Mühazirənin planı: Mexaniki amillərin orqanizmə patogen təsiri; Səsin və küyün orqanizmə patogen təsiriMühazirənin planı: Mexaniki amillərin orqanizmə patogen təsiri; Səsin və küyün orqanizmə patogen təsiri
Xarici mühit ilə orqanizm arasında olan harmonik və dinamik tarazlıq sağlamlığın əsas şərtlərindən biridir. Bu tarazlıq pozulmuş olarsa, orqanizmin uyğunlaşma reaksiyası işə düşür, bu mümkün olmadıqda isə insan xəstələnir
Mühazirə 352,28 Kb. 5
oxumaq
Sıra sayı Mövzular MühazirəSıra sayı Mövzular Mühazirə
Proqram təminatının həyat dövrülüyü. Əməliyyat mühiti anlayışı. Hesablama prosesləri və resursları anlayışları
Mühazirə 1,44 Mb. 12
oxumaq
Mühazirə Reaksiyaların spesifikliyi və həssaslığı Spesifik reaksiyalar; Seçici və ya selektiv reaksiyalar: Qrup reaksiyaları: Reaksiyaların spesifikliyinin artırılması: Mane olan ionlarMühazirə Reaksiyaların spesifikliyi və həssaslığı Spesifik reaksiyalar; Seçici və ya selektiv reaksiyalar: Qrup reaksiyaları: Reaksiyaların spesifikliyinin artırılması: Mane olan ionlar
Məsələn Co2+ kationunu ammonium-rodanidlə (NH4cns) aşkar etdikdə Fe3+ kationunun iştirakı həmin rekativlə Co2+-ın açılışına mane olur. Fe3+-ün rodanidlə birləşməsi qan qırmızı rəngdə olur ki, bu da Co2+ ionuna mənsub olan rəngi gizlədir
Mühazirə 65,95 Kb. 1
oxumaq
Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri (Sərdarov B. S.) “ ” 2016-cı IL Fənn proqramı (sillabusu) KafedraTəsdiq edirəm: Kafedra müdiri (Sərdarov B. S.) “ ” 2016-cı IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi : t e d., dos, Tahirə Axi qızı Haqverdiyeva
Mühazirə 63,59 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə otağı/Cədvəl Konsultasiya vaxtı PrerekvizitlərMühazirə otağı/Cədvəl Konsultasiya vaxtı Prerekvizitlər
Mühazirə 56,47 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə mətnləri GƏNCƏ -2018 Mövzu 1: Ətin insan qidasında əhəmiyyəti, kateqoriyaları, damğalanması və təsnifatıMühazirə mətnləri GƏNCƏ -2018 Mövzu 1: Ətin insan qidasında əhəmiyyəti, kateqoriyaları, damğalanması və təsnifatı
Mövzu 1: Ətin insan qidasında əhəmiyyəti, kateqoriyaları, damğalanması və təsnifatı
Mühazirə 0,75 Mb. 6
oxumaq
Mühazirə 1 Analitik kimya fənni, məqsədi, vəzifələriMühazirə 1 Analitik kimya fənni, məqsədi, vəzifələri
Kimyəvi analizin nəticələri iqtasidi məsələlərin, ekoloji problemlərin həllində mühüm rol oynayir
Mühazirə 43,64 Kb. 1
oxumaq
Iv mühazirə Dövri qanun. Mendeleyevin dövri sistemi – element atomlarının elektron quruluşuna görə təbii təsnifat kimi. Mozli qanunu. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları və onların tərtib üsullarıIv mühazirə Dövri qanun. Mendeleyevin dövri sistemi – element atomlarının elektron quruluşuna görə təbii təsnifat kimi. Mozli qanunu. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları və onların tərtib üsulları
Dövri qanun. Mendeleyevin dövri sistemi – element atomlarının elektron quruluşuna görə təbii təsnifat kimi. Mozli qanunu. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları və onların tərtib üsulları
Mühazirə 64,7 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə mətnləri 15 movzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasınınMühazirə mətnləri 15 movzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının
Standartlaşdırma, keyfiyyətin idarə olunması və məhsulların qiymətləndirilməsi” Gəncə 2003
Mühazirə 473,55 Kb. 6
oxumaq
I mühazirə Kimya fənni və onun vəzifələri Məhlullar və onların təsnifatı. Məhlulların təbiəti haqqında klassik və müasir nəzəriyyələr. Elektrolitik dissosasiya, dissosasiya dərəcəsi və sabiti. Suyun ion hasiliI mühazirə Kimya fənni və onun vəzifələri Məhlullar və onların təsnifatı. Məhlulların təbiəti haqqında klassik və müasir nəzəriyyələr. Elektrolitik dissosasiya, dissosasiya dərəcəsi və sabiti. Suyun ion hasili
Kimya fənni və onun vəzifələri Məhlullar və onların təsnifatı. Məhlulların təbiəti haqqında klassik və müasir nəzəriyyələr. Elektrolitik dissosasiya, dissosasiya dərəcəsi və sabiti. Suyun ion hasili
Mühazirə 76,35 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə Sitologiya-ümumbioloji və tibbi təlim kimi. Hüceyrə nəzəriyyəsi: formalaşma mərhələləri, əsas müddəaları, biologiya və təbabətdə əhəmiyyətiMühazirə Sitologiya-ümumbioloji və tibbi təlim kimi. Hüceyrə nəzəriyyəsi: formalaşma mərhələləri, əsas müddəaları, biologiya və təbabətdə əhəmiyyəti
Sitologiyanın [yunanca (Y.): kytos hüceyrə, logos elm] inkişafında əsas mərhələlərdən biri hüceyrə nəzəriyyəsinin formalaşması olmuşdur
Mühazirə 170,69 Kb. 3
oxumaq
Nüvə. Xromatinin quruluşu. Nüvəcik. Hüceyrə və mitoxondiral genomlar. Genlərin ekspressiyası haqqında qısa məlumatNüvə. Xromatinin quruluşu. Nüvəcik. Hüceyrə və mitoxondiral genomlar. Genlərin ekspressiyası haqqında qısa məlumat
Endoplazmatik şəbəkə boyu birbirindən quruluş və vəzifəcə fərqlənən iki hissə ayırd edilir: hamar və dənəli endoplazmatik şəbəkə. Elektronmikroskopik olaraq dənəli endoplazmatik şəbəkənin əsas xarakter xüsusiyyəti onun xarici səthinə bitişik ribosomların
Mühazirə 163,83 Kb. 3
oxumaq
Azərbaycan tibb universiteti BİTKİ MƏNŞƏLİ parafarmasevtik vasiTƏLƏRİn texnologiyasi fənni üzrə proqra m baki -2016Azərbaycan tibb universiteti BİTKİ MƏNŞƏLİ parafarmasevtik vasiTƏLƏRİn texnologiyasi fənni üzrə proqra m baki -2016
Fənnin adı: “Bitki mənşəli parafarmasevtik vasitələrin texnologiyası” II kurs, II semestr, 4 kredit
Mühazirə 39,65 Kb. 1
oxumaq
Azərbaycan tibb universiteti magistrlar üÇÜN Əczaçiliq və nanotexnologiYAAzərbaycan tibb universiteti magistrlar üÇÜN Əczaçiliq və nanotexnologiYA
Məqsəd: Nanotexnologiya əsasında əczaçılıq preparatlarının və kosmetik vasitələrin yaradılması
Mühazirə 41,83 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə Turşu və əsaslar haqqında protolitik nəzəriyyəMühazirə Turşu və əsaslar haqqında protolitik nəzəriyyə
Arrenius tərəfindən təklif edilmiş klassik elektrolitik dissosiya nəzəriyyəsinə görə turşular dissosiya zamanı özündən H3O+ kationu, əsaslar isə oh- anionu ayıran birləşmələrdir
Mühazirə 87,79 Kb. 1
oxumaq

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə