Calgonit sf 5500Yüklə 39,7 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü39,7 Kb.
#81138

Calgonit sf 5500
Agent de curatire acid pe baza de acid fosforic

  • Spuma stabila

  • Indeparteaza impuritati de natura anorganica si organica

  • Bun dizolvant al grasimilor

  • Economicos in utilizare

  • Utilizare universala


Domenii de utilizare:Agent spumant de curatire pentru indistria alimentara

Adecvat curatirii utilajelor, sculelor, recipientilor rezistenti la acid, a faiantei si a gresiei de pe pereti si podele prin intermediul aparatelor de curatare din medii de spuma, poate fi utilizat insa si pentru curatirea manuala.

Indeparteaza atat impuritati anorganice si organice si poseda capacitate buna de dizolvare a grasimilor.
Utilizare: in concentratie de 2-5%. Dupa o durata de actiune de 10 – 20 minute urmeaza o clatire riguroasa cu apa potabila.
Determinarea concentratiei:

Titrarea valorii p solutie de hidroxid de sodiu 1N.


Rezistenta materialelor

Inoxul prezinta rezistenta fata de solutia de conc. Prescrisa. In cazul suprafetelor de aluminiu si a celor zincate se produce decapare. La materialele imbinate se recomanda testare prealabila.


Date tehnice

Apect: lichid galbui

Miros: slab de tensid

Densitate: 1,2 g/cm3(1kg = 0,83L)

Valoarea p: -7,0

pH (1%); 1,7


Substante componente: Acizi minerali, tenside, glicoli

Substante periculoase: acid fosforic, tenside anionice
Simbolizarea pericolului: C, coroziv
R 34 provoaca coroziune

Calgonit sf 5500

Fişă de siguranţa
Conform 2001/58/EG
1. Denumire comercială: Calgonit SF 5500

Calgonit SF 5500- produs pentru utilizare profesionala, este un produs de curatireProducator

Calvatis GmbH SD- 68526 Ladenburg, Dr. Albert-Reimann Str. 2

Homepage: www.calvatis.com

Pentru informatii: Calvatis GmhH Germania, Abtig. Labor, Tel.: +49(0)6203 105-170


2. Componenţă

Caracterizare chimică: Soluţie de peroxid de hidrogen, agenti dispersare, tenside, solventi în apă

Compoziţie


CAS

EC

Greutate %

Simbol

Lege R

Acid fosforic

7664-38-2231-633-2

<30

C

34

2-(2-butoxietoxi)etanol

112-34-5


203-961-6

1-5

Xi

36

Tensid anionic
5-15

C

22-34

Observatie: Pentru semnificaţia prescripţiilor R vezi capitolul 16
3. Pericole posibile

Simbolizarea pericolului C Coroziv

Indicaţii speciale prvind pericolul pentrun om şi mediul înconjurător:

R34 provoaca iritatii( actiune caustica, coroziva)Sistem de clasificare

Clasificarea corespunde listelor actuale EG, este insa completată prin indicaţii din literatura de specialitate şi indicaţii ale firmelor


4. Măsuri de prim ajutor

Indicatii generale: Indepărtarea îmbrăcămintei murdărite. Persoana trebuie scoasa din mediu.

Dupa inhalare: la expunere nasul si gura se vor clati cu apa, a se inspira aer curat si consultarea unui medic

După contactul cu pielea: Imediat spălare cu apă şi săpun

După contactul cu ochii: Spălare abundentă cu apă şi consultarea unui medic

După înghiţire: Dupa clătirea gurii se va bea apă multă si inspirare de aer curat

Se recomanda consultarea unui medic.


5. Masuri in caz de incendiu
Soluţii adecvate pentru stingere :masurile de stingere a incendiului se vor stabili în funcţie de imprejurari

CO2, pulbere de stingere sau pulverizare cu apa. Incendiu puternic se va stinge prin pulverizare apei sau cu spuma stabila in alcool.Echipament special de protecţie: Purtarea unei măşti pentru protecţia aparatului respirator.

Alte indicaţii: Produsul in sine nu se aprinde.
6. Măsuri in caz de eliberare neintenţionată (intamplatoare)
Masuri de protecţie privind personalul: Purtarea echipamentului de protectie este obligatorie. A se purta imbracaminte de protectie.

Masuri de protecţie a mediului:A nu se deversa în reţeaua de canalizare sau în emisari naturali

Procedee de îndepărtare/ curăţire

Se va îndepărta cu un material care absoarbe lichidele (nisip, Kieselguhr, binder universal, rumegus). Materialul astfel preluat va fi salubrizat conform prescripţiilor în vigoare.


7. Manipulare şi depozitare
Manipulare

Indicaţii privind manipularea sigura: a nu se amesteca cu alte produse, in special cu alcalii puternice.

Indicaţii privind protecţia împotriva arderii şi a exploziei: Nu sunt necesare măsuri speciale

Depozitare:

Condiţii privind spaţiile de depozitare şi recipientele Se impune respectarea prescripţiilor privind depozitarea substanţelor care pot fi afectate de apă

Alte indicaţii privind condiţiile de depozitare: Inchiderea etansa a recipientilor
8. Limite de expunere şi echipament personal de protecţie


Componente, a căror prezenţă impun supravegherea in anumite limite (TRGS 900)

CAS –NR Simbolizarea substanţei Tip Valoare Unitate de masura

112-34-5 butildiglicol

MAK

1oo mg/m3, Y; DFG

7664-38-2 acid fosforic

MAK

1mg/m3

EUIndicatii suplimentare: Ca baza au servit listele actuale de substante.

Protectie personala:

Masuri generale se protectie si igiena

Trebuie respectate masurile de protectie uzuale aplicabile in cazul manipularii substantelor chimice. Se impune evitarea contactului cu ochii sau pielea. A se evita contactul cu alimente, bauturi etc.

Inlaturarea imbracamintei murdarite, impregnate.

Protectia căilor respiratorii: Nu este necesara.

Protectia mainilor: Manusi de protectie fata de substante chimice din cauciuc butilic sau nitrilic categoria III conform EN 347. A se respecta indicatiile producatorului referitoare la penetrabilitate precum si conditiile deosebite la locul de munca (solicitare mecanica, durata contactului).

Materialul manusilor de protectie

Alegerea unor manusi de protectie adecvate depinde nu numai de material ci si de alte caracteristici de calitate si variaza de la un producator la altul.

Manusi de protectie de ex. din nitril sau cloropen/neopren.

Durata de penetrare a materialului din care este confectionata manusa de protectie – informatii referitoare la acest aspect se pot obtine de la producator.Protectia ochilor: Purtarea ochelarilor de protecţie etansi

Protecţia corpului: Imbrăcăminte de protecţie
9. Propietăţi fizice şi chimice


Indicaţii generale

Stare de agregare

lichidă

Culoare

galbui

Miros

Slab de tensid

Modificarea stării de agregare

Punct de fierbere

>1000C

Temperatura/domeniu de cristalizare

< -100C

Temperatura de aprindere

Nu se aplica

Densitatea la 20 0C

1,20 g/cm3

Solubilitate in/ miscibilitate cu apă

Complet miscibil

pH (10g/L) la 20 0C

1,710. Stabilitate si reactivitate

Descompunere termică/ condiţii de evitat

Nu apare descompunerea termica la depozitare şi manipulare corespunzătoare

Evitare bazelor puternice

Reacţii periculoase Reactii puternic exoterme bazele (alcaliile). Reactii cu metalele si eliberare de hidrogen.

Produşi de descompunere periculoşi: Nu se cunosc.
11. Date despre aspecte toxicologice

Toxicitate acută:Nu se dispune de date pentru pregatire

Efect iritant primar:

asupra pielii: actiune coroziva, caustica asupra pielii si mucoaselor

asupra ochilor: actiune puternica coroziva

Sensibilizare: Nu este cunoscută nici o reacţie de sensibilizare

Indicaţii toxicologice suplimentare: Inghitirea provoaca corodarea cavitatii bucale, pericol de perforare a tubului digestiv si a stomacului.

Evaluarea toxicologică a pregătirii s-a efectuat in conformitate GefStoffV/ EU – principiu de preparare


12. Aspecte ecologice

CCO: 310g O2 g/ kg produs ( consum chimic de oxigen)

Indicaţii generale: Deversarea produsului netratat in emisarii naturali are efecte nocive asupra pestilor si a organismelor acvatice ( modificarea pH-ului).

Produsul contine acizi. Inainte de evacuarea apelor reziduale este obligatorie o epurare prin neutralizare.

A nu se devresa produsul in mediu inconjurator. Substanţa tensioactivă conţinută de produs este biodegradabilă conform EG Nr. 648/2004.
13. Indicaţii referitoare la salubrizare

Produs

Recomandare:Resturile de produs trebuie sa se indeparteze conform prescripţiilor oficiale.

Numărul din codul deşeurilor Codul deşeurilor numit conform catalogului european de deşeuri (AVV) este o recomandare. Pe baza multiplelor posibilităţi de întrebuinţare la utilizator se poate atribui în funcţie de imprejurări un alt număr din codul deşeurilor.

Catalogul european al deşeurilor

Grupa: Deşeuri provenite de la obţinerea, prepararea, aplicarea (HZVA) a grăsimilor, produselor de ungere, săpunurilor, detergenţilor, agenţilor de dezinsecţie şi produse pentru îngrijire corporală.

Cod: 07 06 08

Ambalaje murdarite:

Ambalajele contaminate trebuie golite. Pot fi refolosite dupa o curăţire corespunzătoareRecomandare: Salubrizare conform prescripţiilor oficiale
14. Transportul

Transport rutier GGVS/ADR si feroviar GGVE/RID

(nantiona/ international)


Clasa ADR/RID: 8 (C1) Substante corozive

Simbolizarea pericolului (cifra Kemmler): 80

Numar de marcare a substantei: 1805

Grupa de impachetare(ambalare): III

Pericol: 8

Denumirea marfii: 1805 acid fosforic, lichid


Transport maritim

Clasa: 8


Numar UN: 1805

Marcare: 8

Grupa de impachetare(ambalare): III

Numar EmS: F-A, S-B

Denumirea tehnica corecta: Phosphoric acid, liquid
15. Prescripţii

Marcare conform prescripţiilor EG

Produsul este incadrat si marcat in conformitate cu prescripţiile actuale EG/GefStoffV.


Semnificatia simbolurilor pericolelor

C Caustic, corozivPrescripţii R

  1. Efect caustic

Prescrpţii S

3 a se depozita la rece

26 la contactul cu ochii se impune clatirea cu apa si consultarea unui medic

27/ 29 La contactul cu pielea se impune spalarea cu apa si sapun

36/37/39 In timpul lucrului este indicata purtarea imbracamintei de protectie adecvate, precum si a manusilor si a ochelarilor de protectie.

45 In cazul unui incident sau daca persista o stare de rau se impune consultarea unui medic, arătind medicului ambalajul sau eticheta (ptr. a furniza informaţii despre produs)Componente conform hotararii EG Nr. 648/2004 detergenţi

5-15%


: agent de albire pe baza de oxigen ( oxigen activ)

< 5%

: fosfonati: tenside anionice

Prescripţii nationale

Clasa de periculozitate pentru apă (Germania) WGK1 : slab poluant al apei
16. Alte informaţii

Informatiile prezentate se bazeaza pe stadiul actual al cunostiintelor si nu reprezinta o garantie a proprietatilor produsului.
Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 39,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə