Büyükşehrin yeni cazibe merkezi” İçindekiler Sunum Yönetici Özeti Giriş



Yüklə 444,71 Kb.
səhifə4/5
tarix22.01.2018
ölçüsü444,71 Kb.
#39421
1   2   3   4   5

1.4.2 Sanayi

Saruhanlıda yerleşik sanayi işletmeleri çoğunlukla tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi ürünlerini işleyen firmalardan müteşekkildir. Son yıllarda özellikle sebze meyve işlemeye dönük firmaların sayısının arttığı gözlenmektedir. Bu durum, beraberinde henüz yeterli seviyede olmasa da ilçede sözleşmeli tarımın yaygınlaşmasına neden olması ve bu şekilde çiftçilerin ürün fiyatları hususunda belirsizliğinin azaltılması bakımından olumludur. İlçedeki sanayi varlığı aşağıdaki tablo da gösterilmiştir.

  Saruhanlı da Kurulu Fabrikalar

 


Fabrika

Sayısı

Çalışan sayısı

Kuru Meyve

5

1.250

Meyve-Sebze İşleme

13

950

Çırçır(Pamuk işletmesi)

8

110

Süt ve Mamulleri

4

35

Zeytinyağı Fabrikası

18

65

Ekmek Fırını

20

80

Gıda ile Temas Eden Malzeme Üretimi Yapılan İş Yeri

2


29


Tarım Alet ve Makn.Üret. İş.

4

40

Yemek Fabrikası

3

29

Un ve Unlu Mamuller

9

45

Yumurta Üretimi

2

178

Et ve Et Mamülleri Üretimi

1

3

Alkollü İçecek Üretimi

2

18

T O P L A M

91

2.832

Saha çalışmalarında Saruhanlı da ki sanayi işletmelerinin en büyük sorununun çevre ve diğer fiziki altyapısı uygun yatırım alanları olduğu belirlenmiştir. Öte yandan özellikle yaş sebze meyve işlenmesine yönelik işletmeler başta olmak üzere yeni yatırımların Saruhanlıya ilgisinin devam edeceği beklenilmektedir. Saruhanlı'nın çok çeşitli ürünün yetiştirilmesine müsait olan topraklara sahip olması, İzmir limanına yakınlık, İstanbul-İzmir karayolunun üzerinde olması gibi faktörler bu durumun en önemli nedenleridir. Öte yandan daha önce de ifade edildiği üzere Saruhanlı da hem tarımdan elde edilen gelirin artırılması hem de yeni iş alanlarının açılması için tarıma dayalı sanayinin gelişmesi, önem arz etmektedir. Bu nedenle birinci sınıf verimli tarım arazileri dışında tarımsal sanayi için bir ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması gerekli hususlardan biridir.

1.4.3 Hizmetler

Saruhanlı esnaf ve sanatkarlar odası ve Manisa sanayi ticaret ve sanayi odası kayıtlarına göre saruhanlı 'da hizmet sektöründe .... işletme faaliyet göstermektedir. İlçede 5 banka şubesi, bir adet otel bulunmaktadır.

Bir sonraki bölümde işleneceği üzere, hizmetler sektörünün gelişimi ile Saruhanlı'da üretilen gelirin Saruhanlı'da kalması bir başka ifade ile, tekstil, gıda, restoran, sağlık, eğlence vb. hizmet sektörü unsurlarının geliştirilerek ilçede harcanan gelir miktarının arttırılması Saruhanlı'nın ekonomik kalkınması için önemli hususlardan biridir.

1.5 Saruhanlı'da Yatırım ve İş Geliştirme İklimi

Saruhanlı'da yatırım ve iş geliştirme ikliminin mevcut durumunu ölçebilmek amacıyla ilçede farklı sektörlerde iş yapan girişimcilere anket uygulanmıştır. Anketin amacı Saruhanlı'da yatırım yapma ve iş kurma hususunda cazip olan ve engelleyici faktörleri tanımlamak, hangi sektörlerin gelişebileceği konusunda beklentilerini ölçmektir.

Çizim- Saruhanlıyı Cazip Kılan Etkenler

Çizim de görüldüğü üzere İzmir ve Manisa gibi büyük merkezlere yakınlığı ile bu gelişmiş merkezlere yakın olmasına karşın 3. teşvik bölgesi içerisinde yer alan TR33 bölgesinde kurulu olması Saruhanlıyı en cazip kılan yatırım etmenleri olarak belirtilmiştir. Çizim- de ise Manisa'ya yakınlık cazibeyi azaltan bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Açık uçlu soruya diğer verilen cevaplar, Manisa'ya yakınlığın aynı zamanda neden bir Saruhanlı da yatırım cazibesini azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu açıklamaktadır. Manisa merkez de imalat alt yapısının daha uygun ve işgücüne erişimin daha kolay olması bunun temel nedenidir. Özellikle vasıfsız işgücüne erişim noktasında verimli topraklara sahip Saruhanlı da toprak sahibi aileler -parseller küçük bile olsa- düşük ücretlerle çalışmayı rasyonel bulmamaktadır.

Manisa’ya yakın olunması imalat sanayi dışında özellikle hizmet sektöründe etkili olmaktadır sayı ve çeşitlilik olarak çok sayıda işyerini barındıran Manisa Merkez yakınlığıdır. Manisa’da ki alternatiflerin çokluğu hizmet sektörünün gelişimini engellemektedir.

Çizim- Saruhanlı'yı Yatırım İçin Cazip Kılmayan Etmenler





Bu nedenle Saruhanlılı tüketicilerin ürün ve hizmetleri ilçe dışından tedarik etmelerinin nedenleri analiz edilmelidir. Saruhanlı da ki firma sahiplerine göre Saruhanlıların şehir dışında alışveriş etme nedenlerine ilişkin soruya verilen cevaplara bakıldığında çeşitlilik, fiyat ve sosyal amaçlı ilçe dışına yapılan gezilerin Saruhanlı dışından yapılan alışverişlerin en önemli nedenleri olarak değerlendirildiği görülmektedir. Söz konusu soruya verilen cevaplara ilişkin istatistiki dağılım çizim- de gösterilmiştir.

Çizim- Saruhanlı'da ki Firma Sahiplerine Göre Tüketicilerin Şehir Dışından Alış-veriş Etme nedenleri



Öte yandan firma sahiplerinin ilçenin nüfus artışı ve ilçe merkezindeki kentleşme bakımından iyimser tahminleri oldukları görülmektedir. Saruhanlılı girişimciler Gayr-i Menkul ve İnşaat sektörlerini ilçede geleceği olan sektörler tanımlamaktadır. Madencilik ve imalat sektörleri ise bu sektörleri takip etmektedir.



Çizim - Saruhanlı da ki Firma Sahiplerinin İlçede Cazip Gördüğü Yatırım Alanları



1.6 Tüketici Tercihleri

Saruhanlı’da tüketicitercihlerini ölçmek amacıyla ayrı bir anket düzenlenmiştir. Anket katılımcılarının % 76’sı Saruhanlı’da ikamet eden kişilerden oluşurken %24’ü de ilçenin köy ve beldelerinde ikamet eden kişilerden oluşmaktadır. Deneklerin %61’i erkek %39’u kadın olup %66’sı lise-ortaokul mezunu, yüzde %25’ ilkokul mezunudur. Katılımcıların %45’i araba sahibidir. Yaş aralıkları, meslekleri ve aylık ortalama kazançları aşağıda ilgili çizimlerde gösterilmiştir.

Saruhanlılı tüketicilerin anketlere verdikleri cevaplar analiz edilerek ilçe ekonomisi ile ilgili aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

 • Saruhanlı’nın ilçe dışından hizmet alma durumu daha çok avukatlık, doktorluk gibi profosyonel hizmetler ile market alışverişlerinde söz konusu olmaktadır. İlginç bir şekilde market alışverişleri için %30’ u İzmir’den %26’sı ise Manisa’dan yapıldığı tespit edilmiştir. Açıkuçlu sorulara verilen cevaplarda Sosyal ihtiyaçları karşılamak üzere İzmire ve Manisa’ya yapılan seyahetlerde alış-veriş merkezlerindeki marketlerden ihtiyaçların karşılandığı tespit edilmiştir.

 • Saruhanlı dışından alış-veriş yapılmasının önde gelen üç nedeni, sosyal-kültürel amaçlı geziler için sık sık ilçe dışına çıkıldığında alışveriş yapılması, ürün çeşitliliği ve fiyatların nispeten daha ucuz olmasıdır. Dolayısıyla Saruhanlı dışında yapılan alışverişin yüksek olmasının temel nedeni ilin yüksek çeşitlilikte alışveriş imkanı sunan İzmir ve Manisa gibi merkezlere yakınlığıdır.

 • Giyim eşyası, otmotiv bakımı gibi alanlarda ise tüketicilerin ihtiyaçlarını yarısını Saruhanlı’dan kalan yarısını ağırlıklı olarak Manisa’dan karşıladıkları tespit edilmiştir.

 • Saruhanlılar özellikle eczacılık, mobilya mağazacılığı ve mali müşavirlik gibi profesyonel hizmetleri yetersiz bulmaktadır. Bankacılık hizmetlerinden memnuniyet daha makul bir seviyede olup bu alandaki en büyük sıkıntı ATM hizmetlerinin yetersizliğidir.

 • İlçe de sosyal-kültürel, eğlence harcamalarının yapılacağı sektörler yetersiz bulunmaktadır. Özellikle sinema, kütüphane ve zincir restoranların yetersizliği önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.





































1.7 SWOT Analizi: Saruhanlı Ekonomisinin Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditlerinin Karşılaştırmalı Analizi


GÜÇLÜ YÖNLER

 • Sulama ve makine altyapısı gelişmişi, piyasa değeri yüksek ürünleri üretmeye elverişli çok verimli Tarım topraklarına sahip olması.



 • Lojistik açıdan tarım,hayvancılık ve sanayi sektöründeki yatırımcılar için avantajlı bir coğrafi konumda bulunması



 • İzmir ve Manisa gibi büyük yerleşim yerlerine yakın olması



 • İlçe merkezinin alt yapısının sorunsuz olması



 • Büyük tarım işletmelerinin ilçeye yatırım yapmış olması



 • Hava kirliliğinin ve otopark sorunu olmayan ikamete elverişli bir kent merkezine sahip olması




ZAYIF YÖNLER

 • Tanıtım ve markalaşma eksikliği



 • Eğitimin yetersizliği (ortaöğretim)



 • Doğal gazın olmayışı



 • Kültürel ve eğlence ve alışveriş tesislerinin yetersizliği



 • Nitelikli iş gücünün bulunamaması



 • Büyük şehirlere yakınlık



 • Girişimciliğin yetersiz olması



 • Tarıma dayalı ve diğer sanayi türlerinin gelişebileceği sanayi bölgelerinden ve soğuk hava depoculuğundan yoksunluk






FIRSATLAR

 • Büyükşehir Belediye kanununun ve imar planının bütünlüğü devreye girmesi



 • Ulusal ve yabancı finans kaynaklarının ortaya çıkması



 • Jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisinin ortaya çıkarılması



 • Organize ve OSB yapılabilme imkanı



 • Yeni gayrimenkul yatırımı yapmaya müsait alanların olması




TEHDİTLER

 • Tarım arazilerinin üzerinde plansız endüstriyel yapılaşma ihtimali



 • Deprem riskinin yüksek olması.



 • Hava kirliliği riski



 • İklim değişikliği, kuraklık ve sulama maliyetlerinin artma ihtimali



 • Yeni İstanbul otoyolunun faaliyete geçmesiyle ilçeden geçen trafiğin azalması



 • Çevre kirliliği



 • Nüfus yaş ortalamasının artması.



 • İşsizlik



 • Büyükşehir kanunu ile yerleşim yerlerinin dağınık olmasından dolayı hizmetlerin yetersiz kalması.


2. Stratejik Plan

Elde dilen istatistikler, anket çalışmaları, derinlemesine mülakatlar ve strateji çalıştayları neticesinde Saruhanlının 2023 vizyonu ve gelişme stratejileri belirlenmiştir. Söz konusu vizyon, stratejiler ve bu stratejileri geliştirmeye matuf faaliyet ve projeler aşağıda açıklanmıştır.



2.1 Vizyon

Saruhanlı’nın 2023 Vizyonu:



Bereketleri toprakları, zengin ürün çeşidi, ve bozulmamış doğası ile büyük merkezlerin yanı başındaki şirin ilçemizin, turizmi tarım ve kentleşme potansiyelini geliştirerek büyükşehir Manisa’nın yeni cazibe merkezi olmak.

2.2 Stratejik Hedefler

Stratejik Hedef-1 Tarımda Yüksek Katma Değer

Stratejik Hedef-2 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak

Stratejik Hedef-3 İlçeye ziyaretçi sayısını arttırarak için cazibe merkezleri oluşturmak ve turizmi geliştirmek


Vizyon:

Bereketleri toprakları, zengin ürün çeşidi, ve bozulmamış doğası ile büyük merkezlerin yanı başındaki şirin ilçemizin, turizmi tarım ve kentleşme potansiyelini geliştirerek büyükşehir Manisa’nın yeni cazibe merkezi olmak

Strateji

Proje / Faaliyet

Proje No



Tarımda Yüksek Katma Değer


Ortak Makine-Ekipman parkı kurarak Sözleşmeli Pamuk Ekimini Yaygınlaştırmak

1


Soğuk Hava Deposu İnşa Etmek

2

Hal İnşa Etmek

3

Tarımsal Sanayii Geliştirmek: Tarımsa Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesi İnşa Etmek

4

Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak

Yeni Yaşam Alanları İnşa Etmek

5

Kasaba ve Köylerde çok amaçlı sosyal kültürel tesisler oluşturmak


6

Saruhanlılı Genç Nüfusun Kültürel-Sosyal-Eğitimsel İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Gençlik Merkezi İnşa etmek

7

Saruhanlı kırsalında temel kentsel altyapıyı kurmak

8

Kapalı Spor Salonu İnşa Etmek

9

İlçeye ziyaretçi sayısını arttırarak için cazibe merkezleri oluşturmak ve turizmi geliştirmek

Şehirler arası ulaşım sistemi düzenlemesi ve otogar inşası

10

Saruha-park alışveriş merkezi

11

Hobi bahçesi konseptinde kent-park oluşturmak

12

Saruhanlı Meslek Yüksekokulunun Kapasitesinin Geliştirilmesi

13



Proje/Faaliyet-1: Ortak Makine-Ekipman parkı kurarak Sözleşmeli Pamuk Ekimini Yaygınlaştırmak

Amaç: Yetersiz makine parkından dolayı son yıllarda üretimi düşen pamuk üretimini canlandırmak.

Açıklama
Saruhanlı’da 400 bin dekara yakın ekilir arazi bulunmaktadır. Bunun 115 bin dekarı zeytin 100 bin bağ 50000 mısır 35000 yaş sebze meyve 25000 dekar tütün 60000 buğday 5000 dekar pamuk şeklindedir.

1980’li yıllarda arazi dağılım kompozisyonunda 100.000 dönümle pamuk üretimi önemli bir yer tutuyordu. Pamuk fiyatının üretiminin cazip olmaktan çıkması ile pamuk ekimi yapılan arazi de mısır ekimi yapılmaya başlanmış pamuk için ayrılan alan 5000 dönüme düşmüştür. Bu alanlarda yıllardır sürekli mısır ziraatı yapılması mısır hasatı verimliliğini çok düşürmüştür. Gerek pamuk ta zayiata ve kalite düşüklüğünü önleyen makinelerin geliştirilmesi gerekse pamuk fiyatındaki artış söz konusu ürünü bölge için tekrar cazip hale getirmiştir. Pamukta modern toplama makinalarıyla üretiminin özellikle Koldere yöresinde sözleşmeli ekim yöntemiyle arttırılması ilçedeki tarımsal katma değeri arttıracaktır. Bu noktada bir kooperatif kurularak belediye ve zafer kalkınma ajansının destekleriyle oluşturulacak 3 modern sulu toplama makinesi alımı ile oluşturulacak makine parkı yüksek katma değerli pamuk ziraatinin yapılmasına olanak verecektir.


Beklenen Sonuçlar

- Tarımda ekili arazi miktarının arttırılması

Hedef Gruplar

Çiftçiler, pamuk işleyen işletmeler


Olası Paydaşlar

Saruhanlı Belediyesi, Saruhanlı Ziraat Odası, Tarım Kooperatifi



Finansman Kaynakları

Saruhanlı Belediyesi, ZAFER KALKINMA Ajansı, IPARD, Tarım Bakanlığı, Özel sektör



Mevcut Durum

Yetersiz makine parkı yüzünden ilçe pamuk ekimindeki doğal avantajlarını kullanamamaktadır.



Risk Faktörleri

Yapılan sözleşmelerin sınırlı sayıda kalması

Organizator kurumun gerekli kurumsal kapasiteyi oluşturamaması


Toplam Maliyet

TL


Koordinatör Kişi/Kurum

Saruhanlı Belediyesi


Tamamlanma Süresi

1 yıl

Başlama Tarihi

Ocak 2015




Proje/Faaliyet-2: Soğuk Hava Deposu İnşa Etmek

Amaç: Yaş sebze meyvenin hasattan sonraki tazeliğini koruyarak çiftçiyi zarar kaybından korumak, uygun fiyatla yurt içi ve yurtdışında satışını sağlayarak söz konusu ürünlerde katma değeri arttırmak

Açıklama


Beklenen Sonuçlar

- Taze meyve sebze için ayrılan dekar … arttı

-Taze sebze kapalı soğuk hava deposu kuruldu


Hedef Gruplar

Çiftçiler, pamuk işleyen işletmeler


Olası Paydaşlar

Saruhanlı Belediyesi, Saruhanlı Ziraat Odası, Tarım Kooperatifi



Finansman Kaynakları

Saruhanlı Belediyesi, ZAFER KALKINMA Ajansı, IPARD, Tarım Bakanlığı, Özel sektör



Mevcut Durum

Soğuk hava deposunun olmaması yüzünden doğabilecek potansiyel çitçi zararı nedeniyle ilçenin yaş sebze meyve üre



Risk Faktörleri

Yapılan sözleşmelerin sınırlı sayıda kalması

Organizator kurumun gerekli kurumsal kapasiteyi oluşturaması


Toplam Maliyet

TL


Koordinatör Kişi/Kurum

Saruhanlı Belediyesi


Uygulama Süresi

6 ay

Başlama Tarihi

Haziran 2015



Yüklə 444,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə