Böyük summativ qiymətləndirmə 1 I sinifYüklə 0,87 Mb.
tarix24.03.2020
ölçüsü0,87 Mb.
#102368

İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 I sinifAd______________________Soyad_____________________________Tarix_______________

Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________

İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 II sinif

Ad______________________Soyad_____________________________Tarix_______________

1. Hansı bənddə təbii obyekt verilmişdir?
A) kitab, dibçək, stul B) günəş, bulaq, çiçək
Təsdiq edirəm: M.Y Komissiyanın sədri: Məktəbin direktoru:_____________

C) stəkan, bayraq, maqnitafon D) stol, parça, karandaş2. Hansı obyektin əlamətləri verilmişdir? Klaviatura, monitor, siçan, sistem bloku
_____________________________________________________________

3. Dad informasiyasının mənbəyi nə ola bilər?

A)bulud B)teatr C)günəş D)meyvə4. Hansı obyekt informasiyanın həm mənbəyi, həm də qəbuledicisi ola bilməz?

A)kitab B)pişik C)şagird D)müəllim5. Bütün informasiya daşıyıcıların hansı ümumi xassəsi var?

A) eyni forması var B) informasiyanı saxlayılar

C) eyni rəngi var D) eyni ölçüləri var

6. Vizual informasiya bu duyğu üzvlərindən hansı ilə alınır?

A) burun B) ağız C) qulaq D) göz7. İnformasiyanın təqdim olunma formalarını yazın? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Bu obyektlərdən hansılar ilə informasiya mübadiləsi yaratmaq olar?

A) qəzet B) televizor C) telefon D) kitab9. Hansı bənddə təbii obyekt verilmişdir?
a) kitab, dibçək, stul b) günəş, bulaq, çiçək c) stəkan, bayraq, maqnitafond) stol, parça , karandaş

10. Hansı obyektin əlamətləri verilmişdir?

Klaviatura, monitor, siçan, sistem bloku


a) televizor b) kompyuter c) cisimlər d) radio

11.Dad informasiyasının mənbəyi nə ola bilər?

a)bulud b)teatr c)günəş d)meyvə12.Hansı obyekt informasiyanın həm mənbəyi,həm də qəbuledicisi ola bilməz?

a)kitab b)pişik c)şagird d)müəllim13. Bütün informasiya daşıyıcıların hansı ümumi xassəsi var?

a) eyni forması var b)informasiyanı saxlayılar c)eyni rəngi var d)eyni ölçüləri var14. Vizual informasiya bu duyğu üzvlərindən hansı ilə alınır?

a) burun b) ağız c) qulaq d) göz15.İnformasiyanın təqdimolunma formalarını yazın?

___________________________________________________________________16. Bu obyektlərdən hansılar ilə informasiya mübadiləsi yaratmaq olar?

a) qəzet b) televizor c) telefon d) kitab

Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________

İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 III sinif

Ad______________________Soyad_____________________________Tarix_______________1. Uyğun birləşdir:


Səs in formasiyası

Vizual informasiya informasiinformasiya informasiya

Dad informasiya

Qoxu informasiya

Daktil informasiya informasiya
2. Bu obyektlər hansı informasiyanı qəbul edir? Uyğun birləşdir:


Səs informasiyası

Vizual informasiya informasiya

Daktil informasiya informasiya

Dad informasiyası

Qoxu informasiyasıinformasiyası

informasiyası


3. Mənasına görə birləşdir.


Əşyalarla iş

İnformasiya ilə iş


Televizora baxmaq, futbol oynamaq, dərs öyrənmək, şəkil çəkmək , kompüterlə işləmək

4. Cümlədəki boş yerlərə uyğun açar sözləri yaz.

Sona çəkdiyi şəkili kompüterin saxladı.

Şağirdlər hazırladıqları təqdimatı köçürdü.

İnformasiya daşıyıcılarında olan məlumatı köməyi ilə bilmək olar.İnformasiyanın emalı baş verir.

Açar sözlər: fləş yaddaş, prosessor, informasiya vasitələri, yaddaş

5. Hansı obyektlər informasiya ilə işləyir? Onları qeyd et.6. Eyni qrupa daxil olan obyektləri qruplaşdır və ümumi əlamətini yaz.7. Cədvəldə olan fiqurların əlamətlərini yaz.

Əlamətlər
Tillərin sayı
Üzlərin sayı
8. Hansı əlamət kəmiyyət əlaməti deyil?

A) ölçü B) hərəkət C) temperatur D) çəki9. Hər üç şərti ödəyən obyekti müəyyən et və adını yaz.

Texnikadır,motoru var,4 təkəri var

A) velosiped B) avtomobil C) Qatar

10. Hansı ötürmə vasitəsi Azərbaycandan Avstraliyaya məlumat çatdırmaq üçündür.

A) İnternet B) Kursor C) Skaner


11. Milyonlarla kompyuteri bir-biri ilə birləşdirən şəbəkə nədir?

A) kompyuter B) skype C) internet


12. Tutaq ki,kənddə İnternet yoxdur.Elxan şəkilləri Yusifə necə ötürə bilər?

A) göyərçinlə B) mobil telefonla C) poçtla13. Xətti alqoritm hansı sözlə başa çatır?

A) Sonuncu B) Son C) Sonra


14. Alqoritmdə təkrarlanan addımlar ardıcıllığını .......... adlandırırlar.

A) dairə B) dövr C) hərəkət


15. Alqoritmdə iki variantdan birinin seçildiyi yer ................. adlanır.

A) budaqlanma B) hərəkət C) aşkarlanma


16. Qrafik redaktorda çəkilmiş şəkil kağıza hansı qurğu vasitəsilə çıxarılır?

A) Monitor B) Klaviatura C) Printer

Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________

İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 IV sinif

Ad______________________Soyad_____________________________Tarix_______________1.Elxan Bakıda olarkən evdən Yusiflə nəyin vasitəsilə əlaqə saxladı?

A)mobil telefon B)televizor C)xəritə


2.Klaviatura nədir?

A)giriş qurğusu B)çıxış qurğusu C)operativ yaddaş


3.Çıxış qurğusu nədir?

A)monitor B)prosessor C)skaner


4.Uyğun variantı seçin.

Oyunlar,musiqi,danışmaq,görmək,məktub göndərib-almaq,şəkil və digər informasiyaları ötürmək.

A)kompyuter B)internet C)youtube


5.İnternet səhifələrində-saytlar hansı hərflərlə başlayır?

A)vvv B)www C)uuu


6.Milyonlarla kompyuteri bir-biri ilə birləşdirən şəbəkə nədir?

A)kompyuter B)skype C)internet


7.Tutaq ki,kənddə İnternet yoxdur.Elxan şəkilləri Yusifə necə ötürə bilər?

A)göyərçinlə B)mobil telefonla C)poçtla


8.Uyğun gələn nəticəni seç.

Əgər yeni il gəlirsə,onda................................

A)qış tətilinə çıxacağıq.

B)yağış yağacaq.

C)biz xizəkdə sürüşəcəyik.


9.Uyğun gələn nəticəni seç.

Əgər havalar yaxşı olarsa,onda...........................

A)qartopu oynayacağıq.

B)biz kəndə gedəcəyik.

C)xizək alacağıq.


10.”Toplan itdir” və “Bütün itlər qaranlıqda yaxşı görür” mülahizələrindən hansı nəticə çıxır?

A)Bütün itlər Toplana oxşayır.

B)Toplan qaranlıqda yaxşı görür.

C)Toplan qaranlığı sevmir.


11. Uyğun gələn nəticəni seç.

Əgər atam mənə xizək alarsa,onda.............................

A)biz meşəyə gedəcəyik.

B)mən xizəkdə sürüşəcəyəm.

C)havalar yaxşı olacaq.Boş yerlərə açar sözlərdən uyğun gələni yaz.

12. Küçələrdə işıqforlar informasiyanı ................................


qəbul edir; ötürür; emal edir; saxlayır; toplayır


13. .........................................................................................................informasiya ilə işləyən obyektlərdir.


termometr; çəkic; kompas; qaşıq; tərəzi; kompyuter; daraq


14. İnsan televizordan ....................................................... informasiyalarını alır.


dad; səs; qoxu; vizual; daktil


15. Səs informasiyasını ötürmək üçün .............................................................. istifadə edilir.


mikrofon; skaner; səsucaldanlar; printer


16. Printer ..................................................................


- monitorda əks olunan təsviri kağıza çıxarır; - şəkilləri kağızdan kompyuterə daxil edir;

- informasiyanı kompyuterə daxil edir; - səs informasiyanı insana ötürür
Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________

İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 V sinif

Ad______________________Soyad_____________________________Tarix_______________

1. Sağlam insan ən çox informasiyanı hansı duyğu üzvü vasitəsilə alır?

A) qulaq B) göz C) dəri D) burun

2. Şəkil, sxem, xəritə, fotoqrafiya hansı informasiyalara aiddir?

A) ədədi B) mətn C) qrafik D) video

3. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi necə adlanır?

A) bayt B) hərf C) söz D) bit

4. “Fikir” sözündə neçə bayt informasiya var? ______

5. Hansı sətirdə informasiyanın ölçü vahidləri artma ardıcıllığı ilə verilib?

A) meqabayt, kilobayt, bayt, bit B) kilobayt, meqabayt, bit, bayt

C) bit, bayt, kilobayt, meqabayt D) bit, bayt, meqabayt, kilobayt

6 .Hansı sətirdə informasiya rəqəmlərlə kodlaşdırılıb?

A)    B) 4 56 3 7 89 21 C)     D) 

7. Öz əhvali-ruhiyyəni göstərmək üçün hansı işarələrdən istifadə edərdiniz?

A)    B)  C)    D)   

8. Hansı variantda “ŞAHDAĞ” sözü hərflərin yerini dəyişməklə kodlaşdırılıb?

A) AHDAĞŞ B) TAŞĞHA C) AĞACDA D) OĞADAH

9. Kompyuterə informasiyanı daxil edən qurğular hansıdır?

A) səsucaldanlar, monitor B) klaviatura, skaner

C) monitor, printer D) siçan, printer

10. Kompyuterdə informasiyanı emal edən qurğu necə adlanır?

A) vinçestr B) prosessor C) monitor D) klaviatura

11. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sisteminin obyekti deyil?

A) fayl B) qovluq C) monitor D) pəncərə

12. Kompyuterdə menyu nə üçün lazımdır?

A) seçim etmək üçün B) mülahizə söyləmək üçün

C) əməliyyat sistemini yükləmək üçün D) müxtəlif yeməkləri seçmək üçün13. Aşağıdakılardan hansı iş masasında olmur?

A) B) C) D)

14. Proqram pəncərələri müvəqqəti olaraq hara yığılır?

A) menyu zolağına B) baş menyuya

C) tapşırıqlar zolağına D) “My Documents” qovluğuna

15. Şəkil, sxem, xəritə, fotoqrafiya hansı informasiyalara aiddir?

A) ədədi B) mətn C) qrafik D) video

Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________

İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 VI sinif

Ad______________________Soyad_____________________________Tarix_______________

1. Daxiletmə qurğusunu seçin.

A) skaner B) proyektor C) printer D) monitor

2. Xaricetmə qurğusunu göstərin.

A) kamera B) klaviatura C) sican D) səsucaldan

3. Prosessorun ölçüsü nə qədərdir?

A) 2 mm2 B) 2 sm2 C) 2 dm2 D) 2 sm

4. 1 DVD = ?

A) 15 CD B) 20 CD C) 25 CD D) 30 CD

5. Faylı kopyalamaq üçün klaviaturadan hansı düymələr kombinasiyasını sıxmaq lazımdır?

A) Ctrl + P B) Ctrl + V C) CTRL + C D) Ctrl + N

6. İnformasiya kompüterin yaddaşında hansı say sistemində saxlanılır?

A) 8 – lik B) 2 – lik C) 16 – lıq D) 10 – luq

7. İnformasiyanı emal edən qurğu hansıdır?

A) coystik B) mikrofon C) system bloku D) sessor ekran

8. Elektrik enerjisindən asılı olan yaddaş hansıdır?

A) operativ B) disket C) fləş D) optik disk

9. Aşağıdakılardan hansıları slayda əlavə etmək olar?

A) səs B) video C) şəkil D) hamısını

10. Nümayıişi bitirmək üçün hansı düymədən istifadə olunur?

A) Enter B) Esc C) Ctrl D) Shift

11. Təqdimatın nümayişi zamanı bir slayddan digərinə keçmək üçün hansı düymədən istifadə olunur?

A) Spacebar B) delete C) Alt D) Tab

12. Şəkli yaddaşa vermək üçün istifadə olunan komanda hansı menyuda yerləşir?

A) Edit B) File C) Format D) insert

13. Müxtəlif mənbələrdən alınan informasiyanı böyük ükranda əks etdirən qurğu necə adlanır?

A) proyektor B) kamera C) printer D) skaner

14. Təqdimat proqramında slaydı başlatmaq üçün hansı düymə dən istifadə olunur?

A) F5 B) F12 C) F8 D) F9

15. Mətn redaktorunda mətni sağdan düzləndirmək üçün hansı düymələr kombinasiyasından istifadə olunur?

A) Ctrl + L B) Ctrl + J C) Ctrl + R D) Ctrl + E

16. Hər hansı faylın asan açılması üçün nə etmək olar?

A) qısayolunu yaratmaq B) yerini dəyişmək

C) həcmini artırmaq D) adını dəyişmək

17. İkilik say sisteminin rəqəmi necə adlanır?

A) bit B) bayt C) kilobayt D) meqabayt

18. Aşağıdakı yaddaşlardan hansına heç nə yazmaq olmur?

A) CD B) DVD C) RAM D) CD – ROM

19. 1 MB nəyə bərabərdir?

A) 1024 Kb B) 1 Kb C) 1024 b D) 10 Kb

20. Aşağıdakılardan hansı simvol faylın adında istifadə oluna bilməz?

A) = B) + C) % D) *

Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________

İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 VII sinif

Ad______________________Soyad_____________________________Tarix_______________

1.Əməliyyat sisteminə aiddir :

A) MS Word, MS Paint, Windows 7, ALPLogo 1.5

B) Windows, Mac OS, Android, Linux.

C) MS Paint, Calculator, MS Word, Internet Explorer

D) My Computer, MS Paint, NotePad, WordPad

2. Aşağıdakı mühakimələrdən hansı doğrudur?
A) Mikroprosessorçıxışqurğusudur
B) Printer kodlaşdırmaqurğusudur
C) Monitor girişqurğusudur
D) Klaviaturagirişqurğusudur

3. Aşağıdakılardan hansı sistem lövhəsi üzərində yerləşir. 
1. Mərkəzi Prosessor 2.Sərt disk (Vinçester) 3. Operativ yaddaş kartı

4. Genişləndirmə yuvası 5. Qida bloku 6.Fləş kart

4. Görüntüləri kompüterə daxil etmək üçün onları koda çevirən qurğu:

________________________________________5. Ştrix-kodskanerləri:

____________________________________________________________6. Utilitlərə aiddir:

A) antivirus proqramları, arxivləşdirmə proqramları

B) kompüter oyunları, verilənlər bazasının idarəolunması sistemləri

C) kompüter qurğularının iş qabiliyyətini yoxlayan proqramlar, öyrədici proqramlar

D) qurğuların işini idarə edən proqramlar, nəşriyyat sistemləri

7. Qovluğun və ya faylın adında aşağıdakı simvollardan hansı iştirak edə bilər?

A) * B) ? C) + D) > E) / 8. Hansı video faylın uzantısıdır?

A) mpg B) jpg C) mp3 D) exe9. İnternetdə hansı tip fayllardan daha geniş istifadə olunur?

A) bmp B) jpg C) tif D) psd10. Aşağıdakı cədvəldən istifadə edərək sualları cavablandırın.

Ailə üzvləri

Adı

Tə­vəl­lüdü

Peşəsi

Atam

Nadir

1978

mühəndis

Anam

Sevda

1980

müəllim

Mən

Fuad

2002

şagird

Bacım

Səadət

2004

şagird

Cədvəlin neçə xanası var: ___________________

Cədvəldə neçə obyektin xassələri əks olunub: __________

Cədvəli necə adlandırmaq olar: ______________________

Peşəsi müəllim olan Sevdanın təvəllüdü:____________

11. Təqdimat proqramında Copy və Paste komandaları hansı menyuda istifadə olunur?

____________________________________________________________12. Mətn redaktorunda diaqramı sənədə daxil etmək üçün hansı menyudan istifadə olunur?

__________________________________________________________________13. Paint qrafik redaktorunda şəklin ölçülərini dəyişmək üçün hansı komandanı

vermək lazımdır? (mötərizədə cavablar Paint Windows 7 üçün verilib)

A) Invert colors B) Edit-Cut (Cut)

C) Stretch/Skew (Resize and Skew) D) Flip/Rotate (Rotate)

14. Təqdimat proqramlarında slaydın dublikatını yaratmaq üçün hansı menyudan

istifadə olunur?

__________________________________________________________________________________15. Həm giriş, həm də çıxış qurğusudur:

A) plotter B) skaner C) sensor ekran D) digitayzer


Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________

İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 VIII sinif

Ad______________________Soyad_____________________________Tarix_______________1.Say sistemləri hansı qruplara bölünür ?

A) ikilik, səkkizlik B) mövqeli , mövqesiz C) onluq , onaltılıq D) ikilik , mövqeli


2. 5410 ədədinin ikilik say sistemindəki qarşılıqı neçədir?

A) 110001 B) 101010 C) 110110 D) 1011110


3. Rum rəqəmi CXVI vasitəsi ilə hansı ədəd yazılıb?

A) 21 B) 51 C) 116 D) 96


4.Aşağıdakılardan hansılar alqoritmik dillərdir?

A) Basic, Word, Java B) Logo, Java , Excel

C) Pascal, Basic, Logo D) Windows, Algol, Ada
5. Python proqramlaşdırma dilində ədədlər:

A) uzun həqiqi, uzun tam, həqiqi B) tam, uzun tam, həqiqi, kompleks

C) tam, uzun tam, həqiqi D) tam, uzun tam, uzun həqiqi, kompleks
6. Komandaların icrasından sonra x dəyişəninin qiyməti nə olacaq?

x = 45


d = x + 5

x = x – d + 1

x = d + x

A) 50 B) 46 C) -4 D) 247. Şərt operatorunun düzgün yazılışını seçin.

A) if c > 4: B) if c == 4: C) if d = 4 D) if d = 4

c = a: c = a c = a c = a:

c = b else: else: else

c = b c = b c = b:

8.Şərt operatoruna hansı şərti artırmaq lazımdır ki c dəyişıninə a və b dəyişənlərinin ən kiçik

qiymətini mənimsətsin?

If ....... :

c = a

else:

c = b

A) a = b B)a > b C)a < b D)a * b


9.Python dilində bu cürə dövr var:

A) Sayğacli və şərtli B)Şərt və nəticəli C)Sayğaclı və sayğacsız D)Dövr yoxdur


10.Səs informasiyası hansı qurğu vasitəsilə kompüterə daxil edilir?

A) monitor B) səsucaldanlar C) mikrofon D) skaner


11. Kompüter proqramının hazırlanma mərhələlərini ardıcıl nömrələyin.

testlənmə və sazlanma

proqramlaşdırma dilində proqramın yazılması

tətbiqetmə

layihəyə olan tələblərin təhlil olunması

proqram layihəsinin hazırlan­ması

12. Proqramda "sabit" nəyə deyilir?

A) proqramın gedi­şində qiyməti dəyişən kəmiyyətə

B) hər hansı kəmiyyətə

C) proqramın gedi­şində qiyməti dəyişməyən kəmiyyətə

D) hər hansı dəyişənə

13. Proqramın icrasından sonra i və s dəyişənlərinin qiyməti nə olacaq?

s = 0

i = 0

while i < 3:

i = i + 1

s = s + i

A) 1, 2 B) 3, 6 C) 1, 1 D) 3, 9

14. Translyator nədir?

A) proqramlaşdırma dilində yazılmış proqramı maşın koduna çevirən proqram

B) bir dildən başqa dilə tərcümə edən insan

C) maşın kodunda olan proqramı proqramlaşdırma dilinə çevirən proqram

D) hesablama aparan proqram

15. Verilmiş proqram fraqmentində üç nöqtənin (...) yerində nə ola bilər?

if ...:

c = 2 * a + 3

else:

c = a - 4

A) for i B) then a = 5 C) print (a) D) a < 5

Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________

İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 IX sinif

Ad__________________________Soyad___________________________________Tarix__________________

1. Aşağıdakı proqramlardan hansı vektor görüntülərlə işləmək üçün nəzərdə tutulub?

A) PaintNet, Corel Painter, Adobe PhotoShop

B) Adobe Flash, GIMP, TuxPaint

C) StarOffice İmage, CorelDRAW, Adobe Illustrator

D)Adobe Freehand, Inkscape, Skencil
2. Hansı format görüntünün bütün piksellərini yadda saxlayır?

A) .jpeg B) .bmp C) .tiff D) .png


3. CMYK modelinin əsas rəngləri hansıdır?

A) bənövşəyi, sırğaçiçəyi, abı

B) sarı, abı, yaşıl

C) abı, sırğaçiçəyi, sarı

D) sarı, qırmızı, bənövşəyi
4. Rastr qrafik görüntülərinin üstünlüyünə aiddir:

A) mürəkkəb təsvirlərin hazırlanması

B) əl ilə şəkil çəkmək çətinliyi

C) kompüterdə saxlanılan qrafik faylların böyük həcmi

D) hamısı düzdür
5. Hansı format səs faylarını saxlamaq üçün deyil?

A) wav B) bmp C) mp3 D) midi


6. Komputerin məhsuldarlığı nədən aslıdır?

A) takt tezliyi

B) emal edilən informasiyanın həcmindən

C) sərt diskin tutumundan

D) kompüterə qoşulan qurğuların sayından
7.Task Manager proqramından nə üçün istifadə olunur?

A) sərt diski lazımsız fayllardan təmizləmək

B) “asılıb qalmış” proqramın işini sona çatdırmaq

C) quraşdırmış proqramların uzaqlaşdırılması

D) diski zədələnmiş hissələrdən azad etmək
8. Aşağıdakı proqramlardan hansı hissələri diskə səpələnmiş faylları optimal şəkildə yeni yerlərə yazır?

A) Disk Cleanup

B) Scan Disk

C) Disk Defragmenter

D) Task Manager
9. 16 bitlik kodlaşdırmada 640480 ölçülü görüntünün həcmi nə qədər olacaq?

A) 500 kbayt B) 614 kbayt C) 400 kbayt D) 600 kbayt


10. 4 bitlə neçə rəngi kodlaşdırmaq mümkündür?

A) 32 B) 16 C) 36 D) 1211. Rənglərin gerçək foto keyfiyyətində olması üçün ən azı neçə bit lazımdır?

A) 8 B) 16 C) 20 D) 24


12. Faylın həcmi 302 kbayt olarsa, o diskdə neçə klaster yer tutacaq?

A) 75 B) 76 C) 302 D) 30


13. Sektorlar qrupu nə adlanır?

A ) sektor B) seqment C) cığır D) klaster


14.Yanlış fikirləri müəyyən edin.

A) Prosessorun takt tezliyi herslə ölçülür.

B) Keş yaddaş komputerin sərt diskində yerləşir.

C) Xidməti proqramlar kompüterin sistem proqramlarına aiddir.D)Taks Manager vasitəsilə “asılıb qalmış” proqram işini dayandırmaq olar.
15. Düsturları daxil etmək üçün İnsert menyusunun hansı komandasından istifadə olunur?

A) B) C) D)
16. Hansı yazını elektron cədvəlin düsturu hesab etmək olar?

A) D5+B3*F2

B) =B5+C5*D5

C) H1=K6+B2*A4

D) A5*L2+K5
17. Power Point proqramında təqdimata səs və video faylı hansı menyu vastəsilə əlavə edilir ?

A) View B) Design C) İnsert D)Animations18. Diaqramın özü hansı elementar obyektlərdən təşkil olunur?

A) Sıra, ox, başlıq, legenda, qurulma sahəsi

B) Başlıq, sonluq

C) Sıra, boşluq sahəsi, ox

D) Qurulma sahəsi. mətnlərdən


19. Diaqram qurmaq üçün hansı menyu komandasını yerinə yetirmək lazımdır?

A) Edit Cut

B) Insert Chart

C) File Save

D) File Page setup
20. Kompüterin məsuldarlığını müəyyən edən parametrlər hansılardır?

A) takt tezliyi, keş-yaddaş, operativ yaddaş

B) çözümlülük, sektor, məhsuldarlıq

C) sektor, klaster, cığır

D) cığır, çözümlülük, takt tezliyi

Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________


İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 X sinif

Ad__________________________Soyad___________________________________Tarix__________________1. İnformasiya proseslərini yazın. ­­­­______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________2. Havanın temperaturunun ölçülməsi hansı proses hesab etmək olar?

А) informasiyanın saxlanması В) informasiyanın qorunması

C) informasiyanın toplanması D) informasiyanın ötürülməsi

3. İnformasiyanın emalı prosesi deyil:

A) kitabların satışı B) şagirdin illik qiymətinin çıxarılması

C) kompüterdə proqramın icrası D) gizli məlumatın dekodlaşdırılması

4. Verilənlərin ötürülmə sürəti 128000 bit/san-dir. 625 Kbayt həcmli fayl neçə saniyəyə ötürülər?

_____________________________________________________________________________________5. Məlumat 16 simvoldan ibarət olan əlifbanın hərfləri ilə yazılıb. Məlumatın uzunluğu 120 simvol

olarsa, onun informasiya tutumu nə qədər olacaq?

_________________________________________________________________________________________

6. İnformasiya tutmu 750 bit olan məlumat 150 simvoldan ibarətdir. Əlifbada neçə simvol var?

_______________________________________________________________________________________7. Biometrik müdafiə sisteminə nələr aiddir? (bir neçə cavab qeyd edə bilərsiniz)

 paroldan istifadəetmə  gözün qüzehli qişasının şəklinə görə tanıma

 antivirus müdafiəsi  verilənlərin fiziki müdafiəsi

 barmaq izlərinə görə tanıma  üzə görə tanınma8. Ziyanverici proqramlara aid deyil:

A) şəbəkə soxulcanı B) reklam proqramları C) detektorlar D) troya proqramları9. Bir neçə dənə antivirus proqramı yazın. __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________10 . Hansı cavab variantı informasiya modellərini əks etdirir?

 şəhərlərarası əlaqəni göstərən xəritə  abidə  robot

 kompüterdə 3D model  qlobus  fotoşəkil
11. Kompüterdə modellərin hazırlanmasının əsas mərhələlərini düzgün ardıcıllıqla nömrələyin.

Formallaşdırılmış modelin qurulması Kompüter eksperimentinin aparılması

Alınmış nəticələrin təhlili və tədqiqat modelinin təkmilləşdirilməsi

Təsviri informasiya modelinin qurulması Kompüter modelinin qurulması12. Kompüter qrafikasının əsəs tətbiq sahələrini sadalayın:__________________________________

____________________________________________________________________________________13. MS Access verilənlər bazasının hansı obyektləri var?

______________________________________________________________________________________14. Aşağıdaki verilənlərdən hansı açar sahə ola bilər ? (altından xətt çəkin)

Soyadı, adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi, yaşadığı şəhər, diplomun seriya və nömrəsi , doğum tarixi, avtomobilin qeydiyyat nömrəsi, tələbə biletin nömrəsi, evin nömrəsi.

15. Cədvəlləri arasında müəyyən əlaqələrin olduğu verilənlər bazası necə adlanır?

a) iyeratxik b) şəbəkə c) relyasiyalı d) sxematik16. Cədvəldə yazının solundakı “ + “ işarəsi nəyi bildirir? _____________________________________

______________________________________________________________________________________17. Doğru variantı seçin.

a) MS Access proqramında eyni sütunda müxtəlif tipli verilənlər saxlamaq olar.

b) Verilənlər bazası cədvəlində açar sahə Autonumber tipi ilə qeyd olunur.

c) MS Access verilənlər bazasında ən coxu 100 cədvəl ola bilər.

d) Verilənlər bazası cədvəlində tələblərə cavab verən yazıları əks etdirmək üçün Arama ( Find ) komandasından istifadə edilir.

18. Ziyanverici proqramlara aid olan bəndi seçin:

A) müfəttişlər B) süzgəclər C) vaksinlər D) casuslar19. Aşağıdakılardan biri antivirus proqramıdır?

A) DiskCleanUp B) ScanDisk C) McAfee D) MS Access20. Verilənlər bazasında verilənlərin çap etmək üçün hansı obyektdən istifadə edilir?

a) sorğu b) forma c) hesabat d) süzgəc

Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________

İnformatika

Böyük summativ qiymətləndirmə - 1 XI sinif

Ad__________________________Soyad___________________________________Tarix__________________ 1. Kompüterin fiziki qurğularının və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin ümumi adı nədir?\

 1. kompüte şəbəkəsi B) aparat təminatı

 1. proqram təminatı D) periferiya qurğuları
 1. Kompüter sisteminin işini idarə edən proqramlar necə adlanır?

 1. sistem proqram təminatı B) tətbiqi proqram təminatı

 1. proqramlaşdırma alətləri D) utilit proqramlar
 1. İnformasiya ilə işləmək üçün üsul və vasitələrin toplusu necə adlanır?

A) informasiya prosesləri B) informasiya inqilablar

C) informasiya texnologiyaları D) informasiya sistemləri


 1. Hansı mühakimələr doğrudur?

İnformasiya texnologiyaları informasiya sistemlərinin bir komponentidir.

Elektron dərsliklər öyrədici informasiya sistemləri kateqoriyasına aiddir.

İnformasiya sisteminin son istifadəçisi onun işlənib hazırlanması ilə məşqul olur.

Ekspert sistemlərinin düzgün işləyib-işləmdəiyini yoxlamaq üçün Türinq sınağındanistifadə edilir.

Ekspert sistemləri iki əsas komponentdən ibarət olur: biliklər bazası və məntiqi nəticəçıxarma mexanizmi.

Hər bir axtarış sistemi üç əsas hissədən ibarətdir: hörümçək,soxulcan və indeksləyici.

Prolog və LISP proqramlaşdırma dillərindən süni intellekt sistemlərinin yaradılmasında istifadə olunur.

Lütfi Rəhim oğlu Ələsgərzadə bulanıq çoxluqlar, bulanıq məntiq və yumşaq hesablamalar nəzəriyyələrinin banisidir.


 1. Hansı anayış bilavasitə informasiya cəmiyyəti ilə bağlı deyil?

 1. kompüter B) ağıllı ev

 1. kompüter savadlılığı D) fasiləsiz təhsil
 1. Model nədir?

 1. obyekt haqqında təhrif edilmiş məlumat

 2. obyektin sadələşdirilmiş bənzəri

 3. obyektin hər hansı əlaməti

 4. obyektin xarici görünüşü
 1. Zamandan asılı olaraq dəyişən model necə adlanır?

 1. statik model B) dinamik model

 1. maddi model D) informasiya modeli
 1. Göstərilmiş hansı modellər dinamik modellərdir?

 1. kimyəvi reaksiyanın düturu B) Rəssamın əsəri

 2. Ümumdünya cazibə qanunu D) ərazinin xəritəsi

 1. Hansı mühakimələr doğrudur?

Modelləşdirilən prosesin riyazi dildə ifadəsinə riyazi model deyilir.

Dinamik modeldən fərqli olaraq, statik model müəyyən zaman ərzində sistemdə baş verən dəyişiklikləri nəzərə alır.

Riyazi modeldən istifadə etməklə sistemin davranışının kompüterdə təqlid edilməsinə kompüter modelləşdiriməsi deyilir.

Eksperimental qiymətlərin çərçivəsi xaricindəki proqnozlaşdırmaya interpolyasiya deyilir.

Determinantlıq əmsalı alınmış reqressiya modelinin nə qədər uğurlu olmasını göstərir.

Müəyyən bir hadisənin gələcək inkişafı və nəticəsi haqqında öncədən verilən məlumata statistik məlumat deyilir.

Statistik verilənlər dəqiq qiymətlərdir, ancaq kəmiyyətlərin asılılıq xüsusiyyətini düzgün əks etdirmir

3D-printer virtual üçölçülü model əsasında həcmli əşyalar yaradan qurğudur.
 1. Bunlardan hansı verilənlər bazasının idarəolunması sistemidir?

 1. Microsoft Outlook B) Microsoft Excel

 1. Microsoft Access D) JavaScript
 1. Verilənlər bazasının A B cədvəlləri arasında hansı
  əlaqə növü var?


 1. 1 : 1 B) 1 : Ç

 1. Ç : 1 D) Ç : Ç 1. "Şagirdlər" cədvəli Soyadı, Adı, AtasınınAdı, Təvəllüdü, ŞəxsiyyətVəsiqəsinNömrəsi,
  MəktəbinKodu, Sinfi sahələrindən ibarətdir. Bu sahələrdən hansılar başlıca açar ola bilər?

 1. MəktəbinKodu B) Təvəllüdü

 1. Soyadı D) ŞəxsiyyətVəsiqəsinin Nömrəsi
 1. nömrə = "1*" sorğusu nəticəsində hansı yazılar tapılacaq?

 1. nömrəsi 1-lə başlayan ikirəqəmli ədəd olan

 2. nömrəsi 1-lə başlayan üçrəqəmli ədəd olan

 3. nömrəsi 1-lə başlayan istənilən ədəd olan

 4. nömrəsi istənilən ədəd olan
 1. Hansı mühakimələr doğrudur?

Qısamüddətli layihələrin icra müddəti 1 ilədəkdir.

Ortamüddətli layihələrin icra müddəti 2 ildən 3 ilədək olur.

Verilənlər bazası cədvəlinin hər bir sətri "sahə", sütunu isə "yazı" adlandırılır.

İkinci normal formanın tələblərinə görə, cədvəlin sətir və sütununun kəsişməsindəki hər bir xanada yalnız bir qiymət olmalıdır.

Üçüncü normal formanın tələblərinə görə, açar olmayan hər hansı sahənin dəyişməsi başqa sahələrə təsir etməməlidir.

Verilənlər bazasında verilənlərə müraciət etmək üçün, adətən, sorğulardan istifadə olunur.Cədvəlin yazılarına görüntü, səs, video və ya başqa növ fayllar yerləşdirmək olur.
Duz cavablar________Səhv cavablar__________Cavablandırılmayan_______Qiymət______Müəllim__________

Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə