Bozok üNİversitesi akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme raporuYüklə 1,97 Mb.
səhifə1/16
tarix30.07.2018
ölçüsü1,97 Mb.
#63436
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


BOZOK ÜNİVERSİTESİAKADEMİK DEĞERLENDİRME

VE

KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

- 2012 -
Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü…

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bozok Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş olup kuruluşundan bu yana 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12’inci maddesinde belirtilen amaçlar ve ana ilkeler çerçevesinde bulunduğu bölgenin gelişimine büyük katkı sağlamaya çalışan lokomotif bir kurum olarak; 6 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 5 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz, Türkiye'nin en genç üniversitelerinden biri olmanın heyecanıyla, kısa süre içerisinde ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bilgi ve teknoloji üreterek, bu bilgi ve teknolojiyi akademik ve bilimsel bilgilerle yetiştirdiği özgür düşünceli, hür iradeli bireylerle Bozok Üniversitesi etiketi altında ülkemiz hizmetine sunmayı hedeflemektedir.

Hesap verilebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak üzere yöneticilerin karar verme, performans değerlendirme aşamalarında, stratejik plan, çevre analizi, FÜTZ (Fırsatlar, Üstünlükler, Tehditler, Zayıflıklar) analizi gibi ciddi çalışmalar gerektiren raporlar oluşturulması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ile YÖDEK Rehberi esas alınarak 2012 yılına ait Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu hazırlanmıştır. Raporda, 2012 yılı stratejik planına, kurumsal özdeğerlendirme sonuçlarının detaylı bir değerlendirmesine ve FÜTZ analizi sonuçlarına yer verilmiştir.

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyeleri başta olmak üzere bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, raporun Üniversitemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlaması temennisiyle “2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu”nu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım.
Prof. Dr. Tamer UÇAR

REKTÖR

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU iv

İÇİNDEKİLER v

KISALTMALAR LİSTESİ x

TABLOLAR LİSTESİ xi

ŞEKİLLER LİSTESİ xiii

EKLER LİSTESİ xiv

1. GİRİŞ 1

1.1. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu 2

1.2. Akademik Değerlendirme Sürecine Katılan Üniversite Birimleri 3

2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5

3. KURUMUN STRATEJİK PLANI 10

3.1. Kurum Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Politikaları 10

3.1.1. Misyon 10

3.1.2. Vizyon 10

3.1.3. Değerler 10

3.1.4. Politikalar 11

3.2. Stratejik Amaç ve Hedefler 11

3.2.1. Amaçlar 11

3.2.2. Stratejiler 12

3.2.2.1. Eğitim Öğretim Stratejileri 12

3.2.2.2. Bilimsel Araştırma Stratejileri 13

3.2.2.3. İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri 13

3.2.2.4. Halkla İlişkiler Stratejileri 14

3.2.2.5. Altyapı Geliştirme Stratejileri 14

3.2.2.6. Finansman Stratejileri 15

3.2.2.7. Çevre Stratejileri 15

3.2.3. Hedefler 16

3.2.3.1. Eğitim ve Öğretim Hedefleri 16

3.2.3.2. Bilimsel Araştırma Hedefleri 17

3.2.3.3. İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri 17

3.2.3.4. Halkla İlişkiler Hedefleri 18

3.2.3.5. Altyapı Geliştirme Hedefleri 18

3.2.3.6. Finansman Hedefleri 18

3.2.3.7. Çevre Hedefleri 18

4. KURUMSAL DEĞERLENDİRME SÜRECİ 19

4.1. Sürecin Hedefleri 19

4.2. Sürecin Kapsamı ve Sınırları 19

4.3. Sürecin Sahibi 19

4.4. Sürecin Girdileri 19

4.4.1. Özdeğerlendirme Çalışmaları için Sürecin Girdileri 19

4.4.2. Çevre Değerlendirme Çalışmaları için Sürecin Girdileri 19

4.5.Değerlendirmede Dikkate Alınan Temel İlkeler 20

4.6. Sürecin Eylemleri 20

4.6.1. Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması 20

4.6.2. Değerlendirme Yol Haritasının Çıkartılması 20

4.6.3. Özdeğerlendirme Çalışmaları 21

4.7. Sürecin Çıktıları 22

4.8. Sürecin Kontrolü 22

4.9. Dağıtım 22

5. KURUMSAL ÖZDEĞERLENDİRME 23

5.1. Girdiler (Kaynaklar) 23

5.1.1. Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey 24

5.1.2. Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey 24

5.1.3. İdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey 25

5.1.4. Mali Kaynakların Yeterliliği 25

5.1.5. Bilgi Teknolojileri ve Kaynaklarının Yeterliliği 28

5.1.6. Fiziksel Olanakların Yeterliliği 29

5.1.7. Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği 30

5.1.8. Sanayi İle İlişkilerin Yeterliliği 30

5.1.9. Toplum ile İlişkilerin Yeterliliği 30

5.1.10. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerin Yeterliliği 30

5.1.11. Mezunlar ile İlişkilerin Yeterliliği 30

5.1.12. Çalışanlar ile İlişkilerin Yeterliliği 31

5.1.13. Öğrenciler ile İlişkilerin Yeterliliği 31

5.1.14. Yükseköğretim Alanında Ulusal İlişkilerin Yeterliliği 32

5.1.15.Yükseköğretim Alanında Uluslararası İlişkilerin Yeterliliği 32

5.2. Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi 33

5.2.1. Öğrenci Sayıları 33

5.2.2. Öğretim Elemanı Sayısı ve Yeterliliği 35

5.2.3. İdari Personel Sayısı ve Yeterliliği 37

5.2.4. Çalışanların Yaş Ortalamaları ve Yeterliliği 39

5.2.5. Çalışanların Kadın-Erkek Dağılımının Değerlendirilmesi ve Yeterliliği 41

5.2.6. Çalışanların Kıdem Ortalamaları (Öğretim Üyeleri, Öğretim Elemanları ve İdari Personel) ve Yeterliliği 43

5.2.7. Akademik Personelin Ortalama Unvan Düzeyi 43

5.2.8. İdari Personelin Eğitim Düzeyi 44

5.2.9. Akademik Birimlerin Program Sayıları ve Yeterliliği 45

5.2.10. Kurumun Ağırlıklı Akademik Alanları ve Yeterliliği 46

5.2.11. Kurumun Fiziksel Büyüklüğü, Alt Yapısı ve Yeterliliği 47

5.3. Eğitim Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi 48

5.3.1. Programların Ulusal ve Yerel İhtiyaçlarına Uygunluğu 49

5.3.2. Programların Eğitim Hedeflerinin Yeterliliği 49

5.3.3. Programların Kapsamı ve Niteliklerinin Yeterliliği 49

5.3.4. Programların Anlaşılabilirliği ve Hedeflerinin Açıklığı 49

5.3.5. Programların Bütünlüğünün ve Devamlılığının Yeterliliği 49

5.3.6. Programların Çıktılarının (Programın Kazandırması Beklenen Nitelikler)

Yeterliliği 50

5.3.7. Program Kaynaklarının Yeterliliği 50

5.3.8. Programların Diğer Programlarla İlişkilerinin Yeterliliği 50

5.3.9. Öğrencilere Sunulan Rehberlik/Danışmanlık Hizmetlerinin Yeterliliği 50

5.3.10. Engelli Öğrencilere Sunulan Eğitim Hizmetlerinin Yeterliliği 50

5.3.11. Öğrenci Değerlendirme Prosedür ve Araçlarının Yeterliliği 51

5.3.12. Yeni Öğrencileri Programlara Hazırlama Prosedür ve Uygulamalarının Yeterliliği 51

5.3.13. Öğrencilere Sunulan Eğitimin Etkinliğini Artıracak Eğitsel Destek Hizmetlerinin Yeterliliği 51

5.3.14. Programların İlgili Ulusal ve Uluslararası Programlarla Uyumundaki Yeterliliği 52

5.3.15. Uluslararası Öğrenci Değişimi Programlarına Öğrenci Katılımının Yeterliliği 52

5.4. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri 53

5.4.1 Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarının Ulusal ve Çevre İhtiyaçlarına Uygunluğu 54

5.4.2 Araştırma ve Geliştirme Olanak ve Kaynaklarının Yeterliliği 54

5.4.3 Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarının Yeterliliği 55

5.4.4 Araştırma ve Geliştirme Önceliklerinin Belirginliği 55

5.4.5 Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarının Bütünlüğü ve Devamlılığı 55

5.5. Uygulama ve Hizmet Süreçleri 56

5.5.1. Uygulama ve Hizmet Faaliyetlerinin Ulusal ve Çevresel İhtiyaçlara Uygunluğu 57

5.5.2. Uygulama ve Hizmet Faaliyetlerinin Olanak ve Kaynaklarının Yeterliliği 57

5.5.3. Uygulama ve Hizmet Faaliyetlerinin Yeterliliği 57

5.5.4. Uygulama ve Hizmet Faaliyetlerinin Önceliklerinin Belirginliği 57

5.5.5. Uygulama ve Hizmet Faaliyetlerinin Disiplinlerarası Yapılabilmesindeki Yeterlilik 57

5.5.6. Uygulama ve Hizmet Faaliyetlerini Destekleyen ve Özendiren Araçların Yeterliliği 58

5.5.7. Uygulama ve Hizmet Faaliyetlerinin Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmama Yeterliliği 58

5.5.8. Eğitim-Öğretim ile Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin Yeterliliği 58

5.5.9. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ile Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin Yeterliliği 58

5.5.10. Uygulama ve Hizmet Faaliyetlerinin Duyurulması ve Paylaşılması ile İlgili Araç, Ortam ve Mekanizmaların Yeterliliği 58

5.5.11. Uygulama ve Hizmet Faaliyetlerinin Oluşturulmasında ve Yürütülmesinde Paydaşlarla Kurulan Yapısal İlişkilerin Yeterliliği 58

5.5.12. Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetlerinin Yeterliliği 58

5.5.13. Topluma Yönelik Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yeterliliği 59

5.5.14 Topluma Yönelik Sanatsal, Kültürel, Sportif Faaliyetlerin Yeterliliği 59

5.5.15. Uygulama ve Hizmet Faaliyetlerinin Topluma Faydaya Dönüşmesindeki Yeterlilik 59

5.6. İdari Süreçler ve Destek Süreçleri 60

5.6.1. Personel İşleri ile İlgili Hizmetlerin Yeterliliği 60

5.6.2. İdari İşler ile İlgili Hizmetlerin Yeterliliği 61

5.6.3. Bütçe İle İlgili Süreç ve Hizmetlerin Yeterliliği 61

5.6.4. Öğrenci İşleri İle İlgili Akademik Hizmetlerin Yeterliliği 61

5.6.5. Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri İle İlgili Hizmetlerin Yeterliliği 61

5.6.6. Yapı ve Çevre İşleri İle İlgili Hizmetlerin Yeterliliği 63

5.6.7. Teknik Destek Hizmetleri ile İlgili Hizmetlerin Yeterliliği 63

5.6.8. Öğrenci Bilim, Kültür ve Sanat Topluluklarının Faaliyet Yeterliliği 63

5.6.9. Uluslararası Ofis Hizmetlerinin Yeterliliği 63

5.6.10. Öğrenci Kariyer Planlama Hizmetlerinin Yeterliliği 65

5.6.11. Staj Destek Hizmetlerinin Yeterliliği 65

5.6.12. Öğrencilere Sağlanan Hizmetlerin Yeterliliği 66

5.7. Yönetsel (Yapısal) Özellikler 68

5.7.1.Örgütsel Yapının yeterliliği 68

5.7.2. Görev ve Sorumluluk Tanımlarının Açıklığı 69

5.7.3. Görev Yetkilerinin Yeterliliği 69

5.7.4. Stratejilere Dair Farkındalık Düzeyi Yeterliliği 69

5.7.5. Karar Verme Süreçlerinin Yeterliliği 69

5.7.6. İş Süreçlerinin (Akademik ve İdari) Yeterliliği 69

5.7.7. Stratejik Planlama ve İzleme Süreçlerinin Yeterliliği 69

5.7.8. Kalite Geliştirme Süreçlerinin Yeterliliği 69

5.7.9. Bilgi Yönetimi Süreçlerinin Yeterliliği 70

5.7.10. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yeterliliği 70

5.7.11. Finans Kaynakları Süreçlerinin Yeterliliği 70

5.7.12. Öğrenci Katılım Süreçlerinin Yeterliliği 70

5.8. Yönetsel (Davranışsal) Özellikler 71

5.8.1. Akademik Personelin Memnuniyetinin Yeterliliği 71

5.8.2. İdari Personelin Memnuniyetinin Yeterliliği 71

5.8.3. Öğrenci Memnuniyetinin Yeterliliği 71

5.8.4. Liderlik Yaklaşımlarının Yeterliliği 72

5.8.5. Yönetici Yaklaşımlarının Yeterliliği 72

5.8.6. Çalışanlar Arasındaki İşbirliği Ortamının Yeterliliği 72

5.8.7. İş Arkadaşlığı ve Sosyal Ortamın Yeterliliği 72

5.9. Çıktılar/Sonuçlar 73

5.9.1. Kurumsal Niteliklerle İlgili Gelişmelerin Yeterliliği 73

5.9.2. Eğitim Öğretim İle İlgili Çıktıların Yeterliliği 73

5.9.3. Araştırma ve Geliştirme İle İlgili Sonuçların Yeterliliği 73

5.9.4. Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri İle İlgili Sonuçların Yeterliliği 73

5.9.5. Yönetsel Faaliyetler İle İlgili Sonuçların Yeterliliği 73

5.9.6. İdari Faaliyetler İle İlgili Sonuçların Yeterliliği 74

5.10. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi 74

5.11. FÜTZ (SWOT) Analizi 75

SONUÇ 79


KISALTMALAR LİSTESİ

AHS : Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

BAP : Bilimsel Araştırma Projeleri

DHS : Din Hizmetleri Sınıfı

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı

EKUAL : Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı

GİH : Genel İdari Hizmetler

İİBF : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bşk.

MYO : Meslek Yüksekokulu

ORAN : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

SHS : Sağlık Hizmetleri Sınıfı

THS : Teknik Hizmetler Sınıfı

TKAM : Tarih ve Kültür, Araştırma ve Uygulama Merkezi

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

YHS : Yardımcı Hizmetler Sınıfı

YO : Yüksekokul

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1. Bozok Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu 2

Tablo 2. Girdiler (Kaynak ve İlişkiler) 23

Tablo 3. Bilimsel Çalışmaların Dağılımı (2012) 24

Tablo 4.Yıllara ve Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayıları 25

Tablo 5. Bozok Üniversitesi Genel Mali Bilgileri 26

Tablo 6. Mevcut Bilgi Teknolojileri ve Kaynakları Envanteri 28

Tablo 7. Bozok Üniversitesi’nin 2012 Yılı Mevcut Fiziki Kapalı Alanları 29

Tablo 8. Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerin Değerlendirilmesi 33

Tablo 9. Üniversitemize Kayıtlı Öğrenci Sayıları (2012) 34

Tablo 10. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ve Artış Hızı 34

Tablo 11. Yatay Geçişle Üniversiteye Gelen, Üniversiteden Ayrılan, Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları 35

Tablo 12. Akademik Personelinin Birimlere Göre Dağılımı 36

Tablo 13. Akademik Personel Sayısı (2007-2012 Dönemi) 36

Tablo 14. Yıllara ve Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayıları (2006-2012 Dönemi) 37

Tablo 15. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı 39

Tablo 16. Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı 40

Tablo 17. İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı 40

Tablo 18. Akademik Personelin Kadın-Erkek Sayılarına Göre Dağılımı 41

Tablo 19. İdari Personelin Kadın-Erkek Sayılarına Göre Dağılımı 42

Tablo 20. Unvan ve Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları 43

Tablo 21. Akademik Kadrolara Yükseltilen ve Atanan Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Dağılımı 44

Tablo 22. İdari Personelin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 44

Tablo 23. Fakülte Lisans Programlarının Dağılımı 45

Tablo 24. Yüksekokul Lisans Programlarının Dağılımı 45

Tablo 25. Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Programlarının Dağılımı 46

Tablo 26. Lisansüstü Programlarının Enstitülere Göre Dağılımı 46

Tablo 27. Eğitim Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi 48

Tablo 28. Araştırma ve Geliştirme Süreçlerinin Değerlendirilmesi 53

Tablo 29. Rektörlüğe Bağlı Merkezler, Birimler ve Bölümler 54

Tablo 30. Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi 56

Tablo 31. İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi 60

Tablo 32. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına Bağlı Toplulukların Etkinlik ve Üye Sayıları 63

Tablo 33. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar 64

Tablo 34. Üniversitemizin Katıldığı Spor Organizasyonları ve Alınan Dereceler 66

Tablo 35. Verilen Burs ve Sosyal Yardımların Dağılımı 67

Tablo 36. Üniversitemiz Birimlerinde Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Dağılımı 67

Tablo 37.Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi 68

Tablo 38. Yönetsel (Davranışsal) Özelliklerin Değerlendirilmesi 71

Tablo 39. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi 73

Tablo 40. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi 74

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Bozok Üniversitesi Organizasyon Şeması 9

Şekil 2. Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 21

Şekil 3. Yıllara Göre Bütçe, Ödenek ve Gerçekleşme Durum Grafiği 26

Şekil 4. Bozok Üniversitesi Genel Mali Bilgiler Grafiği 27

Şekil 5. Toplam Ödenek Üzerinden Harcanan-Kalan Ödenek Tutarı 27

Şekil 6. Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları 37

Şekil 7. Yıllara Göre İdari Personel Sayıları 38

Şekil 8. İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Sayısı ve Dağılımı 38

Şekil 9. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı 39

Şekil 10. Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı 40

Şekil 11. İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı 41

Şekil 12. Akademik Personelin Kadın-Erkek Sayılarına Göre Dağılımı 42

Şekil 13. Akademik Personelin Kadın-Erkek Sayılarına Göre Dağılımı 42

Şekil 14. İdari Personelin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 45

EKLER LİSTESİ

Ek 1: Birimler Bazında TÜBİTAK/ AB / BAP / DPT Tarafından Desteklenen Projeler 81

Ek 2: Bozok Üniversitesi 2012 Yılı Özdeğerlendirme Memnuniyet Anketi Sonuçları 91

Ek 2.1. Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 91

Ek 2.2. İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 93

Ek 2.3. Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 951. GİRİŞ

Bozok Üniversitesi, kurumsal özdeğerlendirme sürecini, stratejik planlama çalışmalarında kurumun durum analizini yapmak, çevre değerlendirmesini gerçekleştirmek, zayıf ve kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatları, karşılaşacağı tehditleri ortaya çıkarmak, geçmişini, bugününü detaylı bir biçimde değerlendirmek ve gelecekle ilgili politikalarını geliştirmek için bir fırsat olarak görmektedir.

Yükseköğretimde kalite standartlarının oluşturulması ve bu alanda uluslararası uyumluluğun sağlanabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” yönetmeliği yayınlanmış ve bu yönetmelik kapsamında, çalışmaları koordine etmek üzere, Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuştur. YÖDEK tarafından, Türkiye’deki üniversitelerin mevcut durumlarını karşılaştırmak ve ileriye dönük etkin strateji ve hedefler belirlemelerini sağlamak amacıyla başlatılan bu çalışma, üniversitelerin kendi bünyelerinde kurdukları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) tarafından yürütülmektedir.

2012 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu hazırlık sürecinde öncelikle tüm akademik ve idari birimlerimizden YÖDEK rehberinde mevcut bulunan “Performans Göstergeleri” tablosundaki verilerle ilgili istatistikî bilgiler derlenmiş; akademik ve idari personel ile öğrencilerimize “Memnuniyet Anketleri” uygulanmıştır. Birimler bazında özdeğerlendirme tablolarının ve raporunun hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla kılavuzlar oluşturulmuş ve performans göstergelerine ilişkin veriler web ortamında tüm birimlerin kullanımına sunulmuştur. Daha sonra derlenen tüm istatistikî bilgiler ile uygulanan memnuniyet anketlerinin sonuçları göz önünde bulundurularak 2012 yılı “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu” hazırlanmıştır.Raporun ilerleyen kısımlarında, Bozok Üniversitesi hakkında genel bilgiler verildikten sonra kurumun 2012 yılı stratejik planına yer verilmiş, kurumsal özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında elde edilen sonuçlar detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Son bölümde ise kurumun güçlü, zayıf yönleri ile önündeki tehditler ve fırsatların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.


1.1. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
20.09.2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 8, 9 ve10. maddeleri uyarınca Üniversitemiz Senatosunun 18.04.2013 tarihli toplantısında alınan 2013.05-035 sıra sayılı kararı ile oluşturulan Bozok Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Tablo 1’deki üyelerden oluşmaktadır.
Tablo 1. Bozok Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Hidayet ÇETİN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Zakir TAŞ

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Veli AKEL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Sevinç POLAT

Sağlık Yüksekokulu

Doç. Dr. Belgin Coşge ŞENKAL

Ziraat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd.

Yrd. Doç. Dr. M. Avni AKÇE

Bilim ve Tek. Uyg. ve Arş. Merkezi Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Halit ÖZTEKİN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Levent ŞİMŞEK

Genel Sekreter V.

Mehmet Buğra HAZİNEDAROĞLU

Öğrenci Temsilcisi

http://adek.bozok.edu.tr adresinden ADEK’in bilgilerine ulaşılabilir.

1.2. Akademik Değerlendirme Sürecine Katılan Üniversite Birimleri
Fakülteler


 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 • Fen-Edebiyat Fakültesi

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 • Tıp Fakültesi

 • İlahiyat Fakültesi


Yüksekokullar


 • Sağlık Yüksekokulu


Meslek Yüksekokulları


 • Meslek Yüksekokulu

 • Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu

 • Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu


Enstitüler


 • Fen Bilimleri Enstitüsü

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü


Birimler


 • Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

 • Engelsiz Bozok Birimi


Uygulama ve Araştırma Merkezleri


 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • Dil Eğitimi ve Öğrenimi Uygulama ve Araştırma MerkeziRektörlüğe Bağlı Bölümler


 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

 • Türk Dili Bölümü

 • Yabancı Diller Bölümü

 • Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

 • Güzel Sanatlar Bölümüİdari Birimler


 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 • Personel Daire Başkanlığı

 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 • Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 • Hukuk Müşavirliği

 • Döner Sermaye İşletme MüdürlüğüYüklə 1,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə