Caiet de sarcini


ISTORICUL AMPLASAMENTULUI ŞI DEZVOLTĂRI VIITOAREYüklə 0,87 Mb.
səhifə3/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#71385
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ISTORICUL AMPLASAMENTULUI ŞI DEZVOLTĂRI VIITOARE

 1. Istoricul amplasamentului


Prima atestare documentara a localității se datează di anul 1406 ce a ce înseamnă ca aşezarea este mai veche , Activitatea de baza a locuitorilor a fost exploatarea si prelucrarea lemnului, completata de creşterea animalelor , pădurile si păşunile fiind cuprinse in composesorat, apoi metalurgia , mineritul si prelucrarea minereului de fier au marcat o trăsătura fundamentala a activităților economice.

In zona au funcţionat zecii de gatere multe din ele in proprietate interfamiliala , devierea pârâului contribuind si la întemeierea metalurgiei. Prima atestare documentara a unei forje pe aceste meleaguri se face in anul 1591 , pe teritoriul comunei Lueta. Dezvoltarea metalurgiei se leagă de timpurile vechi de aceasta comuna prima întreprindere de profil – fabrica de fier fiind întemeiata in anul 1836. Cea mai spectaculoasa dezvoltare se petrece începând din anii 70-80. aceasta dezvoltare forţata atrage după sine o decădere accentuata in anii 90. Epuizarea minelor – care au fost închise in anul 1984. lipsa unui mijloc de transport economic , au făcut nerentabilă activitatea metalurgica multiseculara in condiţiile echipării actuale

Este important de menţionat problemele legate de protecţia şi conservarea mediului. În acest sens oraşul Vlăhiţa poate fi calificat (după planul urbanistic al localităţii) ca prezentând,probleme semnificative. Existenţa industriei metalurgice este principală sursă de poluare şi disconfort. Deşi producţia a scăzut mult, se mai constată efecte poluante, iar depozitele de steril sunt creatoare de probleme, inclusiv colmatarea albiei pârâului şi favorizează

inundaţiile în acest mod. Există şi alte aspecte deranjante ca: poluarea produsă de depozitarea deşeurilor în locuri neamenajate, închiderea depozitului de deşeuri menajere corespunzătoare fiind o problema în centrul atenţiei. Situat într-un cadru natural favorabil, fac ca situaţia în acest domeniu să fie menajabilă, problema principală fiind cea a conservării stării mediului înconjurător.  1. Dezvoltări viitoare


Este in curs derularea investiţiei:

DENUMIREA INVESTIŢIEI

REALIZAREA CANALIZĂRII MENAJERE ÎN ZONA NAGYFALU ŞI EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE ZONA DÉLŐPROIECTANT

TOTAL PROIECT SRL – ODORHEIU SECUIESC

Str. Kossuth Lajos nr.13; Cod poştal: 535600; Tel: 0266 218 447; Fax: 0266 217 967;

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

ORAŞ VLĂHIŢA – JUDEŢUL HARGHITA

Vlăhiţa Str. Turnătorilor nr. 20, jud. Harghita, Tel/Fax: 0266-246635/0266-246634
INVESTIŢA CONSTĂ IN:

REALIZAREA - REŢEAUA DE CANALIZARE

Conform studiului de fezabilitate avizat şi aprobat, se prevede executarea unei reţele de canalizare în sistem separativ, care colectează şi transportă apele uzate menajere în staţia de epurare aval de localitatea.

Apele uzate ce urmează a fi canalizate după provenienţă sunt: ape uzate menajere, rezultate din satisfacerea nevoilor de apă gospodăreşti şi igienico-sanitare ale locuitorilor; ape uzate publice, rezultate din satisfacerea nevoilor de apă din instituţiile şi unităţile publice;

Amplasarea canalelor şi a obiectelor care alcătuiesc canalizarea s-a făcut după o schemă ramificată.

Structura reţelei de canalizare este arborescentă: canalele de racord converg în canale colectoare secundare ce se reunesc în colectoare principale, ce se termină la staţia de epurare, aceste canale s-au proiectat în funcţie de:


 • sistematizarea zonei;

 • cantitatea şi calitatea apei de canalizare;

 • relieful terenului;

 • puncte obligate şi obstacole şi

 • extinderea reţelei în perspectivă.

Apele uzate din bucătării, cantine sau restaurante, care impun în mod special separarea grăsimilor înainte de epurare, vor fi în prealabil trecute printr-un separator de grăsimi. Apele uzate provenite de la unităţile medicale, precum şi de la alte instituţii, care prin specificul lor contaminează apele uzate cu agenţi patogeni, vor fi evacuate la canalizarea exterioară cu luarea măsurilor de dezinfecţie. Instalaţia interioară de canalizare se va lega, la reţeaua exterioară, prin intermediul unui cămin de racord, amplasat la limita incintei.

Racordarea căminelor de incintă la reţea se va face la racord de creastă, evitând formarea de remuuri în sectoarele amonte, canalele având o capacitate se scurgere mai mare decât cea de calcul. Încărcarea apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare se vor încadra în valorile maxime prescrise prin NTPA 002/2005.

La proiectare sistemului de canalizare s-a prevăzut să se asigure o perfectă etanşeitate, o netă separare de reţeaua de alimentare cu apă (cu care nu trebuie să vină în contact şi în nici un caz să nu treacă deasupra ei) ca să se evite orice posibilă contaminare. S-a prevăzut o cădere suficientă, adâncime corespunzătoare ca să nu apară iarna îngheţ şi dimensionările (diametre) adecvate ca să permită preluarea întregului debit, să nu se ajungă la blocaje şi refulări la exterior pe străzi sau şi mai rău în interiorul clădirilor.

La proiectarea traseului reţelei de canalizare s-a avut în vedere indicaţiile din STAS 8591, privind distanţele minime între diferite conducte, canale, cabluri subterane, etc. • Sistemul de canalizare urmează să fie executat din tuburi PVC cu cep şi buză etanşare cu garnitură de cauciuc, racordurile se realizează cu elemente din aceeaşi material, de bună calitate utilizând tehnologii moderne astfel încât infiltraţiile să fie eliminate. Pe traseul conductei la schimbări de direcţie pe orizontală sau pe verticală s-au prevăzut cămine vizitare şi de spălare ce se vor amplasa la distanţe cuprinse între 30 – 60 m în funcţie de: configuraţia terenului, puncte obligate, puncte de racordare.

Căminele de vizitare şi de spălare sunt amplasate la schimbări de direcţie şi în aliniament dar la distanţe nu mai mari de 60 m, căminele de vizitare se execută din beton simplu, amplasate la cca. 150 m, iar căminele de spălare se execută din BS şi se amplasează la distanţe de cca. 50 m. Reţeaua de canalizare s-a proiectat cu panta de scurgere între 0,5% - 10%, se admite folosirea pantei minime de 0,3% pe tronsoane scurte, iar în situaţiile în care panta terenului este mai mare de 10% s-au prevăzut cămine de rupere de pantă. Apele uzate menajere sunt colectate si evacuate în staţia de epurare prin tuburi PVC cu diametrul exterior 200 mm, 250 şi 315 mm.

Datorită denivelărilor terenului pe traseul conductelor ce reiese din măsurătorile topografice, se impune realizarea a 3 staţii de pompare de ridicare de nivel.

Încărcarea apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare menajeră se vor încadra în prevederile NTPA 002-2005. În cazul în care, unităţi generatoare de apă uzată ce se vor executa în perspectivă care nu se pot încadra în aceste valori, vor realiza o instalaţie de preepurare proprie, pentru a se încadra în prevederile actului de reglementare de mai sus.

În prezent în localitate nu funcţionează unităţi generatoare de apă uzată cu indicatori de calitate peste cele prevăzute în NTPA 002-2002.STAŢIA DE EPURARE

În documentaţie s-a prevăzut execuţia unei staţii de epurare mecano – biologică cu nămol activ pentru epurarea următoarelor debite caracteristice.SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE EPURARE

Schema tehnologică de epurare mecano - biologică, s-a elaborat având în vedere următoarele considerente:

staţia de epurare cuprinde obiecte tehnologice care să asigure evacuarea apelor epurate sub indicatorii prescrise prin NTPA 001-2005. utilaje şi echipamente trebuie să fie fiabile, să aibă un consum redus de energie electrică, să fie avantajoase din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi al investiţiei; să cuprindă obiecte tehnologice care să realizeze reţinerea eficientă a deşeurilor solide, care trebuie să ocupe volume cât mai mici şi să fie stabile din punct de vedere biochimic;

S-a luat în vedere extinderea staţiei în funcţie de evoluţia demografică a localităţii; să permită descărcarea materialului septic vidanjabil provenit de la gospodării izolate, a căror racordare la reţea de canalizare este dificil sau presupune investiţii ridicate;pentru un anumit obiect tehnologic se va adopta soluţia cea mai potrivită din punct de vedere tehnico-economic şi care să se poată adapta cel mai uşor condiţiilor locale de spaţiu, relief, posibilităţi de fundare, execuţie etc.;schemă de epurare simplă, dar să prezinte siguranţă în exploatare şi să nu necesite personal de înaltă calificare.

Staţia ocupă o suprafaţă redusă, sau utilizat soluţii compacte, asigurându-se un flux optim atât pe linia apei cât şi pe cea a nămolului. Amplasarea obiectelor tehnologice trebuie să conducă la o curgere pe cât posibil gravitaţională, cu pierderi de sarcină reduse si cu volume de beton şi terasamente minime. 1. Yüklə 0,87 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə