Büyükşehrin yeni cazibe merkezi” İçindekiler Sunum Yönetici Özeti GirişYüklə 444,71 Kb.
səhifə2/5
tarix22.01.2018
ölçüsü444,71 Kb.
#39421
1   2   3   4   5  • İlçe merkezinde ise yavaş ancak istikrarlı bir nüfus artışı gözlenmektedir. 2000 yılında 13.025 olan olan ilçe merkezi nin nüfusu 2012 itibariyle 15.781'dir.

İlçe merkezinin şehirleşme ve yapılaşma bakımından son yıllarda önemli değişmeler yaşanmaktadır. İlçe nüfusunda çok hızlı bir artış olmamasına karşın Manisa kent merkezinde nüfusun hızla artması ve dolayısıyla arsa kira ve konut fiyatlarındaki hızlı yükselme inşaat sektörü tarafından Saruhanlı'nın "keşfedilmesine" neden olmuştur. Bu durum aynı zamanda gelişen otomobil sahipliği, toplu ulaşım imkanları ve ilçenin gelişen fiziki altyapısı ile sosyal imkanları düşünüldüğünde Manisa'ya mesafesi yalnızca 15 km. olan Saruhanlı ilçe merkezine yeni bir ivme kazandıracağını düşündürmektedir.

Tablo-4 Saruhanlı İlçesi Yapılaşma İstatistiği

YILI

 

YAPI RUHSATI
( bina sayısı)


 

YAPI KULLANMA
(daire sayısı)


 

 

 

 

 

 

 

2004

 

66

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

70

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

77

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

50

 

 

138

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

98

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

99

 

 

146

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

193

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

79

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

116

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 (ocak-temmuz)

 

62

 

 

92

 

Saruhanlı'nın bir yerleşim yeri olarak cazibesini koruması ve geliştirmesi ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimi için önem arz etmektedir. Çalışmamız kapsamında, yapılan ankette bir yerleşim yeri olarak Saruhanlıyı cazip kılan ve kılmayan etmenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için öncelikle halkın Saruhanlı'nın ekonomik geleceğine ilişkin beklentisi ölçülmeye çalışılmıştır. "Saruhanlı'nın önümüzdeki beş yıl içerisinde ekonomik durumu nasıl olacak sorusuna verilen cevapların dağılımı Çizim- de gösterilmiştir.

Grafik de görüldüğü gibi Saruhanlıların %87 gibi çok büyük kısmı ilçedeki ekonomik durumun önümüzdeki beş yıllık dönemde daha da iyileşeceğini düşünmektedir.

Ankette yerleşim tercihleri açısından diğer bir soru, "Aşağıdakilerin Saruhanlı İçin Sorun Teşkil Edip Etmediğini, Ediyorsa Şiddetini 5’lik Ölçüde Derecelendiriniz? " şeklindedir. Sorulara verilen yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir.İklim ve doğa koşulları, eğitim-sağlık ve iş bulma olanakları, konut fiyatları, göreli olarak daha az acil geliştirilmesi gereken alanlar olarak belirtilirken, kültürel ve sosyal hayat öncelikli geliştirilmesi alanlardan biri olarak belirtilmektedir. Bir başka ifade ile genel kamu hizmetleri, ekonomik durum ve doğa koşullarından ilçenin tamamında memnuniyet gözlenirken, fiziki altyapı konusunda ilçe merkezinde memnuniyet yüksek olmakla birlikte ilçenin kırsalında altyapının geliştirilmesi, ilçenin tamamında kültürel-sosyal hayatın geliştirilmesi hususunda beklenti bulunmaktadır.Öte yandan gerek kırsalda gerekse kent merkezinde son aşama da genel olarak Saruhanlı'da yaşamaktan memnuniyet duyulduğu ve başka bir yere göç etme hususunda aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere çok istekli olunmadığı görülmektedir. Saruhanlı da yaşayanların %95'i ilçe dışına yerleşmeyi düşünmemektedir.

1.2 Ulaşım

Ülkemizin önemli ulaşım akslarından biri olan Bursa-İzmir karayolunun hemen üzerinde kurulmuş olan Saruhanlı'nın Manisa'ya uzaklığı 15 km. İzmir'e uzaklığı ise 50 km.'dir. Manisa'nın diğer bir ilçesi olan Akhisar'a uzaklığı ... km iken Balıkkesir e... km uzaklıktadır. Sadece Türkiye değil Avrupa'nın en işlek hava limanlarından biri olan Adnan Menderes Havalimanına uzaklığı ise 75 km.dir. Bu konumu ile Saruhanlı Avrupa'nın pek çok kentinden 4 saat 3,5 milyonluk İzmir metropolüne 50 dakika 320 bin nüfuslu Manisa ilçe merkezine ise 10 dakika uzaklıkladır.İlçenin konumu Saruhanlı'nın ekonomik gelişimi için dört alanda önemli fırsatlar sunmaktadır: Birincisi, ilçenin söz konusu konumu tatil amaçlı yapılan karayolu seyahetlerinde (İstanbul-Bodrum-Marmaris gibi) uygun bir mola yeri olma fırsatını sunmaktadır. İkincisi ilçenin üç yüz bin nüfuslu Manisa kentine yakınlığı nedeniyle buradan alış-veriş ve günü birlik gezme amaçlı çekebileceği büyük bir potansiyel tüketici kitlesine yakınlığıdır. Üçüncüsü ülkemizdeki inşaat sektöründeki gelişmeler ve Organize sanayindeki hızla gelişme ile nüfusu artan Manisa il merkezindeki artan barınma maliyetleri, il merkezine otomobille 10 toplu ulaşımla 20 dakikalık mesafede olan Saruhanlı da yaşama ve konut edinmeyi giderek cazip hale getirmektedir. Manisa il merkezinde ki büyümenin otopark hava kirliliği gibi sorunların artarken Saruhanlının son on yılda şehircilik altyapısı ve sosyal-kültürel donatıların artması bu konuda not edilmesi gereken diğer bir husustur. Son ve dördüncü olarak da tarımsal sanayi ve tarım ürünleri alanında ticari faaliyet veya yatırım yapmayı düşünen iş adamları için ilçe kolay erişilebilir durumdadır.

Nüfus ve kentleşme bölümünde değinildiği üzere Saruhanlı kırsalından iş imkanları nedeniyle 1980'lerden itibaren Manisa'ya genç nüfus göçü yaşanmaktadır. Saruhanlıdaki köy ve beldelerin Manisa'ya uzaklıkları ise çoğunlukla 20 ila 30 km. arasında değişmektedir. Saruhanlı kent merkezi ve kırsalı ile Manisa arasında hızlı, sık aralıklı ve düşük maliyetli ulaşımın sağlanması barınma ve diğer yaşam maliyetlerinin yüksek olduğu Manisa yerine Saruhanlı ilçe merkezi veya kırsalında yaşamalarını mümkün kılacak, ilçenin nüfusu artacak ve yaş ortalaması gençleşecektir. Ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, ayrıca Saruhanlı'da çalışıp Manisa'da yaşayan çok sayıda ailenin Saruhanlıya yerleşmelerini kolaylaştıracaktır.Bu faydaların ortaya çıkabilmesi içinde hali hazırda özel kooparatifler ve belde belediyeleri tarafından verilen ulaşım hizmetlerinin ortak hareket ederek tek çatı altında organize edilmesiyle mümkün olacaktır. Bu noktada Halitpaşa-Alibey, Koldere-Gümülceli ve Bursa yolu üzerinden Lütfiye-Hacı Rahmanlı gibi beldelerin yolcularının beklemesiz Saruhanlı da aktarma yapılarak Manisa'ya ulaştırılması hem yolcu başına maliyetleri düşürecek hem de sık aralıklarla beldelerden Saruhanlı Merkeze ve Manisa'ya ulaşım sağlanabilecektir.

1.3 Fiziki Alt ve Üst Yapı

Saruhanlı merkez ilçe su, kanalizasyon ve diğer çevre altyapısı ile ilgili olarak büyük bir atılım göstermiş son on yıl içerisinde ilçenin tüm altyapısı tamamlanmıştır. Sosyal ihtiyaçlara yönelik altyapı da büyük ölçüde ilçeye kazandırılmıştır. İlçe de 400 kişilik sinema tiyatro sergi ve konferans faaliyetleri için inşa edilen kültür merkezi 2007 yılında hizmete girmiştir. Ayrıca son yıllarda hizmete giren yüzme havuzu, 30.000 metrekarelik rekrreasyon.alanı, spor tesisleri ve kapalı spor salonu bulunmaktadır.http://www.saruhanli.bel.tr/banner/r_1347261381.jpg

http://www.saruhanli.bel.tr/calismaresim/r_1324379389.jpg

Beldeler değerlendirildiğinde ise en önemli eksikliğin çok amaçlı kültürel merkezler ve kanalizasyon altyapısı olduğu görülmektedir. Hali hazırda Dilek Kasabası hariç tüm kasabalarda atık su şebekesi ile kanalizasyon şebekesi küçük çaplı büzlerle birlikte hizmet vermekte bu durum özellikle yağışlı dönemlerde sorunlara yol açmaktadır. Yine beldelerde Hacı Rahmanlı kasabası dışında kültürel-sosyal tesis bulunmamaktadır. Bu nedenle tüm kasabalarda düğün salonlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçları da karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılması düşük maliyetli ve etkili bir çözüm olacağı değerlendirilmektedir.Tablo-5 Saruhanlı Beldelerinde Alt ve Üst Yapı Varlıkları
Kanalizasyon-Atıksu Birlikte

Kanalizasyon

-Atıksu Ayrı

Elektirik

Su

Düğün Salonu

Sinema-Tiyatro

Çocuk-Oyun Parkı-halı saha

Alibey

X
X

X

X
X

Halitpaşa

X
X

X

X
X

Gümülceli

X
X

X

X
X

Koldere

X
X

X

X
X

Mütevelli

X
X

X

X
X

H.Rahmanlı

X
X

X

X

X

X

Lütfiye

X
X

X

X
X

Nuriye

X
X

X

X
X

Tikveş

X
x

X

X
X

Paşaköy

X
X

X

X
X

Belen

x
X

X

X
X

Kumkuyucak

X
X

X

X
X

Dilek
x

X

X

X
X

1.4 Sektörler

1.4.1 Tarım

İlçemizin ekonomisi tarıma dayalı olup, nüfusun % 80’i tarımla uğraşmaktadır. İşletmeler, genelde sadece tarım kolunda faaliyet gösteren küçük aile işletmeleri şeklindedir. Mera alanlarının dar olması hayvan yetiştiriciliğinin yapılmamasının başlıca nedenidir.İşletme başına ortalama 6-7 parselde yaklaşık olarak 45 dekar arazi düşmektedir. Bu arazilerden işletmenin elde ettiği yıllık gelir ise yaklaşık 8.100,00YTL civarındadır. İlçemizde 6 çeşit ana ürün [zeytin, bağ, tütün, buğday, mısır ve sebzecilik (domates, biber, hıyar)] ekili-dikili alanların büyük bir bölümünü kapsamaktadır.


Genel olarak zeytin, tütün ve buğdayın bir kısmı kuru tarım arazilerinde, diğerleri ise sulu arazilerde yetiştirilmektedir.  Ancak son yıllarda yaşanan kuraklık ve buna bağlı olarak sulama kanallarına kısa süreli su verilmesi, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaşması ve kredi imkanlarının artması gibi nedenlerden dolayı sulu tarım arazilerinin miktarında artış gözlenmektedir. İklim özellikleri nedeniyle İlçemizde yılda iki ürün almak mümkündür. Genel olarak buğdaydan sonra mısır ve hayvancılık işletmesi olanlar da yem bitkileri ekimini tercih etmektedirler.

 

İlçemizde son yıllarda özellikle sebze ekilen alanların artması nedeniyle kuru domates, közlenmiş biber ve turşu gibi alternatif değerlendirme şekillerine yönelinmiştir. Ayrıca yetiştirilen zeytinler salamura ve zeytinyağı olarak, şaraplık üzümler de şarap olarak değerlendirilmektedir. Bunlara bağlı olarak tarıma dayalı sanayi hızlı bir gelişme göstermiştir. Son dönemde kuru domates işleme, zeytinyağı, zeytin işleme ve paketleme, şarap ve konserve fabrikaları kurulmuştur. Bu işletmelerin bazılarında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında ekonomik yatırımlar yapılmıştır. 

Kuru/salçalık domates, turşuluk hıyar ve biber, organik ürünler ve şaraplık üzümlerde sözleşmeli yetiştiricilik modeli uygulanmaya başlanmıştır. 2012 yılında pamuk ekim alanlarında azalma olmuştur.  Pamuk yetiştiriciliği yapılan alanların bir kısmında mısır, domates, biber, kavun, karpuz üretilmeye başlanmıştır.  2012 üretim sezonunda tütün ekin alanlarında artış gözlenmiştir. Sezon başında tütün alımı yapan kuruluşların avans ödemesi yapmaları bu durumda etkili olmuştur.
Yüklə 444,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə