Bucim bursa Çimento Fabrikası A.ŞYüklə 6,55 Mb.
səhifə3/77
tarix17.07.2018
ölçüsü6,55 Mb.
#56933
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77

TARİH: 18/04/2002TAKASBANK A.Ş. HABERİ:

BUCIM

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.’nin 15/04/2002 tarihinde başlayan % 65 oranında temettü dağıtım işleminde, ilgili tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına 18/04/2002 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

               
TARİH:19/04/2002
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 5.878.656 milyon TL’den 17.635.968 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 6. maddesinin tadilinin gündeminde bulunduğu 2001 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili tescilin 10.04.2002 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Memurluğunca yapıldığı ve 15.04.2002 tarih ve 5527 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği bildirilmiştir.

               
TARİH:09/05/2002
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 09.05.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  1. Bağlı ortaklıklarımızdan Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.; 8 Mayıs 2002 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; ödenmiş sermayesinin 10 milyar TL’den; nakden karşılanmak suretiyle 600 milyar TL’ye çıkarılması ve konu ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 27 Mayıs 2002 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.

  2. Bağlı ortaklıklarımızdan Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Yönetim Kurulu 8 Mayıs 2002 tarihinde toplanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2002/2 nolu İç Ticaret Tebliği gereği ödenmiş sermayesinin 8.6 milyar TL’den nakden, karşılanmak suretiyle 50 milyar TL’ye çıkarılması ve konu ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 27 Mayıs 2002 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştır.

  3. Yine bağlı ortaklarımızdan Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu; 2002/2 Tebliği çerçevesiinde 33.731 milyar liralık ödenmiş sermayesinin; Fevkalade İhtiyatlardan karşılanmak üzere 50 milyar TL’ye çıkarılması ve konu ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 27 Mayıs 2002 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştır.

Şirketimiz; halen bağlı ortaklıklarımızdan Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 9.996.000.000,-TL, Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 8.593.120.000,-TL, Bursa Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 33.056.380.000,-TL nominal değerdeki hisselerine sahiptir.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu; 9 Mayıs 2002 tarih ve 611 nolu toplantısında bağlı ortaklıkların nakdi sermaye artırımları ile ilgili olarak rüçhan haklarının kullanılmasını ve kullanılmayan rüçhan hakları için ek iştirak taahhüdünde bulunmayı kararlaştırmıştır.”

               TARİH:20/05/2002
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 11.757.312 milyon TL (%200) bedelsiz artırılarak 5.878.656 milyon TL’den 17.635.968 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 9 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 27.05.2002-27.06.2002 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma 15.07.2002 tarihinden itibaren Pazartesi ve Çarşamba günleri şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.

Başvuru Yerleri :

Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Harbiye, İstanbul

Koçbank A.Ş.’nin tüm şubeleri,

               
TARİH: 29/05/2002
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:

BUCIM

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.’nin 27/05/2002 tarihinde başlayan % 200 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, artırım karşılığı olan hisse senetleri 29/05/2002 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir.

               
TARİH:10/06/2002
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 10.06.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Aşağıda ünvanları belirtilen bağlı ortaklıklarımızın 27 Mayıs 2002 tarihinde yapılan ortaklar olağanüstü genel kurul toplantısı ile ilgili tescil işlemleri tamamlanmış olup;

1) Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesi 10 milyardan, tamamı bedelli 590 milyar TL artırılmak suretiyle 600 milyar TL'na çıkarılmıştır. Bedelli sermaye artışının tamamı Şirketimiz tarafından taahhüt edilmiş olup; İlgili Şirkete sermaye taahhütleri 1/4'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay, bakiye 3/4'ü ise 3 yıl içerisinde ödenmek suretiyle yerine getirilmiş olacaktır.

2) Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesi 8,6 milyardan, tamamı bedelli 41,4 milyar TL artırılmak suretiyle 50 milyar TL'na çıkarılmıştır. Bedelli sermaye artışının tamamı Şirketimiz tarafından taahhüt edilmiş olup; İlgili Şirkete sermaye taahhütleri 1/4'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay, bakiye 3/4'ü ise 3 yıl içerisinde ödenmek suretiyle yerine getirilmiş olacaktır.

3) Bursa Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.'nin semayesi 33,731 milyon TL'ndan bedelsiz artırılmak suretiyle 50 milyar TL'na çıkarılmıştır.

Bağlı ortaklıklarımızda yapılan sermaye artışlarından sonra, Şirketimizin iştirak payı ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklık Adı ve Ünvanı Sermayesi İştirak Tutarı İştirak Payı

Ares Çimento İnş.San. ve Tic. A.Ş. 600.000.000.000,-TL. 599.996.000.000,-TL % 99,99

Çimento İnş.San. ve Tic. A.Ş. 50.000.000.000,-TL 49.993.120.000,-TL % 99,99

Bursa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 50.000.000.000,-TL. 49.000.000.000,-TL % 98,00 “

               TARİH:21/06/2002
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 21.06.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bağlı ortaklıklarımızdan Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, nakdi sermaye artışı ile ilgili "Apel Ödemesi" olarak; Şirketimiz tarafından taahhüt edilen 590 milyar TL'lik sermayenin, 300 milyar TL'lik kısmı 21.06.2002 tarihi itibariyle ilgili şirketin Akbank Bursa Şubesi nezdindeki hesabına yatırılmıştır.”

               
TARİH:14/08/2002
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 14.08.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bağlı ortaklıklarımızdan Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, nakdi sermaye artışı ile ilgili Apel Ödemesi olarak, Şirketimiz tarafından taahhüt edilen 590 milyar TL'lik sermayenin, 21.06.2002'de ödenen 300 milyar TL'lik kısmına ilave olarak, 60 milyar TL 14.08.2002 tarihi itibariyle ilgili Şirketin Yapı ve Kredi Bankası Heykel Şubesi nezdindeki hesabına yatırılmıştır.”

               
TARİH:27/08/2002
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 27.08.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bağlı ortaklıklarımızdan Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, nakdi sermaye artışı ile ilgili "Apel Ödemesi" olarak; Şirketimiz tarafından taahhüt edilen 41.400.000.000 TL'lik sermayenin, 10.350.000.000 TL'lık kısmı 27.08.2002 tarihi itibariyle ilgili şirketin HSBC Bank A.Ş. Bursa Şubesi nezdindeki hesabına yatırılmıştır.”

               
TARİH:09/01/2003
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 09.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulumuzun 9 Ocak 2003 tarihli toplantısında; SPK Seri: X, No: 16 Tebliğ Madde 28/A gereği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine S. Ferya Duraner, Memduh Gökçen ve İrfan Ünür seçilmişlerdir.”

               
TARİH:03/02/2003
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 03.02.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 2002 yılı karından 8.322.952.652.509,55 TL, fevkalade yedeklerden 913.068.197.490,45 TL olmak üzere toplam brüt 9.236.020.850.000 TL (%52,37 oranında ve 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 523,70 TL), net 8.817.984 milyon TL (%50 oranında ve 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 500 TL) tutarında nakit kar payının 07.04.2003 tarihinden itibaren dağıtılmasının Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

               
TARİH:03/02/2003
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27.03.2003 Perşembe günü saat 14:30’da Eski İnegöl Yolu, Dededoruk Mevkii, Kestel, Bursa adresindeki Fabrika binasında yapılacağı bildirilmiştir.

               
TARİH:03/02/2003
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 03.02.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim kurulumuz, 03.02.2003 tarih ve 620 nolu toplantısında; bir yıl için bağımsız denetleme kuruluşu Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.’nin genel kurulun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.”

               
TARİH:27/03/2003
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 27.03.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,

  • 2002 yılı karından 8.322.952.652.509,55 TL, önceki dönem fevkalade ihtiyatlarından 913.068.197.490,45 TL olmak üzere toplam brüt 9.236.020.850.000 TL (%52,37 oranında ve 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 523,70 TL), net 8.817.984 milyon TL (%50 oranında ve 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 500 TL) tutarında nakit kar payının 07.04.2003 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildiği,

  • Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesine ve boşalan üyeliklere Ahmet Muharrem Uğur, Metin Kavasoğlu, Bülent Selen Sarper ve Raci Arslan’ın seçildiği

bildirilmiştir.

               
TARİH:27/03/2003
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin 27.03.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

27.3.2003 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu sonucunda oluşan şirketimiz Yönetim Kurulu 27.3.2003 tarihli 623 nolu toplantısında görev taksimi yaparak; Yönetim Kurulu Başkanlığına Ergun KAĞITÇIBAŞI'nı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ahmet Muharrem Uğur'u oy birliği ile seçmiştir.”

               
TARİH:27/03/2003
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin 27.03.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 27.03.2003 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bir yıl için seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.”

               
TARİH:28/03/2003
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 2002 yılı nakit kar paylarının 2002 yılı kar payı kuponları karşılığında 07.04.2003 tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma 07.05.2003 tarihinden itibaren fabrikada devam edileceği bildirilmiştir.

Başvuru Yerleri:

Koçbank A.Ş.’nin Bursa’da Bursa, Setbaşı, Tofaş şubeleri ile Ankara ve İzmir’deki tüm şubeleri,

Koç Yatırım A.Ş. Menkul Değerler Merkezi, Harbiye, İstanbul

HSBC Bank A.Ş.’nin Bursa’da Bursa ve Heykel şubeleri

Finansbank A.Ş.’nin Bursa şubesi

               
TARİH:28/03/2003
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş. ile ilgili olarak İsmail Tarman’ın 28.03.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliğinin 3-H-a maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.

İMKB’nda 27.07.2001-27.03.2003 tarihleri arasında Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş. hisse senedine ait yaptığım alımlar 1.560.014.460 adettir. 27.07.2001 tarihinde 675.434.304 adet (%11,49) olduğunu bildirmiştim. Bugünkü toplam 2.235.448.764 adet (% 12,68) olduğunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliğinin 3-H-a maddesi gereğince bilgilerinize sunarım.”

               TARİH:31/03/2003
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 31.03.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

2000 yılında ödenen yatırım indirimi stopajı + fon red ve iadesi için Vergi Dairesi aleyhine dava açılmış ve bu dava vergi mahkemesinde lehimize sonuçlanarak söz konusu 561.995.151.000 TL 12.02.2001 tarihinde tahsil edilmiş ve ilgili dönem bilançosunda diğer borç ve gider karşılıkları kaleminde gösterilmiştir.

Ancak Vergi Dairesinin Danıştay'a açtığı dava idare aleyhine neticelendiğinden Vergi Dairesince tahakkuktan terkin edilen 561.995.150.000 TL; diğer borç ve gider karşılıklarından çıkarılıp, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 19.07.2002 tarih ve E:2002/3, K:2002/3 sayılı kararı doğrultusunda muhasebeleştirilecektir.”

               
Yüklə 6,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə