Mühazirə mətnləri 15 movzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasınınMühazirə mətnləri 15 movzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının
Fətəliyev H. K., Mikayılov V.Ş., Cəfərov F. N. Təklükəsiz qida məhsulları istehsalı dövrün tələbidir. Respublika qəzeti, №263 (3691), 04 dekabr 2009, səh
Mühazirə 1,54 Mb. 17
oxumaq
Mühazirə mətnləri 15 movzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasınınMühazirə mətnləri 15 movzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının
Fətəliyev H. K., Mikayılov V.Ş. Cəfərov F. N. Təklükəsiz qida məhsulları istehsalı dövrün tələbidir. Respublika qəzeti, №263 (3691), 04 dekabr 2009, səh
Mühazirə 1,38 Mb. 16
oxumaq
Mühazirə Müəllim: Məmmədov Muraz Mingəçevir-2016 Mövzu: 1 Valeybolun inkişaf tarixi PlanMühazirə Müəllim: Məmmədov Muraz Mingəçevir-2016 Mövzu: 1 Valeybolun inkişaf tarixi Plan
Voleybol — hərəsində 6 oyunçu olan iki komanda arasında topla oynanılan idman növüdur. 1964-cü ilden Yay Olimpiya Oyunlarının proqramındadir. Oyunun məqsədi topu tor uzərindən aşırıb rəqib komandanın meydançasında yerə dəyməsinə nail olmaq ve bununla
Mühazirə 182,08 Kb. 1
oxumaq
FəNNİNİn predmetiFəNNİNİn predmeti
Universitetin adı: Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Fakültə: Elektroenergetika və informasiya texnologiyaları Kafedra: İnformasiya texnologiyaları və sistemləri
Mühazirə 0,6 Mb. 23
oxumaq
Mühazirə Kimyəvi rabitənin təbiəti haqqında klassik və müasir nəzəriyyələrMühazirə Kimyəvi rabitənin təbiəti haqqında klassik və müasir nəzəriyyələr
Kimyəvi birləşmələrin əmələ gəlməsinə səbəb olan qüvvələrin təbiəti məsələsi hələ XIX əsrin əvvəllərində ortaya “çıxmışdır”. Lakin o dövrdə atomun quruluşu dəqiq məlum olmadığından uzun müddət aşağıdakı suallara cavab vermək mümkün
Mühazirə 39,93 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə Atomun quruluşu haqqında Zommerfeld modeli, de-Broyl dalğaları, qeyri-müəyyənlik prinsipi və kvant ədədləriMühazirə Atomun quruluşu haqqında Zommerfeld modeli, de-Broyl dalğaları, qeyri-müəyyənlik prinsipi və kvant ədədləri
Atomun quruluşu haqqında Bor modeli elmin sonrakı inkişafı üçün bir növ təmal “ daşı “ olmuşdur. Belə ki, o hidrogen və hidrogenəbənzər atomların ( məs, He+, Li2+ ) spektrlərindəki qanunauyğunluqların səbəbini izah etməyə müvəffəq olmuşdur
Mühazirə 47,55 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə mövzusu Plan Termodinamikanın II və III qanunları Entropiya və termodinamik ehtimallıq Hibbs enerjisi və bioloji sistemlərMühazirə mövzusu Plan Termodinamikanın II və III qanunları Entropiya və termodinamik ehtimallıq Hibbs enerjisi və bioloji sistemlər
Belə bir funksiya Klaziusun təklifilə entropiya adlanır. Entropiyanın yeni bir hal funksiyasının mövcudlugu termodinamikanın II qanununun təriflərindən biri sayılır
Mühazirə 48,39 Kb. 1
oxumaq
Ы мцщазиря: информатика фяннинин предметиЫ мцщазиря: информатика фяннинин предмети
Nformatika fəNNİNİn predmeti. İnformasiya nəZƏRİy- yəSİ VƏ İnformasiya texnologiyalari. İnformasiya öLÇÜ vahidləRİ
Mühazirə 1,56 Mb. 41
oxumaq
Mühazirə №11 Termodinamikanın II prinsipi. Karno prosesi. İdeal qazın entropiyasıMühazirə №11 Termodinamikanın II prinsipi. Karno prosesi. İdeal qazın entropiyası
Külli miqdarda aparılan təcrübələr göstərdi ki, belə maşını yatratmaq qeyri mümkündür. Bu nəticənin alınması termodinamikanın ikinci qanununun yaranmasına səbəb oldu. Termodinamikanın II prinsipini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar
Mühazirə 17,7 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə 8 İdeal qazın molekulyar- kinetik nəzəriyyəsi. Molekulyar- kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyiMühazirə 8 İdeal qazın molekulyar- kinetik nəzəriyyəsi. Molekulyar- kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi
Molekulyar fizikanın qanunları statistik xarakter daşıyuır,yəni makroskopik cisimlərin xassələri, onları təşkil edən çoxlu sayda molekulların hərəkət formalarının və onların dinamik xarakteristikalarının orta qiymətinin müəyyən olunması yolu
Mühazirə 40,77 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə Sinir toxuması: histogenezi, quruluş-funksiya xüsusiyyətləriMühazirə Sinir toxuması: histogenezi, quruluş-funksiya xüsusiyyətləri
Bu neyronların cismindən bir çıxıntı başlayır və tezliklə "T" hərfi kimi ikiyə bölünür. Deməli, psevdounipolyar hüceyrələr əslində ikiçıxıntılıdır, lakin başlanğıcda bu çıxıntılar bir-biri ilə birləşmiş olur
Mühazirə 189,11 Kb. 3
oxumaq
Mühazirə mətnləri 15 movzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasınınMühazirə mətnləri 15 movzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının
Mövzu Giriş. Funksional qidalanmanın elmi əsasları. Qidalanmanın nəzəriyyə və konsepsiyası
Mühazirə 2,17 Mb. 23
oxumaq
Mühazirənin planı: İnformasiya-hesablama şəbəkələrinin təhlükəyə məruz qala biləcək əsas komponentləriMühazirənin planı: İnformasiya-hesablama şəbəkələrinin təhlükəyə məruz qala biləcək əsas komponentləri
Mühazirə 445 b. 1
oxumaq
Mühazirə Kompleks birləşmələr və əhəmiyyətiMühazirə Kompleks birləşmələr və əhəmiyyəti
Kompleks birləşmələr molekulyar və ya ion birləşmələr olub, metal, qeyri metal atom və ya ionlarına digər neytral molekul və ya ionların birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir
Mühazirə 44,26 Kb. 1
oxumaq
Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 17Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 17
Bu elementar bənd aşağıdakı riyazi ifadə ilə xarakterizə olunur
Mühazirə 37,27 Kb. 1
oxumaq

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə