##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 26// level= 1// sumtest=21 // name=Azot və karbon yarımqrupu mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə29/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
#101990
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

##num= 26// level= 1// sumtest=21 // name=Azot və karbon yarımqrupu mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. //

1. Hansı ifadə azota aid deyil?


A) Atmosferin əsas tərkib hissəsini təşkil edir

B) Havadan yüngül qazdır

C) Hidrogenlə adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur

D) Xarici elektron təbəqəsində beş elektron var

E) Hidrogenli birləşməsi əsasi xassəlidir2. “Azot yarımqrupu” mövzusunun tədrisi prosesində ammonium ionu və ammonium –xlorid molekulunun əmələ gəlməsi misalında şagirdlərdə kovalent rabitənin hansı xüsusi halı haqqında anlayışın yaradılması məqsədəuyğundur ?

A) Donor - akseptor rabitəsi

B) Polyar rabitə, qeyri - polyar rabitə

C) Qeyri - polyar rabitə, hidrogen rabitəsi

D) Hidrogen rabitəsi, donor - akseptor rabitəsi

E) Polyar rabitə

3. NaBr + H2SO4 (qatı) → reaksiyasından alınan məhsullar hansılardır?

A) Na2SO4, Br2, SO2

B) Na2SO4, HBr

C) Na2SO4, Br2, H2O

D) Na2SO4, Br2, NaHSO4

E) Na2SO4, Br2, SO2, H2O

4. Közərmiş mis(II)oksid üzərindən 44,8 litr ammonyak buraxdıqda neçə litr azot qazı ayrılar (n.ş.)?

A) 22,4

B) 33,6

C) 11,2

D) 56

E) 44,8

5. 6,4 q mis qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya girdikdə neçə litr (n.ş.) qaz alınar?

A) 1,12

B) 2,24

C) 3,36

D) 4,48

E) 5,6

6. Ammonyak üçün hansı ifadələr doğru deyil?

1 – Havada yanmır.

2 – Suda məhlulu naşatır spirti adlanır.

3 – Turşularla duz əmələ gətirmir.

4 – Havadan ağır qazdır.

A) 3, 4

B) 1, 2

C) 1, 3

D) 1, 4

E) 2, 3

7. Ammonyak hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olur?

1 – NaNO3

2 – HCl

3 – CO2

4 – Ca(OH) 2

A) 1, 4

B) 1, 3

C) 2, 3

D) 1, 2

E) 2, 4

8. Hansı gübrələrin istehsalında qatı H2SO4 - dən istifadə edilir?

1 – Sadə superfosfat

2 – Ammonium şorası

3 – Ammonium - sulfat

A) yalnız 1

B) 1, 2

C) yalnız 3

D) 2, 3

E) 1, 3

9. Hansı nitratlar hidrolizə uğrayır?

1 – NaNO3

2 – Zn(NO3) 2

3 – Mg(NO3) 2

4 – Ca(NO3) 2

A) 1, 2

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 1, 4

E) 2, 3

10. Hansı sıralardakı bütün maddələr adi şəraitdə qatı HNO3 ilə reaksiyaya daxil olmur?

1 – Fe, Cr

2 – P, Cu

3 – Ni, Al

4 – Na, Mg

A) 1, 4

B) 2, 4

C) 3, 4

D) 2, 3

E) 1, 3

11. Hansı gübrələrin istehsalında H3PO4 - dən istifadə edilir?

1 – İkiqat superfosfat

2 – Diammofos

3 – Karbamid

A) 2, 3

B) 1, 2

C) yalnız 3

D) yalnız 1

E) 1, 3

12. Hansı maddələr cütündən kibrit istehsalında istifadə edilir?

1 – P

2 – KCl

3 – KClO3

4 – C

A) 1, 2

B) 1, 3

C) 1, 4

D) 2, 3

E) 2, 4

13. H3PO4 hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olmur?

1 – Ca(H2PO4) 2

2 – Ag2SO4

3 – (NH4) 2HPO4

4 – AgCl

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 4

E) 2, 3

14. Birləşmələrdə karbonun oksidləşmə dərəcəsinin artması ardıcıllığını müəyyən edin

1 - CO

2 - CH2Cl3

3 - CH4

4 – CO2

5 – C2H4

6 - C2H6

7– C6H12O6

8 – C2H2

A) 4, 1, 2, 7, 8, 5, 6, 3

B) 1, 5, 8, 6, 3, 2, 7, 4

C) 3, 6, 5, 8, 7, 2, 1, 4

D) 7, 3, 1, 2, 8, 4, 5, 6

E) 8, 7, 6, 4, 1, 5, 3, 2

15. Aşağıda verilən birləşmələrdə azotun oksidləşmə dərəcəsinin artması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – NH3

2 – N2

3 – HNO3

4 – NO

5 – N2O

6 – N2O3

7 – NO2

A) 2, 3, 5, 6, 4, 7, 1

B) 3, 2, 5, 4, 6, 7, 1

C) 1, 2, 5, 4, 6, 7, 3

D) 2, 1, 5, 3, 6, 7, 4

E) 4, 6, 5, 7, 2, 1, 3

16. Metalların nitrat turşusu ilə təsirindən alınan maddələrdə azotun oksidləşmə dərəcəsinin artması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Cu (duru nitrat turşusu, qapalı qabda)

2 – Zn (duru nitrat turşusu)

3 – Mg ( çox duru nitrat turşusu)

4 – Cu ( qatı nitrat turşusu)

5 – Al (duru nitrat turşusu)

A) 3, 5, 2, 1, 4

B) 1, 4, 5, 2, 3

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 4, 1, 2, 5, 3

E) 5, 2, 3, 4, 1

17. Azot oksidlərində oksigenin kütlə payının azalması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – NO

2 – N2O5

3 – N2O3

4 – N2O

5 – NO2

A) 2, 5, 3, 1, 4

B) 5, 3, 2, 4, 1

C) 4, 1, 3, 5, 2

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 4, 5, 3, 2

18. Uyğunluğu müəyyən edin

Azotun oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsi

I – Artır

II – Dəyişmir

III – Azalır

Reaksiyalar

1 – NH3 + O2

2 – NH4Cl

3 – Ca + N2

4 – NH3

5 – NH4HCO3

A) I - 1, 4; II - 2, 5; III - 3

B) I - 1; II - 3, 4; III - 5

C) I - 2, 3; II - 4; III - 1, 5

D) I - 4; II - 2, 3; III - 1

E) I - 4, 5; II - 1, 3; III - 2

19. Uyğunluğu müəyyən edin

Parçalanma məhsulları

I – İki bəsit, bir mürəkkəb maddə

II – Bir bəsit, bir mürəkkəb maddə

III – Bir bəsit, iki mürəkkəb maddə

Parçalanan duzlar

1 – NH4Cl

2 – NaNO3

3 – Zn(NO3) 2

4 – NH4NO2

5 – Hg(NO3) 2

A) I - 3, 4; II - 2; III - 1

B) I - 2, 3; II - 1; III - 4

C) I - 4; II - 3; III - 1, 5

D) I - 1, 2; II - 4, 5; III - 3

E) I - 5; II - 2, 4; III - 3

20. Karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsinin uyğunluğunu müəyyən edin

I – Ca + 2C 

II – CO + 2H2

III - C + HNO3

1 – 0 – dan - 1 - ə

2 - + 2 - dən - 2 - yə

3 – 0 - dan + 2 - yə

4 - + 2 - dən - 4 - ə

5 – 0 - dan + 4 - ə

A) I - 1; II - 2; III - 5

B) I - 3; II - 4; III - 1

C) I - 5; II - 3; III - 4

D) I - 4; II - 5; III - 3

E) I - 2; II - 1; III - 4

21. Silisium atomunun oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsinin uyğunluğunu müəyyən edin

I – SiO2 + Mg

II – Si + Mg

III– Si + HF

1 – 0 - dan + 4 - ə

2 – 0 - dan - 2 - yə

3 - + 4 - dən 0 - a

4 – 0 - dan - 4 - ə

5 - + 4 - dən - 4 - ə

A) I - 1; II - 2; III - 5

B) I - 2; II - 1; III - 4

C) I - 4; II - 5; III - 3

D) I - 3; II - 4; III - 1

E) I - 5; II - 3; III - 2,


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə