Capitolul I starea instanţei în anul 015 I. Activitatea instanţEIYüklə 197,51 Kb.
səhifə1/3
tarix01.08.2018
ölçüsü197,51 Kb.
#64953
  1   2   3


CAPITOLUL I
STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015

I.1 ACTIVITATEA INSTANŢEI
La Judecătoria Târgu Secuiesc, în anul 2015, schema de judecători a fost completă, fiind ocupate toate cele 4 posturi de judecători la fel ca şi schema personalului auxiliar de specialitate şi cel conex.

În cadrul instanţei îşi desfăşoară activitatea următorii judecători: Forro Fazakas Csilla, Raicea Liviu, Kovacs Simona şi Buta Mihaela Carla.

Funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Secuiesc este îndeplinită de către doamna judecător Forro Fazakas Csilla Rita.

În Colegiul de conducere al Judecătoriei Târgu Secuiesc pe lângă membru de drept care este preşedintele instanţei fac parte judecătorii Raicea Liviu şi Kovacs Simona.Schema personalului auxiliar de specialitate cu prinde un post de grefier şef, 8 posturi de grefieri şi 2 posturi de grefieri arhivari.

Postul de grefier şef este ocupat de Gavay-Gall Anna-Maria.

Dintre cei 8 grefieri de şedinţă 7 grefieri participă efectiv la şedinţele de judecată (Nagy Elena Cecilia, Voiculescu Monika, Cîrstian Edit, Pascu Edith Susana, Cseh Eva, Dombai Judit şi Bakcsi Olga Elisabeta), un grefier, Todor Boer Eva este delegată la Biroul executări penale şi Biroul executări contravenţionale şi nu participă la şedinţe de judecată.

Posturile de grefier arhivar sunt ocupate de Kis Rita şi Pako Attila.

Personalul conex cuprinde 2 posturi de aprod, aceste posturi fiind ocupate de Csabai Ildiko şi Simon Erzsebet şi un post de şofer ocupat de Mătăsaru Constantin Maricel.

Muncitorul de întreţinere al instanţei este Dombai Laszlo.

Specialistul IT, Balazs Laszlo, este angajat în cadrul Tribunalului Covasna dar îşi desfăşoară efectiv activitatea în cadrul Judecătoriei Târgu Secuiesc.

Nu au fost probleme majore care ar fi creat greutăţi în eventuala substituire a nici unuia din întregul personal al instanţei.

Activitatea de judecată a fost asigurată de cei 4 judecători. La fel ca şi în anii precedenţi, completele de judecată care funcţionează la această instanţă sunt complete mixte judecând atât în materie civilă cât şi în materie penală, fiind complete specializate în materia fondului funciar (3 completuri), minori şi familiei, cauze cu arestaţi, cauze de corupţie (2 completuri).

Pentru materia penală, completurile de judecată mixte şi cele de arestaţi au fost desemnate atât pentru faza camerei preliminare cât şi pentru judecata în fond.

De asemenea, fiecare judecător a fost desemnat să soluţioneze cereri, sesizări, propuneri date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.

Astfel, funcţionează un număr de 4 completuri mixte, 4 completuri de arestaţi, 4 completuri de judecători de drepturi şi libertăţi şi un număr de 6 completuri colegiale.

Planificarea iniţială a permanenţei, s-a schimbat în urma sesizării d-lui preşedinte al Tribunalului Covasna potrivit căreia în prezent la completele mixte permanenţa este stabilită pe zile, conform prevederilor art. 98 alin.7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de judecată, aprobat prin Hotărârea CSM nr.387/2005.

A fost efectuată şi o planificare de permanenţă specială, pentru judecătorii de drepturi şi libertăţi, în conformitate cu art.103, ind.8, alin.2 din Regulament.

Au fost sesizate şase nereguli în privinţa soluţionării cererilor în materia supravegherii tehnice, a percheziţiilor informatice, a interceptării şi a încuviinţării de obţinere date financiare, soluţionate de câtre judecători în ziua următoare celuii în care s-a înregistrat dosarul.

În urma sesizării s-a prelucrat de îndată cu judecătorii vizaţi incidentul semnalat, urmând ca cererile în această materie să fie soluţionate în ziua înregistrării cererilor, nefiind corectă reţinerea incidenţei art. 158 al.5 C. proc .pen.Compartimentele instanţei şi-au desfăşurat activitatea corespunzător, registrele fiind ţinute la zi, erorile şi neajunsurile constatate în urma controalelor efectuate de către corpul de control din cadrul Tribunalului Covasna, fiind înlăturate.

Grefierii manifestă un interes continuu pentru a-şi îndeplini corect şi la timp atribuţiile ce le revin şi pentru a putea opera corect în programul informatic ECRIS.Compartimentul Arhivă - Registratură a înregistrat în sistemul informatic actele şi cererile nou intrate, iar unul din grefierii arhivari (Pako Attila) s-a ocupat şi de scanarea documentelor.

Repartizarea aleatorie a cauzelor a fost efectuată de către grefierul şef desemnată în acest sens prin ordin de serviciu, sub coordonarea judecătorului delegat.


Grefierii delegaţi la Biroul Persoane Juridice au efectuat în termen înregistrările în evidenţe, comunicările, încărcarea datelor în programul LOTUS.
Grefierul delegat la Biroul Executări Civile a ţinut la zi evidenţa amenzilor judiciare. În cursul anului 2015 au fost aplicate un număr de 3 amenzi judiciare, din care 2 poziţii sunt închise din registru, ultima amendă fiind aplicată în data de 27.11.2015.
La Biroul Executări Penale grefierul delegat este Todor Boer Eva.

Activitatea grefierului desemnat la acest compartiment s-a desfăşurat sub coordonarea, îndrumarea şi verificarea judecătorului Raicea Liviu

Din datele statistice rezultă că, în anul 2015 Biroul executări penale a emis un număr de 22 mandate de executare a pedepsei închisorii (cu 9 mai puţin decât în anul precedent).

La un număr de 19 mandate s-a confirmat punerea în executare, rămânând neexecutate un număr de 3 mandate pentru motive neimputabile Biroului de executări penale. Doi condamnaţi a fost daţi în urmărire generală iar un mandat este în curs de executare.

Din anii anteriori, un număr de 13 condamnaţi au fost daţi în urmărire generală pentru care au fost emise mandate europene de arestare din care au fost executate 6 mandate, rămânând neexecutate un număr de 7 mandate:


 • 1 mandat din anul 2005, respectiv mandatul nr. 312/23.05.2005;

 • 3 mandate din anul 2011, respectiv mandatele nr. 138/18.02.2011, nr. 170/17.06. 2011 şi nr. 114/10.10.2011;

 • 1 mandat din anul 2012, respectiv mandatul nr. 251/13.02.2012;

 • 1 mandat din anul 2013, respectiv mandatele nr. 297/29.03. 2013;

 • 1 mandat din anul 2014, respectiv mandatele nr. 54/04.04. 2014.

În cursul anului 2015 au fost emise 3 mandate europene de arestare şi 3 cereri de urmărire internaţională. Doi condamnaţi au fost localizaţi, arestaţi şi predaţi autorităţilor române, un condamnat nefiind fost localizat până în prezent.

Toate evidenţele Biroului de executări penale sunt ţinute la zi, nu au fost constatate întârzieri în emiterea mandatelor de executare şi a celorlalte lucrări ce ţin de punerea în executare a hotărârilor.Situaţia privind numărul persoanelor condamnate definitiv în anul 2015 rezultă din tabele de mai jos.

PEDEPSE PRIVATIVE DE LIBERTATE APLICATE
Internare într-un

centru de detenţiePedepse cu executare în detenţie

Minori

Minori

Majori

-

-

22

Total: 22

PEDEPSE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE APLICATE


Suspendare condiţionată

Suspendare sub supraveghere

Amânare aplicare pedeapsă

Amendă penală

Măsura educativă a supravegherii/ asistării zilnice

Minori

Majori

Minori

Majori

Minori

Majori

Minori

Majori

Minori

-

11

-

24

-

19

-

2

1+1

Total: 58


În registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale sunt înregistrate un număr de 150 sentinţe penale, fiind deschise un număr de 224 poziţii.

La Biroul Executări Contravenţionale grefierul delegat este tot Todor Boer Eva.

Din evidenţele acestui compartiment rezultă că, în cursul anului 2015 au fost înregistrate şi puse în executare un număr de 324 (faţă de 276 în anul 2014) hotărâri pronunţate în materia plângerilor contravenţionale.

De asemenea, au fost evidenţiate un număr de 395 (faţă de 147 în anul 2014) de hotărâri vizând înlocuirea amenzii contravenţionale cu muncă în folosul comunităţii, fiind emise un număr de 325 (faţă de 99 în anul 2014) de mandate pentru prestarea muncii în folosul comunităţii.
În ceea ce priveşte atribuţiile administrative date în sarcina judecătorilor, acestea au fost îndeplinite în baza ordinelor de serviciu emise de preşedintele instanţei.

Astfel, doamna judecător Forro Fazakas Csilla, în afară de atribuţiile manageriale a mai îndeplinit următoarele atribuţii administrative: • judecător responsabil pentru protecţia informaţiilor clasificate la nivelul instanţei;

 • judecător responsabil cu repartizarea aleatorie a cauzelor;

 • judecătorul ce răspunde pentru evidenţa corespondenţei cu străinătatea;

 • judecătorul responsabil pentru redactarea răspunsurilor solicitate la adresele în materie civilă;

 • judecător responsabil cu organizarea studiului profesional al judecătorilor şi personalului auxiliar;

 • judecător desemnat la organul financiar local pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari;

 • judecător responsabil cu îndrumarea, supravegherea şi controlarea activităţii Compartimentului Arhivă şi Registratură;


Doamna judecător Kovacs Simona a îndeplinit următoarele atribuţii administrative:

 • judecător delegat la Biroul Persoane Juridice;

 • judecător delegat la Biroul Executări Civile;Domnul judecător Raicea Liviu a îndeplinit următoarele atribuţii administrative:

 • judecător delegat la Biroul Executări Penale;

 • judecător delegat la Biroul Executări Contravenţionale;

 • judecător delegat la Biroul de Informare şi Relaţii Publice;

 • atribuţii manageriale în lipsa preşedintelui delegat al instanţei.


Doamna judecător Buta Mihaela Carla a îndeplinit următoarele sarcini administrative:

- este judecător delegat cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar atât in materie penală cât şi în materie civilă, scop în care întocmeşte lunar un referat privind problemele de drept relevante ivite în soluţionarea cauzelor, evidenţiind practica neunitară atât a propriei instanţe, cât şi a instanţei ierarhic superioare;

- ia măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor de completare şi actualizare permanentă a portalului instanţei, prin publicarea jurisprudenţe relevante;


 • judecător responsabil pentru redactarea răspunsurilor solicitate la adresele în materie penală;

 • judecător responsabil cu coordonarea activităţii de unificare a practicii judiciare.


Activitatea personalului auxiliar de specialitate,

S-a desfăşurat conform prevederilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor de judecată, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005.

S-a atras atenţia grefierilor de şedinţă asupra respectarea prevederilor art. 103 alin.5 din Regulament în privinţa întocmirii listelor de şedinţă şi anume respectarea ordinii înscrierii cauzelor pe lista de şedinţă potrivit criteriilor cuprinse în Regulament.
Activitatea personalului auxiliar a fost coordonată de câtre grefierul şef Gavay-Gall Anna-Maria, nefiind semnalată nici o problemă majoră în desfăşurarea activităţii.

Majoritatea grefierilor de şedinţă au studii superioare.

Astfel cum s-a mai arătat, schema grefierilor Judecătoriei Târgu Secuiesc cuprinde în prezent 9 posturi (7 grefieri de şedinţă, un grefier delegat la Biroul executări penale şi executări contravenţionale şi grefierul şef).

În prezent instanţa funcţionează cu un număr de 7 grefieri de şedinţă care intră alternativ, de regulă, la două săptămâni în şedinţa de judecată.

Prin decizia nr.1 din 3.11.2015 a preşedintelui instanţei, în baza art.16 lit. e din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de judecată, aprobat prin Hotărârea CSM nr.387/2005, având în vedere dispoziţiile art.53 alin.3 din Regulament, referitoare la posibilitatea degrevării grefierului şef al judecătoriei, unele dintre atribuţiile acestuia au fost date în sarcina grefierilor de şedinţă.

Toate problemele semnalate de conducătorii instanţelor ierarhic superioare au fost prelucrate de îndată şi cu întregul personal auxiliar, fiindu-le atras atenţia asupra întocmirii cu rigurozitate ale hotărârilor şi tuturor lucrărilor din dosare, cu respectarea normelor ortografice a limbii române.

În medie, pe parcursul anului 2015, aproape fiecare judecător a beneficiat de doi grefieri de şedinţă care au participat la şedinţele de judecată, fiind însă situaţii când grefierii au intrat săptămânal chiar şi de două ori trei ori. pe săptămână în şedinţă de judecată..

În afară de activitatea de judecată, grefierii de şedinţă au mai exercitat alături de atribuţiile specifice compartimentelor instanţei, şi alte atribuţii cu care au fost învestiţi prin Decizia nr. 1 al preşedintelui instanţei.Pascu Edith Susana şi Cseh Eva sunt delegaţi la Biroul persoanelor juridice.

Cseh Eva ajută grefierul şef la comunicarea hotărârilor în cauzele vizând persoanele ocrotite .

Dombai Judit este grefierul delegat la Biroul de Informare şi relaţii publice şi la Organul financiar fiscal, ţine evidenţa bibliotecii instanţei şi ajută grefierul şef la comunicarea hotărârilor în cauzele vizând persoanele ocrotite.

Grefierii de şedinţă au fost planificaţi, alternativ, la tehnoredactarea hotărârilor după dictare la domnul judecător Raicea Liviu.

Volumul de activitate al grefierilor, în ceea ce priveşte participarea acestora la şedinţele de judecată rezultă din tabelul anexă.

Activitatea de grefier statistician a fost îndeplinită de grefierul şef.

Sub atenţia grefierului şef s-au păstrat corpurile delicte, actele/evidenţele ce nu sunt destinate publicităţii, obiectele de inventar, documentele predate spre păstrare de către părţi, recipisele de consemnare CEC, listele electorale permanente. Tot în atenţia grefierului şef a fost şi păstrarea integrităţii bunurilor instanţei, procurarea de la de la Tribunalul Covasna a materialelor, rechizitelor necesare.

Grefierul şef ţine evidenţa privind persoanele ocrotite.

În raporturile cu justiţiabilii au respectat deontologia profesiei şi Regulamentul de ordine interioară.

Nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare personalului auxiliar de specialitate..

În ceea ce priveşte practica neunitară, judecătorul delegat a prezentat trimestrial un referat.

La nivelul instanţei nu a existat practică neunitară în anul 2015.

Atât registrele de evidenţă a practicii de casare cât şi dosarele restituite din căile de atac sunt consultate permanent de către toţi judecătorii.


  1. Volumul de activitate

În anul 2015 s-au înregistrat 3432 cauze (269 penale şi 3163 civile). Comparativ cu anul 2014 (când s-au înregistrat 2599 cauze - 293 penale şi 2306 civile), în anul 2014 a crescut numărul cauzelor civile cu 857 cauze, la numărul dosarelor penale înregistrate existând o diferenţă de minus 24 dosare.

Situaţia cauzelor înregistrate/soluţionate în anul 2015, pe materii juridice, rezultă din tabelele de mai josCauze înregistrate:

Materia juridică

Număr cauze înregistrate

Penal

269

Civil

2847

Contencios

1

Litigii cu profesioniştii

48

Litigii de muncă

2

Minori şi familie

265

TOTAL:__3432'>TOTAL:

3432Cauze soluţionate:

Materia juridică

Număr cauze soluţionate

Penal

330

Civil

2602

Contencios

1

Litigii cu profesioniştii

40

Litigii de muncă

0

Minori şi familie

291

TOTAL:

3264

La data de 31.12.2014 exista un stoc de 903 cauze din care 124 cauze penale şi 779 cauze civile, iar la data de 31.12.2015 stocul a fost de 1071 cauze din care 63 cauze penale şi 1008 cauze civile.

Numărul cauzelor suspendate a fost de 98 la 31.12.2014 şi 89 la 31.12.2015. Scăderea numărului cauzelor suspendate s-a datorat în mare parte perimării lor, dar şi soluţionării după repunerea pe rol.

Numărul cauzelor penale mai vechi de 6 luni a fost de 12 dosare şi mai vechi de un an a fost de 4 dosare.

Numărul cauzelor civile mai vechi de 6 luni a fost de 56 dosare şi mai vechi de un an a fost de 45 dosare.

Comparativ, în 2014 în materie penală au fost tot un număr de 4 cauze penale mai vechi de 1 an şi în materie civilă au fost 27 cauze.

Volumul de activitate detaliat pe judecători şi pe materii rezultă explicit din tabele anexă corespunzătoare.


  1. Încărcătura pe judecători

Raportat la numărul dosarelor înregistrate la nivelul Judecătoriei Târgu Secuiesc în anul 2015 (3432 cauze), încărcătura pe judecător în 2015 a fost de 858 dosare. Dacă avem în vedere stocul de 93 dosare existent la data de 31.12.2014 la care se adaugă dosarele înregistrate în cursul anului 2015 (3432 cauze) rezultă o încărcătură de 1083 dosare.

Comparativ, în 2014 încărcătura a fost de 814 dosare.

Situaţia cauzelor înregistrate pe judecători (pe materii juridice) rezultă din tabelul de mai jos:


Numele şi prenumele judecătorului

Penal

Civil

Contencios

Litigii cu profesioniştii

Litigii de muncă

Minori şi familie

TOTAL

FORRO FAZAKAS CSILLA

73

702

0

17

0

70

862

RAICEA LIVIU


71

751

0

10

1

65

834

KOVACS SIMONA

79

751

1

10

0

65

906


BUTA MIHAELA CARLA

46

703

0

11

1

69

830

TOTAL/INSTANŢĂ:3432Yüklə 197,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə