Çanakkale-biga-kalafat köYÜ pafta : 30m-iva,30m-ivb parsel : 450 1/5000 ÖLÇekli nazim imar plani ve 1/1000 ÖLÇekli uygulama imar plani açiklama raporuYüklə 100,41 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü100,41 Kb.
#20353

KENTPLAN Uyanık sok. No :10/6 Levent Çetin 17100 Çanakkale

Şehir Plancısı Tel/Fax : 0(286) 2134991ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ,

BALABANLI KÖYÜ, TİLKİTEPE MEVKİİ

J16A05A2D, J16A05A1B, J16A05A1C PAFTA

188 ADA 17 PARSEL

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1. Ayvacık İlçesinin Özellikleri

1.1. Ayvacık İlçesi Coğrafi ve Demografik Özellikleri

Ayvacık ilçesi, Çanakkale´nin güney batısındadır. Doğuda Mıhlı çayı, batıda Ege Denizi, kuzeyde Kazdağı, güneyde Edremit Körfezi ile çevrelenmiş olup kuzey ve kuzeydoğudan Ezine ve Bayramiç ilçelerine, doğu ve güneydoğudan Balıkesir ilinin Edremit ilçesine sınırları dayanmaktadır.Toplam Nüfus

32.187

Kır Nüfusu

23.707

Kent Nüfusu

8.480

Yüz Ölçümü

893 km2

Merkeze Uzaklık

69.4 km

Köy Sayısı

64

Belediye Sayısı

2

Yönetim

Kaymakam

İlçe olduğu tarih

1876

c:\documents and settings\yagmur\desktop\rapor-veriler\harita\ayvacık.png
İlçenin yüzölçümü 893 km²’dir. Denizden yüksekliği 270 m olan volkanik bir plato üzerinde bulunan Ayvacık, arazi yapısı bakımından dağlık ve tepeliktir. İlçenin %18‘ni düzlükler, % 38’ni dağlar, %44 ‘ünü yamaçlar ve tepeler meydana getirmektedir. Başlıca dağları; Kazdağı, Kavak Dağı, Dikili Dağ, Dede Dağı, Kozlu Dağı, Pınar Dağı, Koca Kaya Dağı, Beşik Dağı ve Ahmetler dağlarıdır. Kuzey Güney yönünde uzanıp denize dik olarak inerler. İlçenin en büyük ovası 30 km² ile Tuzla Ovası'dır. Bunu Kösedere ve Babakale Ovaları izler. İlçenin 78 km' lik uzun bir sahil şeridi vardır (Web 1.1, Ocak,2016).

1.2. Ayvacık İlçesi Ekonomik Özellikleri

1.2.1. Tarım

Ayvacık ilçesinin toplam alanı 92.855 ha’dır. Alanın 50,94’ünü orman alanları, %37,07’sini işlenebilir tarım alanları, %7,40’ını çayır - mera arazileri ve %4,59’unu yerleşim alanları ve tarıma elverişsiz araziler kaplamaktadır. İlçenin işlenebilir tarım alanlarının %59,09’unu tarla arazileri, %33,97’sini zeytin arazileri, %3,46’sını meyve arazileri, %3,31’ini sebze arazileri ve %0,18’ini bağ arazileri oluşturmaktadır (Şekil 1.1).

Şekil 1.1 Ayvacık ilçesi arazi kullanımı (Çanakkale İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 2013)
İşlenebilir arazinin kullanımında önemli bir alana sahip olan zeytin arazileri ilçenin tarımsal üretimde ve özellikle ihracatta payının artmasını sağlamaktadır. Zeytinin hem ürün olarak hem de işlendikten sonra zeytinyağı olarak pazarlanması ilin ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Ayvacık’ta tarımsal üretime ayrılmış 21.359 hektarlık alanın %52,64’lük kısmı zeytin üretimine ayrılmıştır. Zeytin üretimi ilçenin toplam bitkisel üretiminin %25,89’unu oluşturmaktadır. Bununla birlikte toplam işlenebilir arazinin %5,11’ini kaplayan sebze üretimi üretimin %29,93’ünü karşılamaktadır. Yem bitkileri üretimi %27,61 değeriyle ilçenin bitkisel üretiminde üçüncü sıradadır. Ayrıca Ayvacık ilçesinde endüstri bitkileri üretimi yapılmamaktadır (Tablo 1.1). Çanakkale’nin zeytin üretiminin %39,41’ini ve baklagil üretiminin %8,28’ini Ayvacık karşılamaktadır (Çanakkale İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 2013).


Tablo 1.1 Ayvacık ilçesi bitkisel üretim değerleri

Bitkisel Üretim Türleri

Alan

 

Üretim

 

Verim

 

ha

%

Ton

%

%

Tahıl Üretimi

4.090

19,15

14.703

11,57

359,53

Baklagil Üretimi

2.830

13,25

605

0,48

21,38

Yağlı Tohum Üretimi

2

0,01

1

0,00

66,67

Yumrulu Bitkiler

3

0,01

67

0,05

2.392,86

Yem Bitkileri Üretimi

897

4,20

35.087

27,61

3.913,78

Sebze Üretimi

1.092

5,11

38.031

29,93

3.484,29

Meyve Üretimi

1.144

5,36

5.223

4,11

456,56

Bağcılık

59

0,28

472

0,37

800,00

Zeytin Üretimi

11.244

52,64

32.898

25,89

292,58

Toplam Üretim Üretim

21.359

100,00

127.087

100,00

595,01

Kaynak: Çanakkale İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 2013
Ayvacık’ta 529 tonluk bakla (y. kuru), 52 tonluk nohut, 31.108 tonluk yağlık zeytin ve 1.790 tonluk sofralık zeytin üretimi yapılmaktadır. Üretilen bu ürünler ilçenin baklagil ve zeytin üretiminde il genelinde önemli bir yere sahip olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında ilçe için önemli olan tahıl, yem bitkileri ve sebzelerde 7.385 tonluk buğday (kuru), 3.745 tonluk arpa (kuru), 989 tonluk yulaf (dane), 11.220 tonluk silajlık mısır (1.üretim), 13.230 tonluk fiğ (yeşil ot), 23.760 tonluk sofralık domates, 2.850 tonluk sofralık hıyar ve 2.214 tonluk salçalık biber üretimi yapılmaktadır (Çanakkale İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 2013).

Ayvacık zeytin ve baklagil üretiminde il bazında kayda değer üretim yapsa da özellikle zeytin üretiminin arttırılması ve üretimde verimin yükseltilmesi ilçenin ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. İlçenin toplam tarımsal üretiminin arttırılması, zeytin ve baklagil üretimi başta olmak üzere tüm tarımsal üretim şekillerinde teşviklerin sağlanması ve üretici kooperatiflerinin etkinliğinin arttırılması ile mümkün olabilir. Bu yönde verilen teşviklerden Ayvacık ilçesinde ki işletmelere il genelinde %43 ‘lük bir oranda zeytinyağı prim desteklemeleri yapılmaktadır. Bununla birlikte hâlihazırda ihracatı yapılan zeytinde kalitenin ve verimin arttırılması ihracat için önemli bir adım olacaktır.

Zeytin üretiminde ilçenin yalnız il genelinde değil bölge ve ülke genelinde de ön plana çıkması için gerekli olan miktar artışının yanında birim fiyatı arttırmak veya ihracat alanını genişletmek amacıyla zeytinin kalitesinde artış yakalanmalıdır.

İlçe genelinde işletmeler incelendiğinde, tarımsal işletmelerin tüm işletmelerin %51’ini oluşturduğu gözlense de il genelinde ki işletmelere bakıldığında Ayvacık ilçesi küçükbaş işletme sayısı ile ön plana çıkmaktadır. Tarım ve mera alanlarının oluşu bu işletmelerin yetiştiricilik amacıyla kurulduklarını ve ilçenin bu yönde ki potansiyelini değerlendirilebileceğini göstermektedir.1.2.2. Hayvancılık

Ayvacık ilçesinde hayvancılık önemli gelir kaynakları arasındadır. Peynir üretiminde önemli bir yere sahip olan ilçede küçükbaş hayvancılık diğer ilçelere göre daha büyük oranda yapılmaktadır (Şekil 1.2).


Şekil 1.2 Ayvacık ilçesinde bulunan büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanı ve arı sayıları (Çanakkale İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 2013)
1.2.3. Su Ürünleri

Çanakkale'de yetiştiricilik amacıyla kiralanan göletlerden Kösedere Göleti Ayvacık ilçesinde bulunmakta ve sazan balığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Gölette ki yetiştiricilik kapasitesi yılda 15 tondur. Kira süresi ise 4 yıldır (Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Brifing Raporu, 2014).

Ayrıca Ayvacık ilçesinde 1 adet yurtiçi faaliyet gösteren Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesisi bulunmaktadır. Bu tesis Çanakkale ilindeki su ürünleri işleme değerlendirme tesislerinin %6'sını oluşturmaktadır. İlçedeki tesiste taze soğutulmuş ve dondurulmuş balıklar üretilmektedir (Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Brifing Raporu, 2014).

Ayvacık ilçesinde bulunan 202 aile balıkçılıkla geçimini sağlamaktadır. Bu değer ise Çanakkale ilinin %7.84'ünü oluşturmaktadır. İlde bulunan 960 tekneden %8.54'ü Ayvacık ilçesinde bulunmaktadır (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2013 ). Ayvacık ilçesinde 2013 yılı itibari ile 9.896.732 TL su ürünleri üretimi yapılmıştır (Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Brifing Raporu, 2014).1.2.4. İmalat Sanayi

Ayvacık ilçesinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Özellikle zeytin ağaçlarının bulunması bakımından zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimi çok fazladır. Küçük ölçekli zeytinyağı işletmeleri bulunmaktadır. Ayvacık’ta dağlık kesimlerdeki köylerde doğal boya ve yerel desene dayalı halı üretilmektedir (Kelkit, 2002).1.2.5. Ticaret

İlçede ziraat, avcılık, ormancılık ve balıkçılık, inşaat temel sektörlerdir. İyi tanımlanmamış faaliyetler, madencilik ve taş ocakçılığı, imalat sanayi, elektrik gaz ve su, ulaştırma, haberleşme ve depolama, mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler ve kurumları yardımcı iş hizmetleri, toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler, toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, ise yere ekonomik aktiviteleri oluşturmaktadır.1.2.6. Turizm

Ayvacık ilçesinde 2 adet yatırım belgeli, 13 adet turizm işletme belgeli ve 106 adet belediye belgeli olmak üzere 121 adet konaklama tesisi bulunmaktadır. Ayvacık %24,9’luk oda sayısı ve %26’lık yatak sayısı oranıyla konaklama ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Konaklama tesislerine gelen günübirlik turistlerin sayısı 159.850 iken geceleyen turist sayısı 239.929’dur (Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013).1.3. Ayvacık İlçesi, Turizm Potansiyelleri

İlçenin doğal ve kültürel çekiciliklerinden biri olan Adatepe Köyü; Truva, Leleg, Midilli, Pers, Atina, Roma, Selçuklu, Osmanlı hakimiyetleri görmüş ve bunların izlerini taşımaktadır. Yüzyılların birikiminin oluşturduğu taş işçiliğinin örnekleri köyde mevcut binalarda görülmektedir. Köy 1989 yılında sit alanı ilan edilmiştir. Bölgedeki tek korunan köy olma özelliğini taşıyan Adatepe Köyü yakınında tarihte Zeus Altarı olarak yer almış bir sunak yeri vardır. Behramkale, Çanakkale'deki antik yerleşme merkezlerinden en önemlilerinden birisidir. Bir Osmanlı köyü olan Behramkale'de Tuzla Çayı üzerinde gösterişli bir Osmanlı taş köprüsü bulunmaktadır. Antik kentin surları içinde gelişmiş olmasından dolayı sit alanıdır. Tarihi Hüdavendigar Camii minaresiz oluşuyla da ilgi çeker. Sahilde dar bir kıyı şeridi bulunan Behramkale; limanı, temiz denizi ve doğasıyla Assos ören yeri ile bütünleşmiş küçük ve sakin bir beldedir. Ayvacık çevresinde kalıntıları bulunan antik eserlerden Apollon Smintheus tapınağı Gülpınar beldesindedir. Küçükkuyu; küçüklü büyüklü konaklama tesislerinin bulunduğu sahil kıyısına uzunlamasına yayılmış bir sahil beldesidir. Plajları, temiz denizi, bol balığı ile bir sahil yerleşimi olan Küçükkuyu aynı zamanda İda dağı'nın eteklerinden yukarılara doğru bir doğa güzelliğine sahiptir. Her yeri zeytin ağaçları ile kaplı olan Küçükkuyu için zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ün kazanmıştır. Edremit Körfezine dökülen Mıhlı Çayı ve kanyonu Ayvacık'ın sahip olduğu bir doğa güzelliğidir. Mıhlı Çayının Başdeğirmen köprüsü Roma mimarisiyle yapılmış olup bir zamanlar Troia'ya giden yol üzerindedir. Yeşilyurt Köyü Ayvacık ilçesine 21 km uzaklıkta, Kazdağları’nın eteklerindedir. Yakındaki Nusratlı’dan çıkarılan taşlarla yapılmış evleri doğayla uyum içerisindedir. Kök boyaları ile boyanan yörenin yünlerinden dokunan halı ve kilimler ile Babakale yöresinde imal edilen bıçaklar yerli ve yabancılar tarafından büyük ilgi görmektedir. Babakale Osmanlı Köyü geçmişi ve barındırdığı mimari yapılarıyla ilgi çekmektedir. Osmanlı Devleti’nin tarihinde inşa ettiği son kale olması bakımından da  özel bir yere sahiptir. Bu döneme ait Ulu Cami, çifte hamam ve çeşmeleriyle bezeli olan köy kalenin etrafında gelişmiştir. Adatepe Zeytinyağı Müzesi'nde zeytinyağı teknolojisinin Romalılardan beri geçirdiği evreler eski preslerle anlatılıyor. Türkiye'deki zengin zeytincilik geleneğine ait pek çok obje de açıklamalı olarak sergilenmekte ve zeytinyağı üretimi de devam etmektedir. Ayvacık yöresi termal turizm açısından henüz çok gelişmemiş olmasına rağmen, taş ve tahtanın bir arada kullanıldığı tarihi evlere sahip Küçükçetmi köyünde bulunan kaplıcalar, sağlık açısından aranılan bir yerdir. Tanrıça Afrodit Kaplıcaları’nda hamam, otel ve havuzlar bulunmaktadır. Ayvacık-Tuzla Kaplıcaları 2006 yılında termal turizm merkezi olarak ilan edilmiştir. Tuzla kaplıcalarında sıcak su kaynağının yanı sıra çamur banyosu yapma olanağı mevcuttur (Ayvacık kitapçığı, 2010, Çanakkale Belediyesi)

c:\users\esra\desktop\rapor foto\15347728687_c894fd384c_b.jpgc:\users\esra\desktop\turizm foto kaynak\valilik\ayvacık mıhlı.jpgŞekil 1.3 Apollon Smintheus Tapınağı , Mıhlı Çayı

c:\users\esra\desktop\turizm foto kaynak\valilik\assos antik kenti.jpgc:\users\esra\desktop\turizm foto kaynak\valilik\ayvacık zeytinyağı müzesi.jpgŞekil 1.4 Assos antik kenti,Adatepe zeytinyağı müzesi
Assos; günümüzdeki yerleşim yeri Behramkale Köyü ile iç içe, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, M.Ö.VII. yy.’dan bu yana, kesintisiz olarak yaklaşık 2700 yıldır yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Bölgede bulunan çok sayıda antik yerleşme merkezinin en önemlilerinden birisidir. Kentin etrafını çeviren 4 km.lik surların önemli bir bölümü bugün hala ayaktadır. Akropol'de yer alan Athena Tapınağı, Arkaik Çağ'da inşa edilmiş Anadolu'nun en eski tapınaklarından biridir. Denize yönelik manzarasının yanında bu tapınak, mimari anlamda Ege'nin iki yakasının kültürel bir sentezini oluşturur. . Akropolün hemen kuzey köşesinde Osmanlı Sultanı I.Murat'ın 14. yüzyılda yaptırdığı tek kubbeli cami bulunmaktadır. Behramkale köyü sınırlarındaki Osmanlı döneminden kalma köprü tümüyle ayakta olup halen kullanılmaktadır. Assos ya da Behramkale, antik dönemden bu yana üzerinde yerleşim bulunduğuna dair pek çok iz taşıyan bir turizm kentidir. Bir liman kenti olmasına rağmen, kent sarp bir kayalık üzerine kurulmuştur. Limanda yer alan antik yapılar, orijinal mimarisinde onarılmış ve böylece kentin tarihsel ve kültürel dokusu koruma altına alınmıştır.Assos-Behramkale (Köy-içi), Assos-İskele(Liman), Assos-Kadırga (Kadırga Plajları ve Koyu) deniz turizmi açısından fazlası ile tercih edilen destinasyonlar arasındadır. Av turizmi açısından incelendiğinde Kaz Dağları’na olan yakınlığı dolayısı ile pek çok endemik türe ev sahipliği yapan ve avcılık yapma imkanı sunan, diğer yandan pek çok balık çeşidine ev sahipliği yapan bölgede balık avı için de zengin bir potansiyeli barındırmaktadır. Tarih ve kültür turizmi açısından da Akropol, Antik liman, Athena Tapınağı, Felsefi Stoa Okulu, Nekropol,Hüdavendigar Camii ve Behramkale Köprüsü başlıca kültür varlıklarıdır.Bütün bu veriler ışığında; Assos’da bulunan ve turizme kaynak oluşturabilecek nitelikte olan yerler incelendiğinde ortaya çeşitli turizm çeşitleri çıkmaktadır (Tiryaki, Gümüş ve Büyük, 2008)

2. Çalışma Alanının Konumu

Söz konusu alan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Balabanlı Köyü, Tilkitepe Mevkii, J16A05A2D, J16A05A1B ve J16A05A1C pafta, 188 ada ve 7 parselde konumlanmaktadır. Bahse konu olan alan Çanakkale il merkezine yaklaşık 97 km, Ayvacık merkeze ise yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çanakkale- Ayvacık karayolu kullanılarak dört mevsim ulaşım mümkündür.c:\users\asus\desktop\kent plan\yağmur ecenaz\balabanli\2.jpgŞekil 2.1 Çalışma Alanının Konumu

c:\users\asus\desktop\kent plan\yağmur ecenaz\balabanli\1.jpgŞekil 2.2 Çalışma Alanının Konumu
3. Çalışma Alanının Mülkiyet Bilgileri

Söz konusu alan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Balabanlı Köyü, 188 ada, 17 parselde konumlanmakta olup, mülkiyeti Evren KOCABIÇAK adına kayıtlıdır. İnceleme alanının toplam tapu alanı 56.886,81 m2'dir. Alanda herhangi bir yapılaşma bulunmamakta olup, tarla niteliğindedir. Alanın çevresinde herhangi bir yapı mevcutta bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanmış 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planın da tarım alanında kalmaktadır.c:\users\asus\desktop\kent plan\yağmur ecenaz\balabanli\3.jpgŞekil 3.1 Çevre Düzeni Planındaki Konumu

4. Planlama Nedenleri

Söz konusu alan Çanakkale İli içerisinde turizm potansiyeli olarak cazibe merkezi haline gelmiş olan Ayvacık İlçesinde bulunmaktadır. Ayvacık; doğası, insanı ve kültürü yönünden ülkemizin özgün merkezlerinden biridir. İyi korunmuş doğal yapısı, temiz sahilleri, eski dokusu korunmuş köyleri ve birçok antik kenti ile Ayvacık ilçesi turizm için cazibe merkezi olma yolunda hızlı bir gelişme göstermektedir. Çok uzun bir kıyıya sahip olan ilçe Kaz Dağları'nın denize doğru uzanan kolları üzerinde yer almaktadır. İlçe doğal ve kültürel çekicilikleri açısından incelendiğinde özellikle eko- turizm ve çok sayıda alternatif turizm türü için potansiyellere sahip olduğu görülmektedir. Tüm bu potansiyeller, diğer turizm noktalarına olan yakınlığı ve topografik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, 188 ada 17 parselde bulunan çalışma alanı için 'Turizm Alanı' oluşturulması ön görülmüştür. Turizm alanı olarak Eko- Turizm Amaçlı İmar Planı yapılması önerilmiştir. Giderek önemli bir turizm alternatifi haline gelmesi ve bulunduğu konumun özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Eko-Turizm Amaçlı İmar Planı yapmak uygun bulunmuştur.5. Kurum Görüşleri

Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 50472007-310.99-5760 sayılı ve 03/06/2015 tarihli yazısında belirtildiği üzere Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Balabanlı Köyü, Tilkitepe Mevkii, J16A05A pafta, 188 ada, 7 parselde bulunan kayıtlı taşınmaza Eko-Turizm amaçlı imar planı yapılması için kurum görüşleri istenmiştir. Bu kurum görüşleri aşağıda belirtiliği gibidir. • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

 • Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 • Çanakkale İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

 • Çanakkale Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (11/02/2016)

 • Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü

 • Çanakkale Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 • Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Çanakkale Kontrol Mühendisliği

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü

 • Çanakkale Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (19/08/2015)

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

B.16.0.KVM.4.17.00.02/17.01.1225/1551 sayılı ve 01/07/2015 tarihli kurum görüş yazısına göre; Müdürlük tarafından 2863 sayılı Yasa kapsamında yerinde inceleme yapılarak teknik rapor hazırlanmıştır. Buna göre; söz konusu alanda kültür varlığı açısından Kurullarca onaylı herhangi bir sit alanı veya tescil kaydına rastlanmadığı ve yapılmış olan yüzey araştırmasında taşınır- taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı belirtilmiştir. 2863 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında, ileride yapılacak hafriyat çalışmalarında herhangi bir taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanılması durumunda, çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne, köyde muhtara ve en yakın mülki amirliğe haber verilmesi kaydıyla söz konusu alanda 'Eko Turizm' amaçlı imar planı yapılmasında kurum tarafından sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.- Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

63270896/2332 sayılı ve 08/06/2015 tarihli kurum görüş yazısına göre; söz konusu alanın, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile ilan edilmiş Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya Turizm Merkezi sınırları içerisinde kalmadığı, ayrıca, Bakanlığın, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yürütülen herhangi bir çalışmanın bulunmadığı belirtilmiştir.- Çanakkale İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

82764459-310.99-E.7418 sayılı ve 14/07/2015 tarihli kurum görüş yazısına göre; Söz konusu taşınmazın, Kurumun sorumluluğundaki Köy Yolları'na cephesinin bulunmadığı beyan edilmiştir.- Çanakkale Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (11/02/2016)

30684734/230/5/2/0-1685 sayılı ve 11/02/2016 tarihli kurum görüş yazısına göre; söz konusu parsel için İl Toprak Koruma Kurulu tarafından 14/08/2015 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, 2015/8 numaralı Karar ile, alanın tarım dışı kullanılmasına izin verildiği belirtilmiştir.- Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü

82999469-255.99[255.99]/2481496 sayılı ve 17/11/2015 tarihli kurum görüş yazısına göre; Söz konusu taşınmaz için Eko Turizm Amaçlı İmar Planı yapılmasına ilişkin İnceleme Raporu hazırlanmıştır. Bu rapora göre;

İlgili taşınmazın arazi üzerinde ve Orman Tahdit Haritasında yapılan incelemesi sonucunda, 188 ada 7 parselin orman tahdit sınırları dışında olduğu belirtilmiştir. Söz konusu taşınmazın orman kadastrosuna göre orman sınırları dışında olduğu, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi uyarınca ise orman dışına çıkarılan yerlerden olmadığı belirtilmiştir. Bunlar göz önüne alındığında söz konusu taşınmaz üzerinde Eko Turizm Amaçlı İmar Planı yapılmasında bir sakınca bulunmadığı kurum tarafından beyan edilmiştir.

- Çanakkale Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

55207420-220.99-5180 sayılı ve 24/06/2015 tarihli kurum görüş yazısına göre; 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesi 32. Maddesine Turizm konaklama tesisleri; Oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri vb. (100 oda ve üzeri) projeleri yer almaktadır. Bu nedenle 100 oda ve üzeri turizm tesisi yapılması halinde İl Müdürlüğünce Proje Tanıtım Dosyası ile başvuruda bulunması gerektiği belirtilmiştir.- Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Çanakkale Kontrol Mühendisliği

19838 sayılı ve 18/06/2015 tarihli kurum görüş yazısına göre; bahse konu olan taşınmaz üzerinde yapılmış olan değerlendirmeler sonucunda, Şirketin sorumluluğunda bulunan herhangi bir tesis tespit edilmemiş olduğundan dolayı, Eko Turizm Amaçlı İmar Planı yapılmasında bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.- Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü

32828584-754-467572 sayılı ve 14/07/2015 tarihli kurum görüş yazısına göre; söz konusu taşınmaz üzerinde yapılan incelemeler sonucunda etüt raporu hazırlanmıştır. Bu rapora göre; 1. Taşınmazın Sulama Projesi İçinde Olup Olmadığı:

DSİ sulama projesi içerisinde bulunmadığı, içme suyu temini amaçlı göl ve barajların su toplama havzasında kalmadığı belirtilmiştir.

 1. Taşınmazın Bulunduğu Yerde Taşkın Sorunu Olup Olmadığı

Söz konusu taşınmaz kuzeyden güneye doğru meyilli ve engebeli bir topografyaya sahiptir. Doğu sınırında yine akış yatağı meyilli ve derin vadili olan Çukurtarla deresi geçmektedir.

Faaliyet sahibi tarafından, bu derenin doğal haliyle korunması, üzerinin kapatılmaması, malzeme depolanmaması, yatak kesitinin daraltılmaması, akış rejimini bozacak şekilde çalışma yapılmaması, ve muhtemel taşkınlara karşı tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. 1. Taşınmazların Bulunduğu Yerde Yeraltı Suyu Durumu

Taşınmazın bulunduğu yerde herhangi bir yeraltı suyu probleminin bulunmadığı belirtilmiş olup, su ihtiyacının yer altı suyundan karşılanması gerektiği durumda, 167 sayılı Yasa uyarınca DSİ Kuruluşundan izin alınması gerektiği belirtilmiştir.

 1. Atık Suların Nasıl Çözümleneceği

31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ''Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'' hükümlerine uyulması gerektiği belirtilmiştir.

- Çanakkale Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (19/08/2015)

30684734.230.4.0.0-9146 sayılı ve 19/08/2015 tarihli kurum görüş yazısına göre; 5403 sayılı ''Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu'', bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Tüzük, Yönetmelik ve Talimatları gereği imar planı yapılması aşamasında kurum görüşünün verilebilmesi için ''Toprak Koruma Kurulu Onayı'' alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu hususta Çanakkale Toprak Koruma Kurulunun 14/08/2015 tarihli toplantısında almış olduğu 2015/8 numaralı karar ile talebin oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Çevrede yapılan tarımsal faaliyetlere zarar verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla söz konusu alanda Eko Turizm Amaçlı İmar Planı yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.6. Planlama Kararları

Söz konusu çalışma alanı Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Balabanlı Köyü, Tilkitepe Mevkii, 188 ada, 17 parselde konumlanmaktadır. 'Turizm Alanı' önerilen çalışma alanında, Turizm Alanı olarak Eko-Turizm faaliyeti önerilmiştir. Toplam tapu alanı 56.886,81 m2 olan alanın, 54.857,45 m2'si 'Turizm Alanı' olarak önerilmiş olup, kalan 2.029,36 m2'si 'Yol+Otopark Alanı' olarak oluşturulmuştur. Söz konusu alanda yapılaşma koşulları, Emsal:0.10 ve Yençok: 7.50 m (2 kat) olarak önerilmiştir. Buna göre alanın toplam inşaat alanı 5.485,75 m2 ve taban inşaat alanı 2.742,87 m2'dir.

Çalışma alanının kuzeyinde, 10 m genişliğe sahip olan taşıt yolu önerilmiştir. Mevcut durumda alanın kuzey doğusunda bulunan dere ile önerilen yolun çakışmaması için otopark alanı oluşturulmuştur. Alanın doğusunda mevcutta bulunan derenin paralelinden 10 m yapı yaklaşma sınırı oluşturulmuştur. Aynı şekilde önerilen taşıt yolundan 10 m yapı yaklaşma sınırı oluşturulmuş olup, diğer cephelerden 5 m yapı yaklaşma sınırı önerilmiştir.

c:\users\asus\desktop\kent plan\yağmur ecenaz\balabanli\4.jpg

Şekil 6.1 Öneri Plan7. Plan Notları

Genel Hükümler:

1. Planlama alanı içinde yörenin silüetine katkıda bulunan yeşil dokunun korunması amacıyla yeni yapılanma isteklerinde mevcut ağaçların azami ölçüde korunmasına özen gösterilecektir.

2. 3194 sayılı imar kanununa ek 'Sığınaklarla İlgili Yönetmelik' ve 'Otopark Yönetmeliği' hükümlerine uyulacaktır.

3. 5403 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun' 13.maddesi gereğince taşınmazın çevresinde bulunan tarım arazilerine zarar verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

4. Planda yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlaması durumunda; çalışmalar derhal durdurularak 2863 sayılı yasanın 4. maddesi gereği en yakın mülki idare amirliğine ve/veya müze müdürlüğüne haber verilecektir.

5. 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik', 'Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik', 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik', 'Sığınak Yönetmeliği','Otopark Yönetmeliği', 'Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği', 'Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği', 'Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği' ve 'Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği' ile konusuna göre ilgili Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır.

6. 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmelikler gereği çevre kalitesinin korunması, inşaat ve işletme aşamasında zararların en aza indirilmesi için tedbirler alınacaktır.

7. 167 sayılı Yer Altı Suları Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyulması zorunludur.8. Planlanan alanda tesis edilecek elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme tesisleri ve bu gibi teknik alt yapı tesislerine ait projeler ilgili kamu kuruluşlarının aradığı standartlara uygun olarak yapılıp onaylanmadan inşaat ruhsatı verilemez.

9. Bu planda yer almayan hususlarda; üst ölçekli planlar, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

Özel Hükümler:

1. Çanakkale Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 30684734/230/5/2/0-1685 sayılı kurum görüş yazısına göre; söz konusu parsel için İl Toprak Koruma Kurulu tarafından 14/08/2015 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, 2015/8 numaralı Karar ile, alanın tarım dışı kullanılmasına izin verilmiştir.

2. Çanakkale Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 55207420-220.99-5180 sayılı kurum görüş yazısına göre; 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesi 32. Maddesine Turizm konaklama tesisleri; Oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri vb. (100 oda ve üzeri) projeleri yer almaktadır. Bu nedenle 100 oda ve üzeri turizm tesisi yapılması halinde İl Müdürlüğünce Proje Tanıtım Dosyası ile başvuruda bulunulacaktır.

3. Alanın doğu sınırında Çukurtarla deresi bulunmaktadır. Bu derenin doğal hali korunacak, üzeri hiçbir şekilde kapatılmayacak, malzeme depolanmayacak, yatak kesiti daraltılmayacak, akış rejimi bozulacak şekilde çalışma yapılmayacak ve muhtemel taşkınlara karşı her türlü tedbirler alınacaktır.

4. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü'nün 32828584-754-467572 sayılı ve 14/07/2015 tarihli kurum görüş yazısında belirtildiği üzere; su ihtiyacının yeraltı suyundan karşılanması gerektiği durumda, 167 sayılı Yasa uyarınca DSİ Kuruluşundan izin alınacaktır.

5. 1/100.000 Balıkesir- Çanakkale Bölgesi Çevre Düzeni Planı 8.16.2. maddesine göre; Emsal:0.10 ve Yençok: 7.50 m olacaktır.

6. Balıkesir- Çanakkale 1/100.000 Çevre Düzeni Plan Hükümleri, 8.16. Eko Turizm Alanları başlığı altında, 8.16.2. Maddesinde yer alan ifraz şartlarına aynen uyulacaktır. Minimum parsel büyüklüğü 5000 m2 olacaktır.

7. 18/02/2016 tarihli, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanan taşınmaza ait plana esas jeolojik- jeoteknik etüt raporunda belirtilen esaslara aynen uyulacaktır.

-İnceleme alanı ve çevresi 1. Derece tehlikeli deprem bölgesinde bulunduğundan her türlü yapılaşma Mülga B.İ.B.(A.İ.G.M) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine uyulmalıdır.8. İnceleme alanı yerleşime uygunluk bakımından Ö.A.-5.1, Ö.A.-2.1 ve Ö.A.-2.2 olarak 3 kategoride değerlendirilmiştir.

* İnceleme alanının orta kesimindeki alanlar yüksek derecede şişme potansiyeline sahip alanlardır. Bu alanlarda yüzey ve sızıntı sularının ortamdan uzaklaştırılmasına yönelik drenaj sistemleri yapılmalıdır. Bu alanlar Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme- Oturma- Taşıma Gücü Açısından Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilerek Ö.A.- 5.1 olarak paftada işlenmiştir.

* İnceleme alanında genel olarak eğimin %20'den fazla olduğu ve inceleme alanının tamamının jeolojisini bazaltik andezit birimlerinden oluştuğu kesimler Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilerek Ö.A.-2.2 olarak paftada işlenmiştir.

* Topoğrafik eğimin genel olarak %0-50 arasında olduğu kesimlerde yapılan stabilite analiz sonuçlarına göre sismik yükler altından bulunmuş olup, derin kazı çalışmalarında stabilite problemleri beklenmektedir. Bu alanlar Önlem Alınabilecek Nitelikle Stabilite Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilerek Ö.A.-2.1 olarak paftada işlenmiştir.9. Planlama gereği kamuya ait olması gereken alanlar terk edilmeden ruhsat düzenlenemez.

8. Jeolojik Etüt Raporu, Sonuç ve Öneriler

 • İnceleme alanında taşkın sahası, sit alanı ve koruma bölgelerine ilişkin alınmış bir karar bulunmamaktadır.

 • İnceleme alanı içerisinde, Bakanlar Kurulunca alınmış herhangi bir ''Afete maruz bölge'' kararı bulunmamaktadır.

 • Çalışma alanına en yakın faylar Edremit Körfezi Ayvacık ve Ezine Fayıdır. Çalışma alanı- Edremit Körfezi Fayı yaklaşık 21 km, Ayvacık Fayı yaklaşık 14 km, Ezine Fayı yaklaşık 14 km uzaklıktadır.

 • İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmasında yeraltı suyu tespit edilmemiştir.

 • İnceleme alanının topografyası, %0-10, %20-30 ve %40-50 arasında değişen eğime sahiptir. Alanda genel olarak eğim %20'den fazla olarak işlenmiştir.

 • İnceleme alanında sıvılaşma tehlikesi bulunmamaktadır.

 • İnceleme alanı yerleşime uygunluk bakımından, Ö.A.-5.1, Ö.A.-2.1 ve Ö.A.-2.2 olarak 3 kategoride değerlendirilmiştir.

 • Ö.A.-2.1, Ö.A.-2.2 ve Ö.A.-5.1'de Alınması Gereken Önlemler:

 • Derin kazılarda oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı uygun projelendirilmiş iksa ve istinat yapıları ile desteklenmelidir.

 • Stabilite sorunlarına neden olabilecek ve yapı temellerini etkileyecek yüzey ve yeraltı sularının ortamdan uzaklaştırılmasına yönelik uygun drenaj sistemleri yapılmalıdır.

 • Eğimli alanlarda kademelendirme yapılmalıdır.

 • Yapılaşma öncesi yol altyapı sistemleri ve komşu parsellerin güvenliğini sağlayacak mühendislik önlemleri alınmalıdır.

 • Karşılaşılacak zemin sorunlarına yönelik gerekli mühendislik önlemleri alınarak yapılaşmaya gidilmelidir.

 • Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik esaslarına uyulmalıdır.

 • İnceleme alanı ve çevresi 1. Derece tehlikeli deprem bölgesinde bulunduğundan her türlü yapılaşma Mülga B.İ.B.(A.İ.G.M) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine uyulmalıdır.

Saygılarımla...

Levent ÇETİN

Şehir Plancısı , İ.T.Ü.

Oda No: 2057
Yüklə 100,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə