Capitolul 1Yüklə 332,15 Kb.
səhifə5/6
tarix03.11.2017
ölçüsü332,15 Kb.
1   2   3   4   5   6

GESTIONAREA RESURSELOR
IV.1. RESURSELE UMANE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2011
A. Situaţia posturilor de judecător

Tribunalul Neamţ dispune de un efectiv total de 31 de judecători, potrivit statului de funcţii aprobat, din care 5 cu funcţii de conducere (preşedinte, vicepreşedinte şi 3 preşedinţi de secţie) şi 26 cu funcţii de execuţie, astfel cum evidenţiază Anexa nr.9.

În anul 2011 din numărul total al posturilor de judecător cu funcţii de execuţie, înscrise în Statul de Funcţii, a fost vacant un post cu funcţii de execuţie, până la data de 15.03.2011, dată de la care a acest post a fost ocupat ca urmare a transferului de la Judecătoria Tg. Neamţ, prin Hot nr.44/23.02.2011, a domnului judecător Constantin Magdalina.

În acest an au vacante funcţiile de conducere, corespunzătoare preşedintelui de secţie I civilă şi de la data de 12.05.2011 funcţia de preşedinte a Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Fiecare dintre aceste funcţii a fost ocupată cu delegare, de domnii judecători Dan Magdalina şi respectiv Constantin Magdalina la Secţia I civilă şi de către doamna judecător Ana Mângâţă la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

În ceea ce priveşte repartizarea pe secţii a judecătorilor, s-a avut în vedere volumul de activitate înregistrat şi complexitatea cauzelor şi se constată că, în perioada de referinţă, domnul judecător Constantin Magdalina a fost repartizat la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, începând cu data de 15.03.2011. Domnul judecător şi-a desfăşurat activitatea la această secţie până la data de 01.07.2011, când domnul judecător a fost repartizat la secţia I civilă, cu acordul său, iar domnişoara judecător Maria Silvia Aciobăniţei, începând cu aceeaşi dată şi tot în baza acordului expres a fost repartizată de la Secţia I civilă, la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Faţă de cele menţionate, repartizarea pe secţii a judecătorilor, se prezintă astfel:  • 15 judecători la Secţia I civilă, din care efectiv în activitate, au fost doar 14 judecători ca urmare a existenţei concediului pentru creşterea copilului pentru doamna judecător Carmen Buzdea;

  • 7 judecători la secţia penală, din care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul secţiei un număr de 6 judecători, în condiţiile în care domnul judecător Silviu Ungureanu a fost delegat la Judecătoria Bicaz, începând cu data de 01.01.2011 – până la data de 31.12.2011, conform Deciziilor nr.257/07.12.2010 şi 107/I/A/1 din data de 20.06.2011, a Preşedintelui Curţii de Apel Bacău;

  • 8 judecători secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în perioada 01.01.2011 – 15.03.2011 şi 9 judecători, de la această dată şi până la sfârşitul anului 2011.

Prin urmare, la calcularea încărcăturii de dosare pe judecător la fiecare secţie se vor avea în vedere 6 judecători la secţia penală, 12,75 judecători la secţia I civilă – în cadrul acestei secţii desfăşurându-şi activitatea atât preşedintele cât şi vicepreşedintele instanţei până la data de 01.07.2011, care nu au fost programaţi în şedinţele de judecată cu aceeaşi periodicitate ca un judecător cu funcţii de execuţie – şi 8 judecători la secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, faţă de motivele anterior expuse, şi anume degrevarea preşedintelui de instanţă, a vicepreşedintelui şi a preşedinţilor de secţie (cu excepţia secţiei penale) de o parte a activităţii de judecată, delegarea domnul judecător Silviu Ungureanu la Judecătoria Bicaz, existenţa concediului de creştere a copilului pentru doamna judecător Carmen Buzdea.

În ceea ce priveşte funcţiile de conducere se constată că funcţia de preşedinte de secţie civilă a devenit vacantă la data de 01.01.2009, fiind ocupată, cu delegare, în tot cursul anului 2010 de domnul judecător Dan Magdalina, iar în anul 2011 până la data de 01.07.2011, dată de la care această funcţie a fost ocupată cu delegare de domnul judecător Constantin Magdalina.

În anul 2011, în perioada 12.05.2011 – 31.12.2011 a devenit vacantă şi funcţia de preşedinte de secţie a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, care a fost ocupată cu delegare de doamna judecător Ana Mângâţă.

La repartizarea judecătorilor pe secţii, s-a avut în vedere un număr sporit de judecători pentru Secţia civilă, în raport de volumul de activitate şi complexitatea sporită a cauzelor înregistrate pe rolul acesteia, precum şi repartizarea unui număr de judecători mai mare la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, cu reducerea corespunzătoare a numărului de judecători la secţia penală, la care volumul de activitate este mai mic, în anul 2011. Conducerea instanţei îşi propune drept constantă a preocupărilor sale analiza în continuare, pe bază de date definitive, a gestionării corespunzătoare a resurselor existente de judecători, pentru o repartizare echilibrată a lor pe secţii, pe aceleaşi criterii ale volumului, complexităţii cauzelor şi ţinând cont de specializarea judecătorilor.

În anul 2011 nu au intervenit modificări structurale cu privire la asistenţii judiciari, numărul posturilor aprobate în statul de funcţii fiind patru, ocupate în totalitate.

Ca urmare a modificărilor aduse Legii nr.304/2004, prin Legea nr.202/2010, în ceea ce priveşte compunerea completelor de litigii de muncă şi asigurări sociale, care de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 25.11.2010, prevede că un complet de litigii de muncă este alcătuit dintr-un judecător şi doi asistenţi judiciari şi deoarece numărul complete de litigii de muncă a fost suplimentat de la 3 complete la 6 complete, având în vedere şi volumul de activitate, în continuă creştere pentru această categorie de cauze, s-a solicitat Ministerului Justiţiei, suplimentarea schemei de personal cu două posturi de asistenţi judiciari – unul din partea patronatelor şi unul din partea sindicatelor, cerere care însă a rămas fără nici un rezultat concret, faţă de politica bugetară actuală. Astfel, s-a comunicat din partea ordinatorului principal de credite că în contextul politicii de restrângere a cheltuielilor bugetare, în perioada imediat următoare nu se poate pune în discuţie problema unei suplimentări a numărului de posturi alocate instanţelor judecătoreşti, prioritatea fiind obţinerea de fonduri necesare finanţării tuturor posturilor vacante în sistem.

În anul 2011 a fost iniţiat de către Consiliul Superior al Magistraturii un proiect, în baza căruia s-a propus reducerea cu 5 până la 8 a posturilor de judecător la Tribunalul Neamţ, şi redistribuirea acestor posturi la alte instanţe, apreciate ca fiind cu deficit de personal. Tribunalul Neamţ a comunicat Consiliului Superior al Magistraturii următoarele aspecte:

- reducerea propusă cu 5 până la 8 posturi este de natură a afecta Tribunalul Neamţ în ansamblul său, respectiv activitatea celor trei secţii specializate şi a crea piedici concrete vizând necesitatea garantării repartizării aleatorie a cauzelor şi respectarea principiului specializării judecătorilor, asta cu atât mai mult cu cât şi în prezent, fiecare judecător are multiple specializări.

- datele statistice în raport de care s-au realizat propunerile de redistribuire a posturilor de judecători, nu reflectă realitatea creşterii anuale constante a numărului de dosare nou înregistrate.

- redistribuirea posturilor de judecător este inoportună, la acest moment şi reprezintă o soluţie prematură în condiţiile în care nu s-au realizat studiile de impact necesare implementării noilor coduri de procedură care vor intra în vigoare începând cu anul 2012.

În concluzie, s-a apreciat că nu soluţia redistribuirii posturilor de judecători în sensul reducerii de la Tribunalul Neamţ a numărului de posturi ocupate cu 5 până la 8 judecători va răspunde cel mai bine necesităţii soluţionării cu celeritate a cauzelor, iar pretinsa echilibrare a schemelor de personal propusă va conduce în mod direct la mărirea încărcăturii de dosare pe fiecare judecător şi la agravarea şi generalizarea situaţiilor care caracterizează instanţe precum Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Galaţi, etc, la nivelul tuturor tribunalelor din ţară.

Reducerea numărului de posturi va crea şi pentru Tribunalul Neamţ o situaţie agravată, similară cu cea existentă la instanţele de acelaşi grad menţionate, caracterizată printr-o încărcătură excesivă pe fiecare judecător, în detrimentul celerităţii, calităţii actului de justiţie şi al normării muncii necesar a caracteriza activitatea intelectuală pe care o depune un judecător.

Normalitatea activităţii unui judecător trebuie să fie determinată de cele trei principii enunţate: calitate, celeritate, normarea muncii, de la care trebuie să pornească orice studiu vizând echilibrarea schemelor de personal în scopul aducerii de oameni în sistem şi nu al reducerii posturilor de judecător cu care este încadrată această instanţă.

În urma analizării proiectului iniţiat prin Hotărâre, Plenul CSM a apreciat se impune neindisponibilizarea posturilor de judecător de la Tribunalul Neamţ, ca şi de la alte instanţe vizate de acest proiect.

Este de menţionat că, în sistemul judiciar nu măsura redistribuirii posturilor are eficienţa scontată, ci suplimentarea numărului de posturi de judecător şi organizarea activităţii instanţei pe secţii cu specializare strictă, cum de altfel se înscria într-unul din planurile de măsuri asumate de guvern, în anul 2005, prin HG nr.232/2005.


B. Situaţia posturilor corespunzătoare personalului auxiliar de specialitate, personalului conex şi a celorlalte categorii de personal
La începutul anului 2010, tribunalul a dispus de un total de 36 de posturi de grefier aprobate în Statul de Funcţii, fiind ocupate 35 de posturi. În cursul acestui an, pentru postul de grefier vacant a fost formulată propunere de transformare a acestui post în post de grefier arhivar, aceeaşi propunere fiind formulată şi cu privire la postul de şofer vacant la începutul anului. Propunerile au fost aprobate şi astfel în prezent la Tribunalul Neamţ în statul de funcţii figurează un număr de 35 posturi de grefier, toate ocupate şi 8 posturi de grefier arhivar, din care două posturi sunt vacante şi nefinanţate. În lipsa finanţării nu poate fi organizat concurs de ocupare a posturilor vacante. Formularea acestor propuneri a fost determinată de faptul că, în anii anteriori, a fost solicitată suplimentarea schemei de personal a instanţei cu 3 posturi de grefieri arhivari, personal necesar pentru a face posibilă punerea în aplicare a obiectivului asumat de scanare a documentelor, în vederea arhivării electronice, cât şi a celorlalte atribuţii specifice acestei categorii de personal. Niciunul dintre demersurile efectuate, însă, nu au fost avut ca efect suplimentarea schemei de personal a instanţei.

Faţă de situaţia prezentată, la momentul actual, în Statul de Funcţii figurează un număr de 34 grefieri de şedinţă, un grefier statistician, 7 specialişti IT din care sunt ocupate 35 posturi de grefier de şedinţă, şi toate celelalte categorii de posturi menţionate.Grefierii în activitate au fost repartizaţi pe secţii astfel :

  • la secţia penală – în perioada 01.01.2011 – 01.05.2011 – 9 grefieri , inclusiv primul grefier al tribunalului, iar ulterior acestei date, 8 grefieri, ca urmare a repartizării doamnei grefier Carmen Mărgian la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal;

  • la secţia I civilă 14 grefieri;

  • la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 10 grefieri până la data de 01.05.2011 şi ulterior 11 grefieri;

Activitate efectivă nu a desfăşurat în anul 2011, în totalitate câte un grefier de la secţiile I civilă şi respectiv a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (doamnele grefier Nuţu Domnica şi Popei Daniela), care s-au aflat în concediu de maternitate, respectiv de creştere a copilului. Astfel, doamna grefier Popei Daniela a revenit în activitate la data de 11.08.2011, prin Decizia Preşedintelui Curţii de Apel Bacău nr.128/I/A/1/03.08.2011, iar doamnei grefier Nuţu Domnica i-a încetata suspendarea raporturilor de muncă, la data de 18.11.2011, prin Decizia Preşedintelui Curţii de Apel Bacău nr.162/I/A/1/21.10.2011.

Este de menţionat că, în anul 2011, sub aspect structural nu au intervenit modificări privind funcţia de prim grefier, acest post fiind ocupat de către doamna grefier Carmen Ivaşcă, care ocupă funcţia urmare a promovării concursului organizat de Curtea de Apel Bacău la data de 12.06.2007, pentru o perioadă de 5 ani.

Referitor la funcţiile de grefier şef de secţie, acestea au fost ocupate începând cu data de 01.02.2010, de doamnele grefier Lăcrămioara Stejar – la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Ionela Prisacariu (fostă Neacşu)– la secţia I civilă – în baza concursurilor organizate de Curtea de Apel Bacău. Pentru secţia penală, funcţia de grefier şef secţie a fost deţinută în continuare de doamna grefier Maria Elisei, ca urmare a reinvestirii, începând cu aceeaşi dată, 01.02.2010.

La posturile de grefier menţionate, se adaugă un număr total de 8 posturi de grefieri arhivari, din care au fost ocupate 6 în anul de referinţă.

La nivelul tribunalului îşi desfăşoară activitatea un număr de trei aprozi, repartizaţi în mod egal celor trei secţii. De la data de 15.11.2010, doamnei Cristina Bitere, i-a fost aprobată, cererea de concediu fără plată, fiind dispusă suspendarea raporturilor de muncă, prin decizie, a preşedintelui Curţii de Apel Bacău, până la data de 10.11.2011, dată de la care au încetat raporturile de muncă, conform Deciziei Preşedintelui Curţii de Apel Bacău nr.164/I/A/1/26.10.2011. În cursul anului 2011 a fost organizat concurs pentru ocuparea postului de aprod vacant, post care a fost ocupat începând cu data de 03.01.2012, de către doamna Gavrilescu Daniela.

Pentru personalul conex – şoferi – au fost ocupate toate posturile, în număr de 3, ca urmare a transformării unui post de şofer în grefier arhivar. Postul de agent procedural, a fost ocupat în anul de referinţă, ca urmare a concursului organizat în anul 2008.

Lipsa posturilor vacante se constată şi în ceea ce priveşte posturile de funcţionar public, cele care au fost vacante fiind ocupate în anul 2008, aceeaşi situaţie constatându-se şi pentru postul de personal contractual. În cursul anului de referinţă ca urmare a încetării raporturilor de muncă prin deces a domnului Rotaru Gheorghe a fost organizat concurs pentru ocuparea postului vacant, post care a fost ocupat începând cu data de 06.07.2011, prin Decizia nr.116/I/A/1/06.07.2011 a Preşedintelui Curţii de Apel Bacău, de către domnul Popa Dorel.

Faţă de cele menţionate, se constată că, la nivelul anului 2011, la Tribunalul Neamţ sunt vacante doar două posturi din categoria personalului auxiliar de specialitate – respectiv de grefier arhivar.

Este necesară în anul 2012 continuarea demersurilor pentru obţinerea finanţării posturilor vacante de grefier arhivar, motivat de faptul că volumul de activitate la nivelul anului 2011 este mai mare decât cel din anii anterior, nu există o normare a muncii reală pentru personalul auxiliar de specialitate, atribuţiile intervenite ca urmare a implementării programului ECRIS 4 sunt în creştere în special pentru această categorie de personal, ca şi pentru grefierii de şedinţă, iar celelalte atribuţii regulamentare nu sunt corelate cu personalul angajat.

Rezultatele evidenţiate, atât în plan cantitativ cât şi în ce priveşte calitatea activităţii instanţei, în anul raportat, n-ar fi fost posibile fără eforturile deosebite depuse şi de colectivul de grefieri, pentru corecta îndeplinire a multiplelor atribuţii prevăzute în sarcina lor de lege şi Regulamentul de ordine interioară, referitoare la activitatea premergătoare, în timpul şi ulterioară şedinţelor de judecată, activitatea desfăşurată în calitate de grefieri delegaţi în compartimentele de executări penale şi executări silite, pentru înregistrarea şi evidenţa persoanelor juridice, efectuarea lucrărilor repartizate de judecătorul desemnat pentru aplicarea apostilei, în cadrul arhivei şi registraturii, al statisticii judiciare şi nu în ultimul rând, prin aportul celor şapte specialişti IT, (repartizaţi prin Ordinul de Serviciu pe secţii şi instanţele din raza de competenţă), de susţinere a bazei tehnice informatice, care a devenit mult mai complexă, ca urmare a implementării noului program ECRIS 4.

Este de menţionat, că din analiza activităţii pentru anul 2011, comparativ cu anii anteriori, se evidenţiază o constantă a creşterii şi diversificării atribuţiilor care sunt date în competenţa personalului auxiliar de specialitate, fără a se face o analiză şi chiar aprecieri concrete a posibilităţii aducerii la îndeplinire în condiţii de calitate a acestor atribuţii. Acesta deoarece, deşi numărul sarcinilor este din ce în ce mai mare s-a menţinut un număr neschimbat a posturilor în statul de funcţii. Aşadar, considerăm că se impune o verificare exactă a posibilităţilor fizice de realizare, în mod eficient şi în timpi reali a atribuţiilor, pentru a nu se ajunge la îndeplinirea unei activităţi superficiale, fără substanţă, de către un personal supraaglomerat, supus unei suprasolicitări, care are consecinţe negative sub toate aspectele.

Mai mult, chiar şi proiectul de preluare şi a altor atribuţii non judiciare de la judecător la grefier ar trebui să se realizeze numai după o corectă şi reală apreciere a atribuţiilor acestei categorii de personal, cu luarea în considerare a volumului de activitate, raportat la dosarele rulate şi complexitatea acestora, avându-se în vedere totodată şi fiecare dintre sarcinile concrete ce le revin.

De asemenea, structurarea grefierilor, prin împărţirea acestora în grefieri judiciari, grefieri de şedinţă şi grefier nu este posibilă decât prin redimensionarea schemelor de personal actuale, şi aducerea acestora la standarde normale pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de calitate. În caz contrar, nu se va realiza decât o reaşezare a atribuţiilor existente în prezent şi chiar prin adăugarea altora noi, fără a avea însă eficienţa dorită, deoarece acelaşi număr de oameni nu este în măsură să le aducă la îndeplinire. Efectul nu va fi altul decât creşterea gradului de nesiguranţă a personalului angajat, care nu cunoaşte termenii şi condiţiile concrete de realizare a proiectului, şi care se realizează în absenţa oricărui tip de motivare concretă, fie pecuniară în condiţiile restricţiilor bugetare care se menţin pe durata crizei economice, fie prin compensarea cu timp liber, imposibil de acordat, datorită multitudinii sarcinilor ce nu pot fi îndeplinite de alte persoane.

Mai mult, lipsa unor scheme de personal corect dimensionate, indiferent de modalitatea în care sunt structurate atribuţiile, are o singură constantă, şi anume oboseala cronică care caracterizează oamenii ce desfăşoară activitate în sistemul de justiţie actual, prin crearea unei rutine imposibil de evitat, date fiind atribuţiile în creştere a fiecărei categorii de personal şi a imposibilităţii obţinerii de rezultate prin asimilarea, în timpi reali a elementelor de noutate, atât sub aspect normativ - substanţial, procedural, cât şi regulamentar, care nu sunt de neglijat în activitatea desfăşurată.IV.1. RESURSELE MATERIALE ŞI FINANCIARE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2011
Din analiza efectuată asupra capitolului 61.01.06. ” Cheltuieli pentru autorităţi judecătoreşti” în anul 2011 instituţiei noastre i-au fost alocate credite în sumă de 20.355 mii lei, din care s-au utilizat credite în valoare de 20.285 mii lei, rezultând o execuţie a plăţilor nete de casă faţă de creditele deschise de 99,66%.

Pe titluri de cheltuieli, creditele au fost utilizate astfel:
Titlul I – „Cheltuieli de personal: plăţile nete de casă în sumă de 17.542,476 mii lei faţă de creditele deschise de 17.612,150 mii lei, reprezentând o execuţie a plăţilor nete de casă de 99,61%;

Titlul II - „Bunuri şi servicii”: plăţile nete de casă în sumă de 2.641,946 mii lei faţă de creditele deschise în sumă de 2.641,947 mii lei au fost realizate în proporţie de 100%;

Titlul VI - „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” - acţiuni de sănătate: plăţile nete de casă în sumă de 2,880 mii lei faţă de creditele deschise în sumă de 2,880 mii lei au fost realizate în proporţie de 100%;

Titlul VII - „Alte transferuri” – programe PHARE: plăţile nete de casă în sumă de 0,49 mii lei faţă de creditele deschise de 0,5 mii lei au fost realizate în proporţie de 98%;

Titlul X„Active nefinanciare”: plăţile nete de casă în sumă de 47,176 mii lei faţă de creditele deschise de 47,176 mii lei au fost realizate în proporţie de 100%.
La titlul I „ Cheltuieli de personal”, s-au utilizat creditele în sumă de 17.542,476 mii lei:

- „cheltuieli cu salariile în bani” în sumă de 13.839,528 mii lei astfel:

- salarii de bază 10.419,715 mii lei;

- sporuri pt. condiţii de muncă 1.526,696 mii lei;

- alte sporuri 1.324,303 mii lei;

- indemnizaţii de delegare, detaşare 33,572 mii lei;

- alocaţii pt. transportul de la locul de muncă 146,075 mii lei;

- alocaţii pentru locuinţe 170,574 mii lei;

- alte drepturi salariale (concedii medicale,

transport 6 călătorii judecători şi o călătorie auxiliari,

prime de instalare) 218,593 mii lei.

- „cheltuieli cu salariile în natură” în sumă de 38,934 mii lei, reprezintă compensarea medicamentelor şi a lucrărilor dentare;

- „contribuţii” în sumă de 3.664,014 mii lei

- contribuţii de asigurări sociale de stat 2.769,045 mii lei

- contribuţii de asigurări de şomaj 66,483 mii lei

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 691,728 mii lei.

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 113,070 mii lei

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

şi boli profesionale 23,688 mii lei

La titlul II „Bunuri şi servicii”, plăţile nete de casă au fost în sumă de 2.691,946 mii lei şi s-au utilizat credite pentru:

- furnituri de birou 7,71834 mii lei

- materiale pentru curăţenie 3,998 mii lei

- încălzit şi iluminat 341,486 mii lei

- apă, canal, salubritate 72,814 mii lei

- carburanţi 70 mii lei

- piese de schimb 5,382 mii lei

- telefonie 77,217 mii lei

- materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 393,84 mii lei

- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere

şi funcţionare 61,705 mii lei

-„reparaţii curente”: plăţile nete de casă au fost în sumă de 15,453 mii lei şi s-au făcut diverse lucrări de reparaţii, iar la lucrare mai mare reparaţia la conducta de alimentare cu apă a Judecătoriei Bicaz;

- „deplasări, detaşări şi transferuri”: plăţile nete de casă au fost în sumă de 9,855 mii lei şi reprezintă contravaloarea transportului şi cazări pentru personalul delegat/detaşat;

- „ajutor public judiciar”: plăţile nete de casă au fost în sumă de 523,513 mii lei şi reprezintă contravaloarea onorariilor din oficiu şi ajutorul public judiciar dispus de completele de judecată a se plătii din bugetul tribunalului;

- „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”: plăţile nete de casă au fost în sumă de 1.108,964 mii lei şi reprezintă asigurări auto, chirii sedii instanţe şi expertize medico-legale dispuse de completele de judecată.

La Titlul VI - „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” s-au utilizat credite în sumă de 2,880 mii lei şi reprezintă controlul anual de medicina muncii;

La titlul VII - „Alte transferuri” s-au utilizat credite în sumă de 0,49 mii lei privind proiecte finanţate din fonduri PHARE;

La titlul X „Active nefinanciare” s-au utilizat credite în sumă de 47,175 mii lei astfel:


  • 34,430 mii lei privind avize şi consultant licitaţie pentru obiectivul de investiţii „Palatul de Justiţie Neamţ”;

  • 12,745 mii lei privind avize pentru obiectivul de investiţii „Sediu Judecătoria Târgu Neamţ”.

Se evidenţiază astfel, prin indicele realizat de 99,66% o execuţie bugetară corespunzătoare, resursele materiale alocate, asigurând minimum necesar pentru funcţionarea Tribunalului Neamţ şi a instanţelor din circumscripţia sa.

Din analiza bugetului aprobat pentru anul 2011, se constată că acesta a fost de 20.546 mii lei, mai mic cu 7.387 lei, faţă de bugetul aprobat pentru anul 2010, care a fost de 27.930 mii lei. De asemenea, şi creditele deschise corespunzătoare anului 2011 au fost mai mici cu 7.527 lei faţă de cele corespunzătoare anului 2010, şi anume 20.354 mii lei credite deschise în anul 2011, comparativ cu 27.881 mii lei credite deschise în anul 2010. Finanţarea pentru Tribunalul Neamţ trebuie analizată cu luarea în considerare a faptului că necesităţile financiare în anul 2011 au fost mai mari faţă de anul anterior, în condiţiile în care costurile utilităţilor au crescut, iar în anul 2011, pentru sediul Judecătoriei Tg. Neamţ a fost necesară achitarea unei chirii, care nu a existat în anul anterior.

Cu privire la obiectivul „Palatul de Justiţie Neamţ”, în anul 2011 a avut loc procedura de licitaţie deschisă privind atribuirea contractului de execuţie de lucrări. Ca urmare a dificultăţii de analizare a ofertelor depuse, din cauza contestaţiilor ofertanţilor la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor precum şi la Curtea de Apel Bacău, în anul 2011 nu a fost posibilă desemnarea ofertei câştigătoare şi nu a fost încheiat contractul de execuţie a acestei lucrări.

Urmează ca în anul 2012 să fie încheiat contractul, să se înceapă lucrările, să se realizeze devierea instalaţiilor electrice aparţinând E.ON Moldova, conform studiului de soluţie adoptat de acesta, în limita bugetului alocat pentru acest an.

Referitor la Sediul Judecătoriei Tg. Neamţ, ca urmare a recomandării Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ privind acordul vecinului la noua construcţie, (acesta făcând obiecţii cu privire la distanţa dintre clădirea sa şi noul sediu ce urmează să se construiască), în anul 2011 s-a refăcut studiul de fezabilitate a obiectivului, care a fost aprobat în Consiliul Tehnico - Economic al Ministerului Justiţiei cu nr.47/15.06.2010 şi prin Ordinul Ministrului Justiţiei Nr.1773/C/30.08.2011.

În anul 2012 urmează să se întreprindă toate demersurile necesare la Ministerul Justiţiei, pentru ca la primul buget rectificativ să ne introducă în fila de buget la poziţia „Obiective/proiecte de investiţii noi” obiectivul de investiţii „Sediu Judecătorie Târgu Neamţ”, în vederea definitivării proiectării.
Capitolul V

Yüklə 332,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə