##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 24// level= 1// sumtest=14 // name=Əlavə yarımqrup metalları. Metallurgiya mövzusunun tədrisinin mühüm məsələləri. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə27/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35

##num= 24// level= 1// sumtest=14 // name=Əlavə yarımqrup metalları. Metallurgiya mövzusunun tədrisinin mühüm məsələləri. //1. ZnCl2 məhlulunda olan CuCl2 qarışığını kənar etmək üçün məhlula hansı maddəni əlavə etmək lazımdır?

A) AgNO3

B) KOH

C) K2S

D) Zn

E) Mg

2. Tərkibində 4% kənar qarışığı olan 50q pirit nümunəsinin tam yanmasından neçə qram dəmir(III)oksid əmələ gələr?

A) 56

B) 16

C) 32

D) 64

E) 24

3. MnO2 + H2SO4 (qatı) → reaksiyasından hansı maddələr alınır?

A) MnSO4, H2O, O2

B) Mn(SO4) 2, H2O

C) MnSO4, H2O

D) Mn2(SO4) 3, H2O

E) MnSO4, Mn2(SO4) 3, H2O

4. Na və Cu metalları qarışığı üzərinə əvvəlcə su, sonra isə dəmir(II)nitrat məhlulu əlavə edilərsə, hansı birləşmə çöküntü halında ayrılar?

A) Dəmir(II)hidroksid

B) Mis(II)nitrat

C) Dəmir yanığı

D) Mis(II)hidroksid

E) Dəmir(III)hidroksid

5. Cu, Zn, Cr, Fe üçün doğru olanları seçin

1 – Dəyişkən vaientli elementlərdirlər

2 – Əlavə yarımqrup elementləridirlər

3 – Qızdırıldıqda sudan hidrogen ayırırlar

4 – Qızdırıldıqda hidroksidləri parçalanır

A) 2, 4

B) 1, 3

C) 1, 4

D) 3, 4

E) 2, 3

6. Natrium metalı FeCl3 məhlulu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda hansı məhsullar alınar? Düzgün cavabları seçin

1 – H2

2 - Fe

3 – NaCl

4 - Fe(OH) 3

5 - FeCl2

6 - NaOH

7 – Fe(OH) 2

A) 2, 5, 6

B) 2, 5, 7

C) 1, 3, 4,

D) 1, 5, 7

E) 2, 3, 5

7. Dəmir(II)nitratın parçalanmasından hansı məhsullar alınır? Düzgün cavabları seçin

1 – Fe2O3

2 - FeO

3 – NO2

4 - Fe(NO) 2

5 – O2

A) 1, 4

B) 2, 4, 5

C) 2, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5

8. Dəmirin aşağıdakı maddələrdən hansıları ilə reaksiyasından onun üç valentli birləşməsi alınır?

1 – duru HNO3

2 – qatı HCl

3 – qatı H2SO4

4 – duru H2SO4

5 – qatı HNO3

A) 3, 4, 5

B) 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 3, 5

9. Na2FeO4 – ün hidroliz məhsulları hansılardır? Düzgün cavabları seçin

1 – NaFeO2

2 - NaOH

3 - H2O2

4 – O2

5 – Fe(OH) 2

6 – Fe(OH) 3

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 3, 5, 6

10. Əlavə yarımqrup metallarının fəallıqlarının artması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Au

2 – Cu

3 - Ag

A) 1, 3, 2

B) 2, 3, 1

C) 1, 2, 3

D) 2, 1, 3

E) 3, 2, 1

11. H2SO4 (1) , BaCl2 (2) , KOH (3) və KHSO4 (4) reaktivlərini hansı ardıcıllıqla istifadə etməklə KCl duzu almaq olar?

A) 1, 3, 4

B) 2, 4

C) 1, 3, 2

D) 4, 1, 3

E) 3, 4

12. Çuqunun dəmirin birləşmələrindən alınması reaksiyalarının ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Dəmir(II)oksid

2 - Dəmir yanığı və ya maqnitli dəmir daşı

3 - Dəmir(III)oksid

4 - Dəmir(IV)oksid

5 - Fəmir(III)hidroksid

6 - Sementit

7 - Dəmir

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 2, 6, 7

C) 5, 3, 1, 2, 7

D) 6, 7, 1, 2, 3

E) 3, 2, 1, 7, 6

13. Metallarla onların yerləşdikləri qrup arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – I qrupun əlavə yarımqrupu

II – VI qrupun əlavə yarım qrupu

III - VIII qrupun əlavə yarımqrupu

1 – Al, Zn

2 – Cu, Ag

3 – Fe, Co

4 – Cr, Mo

5– Ca, Cd

6– Mn, Ni

A) I - 3; II - 2; III - 4

B) I - 1, II - 5; III - 6

C) I - 2; II - 4; III - 3

D) I - 5; II - 1; III - 2

E) I - 6; II - 3; III - 5

14. Metallarla onların sənayedə alınması üsulları arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Pirometallurgiya

II – Hidrometallurgiya

III - Elektrometallurgiya

1 - Na, Al

2 - Zn, Sn

3 - Cd, Mo

4 - Au, Ca

5 - Fe, Ag

A) I - 5; II - 1; III - 4

B) I - 4; II - 2; III - 3

C) I - 1; II - 5; III - 2

D) I - 3; II - 4; III - 5

E) I - 2; II - 3; III - 1


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə