Bucim bursa Çimento Fabrikası A.ŞYüklə 6,55 Mb.
səhifə5/77
tarix17.07.2018
ölçüsü6,55 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77

TARİH: 27/02/2004HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş. ile ilgili olarak İsmail Tarman'dan gelen 27.02.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İMKB'nda 26.02.2004 tarihinde Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş. hisse senedi ile ilgili olarak 11.100-11.400,-TL fiyat aralığından 9.039.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlem sonrası sahip olunan ile birlikte toplam hissenin şirket sermayesi içindeki payı % 14.13'dir. İşlemlere ilişkin detaylı bilgiler Ek’te verilmektedir.”

               


TARİH: 27/02/2004HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 27.02.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılmadığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi arabulucu atanmış, resmi arabulucu raporunda uyuşmazlığın giderilmediği bildirilmiştir.”

               
TARİH:01/03/2004
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş. ile ilgili olarak İsmail Tarman’ın 01.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri. VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İMKB'nda 27.02.2004 tarihinde Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş. hisse senedi ile ilgili olarak 11.200 TL fiyattan 4.655.000 Adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlem sonrası sahip olunan ile birlikte toplam hissenin şirket sermayesi içindeki payı %14,16'dır.”

               
TARİH:08/03/2004
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 08.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin üyesi olduğu, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığından grev kararı alınmıştır.”

               
TARİH:10/03/2004
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 10.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmesinde gelinen noktada, uygulama tarihi sonra belirlenmek üzere Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası'nca lokavt kararı alınmıştır.”

               
TARİH:11/03/2004
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 11.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.02.2004 tarih ve 7/134 sayılı kararı madde 1 gereği Yönetim Kurulu’muzun 11.03.2004 tarih ve 643 sayılı toplantısında, 17.635.968 milyon TL olan esas sermayemizin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %98,7947858 oranında ve 17.423.416.814.806,86 TL artırılmak suretiyle 35.059.384.814.806,86 TL’ye çıkarılması kararlaştırılmıştır.”

               TARİH:11/03/2004
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 11.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“11.03.2004 tarih 568 sayılı özel durum açıklamamıza ek olarak yapılan açıklama olup, Şirketimizin 17.635.968 milyon TL olan Esas Sermayesinin arttırılan 17.423.416.814.806,86 TL’sini oluşturan kalemler aşağıda belirtilmiştir.Artış Fonundan: 17.308.408.750.629,94 TL

  • İştiraklerdeki Olağanüstü Yedek Akçelerden: 15.943.620.000 TL

  • Olağanüstü Yedek Akçelerden: 51.286.851.658,92 TL

  • İştiraklerdeki Değer Artış Fonundan: 47.777.592.518 TL “

               


TARİH:31/03/2004
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 31.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 31.03.2004 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında;  1. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:1 sayılı tebliği gereği (tarihi maliyet esasına göre) hesaplama neticesi:

2003 Yılı Dönem Karı 9.803.995.675.145,17 TL

Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı 2.768.386.200.000 TL

Dönem Net Karı 7.035.609.475.145,17 TL


  1. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:21 sayılı tebliğine göre (şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Enflasyona Göre Düzeltilmiş Mali Tablolarının Konsolide edilmesi)

2003 Yılı Konsolide Dönem Karı 5.170.892.200.000 TL

Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı 2.768.386.200.000 TL

Net Konsolide Dönem Karı 2.402.506.000.000 TL

SPK Seri:XI, No:21 sayılı tebliğinin 16’ncı. Maddesinde yer alan “Kar Dağıtımı için az olan tutarın esas alınması” hükmünden hareketle; Şirketimizin, 2003 yılı Net Konsolide Dönem Karından Ortaklarına Toplam Brüt 1.887.657.850.000 TL (%10,70 oranında ve 1.000 TL nominal değerindeki beher hisseye 107 TL) net 1.763.596.800.000 TL (%10 oranında ve 1.000 TL Nominal değerli beher hisseye 100 TL) Nakit Temettü Dağıtım ve Temettü Dağıtım Tarihinin 12 Nisan 2004 olarak belirlenmesi, Mukayeseye Esas Alınan Karlar Arasındaki Fark (7.035.609.475.145,17-2.402.506.000.000) 4.633.103.475.145,17 TL’nin Şirketimiz Bünyesinde Fevkalade İhtiyat Olarak Muhafazası;

İdari Meclisi üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve boşalan üyeliklere 3 yıllığına


  • Semiha Feyha Duraner,

  • İrfan Ünür ve

  • Burhan Evcil’in seçilmeleri,

Murakıp sayısının 2 olarak belirlenmesi ve murakıplıklara 1 yıllığına,

  • İrfan Uluş ile

  • Cüneyt Pekman’ın seçilmeleri,

kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bir yıl için seçilmesi Genel Kurul’ca onaylanmıştır.”

               TARİH:01/04/2004
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 01.04.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

31.03.2004 tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurulu sonucunda oluşan Şirketimiz yönetim kurulu 31.03.2004 tarihli 646 nolu toplantısında görev taksimi yaparak; yönetim kurulu başkanlığına Ergun Kağıtçıbaşı’nı, yönetim kurulu başkan vekilliğine Ahmet Muharrem Uğur’u, denetimden sorumlu komite üyeliklerine ise Memduh Gökçen, Semiha Feyha Duraner ve İrfan Ünür'ü oy birliği ile seçmiştir.”

               
TARİH:09/04/2004
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 08.04.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulumuzun 08.04.2004 tarihli toplantısında, Tunçbilek Termik Santralından çıkan uçucu külleri separe ederek işleyen ve çimento betonda katkı maddesi olarak pazarlayan Tunçkül Çimento Mineral Katkılar İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin 1.200.000.000.000,-TL'lik ödenmiş sermayesinin % 50'sine tekabül eden 600.000.000.000,-TL nominal değerdeki 600.000 adet hisse senedinin, mezkur şirketin ana ortağı olan Temtaş Tavşanlı Enerji Madencilik Turizm Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.'den 600.000.000.000,-TL bedelle satın alınması ve gereken işlemlerin yapılması oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.”

               
TARİH:09/04/2004
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nden gelen 09.04.2004 tarihli ek açıklama yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.İlgi : 08.04.2004 tarih, 830 sayılı özel durum açıklama yazımız.

İlgi yazımız ile ilgili olarak istenilen bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

a) Satış işlemi 30.04.2004 tarihinde tamamlanacak, satış bedeli de Kasım 2004 tarihi itibariyle tamamen ödenecektir.

b) Ödemeler, 30.04.2004 tarihinde başlamak üzere 75'er milyarlık 8 eşit taksitte yapılacak, Şirketimiz satış bedeli kadar teminat mektubu verecek. Yapılan her ödemenin teminat mektubundan tenzili sağlanacaktır.

c) Beher hisse pazarlık usulü ile nominal değeri baz alınmak üzere satışa esas alınmıştır.”

               
TARİH:09/04/2004
HABER:

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin 09.04.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulumuzun 08.04.2004 tarihli toplantısında Genel Müdür Burhan Evcil'in Genel Koordinatörlüğe, Genel Müdür Yardımcısı Mürsel Öztürk'ün Genel Müdürlüğe atanmalarına karar verilmiştir.”

               
TARİH: 14/04/2004
HABER:

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örneği Ek’te yayınlanmaktadır.
Şirket Kodu

Şirket Ünvanı

İşlem Yapan Ortak

BUCIM

Bursa Çimento Fabrikası T.A.Ş.

İsmail Tarman
Yüklə 6,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə