Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 27. 01. 2017-ci tarixli 49 saylı əmri ilə təsdiq olunmuşdurAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 27. 01. 2017-ci tarixli 49 saylı əmri ilə təsdiq olunmuşdur
Qaydalar 59,1 Kb. 1
oxumaq
«listerine® ilə 21 gün» aksiyasinin qaydalari aksiyanın Adı«listerine® ilə 21 gün» aksiyasinin qaydalari aksiyanın Adı
Məhsulu Azərbaycan Respublikasının ərazisində 01. 02. 2017 – 31. 05. 2017-ci IL tarixlərində əldə edilməlidir
Qaydalar 50,59 Kb. 1
oxumaq
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi haqqındaAzərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü IL 15 iyul tarixli 95 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Əhalinin bəzi təbəqələrinə dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) verilməsi Qaydaları"nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Qaydalar 5,83 Kb. 1
oxumaq
Vergi ödəyicisinə verilmiş vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkənVergi ödəyicisinə verilmiş vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən
Qaydalar 94,9 Kb. 1
oxumaq
Əmək pensiyaları haqqındaƏmək pensiyaları haqqında
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların əmək pensiyası hüquqlarının yaranmasının əsaslarını, bu hüquqların həyata keçirilməsi qaydalarını və əmək pensiyası təminatı sistemini müəyyən edir
Qaydalar 407,06 Kb. 5
oxumaq
Qaydaları\"nın təsdiq edilməsi barədə azərbaycan respublikasi naziRLƏr kabinetiNİn qərari \"Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə azərbaycan respublikasi naziRLƏr kabinetiNİn qərari "
Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
Qaydalar 52,1 Kb. 1
oxumaq
Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi qaydaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədəNəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi qaydaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci IL 22 noyabr tarixli 24 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Qaydalar 70,25 Kb. 1
oxumaq
«Əmək pensiyaları haqqında» Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян ямяк пенсийаларынын тяйин едилмяси, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, ямяк пенсийасы сянядляринин рясмиляшдирилмяси«Əmək pensiyaları haqqında» Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян ямяк пенсийаларынын тяйин едилмяси, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, ямяк пенсийасы сянядляринин рясмиляшдирилмяси
Azərbayucan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na 1 nömrəli əlavə
Qaydalar 52,76 Kb. 1
oxumaq
1 №-li Əlavə “ ” 199 il tarixli1 №-li Əlavə “ ” 199 il tarixli
Azərbaycan Respublikasının və mdb-nin iştirakçı dövlətlərinin sahə və müəssisələri arasında istehsalat kooperasiyası üzrə məhsul göndərilməsi
Qaydalar 164,99 Kb. 1
oxumaq
Gömrük tarifi haqqındaGömrük tarifi haqqında
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında gömrük tarifinin formalaşdırılması və tətbiqi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən
Qaydalar 120,98 Kb. 1
oxumaq
Heyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğulHeyvan saxlayan, habelə heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması və onların ticarəti ilə məşğul
Dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizası və diaqnostika müayinələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aparılması haqqında
Qaydalar 94,17 Kb. 1
oxumaq
Qaydaları\"na 1 nömrəli əlavə Nəzarət markasının nümunəsi \" Nəzarət markasının forması, uçotu, istifadəsi və verilməsi Qaydaları\"Qaydaları"na 1 nömrəli əlavə Nəzarət markasının nümunəsi " Nəzarət markasının forması, uçotu, istifadəsi və verilməsi Qaydaları"
MüƏLLİFLİk hüququ və ƏlaqəLİ HÜquqlar obyektləRİNİn nüSXƏLƏRİNƏ yapişdirilmasi üÇÜn nəzarət markalarinin veriLMƏSİ haqqinda
Qaydalar 92,33 Kb. 1
oxumaq
\"Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə"Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə
Təsdiq edirəm (müəssisənin, idarənin və təşkilatın adı)
Qaydalar 98,24 Kb. 1
oxumaq
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlətKənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlət
Bildirirəm ki, 2006-2007-ci illərdə mənim və ailəmin mülkiyyətində və icarəsində olan 10,0 hektar əkin sahəsinin 8,5 hektarında payızlıq buğda, 1,5 hektarında digər yazlıq bitkilər əkmişəm. Bundan başqa istifadəmdə 1
Qaydalar 53,2 Kb. 1
oxumaq
Şİfahi arqumentasiya (ÇƏKİŞMƏ) MƏHKƏMƏ ÇixişlariŞİfahi arqumentasiya (ÇƏKİŞMƏ) MƏHKƏMƏ Çixişlari
Qaydaların iii-cü bölməsinin “A” bəndində şifahi çıxışlara dair vaxt tələbləri göstərilibdir
Qaydalar 12,1 Kb. 1
oxumaq

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə