 – K

4 – Rb

A) 2, 1, 3, 4

B) 4, 3, 1, 2

C) 1, 3, 2, 4

D) 4, 2, 3, 1

E) 1, 2, 3, 4

11. Suda məhlulda elektroliz zamanı Cl - , J - , Br - , anionlarının anodda oksidləşmə ardıcıllığını göstərin.

A) J - , Cl - , Br - ,

B) J - , Br - , Cl -

C) Cl - , Br - , J -

D) Cl - , J - , Br -

E) Br - , J - , Cl -

12. Metalları reduksiyaedicilik sırasının artması ardıcıllığı ilə düzün

1 – Rb, Cs

2 – Na, K

3 – Ca, Li

4 – Al, Be

5 – Mg

A) 4, 5, 3, 2, 1

B) 1, 2, 3, 5, 4

C) 1, 2, 4, 3, 5

D) 5, 3, 4, 1, 2

E) 3, 2, 5, 1, 4

13. Metalları elektrik keçiriciliyinin azalması ardıcıllığı ilə düzün

1 – Al, Mg

2 – Cu, Au

3 – Zn, Fe

4 – Pb, Hg

5– Ag

A) 3, 5, 4, 2, 1

B) 4, 3, 1, 2, 5

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 2, 3, 1, 5, 4

E) 5, 2, 1, 3, 4

14. Metalların alınması üsulu ilə alınan metallar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Pirometallurgiya

II – Hidrometallurgiya

III – Elektrometallurgiya

1 – Na, K

2 – Fe, Zn

3 – Au, Ag

A) I - 3; II - 2; III - 1

B) I - 1; II - 2; III - 3

C) I - 3; II - 1; III - 2

D) I - 1; II - 3; III - 2

E) I - 2; II - 3; III - 1

15. Uyğunluğu müəyyən edin

Metallar

I – Na

II – K

III – Li

Oksidləşmə məhsulu

1 – oksid

2 – superoksid

3 –peroksid

A) I - 1; II - 2; III - 3

B) I - 1; II - 3; III - 2

C) I - 3; II - 2; III - 1

D) I - 3; II - 1; III - 2

E) I - 2; II - 3; III - 1

16. Uyğunluğu müəyyən edin

I - Təbii gips

II - Ölü gips (susuz)

III - Yandırılmış gips (alebastr)

1 – CaSO4

2 – CaSO4 . 2H2O

3 – (CaSO4) 2 . H2O

4 – CaCO3

5 – Ca(HSO4) 2

A) I - 5; II - 4; III - 2

B) I - 4; II - 5; III - 1

C) I - 3; II - 2; III - 4

D) I - 2; II - 1; III - 3

E) I - 1; II - 3; III - 5

17. Metalların təbiətdə yayılması ilə onlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I - Birləşmələr şəklində yayılan metallar

II - Sərbəst halda yayılan metallar

1 - Ag

2 - Na

3 - Pt

4 - K

5 - Ca

6 - Au

7 - Mg

A) I - 2, 4, 5, 7; II - 1, 3, 6

B) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5

C) I - 2, 3, 6; II - 1, 4, 5

D) I - 1, 3, 7; II - 2, 4, 5, 6

E) I - 5, 3, 6; II - 4, 5, 7


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə