Bucim bursa Çimento Fabrikası A.ŞYüklə 6,55 Mb.
səhifə65/77
tarix17.07.2018
ölçüsü6,55 Mb.
növüYazı
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   77


TARİH:13/03/2008
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 13.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Yönetim Kurulumuz, 13 Mart 2008 tarih ve saat 17:00’da yapılan 735 nolu toplantısında;  1. Ortaklarımıza; 2007 yılı karından Brüt 41.496.395,29 YTL (%58,8235294 oranında, 1 YTL nominal değerdeki 1 hisseye 58,8235294 Ykr.); Net 35.271.936,00 YTL. (%50 oranında, 1.-YTL nominal değerindeki 1 hisseye 50 Ykr.) tutarında nakit kar payının, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 17.04.2007 tarihinden itibaren dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK NAKİT TEMETTÜ TABLOSUNAKİT OLARAK DAĞITILACAK

TOPLAM TEMETTÜ

1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ

TEMETTÜ ÖDEME

TUTARI (YTL)

TUTARI


ORANI (%)

TARİHİ
BRÜT

41.496.395,29

58,8235294 Ykr

58,8235294

17.04.2008


NET (*)

35.271.936,00

Tam mükellef kurum ortaklar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklar için (*)

58,8235294 Ykr

58,8235294

Diğer Ortaklar için

50 Ykr

29,75


(*)Bu Ortakların, hukuki statülerini 81 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin (c) bölümü ile 06.01.2006 tarih ve 20 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde belirtilen usullerle, hukuki statülerinin veya mükellefiyet bilgilerinin Aracı Kurumlarca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi gerekmektedir. Temettü ödeme tarihine kadar bildirimde bulunulmaması halinde bu ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden %15 nispetinde Gelir Vergisi Tevkifatı yapılacaktır.


  1. Şirketimizin 1 Ocak 2008-31 Aralık 2008 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına gore bağımsız dış denetiminin Denetim Komitesince önerilen Karden Bağımsız Denetim Mali Müşavirlik A.Ş.’ye yaptırılmasına ve Genel Kurul’un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır.

               TARİH:13/03/2008
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.


Şirket Kodu


Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

İsmail Tarman

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

İsmail Tarman


TARİH:14/03/2008
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 13.03.2008 tarihli günlük bültende yayınlanan haberinde yer alan temettü tablosunda, “Diğer Ortaklar İçin, 1 YTL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Net Temettü, Tutar ve Oranı sırasıyla, 50 Ykr ve %29,75 olarak gösterilmiş olup, doğrusu 50 Ykr ve %50 olacaktır.

               
TARİH:17/03/2008
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.


Şirket Kodu


Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

İsmail Tarman


TARİH:18/03/2008
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 18.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz bağlı ortaklarından, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin; açık ve kapalı depolama alanları ile idari binaları, 29.02.2008 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nın 17.12.2007 tarihinde vermiş olduğu Geçici İşletme İznine paralel olarak; T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı'nın 94.724,70 metrekarelik liman sahasının Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği izni, 28.02.2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 03.03.2008 tarihinde Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'ne tebliğ edilmiştir. Gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasını müteakip 14.03.2008 tarihi itibariyle Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin liman işletmesi faaliyetleri tam olarak başlamıştır.”

               
TARİH:20/03/2008
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

İsmail Tarman


TARİH: 24/03/2008
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.


Şirket Kodu


Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

İsmail Tarman


TARİH:25/03/2008
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 25.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Türkiye Çimse İş Sendikası ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası arasında 01.01.2006/31.12.2007 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin sona ermesinden dolayı, Türkiye Çimse İş Sendikası ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası arasında başlanacak yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 11 Ocak 2008 Cuma günü başlanmış ancak bazı konularda mutabık olunamaması nedeniyle, anlaşmaya varılamayan konularda "uyuşmazlık tutanağı" imzalanmış idi. Toplu iş sözleşmesi prosedüründe uyuşmazlık maddelerinin tümü üzerinde uzlaşmaya varılmış olup, uyuşmazlığa son verilmiştir. 01.01.2008 tarihinden başlamak üzere 3 yıl için geçerli olacak ve 31.12.2010 tarihinde sona erecek olan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, kapsam dahilindeki çalışanların çıplak saat ücretlerine birinci yıl için % 12, ikinci yıl için TÜİK Tüketici Fiyatları Genel endeksinde bir önceki yıla göre değişim oranında, üçüncü yıl için de TÜİK Tüketici Fiyatları Genel endeksinde bir önceki yıla göre değişim oranına 3 puan eklenecek oranda zam yapılacaktır. Diğer sosyal yardımlarda da iyileştirmeler söz konusudur.”

               
TARİH: 26/03/2008
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.


Şirket Kodu


Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

İsmail Tarman


TARİH: 27/03/2008
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.


Şirket Kodu


Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

İsmail Tarman


TARİH:28/03/2008
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 28.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Yönetim Kurulumuzun 28.03.2008 tarih 737 sayılı toplantısında;

70.543.872,00 YTL'lik Esas Sermayemizin; tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %50 oranında artırılarak 105.815.808,00 YTL'ye çıkarılması; Esas Mukavelenamemizin Sermaye başlıklı 6'ıncı maddesi ve Karın Taksimi ve İhtiyatlar ile ilgili 49'ncu maddesinin Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile ekte bulunan Tadil Metin örneğine göre değiştirilmesi için yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'un aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 09 Mayıs 2008 Cuma günü Saat 15.00'de Eski İnegöl Yolu Üzeri Kestel/Bursa adresindeki Fabrikamızda toplantıya çağırılması; kararlaştırılmıştır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi


  1. Açılış ve Divan teşekkülü,

  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,

  3. Şirket sermayesinin iç kaynaklardan karışlanmak üzere %50 oranında artırılması ve Kar Dağıtımıyla İlgili; Esas Mukavelenamenin Sermaye Başlıklı 6'ncı ve Karın Taksimi ve İhtiyatlar Başlıklı 49'uncu maddelerinin müzakere ve karara bağlanması,

  4. Dilek ve temenniler."

Ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır.

               
TARİH:28/03/2008
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 28.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim kurulumuzun 28.03.2008 tarih 738 sayılı toplantısında Şirketimiz bağlı ortaklıklarından, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’nin 47.850.000,00 YTL olan sermayesinin 5.000.000,00 YTL artırılarak 52.850.000,00 YTL çıkarılması ile ilgili bedelli sermaye artışına, Şirketimizin %25,48276 sermaye payı ile iştirak etmesi ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’nin yapacağı bedelli sermaye artışında kullanılmayan rüçhan haklarının da Şirketimizce kullanılması kararlaştırılmıştır.”

               
TARİH:31/03/2008
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 31.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“İç kaynaklardan karşılanmak üzere %50 oranında 35.271.936 YTL arttırılacak sermayenin 702.846,67 YTL’si İştirak Hisseleri Satış Karlarından 242.812,42 YTL’si Gayrimenkul Satış Kazançlarından 6.256.037 YTL’si Yasal Yedeklere ait enflasyon farklarından 222.635,79 YTL’si Olağanüstü Yedek Akçeler Enflasyon farklarından 8.380,42 YTL’si Diğer Sermaye Yedekleri Enflasyon farklarından 27.839.223,70 YTL’si Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanacaktır.”

               

Yüklə 6,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə