Büyük Buhran' ın siyasi alanda önemli sonuçları oldu


Tolstoy - Sick of his seemingly empty and useless life in Moscow, he went to the Caucasus. Y TolstoyYüklə 1,63 Mb.
səhifə3/5
tarix17.01.2019
ölçüsü1,63 Mb.
#99843
1   2   3   4   5

Tolstoy - Sick of his seemingly empty and useless life in Moscow, he went to the Caucasus.

Y

Tolstoy - Moskova' daki görünüşte boş ve anlamsız olan hayatından sıkıldı ve Kafkasya' ya gitti.

S

Leo Tolstoy - Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.Y

Leo Tolstoy - Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.

S

Quotations - In the name of God, stop a moment, cease your work, look around you. Leo TolstoyY

Özlü Sözler - >> Çeviri sanattır. Bu İngilizce cümleyi tercüme etmek için sağdaki >S< harfine tıklayın. <<

S

Tolstoy - War and Peace is generally thought to be one of the greatest novels ever written.

Y

Tolstoy - Savaş ve Barış genel olarak, şimdiye kadar yazılmış romanlar içinde en iyi romanlardan biri olarak kabul edilir.

S

Tolstoy - By the last two decades of his life, Tolstoy enjoyed a place in the world' s esteem.

Y

Tolstoy - Tolstoy, yaşamının son 20 yılında, dünyanın en itibarlı insanları listesindeki yerinin sefasını sürdü.

S

Tolstoy - Sophie Behrs was almost a girl when he married her and was 16 years his junior.

Y

Tolstoy - Sophie Behrs, onunla evlendiğinde neredeyse küçük bir kızdı ve ondan 16 yaşında küçüktü.

S

Tolstoy - Tolstoy' s rationalism found satisfaction in the constructed system of his doctrine.

Y

Tolstoy - Tolstoy' un rasyonalizmi, doktrininin hazır sisteminde tatmin olmuştur.

S

Tolstoy - But at the time he wrote his great novels, his rationalism was suffering an eclipse.

Y

Tolstoy - Fakat, en iyi romanlarını yazdığı sırada, rasyonalizminde tutukluklar olmaya başlamıştı.

S

Tolstoy - All the structure of his mind was against the grain of the progressive Westernizers.

Y

Tolstoy - Tüm aklı yapısı, gelişmekte olan Batılıların mizacına ters düşüyordu.

S

Tolstoy - Tolstoy served as a second lieutenant in an artillery regiment during the Crimean War.

Y

Tolstoy - Tolstoy, Kırım Savaşı sırasında topçu alayında teğmen olarak görev yapmıştır.

S

Tolstoy - His diary reveals an insatiable thirst for a rational and moral justification of life.

Y

Tolstoy - Günlüğü, yaşamın mantıklı ve ahlaki bir sebebi olduğuna dair doyumsuz bir isteği olduğunu göstermektedir.

S

Tolstoy - The Cossacks describes the Cossack life and people through a story of Dmitri Olenin.

Y

Tolstoy - Kazaklar adlı eseri, Kazak yaşamını ve insanlarını Dmitri Olenin' in hikayesi aracılığıyla anlatmaktadır.

S

Tolstoy - Tolstoy' s later work is often criticized as being overly didactic and patchily written.

Y

Tolstoy - Tolstoy' un son çalışmaları, çok didaktik ve baştan savma yazılmış olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı.Tolstoy - In 1844, Tolstoy began studying law and Oriental languages at Kazan University.

Y

Tolstoy - Tolstoy, 1844 yılında Kazan Üniversitesinde hukuk ve Doğu dilleri bölümlerini okumaya başlamıştır.

S

Tolstoy - The Cossacks was acclaimed by Ivan Bunin as one of the finest in the language.

Y

Tolstoy - Ivan Bunin, Kazaklar adlı eserin, Rus dilindeki en iyi eserlerden biri olduğu dile getirmiştir.

S

Tolstoy - His wife especially took up a position of decided opposition to his new ideas.

Y

Tolstoy - Özellikle karısı, onun yeni görüşlerine kararlı bir şekilde karşı çıkıyordu.Tolstoy - Tolstoy circulated the prohibited publications of anarchist thinkers in Russia.

Y

Tolstoy - Tolstoy, Rusya' daki anarşist düşünürlerin yasaklanmış eserlerini dağıtmıştır.

S

Tolstoy - In the last part of Anna Karenina a growing disquietude becomes very apparent.

Y

Tolstoy - Anna Karenina adlı eserinin en son bölümünde büyüyen bir huzursuzluk dikkat çekmektedir.

S

Tolstoy - The relationship between life and death was examined by him over and over again.

Y

Tolstoy - Yaşam ve ölüm arasındaki ilişki, onun tarafından defalarca incelendi.

S

Quotations - What a strange illusion it is to suppose that beauty is goodness. Leo TolstoyY

Özlü Sözler - Güzelliğin bir cevher olduğunu sanmak ne tuhaf bir yanılsamadır! Leo Tolstoy

S

Tolstoy - Sick of his seemingly empty and useless life in Moscow, he went to the Caucasus.

Y

Tolstoy - Moskova' daki görünüşte boş ve anlamsız olan hayatından sıkıldı ve Kafkasya' ya gitti.

S

Leo Tolstoy - Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.Y

Leo Tolstoy - Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.

S

Quotations - In the name of God, stop a moment, cease your work, look around you. Leo TolstoyY

Özlü Sözler - >> Çeviri sanattır. Bu İngilizce cümleyi tercüme etmek için sağdaki >S< harfine tıklayın. <<

S

Tolstoy - War and Peace is generally thought to be one of the greatest novels ever written.

Y

Tolstoy - Savaş ve Barış genel olarak, şimdiye kadar yazılmış romanlar içinde en iyi romanlardan biri olarak kabul edilir.

S

Tolstoy - By the last two decades of his life, Tolstoy enjoyed a place in the world' s esteem.

Y

Tolstoy - Tolstoy, yaşamının son 20 yılında, dünyanın en itibarlı insanları listesindeki yerinin sefasını sürdü.

S

Tolstoy - Sophie Behrs was almost a girl when he married her and was 16 years his junior.

Y

Tolstoy - Sophie Behrs, onunla evlendiğinde neredeyse küçük bir kızdı ve ondan 16 yaşında küçüktü.

S

Tolstoy - Tolstoy' s rationalism found satisfaction in the constructed system of his doctrine.

Y

Tolstoy - Tolstoy' un rasyonalizmi, doktrininin hazır sisteminde tatmin olmuştur.

S

Tolstoy - But at the time he wrote his great novels, his rationalism was suffering an eclipse.

Y

Tolstoy - Fakat, en iyi romanlarını yazdığı sırada, rasyonalizminde tutukluklar olmaya başlamıştı.

S

Tolstoy - All the structure of his mind was against the grain of the progressive Westernizers.

Y

Tolstoy - Tüm aklı yapısı, gelişmekte olan Batılıların mizacına ters düşüyordu.

S

Tolstoy - Tolstoy served as a second lieutenant in an artillery regiment during the Crimean War.

Y

Tolstoy - Tolstoy, Kırım Savaşı sırasında topçu alayında teğmen olarak görev yapmıştır.

S

Tolstoy - His diary reveals an insatiable thirst for a rational and moral justification of life.

Y

Tolstoy - Günlüğü, yaşamın mantıklı ve ahlaki bir sebebi olduğuna dair doyumsuz bir isteği olduğunu göstermektedir.

S

Tolstoy - The Cossacks describes the Cossack life and people through a story of Dmitri Olenin.

Y

Tolstoy - Kazaklar adlı eseri, Kazak yaşamını ve insanlarını Dmitri Olenin' in hikayesi aracılığıyla anlatmaktadır.

S

Tolstoy - Tolstoy' s later work is often criticized as being overly didactic and patchily written.

Y

Tolstoy - Tolstoy' un son çalışmaları, çok didaktik ve baştan savma yazılmış olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı.Tolstoy - In 1844, Tolstoy began studying law and Oriental languages at Kazan University.

Y

Tolstoy - Tolstoy, 1844 yılında Kazan Üniversitesinde hukuk ve Doğu dilleri bölümlerini okumaya başlamıştır.

S

Tolstoy - The Cossacks was acclaimed by Ivan Bunin as one of the finest in the language.

Y

Tolstoy - Ivan Bunin, Kazaklar adlı eserin, Rus dilindeki en iyi eserlerden biri olduğu dile getirmiştir.

S

Tolstoy - His wife especially took up a position of decided opposition to his new ideas.

Y

Tolstoy - Özellikle karısı, onun yeni görüşlerine kararlı bir şekilde karşı çıkıyordu.Tolstoy - Tolstoy circulated the prohibited publications of anarchist thinkers in Russia.

Y

Tolstoy - Tolstoy, Rusya' daki anarşist düşünürlerin yasaklanmış eserlerini dağıtmıştır.

S

Tolstoy - In the last part of Anna Karenina a growing disquietude becomes very apparent.

Y

Tolstoy - Anna Karenina adlı eserinin en son bölümünde büyüyen bir huzursuzluk dikkat çekmektedir.

S

Tolstoy - The relationship between life and death was examined by him over and over again.

Y

Tolstoy - Yaşam ve ölüm arasındaki ilişki, onun tarafından defalarca incelendi.

S

Quotations - What a strange illusion it is to suppose that beauty is goodness. Leo TolstoyY

Özlü Sözler - Güzelliğin bir cevher olduğunu sanmak ne tuhaf bir yanılsamadır! Leo Tolstoy

S

Tolstoy - Sick of his seemingly empty and useless life in Moscow, he went to the Caucasus.

Y

Tolstoy - Moskova' daki görünüşte boş ve anlamsız olan hayatından sıkıldı ve Kafkasya' ya gitti.

S

Leo Tolstoy - Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.Y

Leo Tolstoy - Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.

S

Quotations - In the name of God, stop a moment, cease your work, look around you. Leo TolstoyY

Özlü Sözler - >> Çeviri sanattır. Bu İngilizce cümleyi tercüme etmek için sağdaki >S< harfine tıklayın. <<

S

Tolstoy - War and Peace is generally thought to be one of the greatest novels ever written.

Y

Tolstoy - Savaş ve Barış genel olarak, şimdiye kadar yazılmış romanlar içinde en iyi romanlardan biri olarak kabul edilir.

S

Tolstoy - By the last two decades of his life, Tolstoy enjoyed a place in the world' s esteem.

Y

Tolstoy - Tolstoy, yaşamının son 20 yılında, dünyanın en itibarlı insanları listesindeki yerinin sefasını sürdü.

S

Tolstoy - Sophie Behrs was almost a girl when he married her and was 16 years his junior.

Y

Tolstoy - Sophie Behrs, onunla evlendiğinde neredeyse küçük bir kızdı ve ondan 16 yaşında küçüktü.

S

Tolstoy - Tolstoy' s rationalism found satisfaction in the constructed system of his doctrine.

Y

Tolstoy - Tolstoy' un rasyonalizmi, doktrininin hazır sisteminde tatmin olmuştur.

S

Tolstoy - But at the time he wrote his great novels, his rationalism was suffering an eclipse.

Y

Tolstoy - Fakat, en iyi romanlarını yazdığı sırada, rasyonalizminde tutukluklar olmaya başlamıştı.

S

Tolstoy - All the structure of his mind was against the grain of the progressive Westernizers.

Y

Tolstoy - Tüm aklı yapısı, gelişmekte olan Batılıların mizacına ters düşüyordu.

S

Tolstoy - Tolstoy served as a second lieutenant in an artillery regiment during the Crimean War.

Y

Tolstoy - Tolstoy, Kırım Savaşı sırasında topçu alayında teğmen olarak görev yapmıştır.

S

Tolstoy - His diary reveals an insatiable thirst for a rational and moral justification of life.

Y

Tolstoy - Günlüğü, yaşamın mantıklı ve ahlaki bir sebebi olduğuna dair doyumsuz bir isteği olduğunu göstermektedir.

S

Tolstoy - The Cossacks describes the Cossack life and people through a story of Dmitri Olenin.

Y

Tolstoy - Kazaklar adlı eseri, Kazak yaşamını ve insanlarını Dmitri Olenin' in hikayesi aracılığıyla anlatmaktadır.

S

Tolstoy - Tolstoy' s later work is often criticized as being overly didactic and patchily written.

Y

Tolstoy - Tolstoy' un son çalışmaları, çok didaktik ve baştan savma yazılmış olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı.Tolstoy - Sterne' s influence on his early works was substantial, although he denigrated him as "a devious writer".

Y

Tolstoy - Onu " dolandırıcı yazar" diyerek karaladıysa da, Tolstoy' un ilk eserlerinde, Sterne' nin etkisi oldukça belirgindi.

S

Quotations - Historians are like deaf people who go on answering questions that no one has asked them. Leo TolstoyY

Özlü Sözler - Tarihçiler, kimsenin kendilerine sormamış olduğu soruları cevaplamaya devam eden sağırlar gibidirler. Leo Tolstoy

S

Tolstoy - Gustave Flaubert, on reading War and Peace for the first time in translation, compared him to Shakespeare.

Y

Tolstoy - Savaş ve Barış adlı eserin tercümesini ilk defa okuyan Gustave Flaubert, onu Shakespeare ile kıyaslamıştır.Tolstoy - They tell of a landowner' s son and his realization of the differences between him and his peasants.

Y

Tolstoy - Bu romanlar, toprak sahibinin oğlunun, kendisi ile köylüler arasındaki farkı idrak edişini anlatmaktadır.

S

Tolstoy - Tolstoy considered the death of his brother to be his first encounter with the inevitable reality of death.

Y

Tolstoy - Tolstoy, erkek kardeşinin ölümünü, kaçınılmaz ölüm gerçeğiyle ilk karşılaşması olarak değerlendirdi.

S

Tolstoy - Tolstoy reflected in his diary that at thirty four, no woman could love him, since he was too old and ugly.

Y

Tolstoy - Tolstoy, 34 yaşındayken, günlüğüne çok yaşlı ve çirkin olduğu için hiçbir kadının onu sevemeyeceğini yazmıştı.

S

Tolstoy - He finally left Yasnaya, in the company of his daughter Alexandra and his doctor, for an unknown destination.

Y

Tolstoy - Sonunda, kızı Alexandra ve doktoruyla birlikte Yasnaya' yı terketti ve bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.

S

Tolstoy - Tolstoy' s childhood was spent between Moscow and Yasnaya Polyana, in a family of three brothers and a sister.

Y

Tolstoy - Tolstoy' un çocukluğu, 3 erkek kardeşi ve bir kız kardeşi ile birlikte, Moskova ve Yasnaya Polyana arasında geçmiştir.

S

Tolstoy - Tolstoy did not believe in Westernized progress and culture, and liked to tease Turgenev by cynical statements.

Y

Tolstoy - Tolstoy, Batılaşmış gelişim ve kültüre inanmıyordu ve şakacı yorumlarıyla Turgenev' le alay etmeyi seviyordu.

S

Tolstoy - Tolstoy' s family remained hostile to his teaching, with the exception of his youngest daughter Alexandra Tolstaya.

Y

Tolstoy - En küçük kızı Alexandra Tolstaya hariç, ailesindeki diğer herkes Tolstoy' un ilkelerine karşı düşmanca bir tutum sergiledi.

S

Tolstoy - His experiences in battle gave him material for realistic depiction of the horrors of war in his later work.

Y

Tolstoy - Savaştaki deneyimleri, daha sonraki eserlerinde savaşın dehşetini gerçekçi bir şekilde anlatması için ona malzeme olmuştur.

S

Tolstoy - According to War and Peace, the greatest wisdom consisted in accepting one' s place in life and making the best of it.

Y

Tolstoy - Savaş ve Barış adlı eserine göre, en büyük bilgelik, insanın yaşamda kendi yerini kabullenmesi ve bunu en iyi şekilde değerlendirmesidir.

S

Tolstoy - On the eve of their marriage, Tolstoy gave her his diaries; the character of Levin in Anna Karenina behaves similarly.

Y

Tolstoy - Evlendikleri gece, Tolstoy, ona günlüklerini verdi; Anna Karenina adlı eserindeki Lenin karakteri de aynı şeyi yapmıştır.

S

Quotations - Truth, like gold, is to be obtained not by its growth, but by washing away from it all that is not gold. Leo TolstoyY

Özlü Sözler - Gerçeğe, tıpkı altın gibi, kaynağından değil, gerçekdışı herşeyden uzaklaşılarak ulaşılır.

S

Tolstoy - He was oppressed by the contradiction between his preaching of communism and the life he led under the regime of his wife.

Y

Tolstoy - Komunizm öğretileri ve karısının rejimi altında sürdürdüğü yaşamı arasındaki zıtlıklar yüzünden bunalmıştı.

S

Tolstoy - In 1857 he traveled abroad and returned disillusioned by the selfishness and materialism of European bourgeois civilization.

Y

Tolstoy - 1857 yılında yurtdışına çıktı ve Avrupalı burjuva medeniyetinin bencilliği ve maddiyatçılığı yüzünden düş kırıklığına uğramış bir şekilde geri döndü.

S

Tolstoy - The only writers with whom he remained friends were the conservative Afanasy Fet and the democratic Slavophile Nikolay Strakhov.

Y

Tolstoy - Yazarlar arasında sadece muhafazakar Afanasy Fet ve demokrat Slavophile Nikolay Strakhov ile arkadaş kalmıştı.

S

Tolstoy - In 1862, Tolstoy wrote that it was not the intellectuals who should teach the peasants, but rather the peasants the intellectuals.

Y

Tolstoy - Tolstoy, 1862 yılındaki bir yazısında entellektüellerin köylülere ders vermesi değil, tam tersine köylülerin entellektüellere ders vermesi gerektiğini belirtmiştir.

S

Tolstoy - His ideas on nonviolent resistance were to have a profound impact on such pivotal twentieth- century figures as Gandhi and Martin Luther King, Jr.

Y

Tolstoy - Pasif direnişle ilgili görüşleri, Gandi ve Martin Luther King, Jr. gibi çok önemli 20. yüzyıl figürlerinde derin bir etki bırakmıştır.Tolstoy - His lack of sympathy with the literary world culminated in a quarrel with Turgenev in 1861.

Y

Tolstoy - 1861 yılında Turgenev ile yaptığı münakaşada edebi dünyaya olan antipatisi doruğa çıktı.

S

Tolstoy - There were only two subjects that Tolstoy was really interested in and that is life and death.

Y

Tolstoy - Tolstoy' un gerçekten ilgilendiği sadece iki tema vardı; bunlar yaşam ve ölümdü.

S

Tolstoy - In 1852 he completed his first novel Childhood and sent it to Nikolai Nekrasov for publication.

Y

Tolstoy - 1852 yılında Çocukluk adlı ilk romanını bitirdi ve yayınlanması için Nikolai Nekrasov' a gönderdi.Tolstoy - It tells parallel stories of an adulterous woman and falsities of society and of a landowner.

Y

Tolstoy - Roman, zina yapan bir kadının, toplumun ve arazi sahibinin yanlışlarını paralel olarak anlatır.

S

Tolstoy - Anton Chekhov said " What Tolstoy does serves to justify all the hopes invested in literature.

Y

Tolstoy - Anton Çehov, Tolstoy' un yaptığı, edebiyata yatırılan tüm umutları haklı çıkarmaya yaramaktadır, demiştir.

S

Tolstoy - For the first fifteen years of his married life he lived in a blissful state of satisfied life.

Y

Tolstoy - Evliliğinin ilk 15 yılında tatmin edici bir hayatın keyifini sürerek yaşadı.

S

Tolstoy - Tolstoy' s diaries reveal that the desires of the flesh were active in him until an advanced age.

Y

Tolstoy - Tolstoy' un günlükleri, insan doğasının arzularının onda ilerki yaşlarına gelinceye kadar aktif olduğunu ortaya çıkarıyordu.

S

Tolstoy - Resurrection tells the story of a nobleman seeking redemption for a sin committed years earlier.

Y

Tolstoy - Haşir adlı eseri, yıllar önce işlediği günahtan kurtulmaya çalışan bir soylunun hikayesini anlatır.

S

Gogol - The statue was praised by Leo Tolstoy as an outstanding projection of Gogol' s tortured personality.Y

Gogol - Leo Tolstoy, anıtın Gogol' un ıstırap içindeki kişiliğini çok iyi yansıttığını belirterek, anıta övgüler yağdırdı.

S

Tolstoy - The Death of Ivan Ilyich is perhaps the greatest fictional meditation on death ever written.

Y

Tolstoy - Ivan Ilyich' in Ölümü adlı eseri muhtemelen ölüm üzerine yazılmış en iyi kurgusal meditasyondur.

S

Tolstoy - Along with his growing idealism, Tolstoy also became a major supporter of the Esperanto movement.

Y

Tolstoy - Tolstoy, büyüyen idealizminin yanında, Esperanto harekatının da büyük bir destekçisi olmuştu.

S

Tolstoy - He would frequently return to his country estate with vagrants whom he felt needed a helping hand.

Y

Tolstoy - Sıklıkla, yardıma ihtiyacı olan evsizlerle dolu olan kırsal kesimdeki evine dönerdi.

S

Quotations - If one has no vanity in this life of ours, there is no sufficient reason for living. Leo TolstoyY

Özlü Sözler - bu hayatta gururu olmayanın yaşamak için yeterli bir sebebi yoktur. Leo Tolstoy

S

Tolstoy - His wife refused to give up her possessions and asserted her duty to provide for her large family.

Y

Tolstoy - Karısı sahip olduklarından vazgeçmeye razı olmadı ve geniş ailesine bakmakla yükümlü olduğunu öne sürdü.

S

Tolstoy - His masterpieces War and Peace and Anna Karenina stand vivid depiction of 19th- century Russian life.

Y

Tolstoy - " Savaş ve Barış" ve "Anna Karenina" adlı şaheserleri, 19. yüzyıldaki Ruslara özgü yaşamı etkili bir şekilde tasvir etmektedir.

S

Tolstoy - Tolstoy' s first literary effort was a translation of A Sentimental Journey Through France and Italy.

Y

Tolstoy - Tolstoy' un ilk edebi çalışması A Sentimental Journey Through France and Italy adlı eserin tercümesiydi.

S

Tolstoy - The family fortune was prosperous, making it possible to provide adequately for the increasing family.

YYüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə