Büdcədən maliyələşən təşkilatlar üçün Maliyyə və Mühasibatlıq HesabatlarıYüklə 6,93 Mb.
tarix10.01.2022
ölçüsü6,93 Mb.
#110267
 • “Büdcədən maliyələşən təşkilatlar üçün Maliyyə və Mühasibatlıq Hesabatları” avtomatlaşdırılmış sistemi
 • 13/03/2013
 • SERP

ERP-dünən nə tələb olunurdu

 • ERP sisteminin tətbiqi üçün...
 • Bahalı avadanlıqların
 • quraşdırılması, sazlanması
 • lazım gəlirdi
 • və sistemə dəstək
 • üçün İT mütəxəssislərin
 • saxlanması
 • vacib idi
 • Bahalı ERP sisteminin
 • quraşdırılmasıistifadəçi
 • tələblərinə uyğunlaşdırılması
 • işi görülməli idi
 • Çox miqdarda
 • vəsaitvaxt tələb olunurdu

ERP-dünən nə tələb olunurdu

 • ERP
 • Server otağı
 • İT departament
 • İstifadəçi 2
 • İstifadəçi 1
 • İstifadəçi 3
 • İstifadəçi N
 • Beləliklə...
 • İstifadəçilər
 • TƏŞKİLAT
 • Lokal kompyuter şəbəkəsi
 • Lokal kompyuter şəbəkəsi
 • Lokal kompyuter şəbəkəsi

SERP-bu gün nə tələb olunur

 • SERP sisteminin tətbiqi üçün...
 • Yalnız qeydiyyatdan keçmək...
 • İstifadəçi adı:
 • Parolu:
 • Yeni istifadəçisinizsə, Qeydiyyat
 • üçün bura klikləyin

ERP-″Bulud″da tətbiq sxemi

 • Maliyyə Nazirliyi
 • Təşkilat 1
 • Təşkilat 2
 • Təşkilat N
 • ORACLE
 • verilənlər bazası
 • Təşkilat 1
 • Təşkilat 2
 • Təşkilat N
 • Bütün təşkilatlardan
 • daxil olan əsas
 • hesabatlar
 • S E RP
 • Vergilər Nazirliyi
 • Dövlət Sosial
 • Müdafiə Fondu
 • Vergi-hesabat
 • formaları
 • DSMF formaları

FARABI layihəsi: ERP-nin ″Bulud″da tətbiqi

 • Maliyyə Nazirliyi və Dünya Bankı tərəfindən birgə həyata keçirilən
 • “ Korporativ və Büdcə Sektorunda Hesabatlılıq Layihəsi”
 • Azərbaycanda mühasibatlıq islahatlarının həyata keçirilməsinə xidmət edir.
 • Bu layihə çərçivəsində 21 may 2012-ci il tarixindən
 • “Büdcədən maliyələşən təşkilatlar üçün Maliyyə və Mühasibatlıq Hesabatları (FARABİ)” layihəsi tətbiq olunmağa başlanmışdır.
 • Məqsəd :Büdcədən maliyələşən təşkilatlar ücün milli və beynəlxalq standartlara
 • uyğun Müəssisə Resurslarının İdarə edilməsi sisteminin (ERP) yaradılması və tətbiqidir.

FARABI sisteminin komponentləri

 • SERP - SINAM Müəssisə Resurslarının İdarə Edilməsi
 • OBI - Oracle Analitik Hesabatlılıq
 • CLIX-LMS - Korporativ Təhsil və İnformasiya mübadiləsi –
 • Təlimin İdarə olunma Sistemi
 • PKI - Elektron imza həlli

FARABI layihəsi çərçivəsində görülən işlər

 • Sistemin pilot saytlarda tətbiqi :
 • Maliyyə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyinin (Bakı, Sumqayıt,
 • Abşeron, Masallı) rayon şöbələri;
 • Azərbaycan Texniki Universiteti;
 • İdarəçilik Akademiyası;
 • Xəzər Universiteti;
 • Bakı Dövlət Universiteti.

SERP sisteminin strukturu

 • Maliyyə uçotu
 • İnsan resursları və əmək haqqı
 •  Ştat cədvəli
 •  Şəxsi kartlar
 •  Tabel
 •  
 • Ezamiyyət
 •  Əmək haqqı
 •  Əmrlər
 •  Kadr hesabatları
 •  İşçilərin
 • qiymətləndirilməsi
 • Baş kitab
 • Mal-material uçotu
 • Əsas vəsaitlər
 • Bank sənədləri
 •  Xəzinə sənədləri
 •  Avans hesabatı
 •  Ödəniş tapşırığı
 • Müqavilələr
 •  Hesabatlar
 • İcarə sənədləri
 •  Xidmət sənədləri
 •  Çıxarılma/Yerdəyişmə
 • Vasitələr
 • Sistem İnzibatçılığı
 •  Baş menyunun
 • sazlanması
 •  İnterfeysin tərcüməsi
 •  Hüquq və səlahiyyətlər
 •  Bildiriş modulu
 •  Xəbər
 • Məlumat mübadiləsi
 • Vergilər Nazirliyi ilə mübadilə  
 • DSMF ilə mübadilə
 • Poçt vasitəsilə məlumatlandırma
 • Tapşırıqların idarə
 • edilməsi sistemi
 • Hesabatlılıq sistemi

SERP sisteminin strukturu

 • Maliyyə uçotu
 • İnsan resursları və əmək haqqı
 •  Ştat cədvəli
 •  Şəxsi kartlar
 •  Tabel
 •  
 • Ezamiyyət
 •  Əmək haqqı
 •  Əmrlər
 •  Kadr hesabatları
 •  İşçilərin
 • qiymətləndirilməsi
 • Baş kitab
 • Mal-material uçotu
 • Əsas vəsaitlər
 • Bank sənədləri
 •  Xəzinə sənədləri
 •  Avans hesabatı
 •  Ödəniş tapşırığı
 • Müqavilələr
 •  Hesabatlar
 • İcarə sənədləri
 •  Xidmət sənədləri
 •  Çıxarılma/Yerdəyişmə
 • Vasitələr
 • Sistem İnzibatçılığı
 •  Baş menyunun
 • sazlanması
 •  İnterfeysin tərcüməsi
 •  Hüquq və səlahiyyətlər
 •  Bildiriş modulu
 •  Xəbər
 • Məlumat mübadiləsi
 • Vergilər Nazirliyi ilə mübadilə  
 • DSMF ilə mübadilə
 • Poçt vasitəsilə məlumatlandırma
 • Tapşırıqların idarəedicısı
 • “Crystal” Hesabatlılıq sistemi

SERP: Müəssisənin strukturu

 • Ağacvari ierarxiyalı struktur
 • Təşkilat və onun struktur bölmələrini, alt qurumları və söbələri yaratmaq imkanı
 • Struktur dəyişikliklərinin izlənməsi
 • Əməliyyatların struktur səviyyəsinə uyğun aparılması
 • Hesabatların struktur səviyyəsinə uyğunluğu

SERP: Şəxsi kartlar

 • Şəxsi kartda işçi haqqında təfərrüatlı məlumat
 • Ştat cədvəlində çoxsaylı rekvizitlərin, vəzifə təlimatlarının və ştat vahidinə olan tələblərin saxlanması
 • Tabeldə normal iş qrafiki və kənara çıxmaların
 • nəzərə alınması və qeydiyyatı
 • Ezamiyyət jurnalının aparılması

SERP: Mühasibat metodologiyası

 • Ətraflı və rahat sazlanan mərkəzləşdirilmiş hesablar planı
 • Mühasibat modellərini yaratmaq və sazlamaq imkanı
 • Muxabirləşmələrin əllə və ya mühasibat modelinə uyğun qeydiyyatı
 • İstənilən sayda valyutalarda mühasibat uçotunun aparılması
 • Standartlaşdırılmış ilkin sənəd və hesabat formaları
 • Hesabat dövrünün bağlanması və balansın aparılmasına nəzarət

SERP: Anbar və xidmətlərin uçotu

 • Mədaxil və məxaric qaimələri, daxili yerdəyişmə sənədləri, vergi hesab fakturaları, yük gömrük bəyannamələrinin qeydiyyatının aparılması
 • Xidmət sifarişinin qeydiyyatı və yerinə yetirilməsinə nəzarət

SERP: Əsas vəsaitlər

 • Əsas vəsaitlərin
 • uçota alınması,
 • Amortizasiyanın
 • hesablanması,
 • Qeyri-maddi
 • aktivlərin uçotu,
 • Əsas vəsaitlərin
 • mühasibat və
 • vergi uçotunun
 • aparılması imkanı
 • və s.

SERP: Xəzinə və bank əməliyyatları

 • Kassa məxaric və mədaxil orderlərinin qeydiyyatı
 • Daxilolma və çıxarların müqavilə və ödəniş planı ilə uzlaşdırılması
 • Nağd pul balans hesabatları
 • İstənilən sayda bank hesablarının qeydiyyatı və uçotu
 • Bank müxabirləşmələri, ödəniş tapşırıqları, çıxarışların və s. bank sənədlərinin qeydiyyatı

SERP: Əmək haqqı

 • Qanunveriliciyə uyğun bütün növ ödənişlərin və tutulmaların aparılması
 • Tələb olunan DSMF və bank sənədlərinin avtomatik hazırlanması
 • Parametrləşdirilmiş hesabat və cədvəllərin alınması

SERP: Əmək haqqı

 • Rolik olacaq

Sistemdən alınan hesabatlar

 • Oracle BI-sistemində analitik hesabatlar.
 • Kadr hesabatları

Sistemdən alınan hesabatlar

 • Texniki dəstək mərhələsi
 • Sistem vizual modellərin Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel, Adobe PDF formatlarına ixracını dəstəkləyir.

Sistemdən alınan hesabatlar

 • Texniki dəstək mərhələsi
 • Kadrların bitirdikləri təhsil müəssisələri üzrə bölgüsü

Sistemdən alınan hesabatlar

 • Texniki dəstək mərhələsi
 • Vakansiyalar haqqında məlumat

Sistemdən alınan hesabatlar

 • Texniki dəstək mərhələsi
 • OBI-da Maliyyə hesabatları

Sistemdən alınan hesabatlar

 • Texniki dəstək mərhələsi
 • Aktivlər və Öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyətinin dinamikası

Sistemdən alınan hesabatlar

 • Texniki dəstək mərhələsi
 • Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat

Sistemdən alınan hesabatlar

 • Texniki dəstək mərhələsi
 • Gəlirlər, xərclər və ümümi mənfəətin illər üzrə dinamikası

Sistemin tətbiqi üçün nə tələb olunur?

 • Müəssisə rəhbərinin əmri ilə hər bir müəssisədə işçi qrupun yaradılması və bu işçi qrupa müəyyən səlahiyyətlərin verilməsi.
 • 2. İşçi qrupunun üzvlərinə sahələr üzrə təlimlərdə iştirak üçün imkan
 • yaratmaq.
 • 3. Sistemə tələb olunan məlumatların universitetlər tərəfindən daxil
 • edilməsini təmin etmək(elektron və ya başqa formada).

ERP-dünən nə tələb olunurdu

 • Çox miqdarda
 • vəsaitvaxt tələb olunurdu
 • ERP sisteminin tətbiqi üçün...
 • Bahalı avadanlıqların
 • quraşdırılması, sazlanması
 • lazım gəlirdi
 • və sistemə dəstək
 • üçün İT mütəxəssislərin
 • saxlanması
 • vacib idi
 • Bahalı ERP sisteminin
 • quraşdırılmasıistifadəçi
 • tələblərinə uyğunlaşdırılması
 • işi görülməli idi

SERP-in tətbiqi bu gün bizə nə verir?

 • Bahalı avadanlıqların
 • quraşdırılması, sazlanması
 • lazım gəlirdi
 • və sistemə dəstək
 • üçün İT mütəxəssislərin
 • saxlanması
 • vacib idi
 • Bahalı ERP sisteminin
 • quraşdırılmasıistifadəçi
 • tələblərinə uyğunlaşdırılması
 • işi görülməli idi
 • Çox miqdarda
 • vəsaitvaxt tələb olunurdu
 • Vaxtınıza qənaət etməklə effektiv fəaliyyət göstərmək
 • Vaxtınızı daha vacib strateji
 • prioritetlərə sərf etmək
 • Cüzi aylıq vəsait sərf etməklə
 • Bulud mühitində işləmək
 • Təşkilatın bütün bölmələri ilə
 • asan və effektiv şəkildə işləmək

SERP-in tətbiqi bu gün bizə nə verir?

 • Vaxtınıza qənaət etməklə effektiv fəaliyyət göstərmək
 • Vaxtınızı daha vacib strateji
 • prioritetlərə sərf etmək
 • Cüzi aylıq vəsait sərf etməklə
 • Bulud mühitində işləmək
 • Təşkilatın bütün bölmələri ilə
 • asan və effektiv şəkildə işləmək
 • BULUDDA işləməkdən LƏZZƏT ALIN!

Diqqətinizə görə təşəkkür edirik!

 • B. Vahabzadə küç., 9,
 • AZ1141, Bakı, Azərbaycan
 • Tel: (994 12) 510 1100
 • Fax: (994 12) 497 5196
 • E-mail: info@sinam.net
 • URL: www.sinam.net

Yüklə 6,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə