##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 9// level= 1// sumtest=55 // name= Kurikulum islahatı. Fənn kurikulumları //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə9/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

##num= 9// level= 1// sumtest=55 // name= Kurikulum islahatı. Fənn kurikulumları //


1. "Kurikulum” sözünün lüğəti mənası nədir?

A) Fənn, təhsil

B) Sənəd, məcmuə

C) Yol, istiqamət

D) Konsepsiya, əmr

E) Təhsil pilləsi, təhsil proqramları


2. Kurikulum nədir?

A) Təlim metodu, forma və vasitələrin məcmusu

B) Təlimin təşkilinə qoyulan tələblər və qiymətlənd­irmə nümunələri toplusu

C) Dərs nümunələri, qiymətləndirmə nümunələri və müəllimlər üçün digər metodik göstərişlər toplusu

D) Təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəddir

E) Təlimin metod və formaları


3. Milli Kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?

A) İnteqrativlik

B) Tələbyönümlük

C) Nəticəyönümlük

D) Şəxsiyyətyönümlük

E) Subyektivlik


4. “Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A) Тəhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir.

B) Təhsilalanın həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

C) Təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında müəyyən edilməsidir.

D) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və təlabatlarının ödənilməsinə,istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.

E) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.


5. Fənn kurikulumunun strukturuna aid olmayan hansıdır?

A) Təlim strategiyaları

B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri

C) Tədris planı

D) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

E) Məzmun standartlarının şərhi


6. Fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətlərinə uyğun olanı göstərin.

A) Nəticəyönümlüdür

B) Bilikyönümlüdür

C) Müəllimyönümlüdür

D) Fənyönümlüdür

E) Subyektivlidir


7. Tələbyönümlülük deyəndə nə nəzərdə tutulur?

A) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması

B) Məktəbin tələbatının nəzərə alınması

C) Şagirdin tələbatının nəzərə alınması

D) Məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması

E) Dövlətin tələbatının nəzərə alınması


8. Nəticəyönümlülük dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A) Əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi

B) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması

C) Fəaliyyətin təhsilalanın potensial imkanlarının inkişafına yönəldilməsi

D) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

E) Təhsilalanın həyatı bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılması


9. Biri alt standartın funksiyası deyil.

A) Təlimdə inteqrativliyi təmin edir

B) Təlim məqsədlərinin dəqiq muəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır

C) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır

D) Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir.

E) Fənlər uzrə muəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri uzrə umumi şəkildə ifadə edir10. Deklarativ bilik nədir?

A) İdrak prosesinin gedişatına kömək edən biliklərdir

B) Hər hansı fənn və ya bilik sahəsində fəaliyyətin icrasına kömək edən ,prosedur qaydaları əhatə edən biliklərdir

C) Fənn üzrə məlumat xarakterli biliklərdir

D) Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir

E) Əqli nəticənin əldə edilməsinə yönəldilən biliklərdir

11. Aşağıdakılardan biri səhvdir.

A) Dərsin məqsədi alt standarta əsasən müəyyənləşdirilir

B) Məzmun xətti dəyişməzdir

C) Əsas standart qismən dəyişir

D) Alt-standart daim dəyişir

E) Alt-standart dəyişməzdir


12. Təhsil standartı nədir?

A) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin ölçülməsi meyarıdır.

B) Təhsilalanların kompetensiyalarının məcmusudur.

C) Şagird nailiyyətlərinin keyfiyyət göstəricisidir.

D) Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin

səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.

E) Təlim prosesində istifadə olunan metod və

üsulların məcmusudur.


13. Metal və onun birləşmələrinin quruluşunu ,fiziki xassələrini şərh edir. Bu standart hansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir.

A) Deklorativ bilik - affektiv fəaliyyət

B) Kontekstual bilik – psixomator fəaliyyət

C) Prosedural bilik – idraki fəaliyyət

D) Deklorativ bilik - idraki fəaliyyətYüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə