##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 27// level= 1// sumtest=16 // name=Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi və karbohidrogenlərə aid mövzuların tədrisinin mühüm məsələləri. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə30/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

##num= 27// level= 1// sumtest=16 // name=Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi və karbohidrogenlərə aid mövzuların tədrisinin mühüm məsələləri. //1. Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsində neçə müddəa verilir?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 3

E) 6

2. Etan üçün hansı reaksiya xarakterikdir?

A) Birləşmə

B) Polimerləşmə

C) Əvəzetmə

D) Hidrogenləşmə

E) İzomerləşmə

3. Butandan 2-metilpropan alınması prosesi necə adlanır?

A) Hidrogenləşmə

B) Dehidrogenləşmə

C) Parçalanma

D) İzomerləşmə

E) Birləşmə
3. Hansı karbohidrogenlərin normal şəraitdə həcmi 22, 4 l - dir? Düzgün cavabları seçin

1 - Pentan

2 – Metan

3 – Etan

4 – Heptan

5 –Propan

6 – Heksan

7 - Butan

A) 2, 3, 5, 7

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 2, 5, 6

D) 1, 3, 5, 6

E) 1, 2, 3, 4

4. Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin dördüncü müddəası barədə hansı birlləşmələri öyrənəndə məlumat vermək olar? Düzgün cavabları seçin

1 – Etil spirti

2 – Toluol

3 – Sirkə aldehidi

4 – Benzol

5 – Fenol

6 - Asetilen

7 - Anilin

A) 3, 4, 7

B) 1, 3, 6

C) 3, 4, 6

D) 1, 2, 3

E) 2, 5, 7

5. Doymuş karbohidrogenlər hansı xarakterik reaksiyalarına girirlər? Düzgün cavabları seçin

1 – Mübadilə

2 – Parçalanma

3 – Birləşmə

4 – Əvəzetmə

5 – Dəyişmə

6 – Oksidləşmə

7– Hidratlaşma

8 - İzomerləşmə

9 - Yanma

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 4, 6, 8, 9

C) 2, 3, 5, 7

D) 1, 2, 4, 5, 7

E) 1, 4, 5, 6

6. Müxtəlif yataqlardan çıxarılan neftlərdə əsasən hansı karbohidrogenlər olur? Düzgün cavabları seçin

1 - Dien karbohidrogenləri

2 – Parafinlər

3 – Alkinlər

4 - Tsikloparafinlər

5– Alkenlər

6– Naftenlər

7 – Aromatik karbohidrogenlər

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6, 7

D) 1, 2, 3, 5

E) 3, 5, 6, 7

7. Neftlə birlikdə yerdən çıxan qazlar hansılardır? Düzgün cavabları seçin

1 – Heksan

2 – Metan

3 – Qktan

4 – Butan

5 – Pentan

6 – Etan

7 - Propan

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6, 7

E) 1, 3, 4, 5

8. (1)C → (2)CH4 → (3)CH3Cl → CH2Cl2 çevrilməsindəki əvəzetmə reaksiyalarını göstərin.

A) 2, 3

B) 1, 2

C) 1, 3

D) Yalnız 3

E) Yalnız 2

9. Doymuş karbohidrogenlərin tədrisi ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Ümumi formulu

2 - Fiziki xassələri

3 - Alınması

4 - Kimyəvi xassələri

5 - Homoloji sırası

6 - Adlandırılması

7 - Tətbiqi

8 - İzomerliyi

A) 5, 3, 8, 2, 4, 6, 1, 7

B) 7, 4, 2, 3, 6, 8, 5, 1

C) 7, 1, 2, 5, 3, 8, 6, 4

D) 8, 6, 5, 3, 1, 4, 2, 7

E) 1, 5, 8, 6, 3, 2, 4, 7

10. Neftin ilkin emalının fraksiyalarını ardıcıllıqla düzün

1 – qazolin

2 – kerosin

3 – mazut

4 - liqroin

5 – Qazoyl

A) 3, 5, 2, 4, 1

B) 1, 4, 2, 5, 3

C) 3, 1, 5, 4, 2

D) 4, 2, 5, 3, 1

E) 2, 5, 3, 4, 1

11. Karbohidrogenlər arasında genetik əlaqəni əks etdirən ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Metan

2 – Benzol

3 – Asetilen

4 – Tsikloparafin

A) 3, 2, 1, 4

B) 4, 2, 3, 1

C) 1, 3, 2, 4

D) 2, 4, 1, 3

E) 4, 1, 3, 2

12. Karbohidrogenlərin yanması zamanı alovun hisliliyinin artması ardıcıllığını müəyyən edin

1 - etan

2 - asetilen

3 - etilen

A) 2, 1, 3

B) 2, 3, 1

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 2

E) 3, 1, 2

13. Maddələrin Beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adlarının uyğunluğunu müəyyən edin

I – Qeyri - simmetrik dimetiletilen

II – Trimetiletilen

III – Simmetrik dimetiletilen

1 – 2 - metilbuten - 2

2 – 2 - metilpropen

3 – buten - 2

4 – buten - 1

5 – 2 - metilbuten - 1

A) I - 2; II - 1; III - 3

B) I - 4; II - 5; III - 2

C) I - 3; II - 2; III - 1

D) I - 1; II - 4; III - 5

E) I - 5; II - 3; III - 4

14. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Hidratlaşma reaksiyası

II – Dehidratlaşma reaksiyası

III – Hidrogenləşmə reaksiyası

1 – etil spirti → divini

2 – etil spirti → etilen

3 – butan → divinil

4 – izopren → 2 - metil butan

5 – propen → propanol - 2

A) I - 4; II - 5; III - 1

B) I - 1; II - 3; III - 2

C) I - 3; II - 5; III - 2

D) I - 2; II - 1; III - 3

E) I - 5; II - 2; III - 4

15. Maddə molekulunda birli karbon atomunun sayının uyğunluğunu müəyyən edin

I - Dimetiletilmetan

II - Dimetilmetan

III - Tetrametilmetan

1 – 0

2 – 1

3 – 2

4 – 3

5 – 4

A) I - 1; II - 2; III - 3

B) I - 4; II - 3; III - 5

C) I - 2; II - 1; III - 4

D) I - 3; II - 5; III - 2

E) I - 5; II - 4; III - 1

16. Uyğunluğu müəyyən edinI – X

II - Y

III – Z

1 – metil spirti

2 – karbon - monooksid

3 – etan

4 – karbon

5 – asetilan

A) I - 3; II - 5; III - 2

B) I - 5; II - 3; III - 4

C) I - 1; II - 4; III - 5

D) I - 4; II - 2; III - 1

E) I - 2; II - 1; III - 3


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə