Capitolul 1Yüklə 332,15 Kb.
səhifə2/6
tarix03.11.2017
ölçüsü332,15 Kb.
1   2   3   4   5   6

la Secţia I civilă 73,6% pe total cauze, faţă de 66% în anul 2010;

 • la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 62,7%–, faţă de 70% în anul 2010, din care 53,7% în contenciosul administrativ şi fiscal faţă de 63,5% în anul anterior; 78,5% în materie comercială, faţă şi 74,2% în anul 2010.

  La operativitatea prezentată nu s-au avut în vedere şi dosarele soluţionate în materia falimentului, la care s-a înregistrat operativitatea de 42,8%, în anul 2011, faţă de 34,7% în anul 2010.

  Detalii cu privire la operativitatea soluţionării cauzelor pe secţii şi materii, la fond, în apel şi recurs sunt prezentate în situaţia operativităţii generale – Anexa nr. 2.


  C. Operativitatea pe stadii procesuale


  • La Secţia I civilă, o operativitate crescută în soluţionarea cauzelor în fond (73,4%), faţă de 62,8% în anul anterior. În apel se constată o operativitate în scădere de 82,7% în anul 2011 faţă de 87,5% în 2010 şi o creştere la 72,3% faţă de 67,3% în recurs.

  • La secţia a II-a comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, s-a înregistrat o creştere a indicelui de operativitate în fond pentru cauzele comerciale de 77% faţă de 72,6% şi o scădere în contenciosul administrativ de 45,3% faţă de 54,9%. Faţă de volumul de activitate în apel s-a realizat o operativitate de 100%, iar în recurs se constată o operativitate de 82,8% în materie comercială şi de 77,5% în contencios administrativ. În materia contenciosului administrativ, s-a realizat o operativitate de 53,7% pe total, crescută în recurs la 77,5 % şi scăzută la 45,3% în fond, determinată în principal de înregistrarea în trimestrul IV a unui număr mare de dosare.

  • La secţia penală operativitatea este, mai mare decât operativitatea medie a instanţei, şi anume de 88,2% în fond, în creştere faţă de anul anterior cu 3,6%, în apel de 96,9%, în creştere cu 18,5% faţă de anul anterior, iar în recurs de 92,9%, în creştere cu 1,6%, comparativ cu anul 2010.


  D. Operativitatea pe materii
  La secţia I civilă


  • în materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale din totalul de cauze de soluţionat, respectiv 2869 dosare au fost soluţionate un număr de 1913 dosare; se înregistrează o operativitate de 66,7 %;

  • în materie de minori şi familie, în fond din totalul de cauze de soluţionat de 313 dosare, s-au soluţionat 233 dosare, înregistrându-se o operativitate de 74,4%; în apel au fost soluţionate 131 dosare din 176 cauze de soluţionat, operativitatea fiind de 74,4%, în stadiul procesual al recursului din 146 dosare de soluţionat au fost judecate un număr de 92 dosare, realizându-se o operativitate de 63%;

  • în materia fondului funciar din numărul de cauze de soluţionat de 628, au fost soluţionate 372 dosare, operativitatea fiind de 59,2%;


  La secţia penală


  • în materie de corupţieîn fond din 10 dosare de soluţionat, 7 au fost soluţionate, operativitatea fiind de 70%;

  • în materie de minori şi familieîn fond din totalul celor 12 dosare de soluţionat au fost soluţionate un număr de 10 cauze, ceea ce indică un indice de operativitate de 83,3%; în apel din numărul de cauze de soluţionat de 16, au fost judecate un număr de 16 dosare, indicele de operativitate fiind de 100%, iar în stadiul procesual al recursului din cele 22 cauze de soluţionat au fost soluţionate un număr de 15 dosare, operativitatea fiind de 68,2%.


  La secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal operativitatea pe cele două materii comercial şi contencios administrativ, pe stadii procesuale, a fost evidenţiată la litera C.
  E. Operativitatea pe judecător
  Performanţele profesionale realizate în anul reportat de fiecare judecător, pe secţiile Tribunalului, evidenţiază şi indici de operativitate în soluţionarea cauzelor–anexele nr.5-7 şi 7 ind.1.

  Astfel, indicii medii de operativitate pe judecător au fost de 56% la Secţia penală, 40,3% la Secţia I civilă şi de 48% la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, fără dosarele de faliment. Pentru dosarele de faliment operativitatea pe judecător este de 29%.  Prin urmare, raportat la numărul de dosare rulate operativitatea /judecător, la fiecare dintre cele trei secţii, precum şi pentru dosarele de faliment operativitatea este mai mare faţă de cea realizată în anul 2010, la secţia civilă, este mai mică la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în materia contenciosului administrativ şi în faliment şi s-a păstrat constantă la Secţia penală.

  Operativităţile arătate prezintă, însă, un grad mare de relativitate, care nu exprimă cu rigurozitate gradul de efort şi competenţă în soluţionarea cauzelor pe secţii şi de către fiecare judecător, trebuind să fie corelată şi cu numărul mare de dosare nou înregistrate, cu ponderea înregistrării acestora în ultimul trimestru al anului 2011, precum şi faţă de complexitatea crescută a cauzelor în toate materiile.

  Se remarcă, în genere, indici apropiaţi de soluţionare a cauzelor între magistraţi, faţă de media secţiei în care fiecare activează, ceea ce exprimă un grad similar de omogenitate a colectivului de magistraţi şi un nivel relativ echitabil realizat în repartizarea volumului şi complexităţii cauzelor pe judecători.


  II.2 ASPECTE CALITATIVE
  II.2.1.Ponderea hotărârilor atacate

  din totalul hotărârilor pronunţate

  Indicele de desfiinţare
  A. Ponderea atacabilităţii hotărârilor
  În cursul anului 2011 au fost pronunţate:

  - la secţia penală

  - în primă instanţă 402 hotărâri

  - în apel 125 decizii

  - la secţia I civilă

  - în primă instanţă 2318 hotărâri

  - în apel 259 decizii


  - la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

  - în primă instanţă 2755 hotărâri, care cuprind şi cele pronunţate în cadrul dosarelor de faliment,

  - în apel 14 decizii

  Aceste aspecte sunt reliefate şi în situaţia statistică din Anexa nr. 2


  La fiecare dintre secţiile tribunalului au fost atacate:

  - la secţia penală

  - 99 hotărâri atacate din cele pronunţate în primă instanţă

  - 66 decizii atacate din cele pronunţate în apel  - la secţia I civilă

  - 894 hotărâri atacate din cele pronunţate în primă instanţă

  - 89 decizii atacate din cele pronunţate în apel

  - la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

  - 806 hotărâri atacate din cele pronunţate în primă instanţă

  - 5 hotărâri atacate din cele pronunţate în apel

  Prin raportarea numărului sentinţelor şi deciziilor atacate la numărul de sentinţe şi decizii pronunţate se determină un indice de atacabilitate în primă instanţă la nivelul Tribunalului Neamţ de 32,85 %, iar pe materii situaţia se prezintă după cum urmează :

  - 24,62% în materie penală

  - 38,56% în materie civilă

  - 29,25 % la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

  De asemenea, din prelucrarea aceloraşi categorii de date statistice, rezultă un indice de atacabilitate în apel la nivelul Tribunalului Neamţ de 40,2%, iar pe materii situaţia se prezintă după cum urmează :

  - 52,8 % în materie penală

  - 34,36 % în materie civilă

  - 35,71 % la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

  Indicele de atacabilitate la nivelul întregului Tribunal indiferent de stadiul procesual în care au fost pronunţate hotărârile este de 33,35%
  B.Indice de casare/ menţinere a hotărârilor în căile de atac
  La nivelul Tribunalului Neamţ au fost desfiinţate, schimbate, casate sau modificate în căile de atac un număr de 390 hotărâri, din care:

  - 37 hotărâri în materie penală – din care 21 pronunţate în fond şi 16 pronunţate în apel;

  - 168 hotărâri în materie civilă – din care 164 pronunţate în fond şi 4 pronunţate în apel;

  - 185 hotărâri în materie comercială şi de contencios administrativ – din care 184 pronunţate în fond şi una în apel; din acest total, un număr de 45 de hotărâri casate, au fost evidenţiate în dosare având ca obiect dizolvare societate, dosare în care părţile au depus situaţiile financiare în recurs.  Au rămas definitive şi irevocabile după soluţionarea căilor de atac un număr de 1569 hotărâri, iar definitive şi irevocabile în general un număr de 8240 hotărâri (acestea cuprind şi hotărârile care au rămas definitive şi irevocabile prin neapelare sau nerecurare, inclusiv cele din recurs).

  Prin raportare la numărul de hotărâri rămase definitive şi irevocabile, după soluţionarea căilor de atac, şi anume 1569 hotărâri, se constată că au rămas definitive şi irevocabile pe materii, astfel:

  - în materie penală – 128 hotărâri (78 sentinţe penale pronunţate de tribunal ca instanţă de fond, 50 decizii penale pronunţate de tribunal ca instanţă de apel) - în materie civilă – 815 hotărâri ( 730 sentinţe civile pronunţate de tribunal ca instanţă de fond şi 85 decizii civile pronunţate de tribunal ca instanţă de apel)

  - la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 626 hotărâri (622 sentinţe pronunţate de tribunal ca instanţă de fond şi 4 decizii pronunţate ca instanţă de apel)

  La numărul de hotărâri rămase definitive şi irevocabile ca urmare a exercitării căilor de atac se adaugă hotărârile care nu au fost atacate şi cele care au fost pronunţate de tribunal ca instanţă de recurs, şi anume:

  - 894 hotărâri în materie penală

  - 3755 hotărâri în materie civilă

  - 3591 hotărâri la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal


  Din analiza datelor statistice prezentate se constată că indicele de casare a hotărârilor pronunţate de Tribunalul Neamţ în anul 2011, calculat prin raportarea numărului de hotărâri modificate, casate, schimbate sau desfiinţate la numărul de hotărâri atacate, este de 19,90%, care defalcat pe materii este:

  - 22,42%, în materie penală – 21,21% faţă de hotărârile pronunţate în fond şi 24,24% faţă de hotărârile pronunţate în apel;

  - 17,09 % în materie civilă – 18,34% faţă de hotărârile pronunţate în fond şi 4,49% faţă de hotărârile pronunţate în apel;

  - 22,81% la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 22,82% faţă de hotărârile pronunţate în fond şi 20% faţă de hotărârile pronunţate în apel.
  II.2.2 Elemente statistice privind durata

  de soluţionare a cauzelor, pe materii

  La Tribunalul Neamţ, corespunzător anului 2011, datele statistice privind durata de soluţionare a cauzelor, se prezintă după cum urmează:  La secţia penală – minori şi familie în fond – din totalul de 10 cauze toate au fost soluţionate în intervalul 6 luni – 1 an, aceeaşi situaţie constatându-se şi pentru cele 16 cauze din stadiul procesual al apelului şi pentru cele 15 cauze din recurs.

  • Din cauzele de corupţie în fond - 4 au fost soluţionate în intervalul 6 luni – 1 an, 2 cauze între 6 şi 12 luni, iar una între 1an şi 2 ani.

  • Cauzele care nu necesită specializare în fond – cea mai mare parte, respectiv 349 cauze au fost soluţionate în intervalul de 6 luni, şi doar 4 au înregistrat o durată de soluţionare între 2 şi 3 ani, în apel 77 cauze au fost soluţionate în intervalul 6 luni -1 an, 28 cauze, între 6 -12 luni şi 4 cauze între 1-2 ani, iar în recurs 375 cauze în intervalul 0-6 luni, şi 14 cauze între 6-12 luni.

  La secţia I civilă în materie de minori şi familie, în fond au fost soluţionate în intervalul 0-6 luni un număr de 224 cauze, 7 cauze între 6 -12 luni, şi doar câte o cauză între 1 an-2 ani şi respectiv între 2-3 ani. În stadiul procesual al apelului - 92 cauze în intervalul 0-6 luni

  - 31 cauze în intervalul 6-12 luni

  - 5 cauze în intervalul1-2 ani

  - 2 cauze în intervalul2-3 ani

  - 1 cauză peste 3 ani.

  Corespunzător stadiului procesual al recursului, în această materie situaţia se prezintă după cum urmează:  • 73 dosare în intervalul 0-6 luni

  • 15 dosare în intervalul 6-12 luni

  • 4 dosare în intervalul 1-2 ani.

  Pentru cauzele de litigii de muncă şi asigurări sociale, în fond: 969 cauze au fost soluţionate în intervalul 0-6 luni, 657 în intervalul 6-12 luni, 244 în intervalul 1-2 ani, 36 în intervalul2-3 ani şi doar 7 cauze peste 3 ani.

  Cele 3 cauze de proprietate intelectuală au fost soluţionate câte una fiecare în intervalul 0-6 luni, 6-12 luni şi respectiv 1-2 ani.

  Marea majoritate a cauzelor de fond funciar, în recurs au fost soluţionate în intervalul 0-6 luni, respectiv 279 dosare, şi doar 4 cauze în intervalul 1-2 ani, iar 89 dosare în 6-12 luni.

  Peste trei ani, în dosarele care nu necesită specializare au fost soluţionate, în fond 4 dosare, acelaşi număr înregistrându-se şi în apel şi 5 dosare la recurs.  La secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal numărul cel mai mare de dosare care au fost soluţionate într-un interval mai mare de 3 ani au fost în materia falimentelor, respectiv 164 cauze, 281 fiind soluţionate în perioada de 0-6 luni, 43 în intervalul 6-12 luni şi 44 în intervalul 2-3 ani.

  În materie comercială, marea majoritate a cauzelor au fost soluţionate în intervalul 0-6 luni, şi anume în fond 957 cauze, în apel, 10 cauze şi în recurs 267 cauze. Peste 3 ani a fost intervalul de soluţionare doar a 6 dosare în fond în materie comercială, iar pentru apel şi recurs nefiind înregistrată această durată de soluţionare pentru niciunul dintre dosare, fiind evidenţiate 2 dosare în recurs în intervalul 2-3 ani şi 1 dosar în apel cu aceeaşi durată de soluţionare.

  La aceeaşi secţie, în materie de contencios administrativ şi fiscal în fond: 606 cauze au fost soluţionate în intervalul 0-6 luni, 378 cauze în intervalul 6-12 luni, 90 între 1-2 ani, 9 între 2-3 ani şi 1 dosare peste 3 ani. În recurs, 379 dosare s-au soluţionat în intervalul 0-6 luni, 271 cauze în intervalul 6-12 luni şi 6 cauze între 2-3 ani.  Toate aceste date sunt reliefate distinct pe fiecare secţie, materie şi stadiu procesual în anexa nr.8
  În concluzie, la nivelul întregii instanţe:

  - 66,8% din totalul cauzelor au fost soluţionate în intervalul 0-6 luni;

  - 23,1% în intervalul 6-12 luni;

  - 6,6% în intervalul 1-2 ani;

  - 1,3% în intervalul2-3 ani;

  - 2,1% peste 3 ani.  II.2.3 Formarea profesională

  la nivelul instanţei (pe categorii de personal)

  Formarea profesională continuă a judecătorilor şi personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti implică realizarea pe multiple planuri a Strategiei de Reformă constând în identificarea şi analizarea problemelor de drept controversate, în scopul :  • implementării unei practici judiciare unitare la nivelul judecătoriilor şi tribunalului ;

  • creşterii calităţii actului de justiţie prin discutarea în cadrul întâlnirilor de învăţământ profesional a tuturor problemelor de drept care suscită o interpretare diversă, inclusiv a chestiunilor care vizează dreptul comunitar aplicabil direct începând cu data aderării României la Uniunea europeană;

  • identificării, printr-o analiză judicioasă a practicii de casare, a tuturor situaţiilor imputabile şi neimputabile judecătorului, în care s-a făcut o greşită interpretare şi aplicare a legii;

  • cunoaşterii, printr-o informare directă şi imediată, a modificărilor legislative care survin zilnic şi care determină, pe cale de consecinţă, schimbarea practicii judiciare în contextul în care dreptul român are ca izvor primordial, legea.

  Pentru transpunerea în practică a obiectivelor identificate, în cadrul fiecărei secţii a Tribunalului Neamţ, pregătirea profesională continuă a judecătorilor s-a realizat în conformitate cu dispoziţiile art. 261 şi următoarele din Regulamentul de organizare interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005 cu modificările ulterioare, precum şi cu tematica aprobată pentru anul 2011 de Curtea de Apel Bacău în cadrul Programului de Formare Continuă ce se derulează la nivel descentralizat. Astfel, aşa cum rezultă din raportările lunare făcute prin intermediul instanţei superioare, către consiliul Superior al Magistraturii, la Tribunalul Neamţ s-au întocmit de preşedinţii fiecărei secţii, precum si de fiecare preşedinte de judecătorie, studiile lunare şi minutele întocmite cu ocazia dezbaterii problemelor de drept care au generat o practică neunitară ridicate de judecătorii fiecărei instanţe în parte.

  Totodată, în cadrul Programului de formare continuă la nivel descentralizat, s-au organizat la nivelul Tribunalului Neamţ – Secţiile I şi a II-a civilă , de contencios administrativ şi fiscal, un număr de patru seminarii şi întâlniri în cadrul cărora s-au dezbătut temele: „Practică neunitară în materie civilă” – 31 martie 2011; „Dispoziţiile Legii nr.202/2010 în privinţa soluţionării procesului într-un termen rezonabil – aspecte practice. Modificări aduse dispoziţiilor procedurale în privinţa competenţei de judecată a instanţelor”- 15 aprilie 2011, seminar care a beneficiat de participarea d-nei judecător, profesor universitar doctor Mona Maria Pivniceru; „Metodologia actului de justiţie” şi „Noul Cod Civil . Soluţii legislative şi instituţii juridice noi” – 14 octombrie 2011; „Cooperare judiciară internaţională. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti – Titluri executorii europene” – 21 octombrie 2011.

  De asemenea, în cadrul aceluiaşi program de formare continuă descentralizată, la nivelul Secţiei Penale a instanţei s-au organizat şi susţinut lunar, conform calendarului stabilit la începutul anului 2011 întâlnirile profesionale ale judecătorilor. Astfel, la data de 18.04.2011, la întâlnirea judecătorilor secţiei penale d-na. Judecător Cristina Marazliu a prezentat tema „Infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 24 din Legea nr. 656/2002. Obiectul material, subiectul activ şi situaţia premisă. Practica judiciară”.

  Tema de învăţământ profesional „Infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 din Legea nr. 241/2005. Practică judiciară. Cauze de nepedepsire şi de reducere a pedepselor, prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005” prezentată de d-na judecător Consuela Păvăluţă a fost dezbătută, de către judecătorii secţiei, la data de 13.06.2011.

  De asemenea, d-na judecător Cristina Marazliu a susţinut următoarele teme: „Cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate – privire comparativă în raport de cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.” –19.09.2011; „Măsurile preventive. Arestul la domiciliu. Condiţiile de luare a măsurii. Conţinutul măsurii arestului la domiciliu. Durata arestului la domiciliu” -26.09.2011; „Sistemul sancţionator al concursului de infracţiuni şi al recidivei în reglementarea Noului Cod penal.”- 17.10.2011; „Camera preliminară. Obiectul procedurii camerei preliminare. Durata procedurii. Măsuri premergătoare. Procedura de judecată în camera preliminară.”-31.10.2011; „Instituţii noi. Renunţarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei” - 07.11.2011; „Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate” - 21.11.2011; „Măsurile educative în viziunea Noului Cod penal.” - 05.12.2011, precum şi tema „Judecătorul de drepturi şi libertăţi – competenţă şi proceduri” - 12.12.2011.

  Dl. judecător Vasile Baltag a susţinut la data de 10.10.2011 tema de învăţământ profesional „Arestarea preventivă şi detenţia în jurisprudenţa CEDO.”


  În activitatea de formare profesională continuă, la nivel descentralizat, în cadrul secţiei civile, s-a urmărit nu numai perfecţionarea cunoştinţelor de specialitate ale judecătorilor şi personalului auxiliar, ci şi unificarea practicii judiciare.

  Judecătorii secţiei civile au dezbătut următoarele teme:


  1. „Drept civil. Prescripţia extinctivă în reglementarea Noului Cod civil”, susţinută de dl. judecător Dan Magdalina la data de 18.03.2011;

  2. „Drept procesual civil. Dispoziţiile Legii nr. 202/2010 în privinţa soluţionării proceselor într-un termen rezonabil – aspecte practice”,

  susţinută de dl. judecător Dan Magdalina la data de 06.05.2011;

  3. „Drept procesual civil. Modificarea unor dispoziţii procesual – civile dispuse prin Legea nr. 202/2010”, susţinută de dna. judecător Gabriela Botezatu la data de 16.09.2011;

  4. „Reglementarea răspunderii pentru fapta altuia”, susţinută de dl. judecător Constantin Magdalina la data de 16.09.2011;

  5.Garanţiile personale în reglementarea Noului Cod civil”, susţinută de dl. judecător Constantin Magdalina la data de 20.10.2011;

  6. „Transmiterea moştenirii”, susţinută de dl. judecător Constantin Magdalina la data de 10.10.2011;

  7. „Dreptul familiei. Modificările intervenite prin adoptarea Legii nr. 202/2010 în materia divorţului”, susţinută de d-na judecător - Daniela Mitrofan la data de 18.11.2011;

  8.Regimul juridic al prescripţiei”, susţinută de dl. judecător Constantin Magdalina – la data de 19.12.2011.
  Temele de învăţământ profesional ale magistraţilor din cadrul secţiei civilă II, de contencios administrativ şi fiscal, prezentate în anul 2011, au fost următoarele:
  1. „Efectele deschiderii procedurii insolvenţei.”, prezentată de dl. judecător Cătălin Serghei la data de 20.05.2011;

  2. „Răspunderea membrilor organelor de conducere în cadrul procedurii insolvenţei.” prezentată de d-na judecător Maria Atudosiei la data de 22.07.2011;

  3.Anularea transferurilor patrimoniale în cadrul procedurii insolvenţei.”, prezentată de dl. judecător Cristinel Dumitreasa la data de 23.09.2011;

  4.Dreptul consumatorului. Clauzele contractuale abuzive.”, prezentată de dl. judecător Neculai Topliceanu la data de 28.10.2011;

  5.Încheierea contractului în reglementarea noului Cod civil.”, prezentată de d-na judecător Ana Mângâţă la data de 28.10.2011;

  6.Regimul obligaţiilor complexe în Noul Cod Civil.”, prezentată de d-na judecător Ana Mângâţă la data de 28.10.2011;

  7. „Executarea silită.”, prezentată de d-na judecător Ana Mângâţă la data de 21.12.2011;

  8. „Aspecte noi privind competenţa instanţelor judecătoreşti în noul Cod de procedură civilă.”, prezentată de d-na judecător Ana Mângâţă la data de 21.12.2011.


  Temele de învăţământ profesional dezbătute cu ocazia întâlnirilor organizate trimestrial în cursul anului 2011, de către personalul auxiliar al Secţiei penale au fost următoarele:

  1.Dispoziţii ale Legii nr. 202/2010 privind mica reformă a justiţiei cu impact asupra activităţii personalului auxiliar de specialitate.” - 18.02.2011;

  Judecător – Marazliu Cristina

  Grefier – Murariu Corina

  2.Măsurile preventive în procesul penal. Obligaţiile grefierului de şedinţă pentru punerea în aplicare a hotărârii în materie.”- 27.05.2011;

  Judecător – Onişor Mihai Daniel

  Grefier – Andrieş Elena

  3. „Modificări aduse normelor de procedură penală aduse prin Legea nr. 135/2010.” - 23.09.2011;

  Judecător – Marazliu Cristina

  Grefier – Neneci Daniela

  4. „Abordarea situaţiilor conflictuale în relaţiile cu publicul. Interpretarea şi aplicarea normelor prevăzute de Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate. Activitatea grefierului şi imaginea justiţiei.”- 18.11.2011.

  Judecător – Mitrofan Iulian

  Grefier – Matasă Daniela

  În perioada supusă analizei, personalul auxiliar din cadrul secţiei civile I a dezbătut temele:

  1. „Reprezentarea judiciară a părţilor în procesul civil” - 23.03.2011;

  Judecător – Botezatu Gabriela

  Grefier – Aonicesei Daniela

  2. „Participarea procurorului în procesul civil” - 14.06.2011;

  Judecător – Mitrofan Daniela

  Grefier – Ailuţoaei Carmen

  3. „Citarea, comunicarea actelor de procedură şi încheierea de şedinţă avându-se în vedere şi dispoziţiile Legii nr. 202/26.10.2010” - 21.09.2011;

  Judecător – Baciu Valentina

  Grefier – Hîrtie Elena

  4. „Comunicarea şi notificarea de acte judiciare şi extrajudiciare în şi din statele membre ale Uniunii Europene” - 07.12.2011.

  Judecător – Cîrjă Lenuţa

  Grefier – Trenchea Nicoleta

  Temele de învăţământ profesional prezentate, cu ocazia desfăşurării şedinţelor de învăţământ profesional a personalului auxiliar de specialitate, din cadrul secţiei civile II, de contencios administrativ şi fiscal, au fost:
  1. „Obţinerea probelor în materie civilă şi comercială în spaţiul Uniunii Europene” - 14.03.2011;

  Judecător – Atudosiei Maria

  Grefier – Toma Angelica

  2. „Aspecte teoretice şi de practică judiciară în legătură cu procedurile de îndreptare, lămurire şi completare a încheierilor sau hotărârilor în procesul civil” - 27.05.2011;

  Judecător – Serghei Cătălin

  Grefier – Ifrim Violeta

  3. „Reprezentarea legală şi convenţională a părţilor în procesul civil. - 3.09.2011;

  Judecător – Ivănuşcă Maria

  Grefier – Stejar Lăcrămioara

  4. „Evidenţa dosarelor suspendate. Modul de întocmire a evidenţelor.” - 25.11.2011.

  Judecător – Mângâţă Ana

  Grefier – Bocăneţ Alice  Prezentare sintetică a participării judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate la seminarii, conferinţe organizate centralizat de INM şi SNG:
  In cursul anului 2011 judecătorii secţiei penale au participat la seminariile organizate în cadrul Programului de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2011, realizat de I.N.M., după cum urmează:

  D-na judecător Cristina Marazliu a participat la seminarul cu tema: „ Principiul ,, Non bis in idem” în jurisprudenţa CJUE”organizat la data de 29.04.2011 – Bacău, sediul Curţii de Apel;

  Dl. judecător Vasile Baltag a participat la seminarul cu tema: „ Principiul ,, Non bis in idem” în jurisprudenţa CJUE” organizat la data de 29.04.2011 – Bacău, sediul Curţii de Apel.

  Dl. judecător Iulian Mitrofan a participat la seminarul cu tema: ,, Noul Cod civil şi noul Cod de procedură civilă” organizat la data de - 05-07.10.2011 – Bacău, sediul Curţii de Apel.

  Dintre grefierii secţiei penale, au participat la seminariile organizate de S.N.G., la centrul de Perfecţionare Bârlad:

  D-na grefier Eugenia Burlacu a participat la seminarul cu tema ,, Drept procesual penal. Măsuri preventive şi alte măsuri procesuale. Reflectarea instituţiilor din cadrul tematicii în conţinutul noului Cod de procedură penală” - 05-07.09.2011.

  D-na. grefier Elena Andrieş a participat seminarul cu tema ,,Drept procesual penal. Punerea în executare a hotărârilor penale. Evidenţierea înregistrărilor în sistemul informatizat. Reflectarea instituţiilor din cadrul tematicii în conţinutul noului Cod de procedură penală” - 03-05.10.2011.
  În anul 2011 judecătorii Secţiei civile I au participat la următoarele seminarii şi conferinţe organizate de INM:
  1. Dl. judecător Botezatu Cristian a participat între 9 – 10.06.2011, la Bucureşti la seminarul cu tema – „Rolul nou al instanţei naţionale în interpretarea şi aplicarea dreptului familiei”;

  2. D-na judecător Botezatu Gabriela a participat la data de 30.06.2011, în Bucureşti la seminarul cu tema – „Intrarea în vigoare a Noului Cod civil: realităţi şi provocări legislative ale modernizării societăţii româneşti”;

  - 29 – 30.09.2011,Curtea de Apel Bacău - „Noul Cod Civil”;

  - 07.02.2011, Bucureşti – „Dezbateri privind dispoziţiile Legii nr. 330/2009 şi 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice”;


  3. D-na judecător Filioreanu Laura a participat în perioada 23 – 24.09.2011, Constanţa la seminarul cu tema – „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României (Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă)”;

  - 5 – 7.10.2011, Curtea de Apel Bacău – „Noul Cod civil. Noul cod de procedură civilă”;

  4. D-na judecător Enache Oana a participat în perioada 5 – 7.10.2011, la Curtea de Apel Bacău la seminarul cu tema – „Noul Cod civil. Noul cod de procedură civilă”;

  5. D-na judecător Mitrofan Daniela a participat în perioada 5 – 7.10.2011, Curtea de Apel Bacău la seminarul cu tema – „Noul Cod civil. Noul cod de procedură civilă”;

  6. Dl. judecător Magdalina Constantin a participat între 8 - 09.09.2011, la Bucureşti la seminarul cu tema – „Aplicarea în timp a Noului Cod civil – moştenirea, bunurile, obligaţiile”;

  7. Dl. judecător Magdalina Dan a participat între 15 – 16.09.2011, Bucureşti la seminarul cu tema – „Obligaţiile, contractele civile speciale, persoana fizică, persoana juridică”.


  În aceeaşi perioadă grefierii Secţiei civile I au participat la următoarele seminarii organizate centralizat de SNG:

  1. Florea Roxana – 21 – 24.09.2011, Bârlad – „Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială”;

  2. Ivanov Nicoleta – 28.09 – 01.10.2011, Bârlad – „Arhivare şi

  Registratură”.


  În anul 2011, la seminariile organizate de INM au participat, din cadrul Secţiei civile II, de contencios administrativ şi fiscal, următorii judecători:

  1. dl. judecător Neculai Topliceanu a participat la seminarul din perioada 04-05 aprilie 2011, organizat la Bârlad;

  2. dl. judecător Constantin Magdalina a participat la seminarul cu tema „Judecătorii naţionali şi Dreptul Uniunii Europene cu privire la egalitate”, în perioada 14-15 aprilie 2011, la Bucureşti;

  3. d-na judecător Ana Mângâţă, a participat la seminarul în domeniul „Dreptului bancar” organizat de INM la Bucureşti, în 3 etape, respectiv: 06-07 iunie 2011, 04-05.07.2011 şi 19-20.09.2011; doamna judecător a participat şi la 2 seminarii ce au fost organizate de către UNPIR, în materia insolvenţei, respectiv: în perioada 23-26.06.2011 la seminarul organizat în Republica Moldova şi seminarul desfăşurat la Slănic Moldova între 3-5 iunie 2011;

  4. d-le judecător Daniela Marilena Sandu şi Nicoleta Elena Amza, au participat la seminarul din perioada 06-07 octombrie 2011, organizat la Bucureşti, pe tema Implementarea directivei nr. 66/2007. Controlul juridic în materia achiziţiilor publice”;

  5. d-na judecător Maria Atudosiei a participat la seminarul din perioada 07-08 noiembrie 2011, organizat la Bucureşti, tema seminarului fiind „Dreptul Uniunii Europene. Asigurarea egalităţii la locul de muncă.”;

  6. dl. judecător Cristinel Dumitreasa a participat la un seminar ce a fost organizat de către UNPIR - Filiala Vaslui, în materia insolvenţei, desfăşurat în perioada 23-26.06.2011 la Chişinău; a participat şi la seminarii organizate centralizat de I.N.M., respectiv în perioada 29-30 septembrie la conferinţa pe tema”Noul Cod Civil” şi la seminarul din perioada 17-18 octombrie 2011, cu tema Medierea-provocare şi soluţie în contextul sistemului judiciar”.

  Dintre grefierii ce activează în cadrul Tribunalului Neamţ - Secţia Civilă II, de Contencios Administrativ şi Fiscal în cursul anului 2011 a participat la cursurile de perfecţionare de la Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Bârlad doar domnişoara grefier Năsoiu Alina la seminarul din perioada 14-15 septembrie 2011, organizat la Bârlad, cu tema „Implicaţii ale modificărilor intervenite prin Noul Cod Civil asupra desfăşurării procesului civil.”
  Yüklə 332,15 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə