Caiet de sarcini


LA OBIECTUL CANALIZARE SI STATIE DE EPURAREYüklə 0,87 Mb.
səhifə12/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#71385
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

LA OBIECTUL CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE


Poluanti evacuaţi in aer

Principalele sursele de emisie a poluanţilor în atmosferă în urma activităţii desfăşurate sunt:

Sursele de emisie de pe amplasament se caracterizează prin :

emisii dirijate (sisteme de încălzire );

emisii discontinue joase (pat de uscare a nămolului, vidanjor);

emisii joase liniare (mijloace de transport).

Evaluarea emisiilor de substanţe poluante la sursele fixe enumerate mai sus s-a realizat prin:;

pe baza factorilor specifici de emisie recomandaţi de documentaţia A.P. 42 – Factori de emisie  elaborat de EPA;

prin calculul estimativ al debitelor masice (pe baza factorilor de emisie ) şi al concentraţiilor de poluanţi ( pe baza debitelor masice calculaţi şi al debitului de efluent evacuat la sursă);

prin raportarea valorilor concentraţiilor calculate la limită stabilită prin reglementările de mediu în vigoare: Ordin nr. 462/1993 al MAPPM şi Ordin nr. 756/1997 al MAPPM.cat si Ordinul MAPM 592/2003 si STAS 12574/1987Emisii de la sistemul de încălzire

Încăperile din birou este încălzit cu cazan de încălzire, folosind combustibil , lemne de foc. Surse si poluanţi pentru aer: gazele de ardere rezultate de la cazan , funcţionând cu lemne de foc. Consumul de lemne de foc in timpul friguros fiind de maxim ; 20 kg/h.

Noxe emise in aer de a sisteme de ardere, cu conţinut de pulberi ( sedimentabili si in suspensie, oxizi de azot, oxid de carbon , bioxid de carbon )

Poluanţii evacuaţi în atmosferă (în mg/mc şi g/s).

Parametrii arderii Tabel nr 11Specificaţie U/M Valori Observaţii .

1 2 20 5

- volumul total de gaze arse mcN 152 in regim maxim

- volumul gazelor arse la vârf de cos mc 225 in regim maxim

- debitul volumetric gaze arse mc/s 0,10

- viteza gazelor la ieşire din cos m/s 1,10

- inaltimea coşului de dispersie m 7,0

- diametru la vârf de cos (De ) m 0,25

Emisii de poluanţi de la cazanul de încălzire; Tabel nr 12Poluant g/h g/s mg/Nmc Ord 462/93 Observaţii.

1 2 3 4 5

- pulberi 42 0,012 274 100

- oxizi de sulf 0,66 0,0002 4,84 2000

- oxizi de azot 15,1 0,0041 98,4 500

- oxid de carbon 136 0,037 888 250

Din tabelele de mai sus se constata ca valorile emisiilor de pulberi in suspensie si CO, calculate conform metodologiei AP-42 va prezenta o depăşire uşoara fata de valorile maxime conform Ordin 462/1993.In cazul depășirii emisiilor fata de cele stabilite prin Ordinul sus menţionat se recalculează inaltimea coşului de dispersie, daca valoarea raportului Q/S > 5, in care;

Q debitul maxim al poluantului emis in g/h

S parametru ce reprezintă valoarea limita pe scurta durata a emisiilor de poluanţi in atmosfera in µg/mc si valorile pentru diferiţi poluanţi sunt stabilite de ordinul sus amintit.

Valorile raportului Q/s:

pulberi 63 /500 = 0,126

oxizi de azot 22,5 /300 = 0,034

oxid de carbon 204/6000 = 0,18

Deoarece valoarea raportului Q/s este mai mic decât 5, nu este necesar calcule de verificare a înălţimii coşului de dispersie. si corespunde , in conformitate cu Ordinul MAPPM nr. 462/1993. )


Valorile imisiilor de noxe de la cazanul de încălzire ( Conf. anexa 1 ) Tabel nr. 13

Denumire poluant Concentr. Distanta st. atm. V vint Observaţii

(micrg/mc) (m) (m/s)

Sezon rece ( maxim)

- pulberi 14,60 60 S. 2,1

- oxizi de azot 5,26 60 S 2,1

- oxizi de carbon 47,95 60 S 2,1

Calculul concentraţiilor de poluanţi pentru perioada de mediere de 60 min calculat pentru varianta sezon rece in condiţii meteorologice diferite (stabilitatea atmosferei de la foarte instabil la foarte stabil, respectiv viteza vântului) pentru care sa calculat concentraţiile noxelor la distante de la 35 m la 335 m pe direcţia vântului, pun in evidenta următoarele valori maxime, in cazul sistemelor de ardere ( anexa )

In condiţii de sezon rece :

C part. in susp. = 14,60 µg/mc

C oxizi de azot = 5,26 µg/mc

C oxid de carbon = 47,95 µg/mc

Concentraţia maxima a poluanţilor se atinge la o distanta de 60 m de sursa intr-o atmosfera stabila la viteza vântului de 2,1 m/s.

Ținând cont de faptul ca debitul masic al poluanţilor emişi de instalaţiile de ardere este redus ,concentraţiile noxelor mult mai mici decât valorile maxime admise prin Ordinul 462/93 instalaţia nu constituie un factor de poluare in zona. Din cele de mai sus rezulta ca valoarea concentraţiei la nivel de imisie ( timp de mediere 30 min ) in cazul poluanţilor studiate sunt mult sub valorile admise prin Legea nr 104/2011 ( Legea protecției atmosferei ) si STAS 12.574/87, in cazul cel mai defavorabil rezulta ca obiectivul nu reprezintă o sursa de poluare pt atmosfera in zona.

Valorile CMA, la nivel de imisie ,obţinute sunt cu mult sub cele stabilite de STAS 12574/1987, iar Imisiile pentru poluanţi SOx, CO si Hidrocarburi nu sa calculat deoarece valorile lor sunt neglijabile.

Emisii de poluanţi de la utilajele din dotare

Emisiile gazelor de eşapament sunt formate din monoxid de carbon, oxizi de azot, particule şi alţi produşi de combustie.

Debitele masice orare maxime ale poluanţilor emişi prin gazele de eşapament ale autovehiculelor care se deplasează în cadrul incintei ( luând cazul cel mai defavorabil când în timp de o oră, funcţionează vidanjorul şi utilajele de încărcare a reziduurilor ).

Emisiile gazelor de eşapament sunt formate din monoxid de carbon, oxizi de azot, particule şi alţi produşi de combustie.

Concentraţia principalelor substanţe poluante în gazele de eşapare pentru diferite motoare şi regimuri de funcţionare sunt prezentate în următorul tabel

Tabel nr 14Natura poluanţilor

Conc.

Mers în gol

Accerelare

DecelerareMAS

MAC

MAS

MAC

MAS

MAC

0

1

2

3

4

6

7

8

oxid de carbon

%

7,00

Urme

8,00

urme

2,00

Urme

oxizi de azot

%

0,50

0,04

0,10

0,01

1,00

0,03

Aldehide

Ppm

30,00

60,00

600,00

250,00

20,00

30,00

hidrocarburi

Ppm

10,00

20,00

10,00

10,00

200,00

30,00

Notă:

MAS- motor cu aprindere prin scânteie

MAC- motor cu aprindere prin comprimare

Noxele evacuate prin gazele de eşapament trebuie să se încadreze în prevederile STAS 11369/1979 respectiv O.M.T. nr.537/1997 pentru autovehicule importate de la 1998 precum şi în prevederile Ordinului MAPPM nr. 462/1993


Valorile limită a noxelor din gaze de eşapament Tabel nr. 15

Categoria autovehiculelor

Regle-men-tarea

Valori limităCO g/km

HC+NOx g/km

Particule g/kmbenzină

Diesel

benzină

Diesel

Benzină

Diesel

M  3,5 t

Transport de materiale (Vidanjor)


EURO 2

2,72 - 6,9

0,97 – 1,7


0,14 – 0,25Conform Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 – anexa nr.1. valorile limită a plumbului şi a cadmiului evacuate prin gaze de eşapament sub formă de pulberi sunt:

cadmiu: 0,2 mg/m3 la Qm >1 g/h;

plumb : 5 mg/m3 la Qm > 25 g/h;

Emisii de poluanţi din procesul de epurare

În cadrul staţiei, epurare a apelor uzate se realizează prin metoda aerobă, în această situaţie emisiile de noxe şi mirosuri sunt neglijabile, în cazul neasigurării funcţionării la parametrii proiectaţi, pot fi evacuate în atmosferă următoarele poluanţi a căror valoare olfactivă (VO) prezintă valori ridicate: • hidrogenul sulfurat, degajă un miros de ou stricat foarte puternic;

 • mercaptani ( metilmercaptan, etilmercaptan) – eliberează un miros de varză stricată;

 • amoniacul – prezintă un miros înţepător;

 • aminele ( metilamina, - prezintă un miros de peşte foarte pronunţat;

 • acizi organici: acid acetic, acid butiric, acid valeric – cu miros puternic şi înţepător;

 • aldehidă butirică – cu miros rânced;

 • aldehidă izovalerică – cu miros neplăcut de măr stricat.

Valoarea olfactivă ( VO ) reprezintă raportul dintre tensiunea de vapori saturaţi a unei substanţe şi concentraţia limită de percepere, se utilizează ca unitate de măsură pentru aprecierea cantitativă a mirosului.

Procedeele de tratare a nămolurilor sunt multiple şi variate, fiecare obiectiv trebuie studiat în condiţiile sale specifice, documentaţia prezentată tratează prelucrarea nămolurilor prin procedeul de prelucrare mecanică dinamică şi paturi de deshidratare.

Principala sursă de poluare pentru aer de pe amplasament reprezintă noxele rezultate din ; colectarea şi depozitarea în condiţii necorespunzătoare a reţinerilor de la grătare, din fermentarea anaerobă şi aerobă a nămolurilor rezultate din concentratorul de nămol şi depozitată in bazinul de nămol .

Conform reglementarilor legale concentraţiile maxime a noxelor in aerul zonelor protejate nu trebuie sa se depaseasca cele prevăzute prin Legea nr 104/2011 si STAS 12574/1987, iar pentru substanţele nespecificate in acest document ele sa nu prezinte mirosuri olfactive si persistente.Încadrare in norme legale:

Emisiile sub formă de pulberi rezultate din întreaga activitate desfăşurată pe amplasament nu trebuie să depăşească 50 mg/mc la un debit masic de 0,5 kg/h, la o dimensiune a diametrului mediu al particulelor (dp)  5 nm, în conformitate cu reglementările legale : Ordin MAPPM nr 462/1993 .

Mirosuri Statie de epurare . In unele perioade , inspecial vara , exista mirosuri persistente dezagreabile datorita nefuncționării corespunzătoare a procesului de epurare de aceea este foarte urgent necesar retehnologizarea stației de epurare.

Concluzii privind emisiile de noxe:

Valorile emisiilor de noxe calculate au fost comparate cu valorile maxime admise

(Valori Limita de Emisie) – prescrise in Ordinul MAPPM 462/1993,coroborate cu Ordinul nr. 756/1997 in vederea stabilirii pragurilor de alertă:

a.) În cazul punctului termic a instalaţiilor de ardere, valorile maxime stabilite:

Tabel nr. 16Indicatori

Prag intervenţie

( mg/Nmc )

Prag de alerta

( mg/Nmc )

Pulberi

100

70

Monoxid de carbon

250

175

Substante organice expr in C

50

35

Oxizi de azot

500

350

Mărime de referinţă: valorile limite se raportează la un conţinut în oxigen al efluentului. gazos de 6 %.

Comparând valorile din tabele prezentate mai sus, se observa ca valorile la emisie prevăzute in Ordinul nr, 462/1993 al MAPPM, sunt respectate la parametrii: oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, concentraţiile acestora situându-se sub pragul de alertă, care reprezintă 70 % din pragul de intervenţie (valoarea limita a emisiilor).

EMISII din zonă, emisii de proces, alte emisii atmosferice

Emisiile de noxe în aer din zona respectivă provin:

Ín prezent NU SUNT - numai din cele rezultate din circulaţia de autovehiculelor in zona.

Emisiile provenite de la centrale termice industriale învecinate

In zona studiată nu sunt unităţi industriale in funcțiune.

  1. Yüklə 0,87 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə