BüYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 66,04 Kb.
tarix06.12.2017
ölçüsü66,04 Kb.
#34041


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2010 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ


14.04.2010

Çarşamba Saat:18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

II.BİRİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN BAŞKANLIK ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2009 YILI FAALİYET RAPORU.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi ve 56. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereği, 2009 Yılı Faaliyet Raporunun Meclisimizce incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (Str. Glş. Şb. Md. 242)Gündemde Kaldı.

2. ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2009 YILI FAALİYET RAPORU.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan ESHOT Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyet Raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince, Meclisimizce incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.(ESHOT- Str. Glş. Dai. Bşk. 8378)Gündemde Kaldı.

III.BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Konak ilçesi, Kahramanlar Mahallesi, 23M-2c pafta, 1904 ada, 34 ve 38 parsellerin B-4 yapılaşma koşulu değişmeden “Özel Sağlık Tesisi” olarak belirlenmesi ve plan notu ilavesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.1889)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

2. Konak ilçe sınırları içinde yer alan mevcut sinemaların korunması amacıyla, Konak Belediye Meclisince uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 02.10.1990 tarihinde onaylanan ve en az 200 kişilik olmak kaydı ile bir cep sineması ayrılması zorunludur koşulunu getiren plan notu kapsamındaki parsellerden; 134 ada, 40 parsel ile tescilli 360 ada, 42 parsel ve 385 ada, 107 parselin belirtilen plan notu kapsamından çıkarılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.1441)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

3. İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25 N IIIa paftada yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında E:1.00 koşullu Kreş Alanı olarak belirlenmiş olan 26322 ada, 1 parselin; E: 1.20, Hmax: 9.80 yapılanma koşullu B.H.A (Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.2571)

İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.

4. İzmir ili, Balçova ilçesi, Olimpiyat Köyü Mahallesi, L18a 12c 1a, L 18a 12c 1b, L 18a 12c 1c, L 18a 12c 1d, L 18a 12c 2a, L 18a 12c 2d imar paftalarında yer alan, 671 ada, 98 parsele ilişkin izmir 2. İdare Mahkemesinin 22.10.2008 tarih, 2008/1587 sayılı iptal kararı gereği hazırlanan 13.07.2009 tarih ve 01.618 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; Universiade 2005 Yerleşimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve raporunun incelenmesi. (Nz.Pl.2235)

İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

5. Bayraklı, 26N-IIIc paftada, 25964 ada, 1 parsel ile Laka Deresi arasında kalan kamuya terkli park alanında 4.60 m x 7.50 m ebatlarında trafo yeri ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. ( Nz.Pl.2487)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

6. Karşıyaka, Bahriye Üçok Mahallesi, 25 L IIIb paftada mevcutta lunapark olarak kullanılan alanda Rekreasyon ve Semt Oyun Alanı ile Yeraltı Otoparkı ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. ( Nz.Pl.1689)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

7. Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Köyü, L17b18d4b ve L17b18d1c pafta 836, 1080 ve 1104 nolu parsellerin "Depolama Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı önerisi. (Nz.Pl. 1591)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

8. İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, İmar Planı Plan Notlarının 25. maddesinde yer alan "24 adetten fazla konut yapan tüm kooperatifler, arıtma tesisi yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez" notunun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl. 3371)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

9. Çiğli ilçe sınırları içerisinde, Anadolu Caddesi üzerinde, 26K IIc, 26K IId, 27K Ia, 27K Id, paftalarda 1'er adet ve 27K IVc paftada 2 adet olmak üzere toplam 6 adet yaya üst geçidi belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl. 2233)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

10. Aliağa ilçesi, Bozköy Köyü, Kabayer Mevkii, 16K-4a, 16K-4b imar planı paftalarında yer alan eski 30 ada, 1 ve 2 numaralı parseller, 31 ada 1 numaralı parsel ile 32 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerden geçen dere ve yol güzergahına ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl. 3239)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

11. Torbalı ilçesi, Torbalı Mahallesi, 29 N II d paftada yer alan 39 ada, 197 parselin Resmi Tesis Alanı (Adliye) olarak belirlenmesine ve çevresinin konut, otopark, yeşil alan ve merkezi iş alanı (M) belirlenecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl. 2967)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

12. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Gelişme Konut Alanları, Eğitim Alanı ve Yeşil Alan” kullanımında kalan İzmir ili, Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 24O Ic pafta, 3159 ve 3162 parsellerde yer alan Konut Alanı ve Yeşil Alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz.Pl.2005)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

13. Bornova ilçesi, Işıkkent Mahallesinde mülkiyeti Bornova Belediyesine ait, yürürlükteki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında “Açık Pazar Alanı” olarak belirlenmiş 11132 ada, 1 parselin “Semt Spor Alanı” yine mülkiyeti Bornova Belediyesine ait yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Dispanser ve Sağlık Merkezi”, 1/1000 ölçeli Uygulama İmar Planında ise “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş 8190 ada, 1 parselin “Belediye Hizmet Alanı (açık pazar, düğün salonu, kafeterya v.b.)” olarak belirlenmesi ve alanın doğusunda bulunan otopark ile yerinin değiştirilmesine ilişkin yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz.Pl.3243)

İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.

14. Bornova, Pınarbaşı, 23 P Ib (29 M Ia) paftada yer alan 15.00 m'lik yola cepheli parsellerin yapılaşma koşullarına ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi.(Nz.Pl.1351)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

15. Kemalpaşa ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 50L-4b pafta, 82 ada, 97 parsel ve çevresini kapsayan alanda Kapalı Pazar Alanı, Yeşil Alan ve Otopark Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi.(Nz.Pl.2585)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

597. 16. Çin'in Şhanghai kentinde 30.04.2010 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2010 EXPO Fuarı Açılış Törenine, Belediyemizi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza GÜLERMAN'ın katılması ile 28.04.2010 – 02.05.2010 tarihleri arasında görevli – izinli sayılması, gidiş – dönüş yol ücretleri ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinin ilgili tertibinden karşılanabilmesi hususunun görüşülmesi.(Mem.Pers.Şb.Md.1839)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

IV.BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.

598. 1. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih, 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek, 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu'na, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, 8 pafta, 3004 parsel maliki Aysel KUYUMCUOĞLU ve Düneyt Mevkii, 8 pafta, 1416 parsel maliki Neşet SELVİ tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 2.7. Panayır ve Festival Alanları maddesindeki, "...Min. parsel büyüklüğü 20.000 m²...." ifadesinin, "...Min. parsel büyüklüğü 10.000 m²...." olacak şekilde değiştirilmesi şekliyle uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11319)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın, Komisyonca Yapılan Değişiklik Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

599. 2. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih ve 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu”na İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesinde yer alan ve ekli listede isimleri ve tapu bilgileri bulunan parsel malikleri tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın, söz konusu alanın Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak onanan Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Ağaçlandırılacak Alan ve Tarım Alanı olarak belirlenmiş olması nedeniyle talebin öncelikle arazinin doğal yapısıda dikkate alınarak bu plan kapsamında değerlendirilmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığına iletilmesine, bu aşamada üst ölçekli plan doğrultusunda bölgedeki 1/25000 ölçekli plan kararlarının sürdürülmesi gerektiğinden uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz. Pl.10345)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

600. 3. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih ve 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek 16.11.2009 – 16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu”na İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, L18A 15C 4B pafta, 20297 ada, 3 parsel maliki Aytaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın, söz konusu alanın Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak onanan Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenmiş olması nedeniyle talebin öncelikle bu plan kapsamında değerlendirilmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığına iletilmesine, bu aşamada üst ölçekli plan doğrultusunda Mezarlık Alanı kullanımının sürdürülmesi gerektiğinden uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11077)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

601. 4. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih ve 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu”na; TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın, Oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11349)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oyçokluğu İle Karar Verildi.

602. 5. 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu'na, Menderes Belediye Başkanlığı tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; 1. maddede bahsi geçen Menderes yerleşiminin kuzeyinde, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alanda kalan alanın konut alanına dahil edilmesine ilişkin itirazın,2. ve 3. maddede bahsi geçen Görece Mahallesi’nde 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alanda kalan alanın konut alanına dahil edilmesine ilişkin itirazın, 4. maddede bahsi geçen Değirmendere Mahallesi’nin kuzeyinde 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alanda kalan alanın konut alanına dahil edilmesine ilişkin itirazın, 5. ve 6. maddede bahsi geçen Gümüldür Mahallesi eski köy yerleşiminde 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik ve kentsel gelişme alanında kalan alanların, konut alanına dahil edilmesine ilişkin itirazın, 7. ve 8. maddede bahsi geçen Özdere Mahallesi’nde 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda kentsel gelişme alanı olarak belirlenen alanların, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunda da belirlenmesine ilişkin itirazın,10. maddede bahsi geçen Maydonoz Koyu’nun kuzeyindeki alanın Tercihli Kullanım Alanı olarak belirlenmesi talebi ile yapılan itirazın, 11. maddede bahsi geçen Menderes Belediye sınırları içerisindeki Çatalca, Akçaköy, Develi, Küner, Çamönü, Çile ve Kuyucak köylerinin sınırlarının 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi talebinin Oybirliği ile reddine; 9. maddede bahsi geçen Özdere Mahallesi, Çukuraltı Kesimi’nin turizm merkezi olmadığı gerekçesi ile yapılan itirazın, söz konusu alanın 07.10.1997 tarih, 23133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özdere Kesre Turizm Merkezi Alan Sınırı içerisinde kalması gerekçesi ile reddine; ancak itiraz doğrultusunda söz konusu alan sınırlarının sehven eksik aktarıldığı belirlenen kısmının düzeltilmesinin Oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.10643)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

603. 6. 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu'na Seferihisar Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda;1. maddede bahsi geçen Sığacık Mahallesi, Akkum Mevkii’nde işaretli alanların Turizm Tesis Alanları olarak belirlenmesine ilişkin itirazın, 2. maddede bahsi geçen Sığacık Mahallesi’nde işaretli alanların Turizm Tesis Alanları ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar belirlenmesine ilişkin itirazın, 3. maddede Sığacık yolunun iki tarafında yol boyunca konut alanı belirlenmesi talebi ile yapılan itirazın, 4. ve 5. maddede bahsi geçen Sığacık Mahallesi’nde işaretli alanların Tercihli Kullanım Alanları olarak belirlenmesi talebi ile yapılan itirazın, 6. maddede bahsi geçen Tepecik Mahallesi güneyinde Akarca Mevkii’nde işaretli alanın Tercihli Kullanım Alanları olarak belirlenmesi talebi ile yapılan itirazın, 7. maddede bahsi geçen Sığacık Mahallesi, Tepecik Mahallesi ve Akarca Mevkiinde işaretli alanların konut alanı olarak belirlenmesi talebi ile yapılan itirazın, Teos Antik güneyindeki alanın Turizm Tesis Alanları olarak belirlenmiş olması gerekçesi ile yapılan itirazın Oybirliği ile reddine, 8. maddede bahsi geçen Ürkmez Mahallesi’nde işaretli alanların konut alanı olarak belirlenmesi talebi ile yapılan itirazın reddine, ancak Ürkmez Mahallesi Kentsel Yerleşik Alanı sınırlarının üst kısmında yer alan ve bu alana bitişik olan iki alanın 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda Kentsel Yerleşik Alanlar olarak belirlenmesinin kabulüne; 9. maddesinde bahsi geçen Plan Uygulama Hükümleri’nin 7.13.10.2. Tarımsal Amaçlı Yapılar maddesinde yer alan yöresel ürün işleme ve depolama tesislerine ilişkin yapılaşma koşullarının yeterli olmadığına ilişkin itiraz doğrultusunda; Plan Uygulama Hükümleri’nin “7.13.10.2. Tarımsal Amaçlı Yapılar” maddesinde yer alan “….Bu yapılardan yöresel ürün işleme ve depolama tesisinin toplam inşaat alanı 500 m2’den, diğer tesislerde toplam inşaat alanı 2000 m2 ’den fazla olamaz….” hükmünün; “….Bu yapılardan yöresel ürün işleme tesisinin toplam inşaat alanı 500 m2’den, diğer tesislerde toplam inşaat alanı 2000 m2'den fazla olamaz….” şeklinde yeniden düzenlenmesinin Oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11369)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

604. 7. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih, 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek, 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu'na, İzmir İli, Bornova İlçesi, Yakaköy, K18C22d3 Pafta, 124 ada, 21 parselin maliki Ahmet Ölmez, 23 parselin maliki Mehmet Gözoğlu, 25 parselin maliki Aydın Ünköse, 28 parselin maliki Ayşe ÇÖREK, 35 parselin maliki Sevil Derin tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında, plan bütünlüğü açısından bölgenin tarım vasfı göz önüne alınarak söz konusu parsellerin kuzeyinde yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alan kullanımının güneyindeki orman sınırına kadar büyütülmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11651)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

605. 8. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih, 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek, 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu'na, İzmir İli, Menemen İlçesi, Koyundere’de yer alan Sanayi Alanının Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin Menemen Belediye Başkanlığı ve 940, 942 parsellerin maliki Canan Çelik’e Vekaleten Yıldırım Birsin ile 945 parselin maliki Oktay Terzi tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraz, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunda Sanayi Bölgesi olarak ayrılan alanın 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kentsel Gelişme Alanı kullanımında kalması nedeniyle, söz konusu bölgenin Kentsel Gelişme Alanı kullanımına dönüştürülmesi, kadastral durum dikkate alınarak sınırının düzeltilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11377)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

606. 9. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih, 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek, 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu'na, İzmir ili, Çiğli ilçesi, Harmandalı Yerleşiminde bulunan 804 parselin maliki Hüseyin Sütçü, 806 parselin maliki Sefer Top, 809 parselin malikleri Tezcan Malatya, Ayşe Malatya, Ayten Albuz, İsmail Kuşçu, Bahri Kuşçu, Nail Kuşçu, Erdoğan Kuşçu, Şaiste Kılınç, Sevgül Çetinkaya, 810 parselin maliki Mehmet Coşkun, 811 parselin maliki Osman Kaptan tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunda Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı kullanımına ayrılan söz konusu bölgenin hazine mülkiyetindeki 837 parsel dışında kalan kısmının Kentsel Gelişme Alanına dönüştürülmesi ve söz konusu bölgenin güneyindeki hazineye ait 867 parselin Kentsel Gelişme Alanında kalan kısmının Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanına dahil edilmesinin oybirliği ile uygun görüldüğüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11405)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

607. 10. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih ve 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu”na Narlıdere Belediye Başkanlığı tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraz, 1/25000 ölçekli Planın genel ilke ve stratejileri ile uyuşmadığından ve 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı olduğundan, Oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.10367)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

608. 11. İzmir ili, Narlıdere ilçesi, 21J Ib pafta, 8015 ada, 1 ve 2 parselin ada ayrım çizgisi ile ayrılarak; 8015 ada 1 parselin 17.50 m taşıt yoluna isabet eden cephesindeki 10 m olan çekme mesafesinin 5 m olarak değiştirilmesi ve 8015 ada 2 parsel ile olan cephesinde 5 m'lik çekme mesafesi belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 06.08.2009 tarih ve 583 sayılı yazısı eki teknik raporu doğrultusunda, Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.611)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oyçokluğu İle Karar Verildi.

609. 12. İzmir ili, Menderes ilçesi, Gazipaşa Mahallesi, 16M - 3a pafta, 782, 792, 793, 796 adalar ve çevresine ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin, 792 ve 793 adalardaki değişikliklerin reddine, 782 ve 796 adalardaki değişikliklerin uygunluğunun, Oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.547)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

V. DİLEK VE TEMENNİLER.

Söz Alan Bulunmamıştır.

610. VI.TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2010 yılı Nisan Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Kamil Okyay SINDIR, Hasan KARABAĞ, Cevat DURAK, Özdem Mustafa İNCE, Tahir ŞAHİN, Ramazan İsmail UYGUR, Ömer Turgut OĞUZ, M.Selçuk KARAOSMANOĞLU, Hüseyin Vefa ÜLGÜR, Mustafa Tunç SOYER, Kadir ÇAKAR, Levent KÖSTEM, Mustafa KUNDAKÇI, Ertan AVKIRAN, Haydar KARAMAN, Murat AKDEMİR, Saip TİRYAKİOĞLU, Adnan Yaşar GÖRMEZ ve Hayri BOZAL'ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.VII. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

16 NİSAN 2010 CUMA SAAT:18.00
Yüklə 66,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin