Ce tip de rețea este prezentat în figura următoare?Yüklə 67,63 Kb.
tarix14.08.2018
ölçüsü67,63 Kb.
#70712

Ce tip de rețea este prezentat în figura următoare?


51.
Magistrală
a)
Stea
b)
Inel
c)
Plasă
d)
Pentru această situație nu există o topologie consacrată
e)
Care este tipul de cablu folosit în cablarea următoare:
Crossover
a)
52.
Straight Through
b)
Rollover
c)
UTP
d)
ScTP
e)
Ce anume poate cauza atenuarea semnalului în mediul optic?
a) Distanța
b) Impuritățile prezente în sticla prin care se propagă fotonii
53.
c) Fisuri și distorsiuni ale cablului optic
d) A,B,C
e) B,C
12
Câte drumuri pot exista între un calculator conectat la Internet și domeniul yahoo.com
a) 1
b) 2
c) Depinde de administratorii domeniului yahoo.com
54.
d) Egal cu numarul de routere existente intre calculatorul conectat la internet și domeniu
e) Imposibil de precizat
Este posibil pentru un router să funcționeze ca și switch, conectând 7 calculatoare?
a) Da, este posibil, indiferent de component hardware
b) Da, însă doar dacă are numărul potrivit de interfețe
c) Da, însă doar dacă are și capacități wi-fi
55.
d) Da, însă doar dacă calculatoarele folosesc protocolul TCP
e) Nu este posibil
Timpul necesar transmiterii unui cadru este:
a) Direct proportional cu rata de transmisie
b) Invers proportional cu rata de transmisie
c) Invers proportional cu rata de transmisie, doar in cazul retelelor Ethernet, care asigura numarul minim de
coliziuni
56. d) Pentru arhitecturile bazate pe fibra optica, timpul necesar transmiterii unui cadru este direct proportional cu
rata de transmisie, in timp ce pentru arhitecturile wi-fi, timpul necesar transmiterii unui cadru este invers
proportional cu rata de transmisie
e) Nu exista o legatura intre rata de transmisie si timpul necesar transmiterii unui cadru
Ce parte a unui cadru Ethernet este necesară pe poziția indicată:
a) Destinație
57.
b) Sursă
c) Date
d) Secvență de verificare
e) Nici un răspuns nu este corect
Un cablu cu mai multe masini atasate in paralel se numeste:
a) Cablu multidrop;
b) Cablu UTP;
c) Cablu FTP;
58.
d) B+C;
e) Nici un raspuns nu este correct;
Care din urmatoarele standard, reprezintă standard LAN:
a) Ethernet;
b) Token Ring;
c) Token Bus;
59. d) A+B+C;
e) Nici un raspuns nu este correct;
13
Funcțiile TCP și UDP sunt:
a) Segmentarea datelor
b) Împachetarea datelor
c) Transmiterea sigură a pachetelor
60.
d) Transmiterea sigură a cadrelor
e) A, D
Din ce clasă de adrese face parte următoarea adresă: 11001111.10101010.1110001.10001000?
a) A
b) B
c) C
61.
d) D
e) Nu este o adresă IP validă
Ce tip de modulare este asociată numărului 1 în figura:
62.
a) Fază
b) Frecvență
c) Amplitudine
d) Fază pentru prima jumătate a transmisiei, frecvență în partea a doua a transmisiei
e) Amplitudine pentru prima jumătate a transmisiei, frecvență în partea a doua a transmisiei
În ce condiții apelează nivelul sesiune la o comunicare alternativă, în ambele sensuri?
a) Calculatorul destinație nu prezintă aceeași arhitectură de protocoale
b) Cifra de control, calculată la destinatie, nu se potriveste cu cifra de control calculată la expediere
63. c) Mesajele transmise de stații nu sunt decodificate corect la destinație
d) Nu există un router local, care să gestioneze traficul de pachete
e) Nivelul rețea detectează coliziuni în timpul transmisiei
Care nivel al modelului ISO/OSI poate asigura fiabilitatea transmisiei datelor?
a) Aplicație
b) Prezentare
c) Sesiune
64.
d) Transport
e) Nici un nivel nu poate asigura explicit fiabilitatea transmisiei
14
Care sunt avantajele folosirii cablului coaxial, față de cablul UTP?
a) Poate acoperi o distanță mai mare
b) Oferă rezistență maximă la interferențe
65. c) Nu necesită utilizarea repetoarelor pentru distanțe mari
d) A,C
e) B,C
Care sunt factorii de care depinde numărul interfețelor de rețea instalate pe un router?
a) Numărul rețelelor interconectate
b) Configurația hardware a routerului
66. c) Viteza de transmisie
d) A,B
e) A,B,C
Adresele de clasa B sunt folosite pentru retele de pana la:
a) 254 de calculatoare
b) 65534 de calculatoare
c) 255 de calculatoare
67.
d) 2.097.152 de calculatoare
e) 16.777.214 de calculatoare.
În ce situație este nevoie de protocolul POP3
a) Conexiunea la Internet este permanentă
b) Agentul utilizator rulează pe aceeași mașină ca și agentul de transfer
68. c) Destinatarul are o conexiune la internet care nu este permanentă
d) A,B
e) A,C
Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale transmisiei optice multimode:
a) Foloseste lasere pentru transmiterea semnalului luminos
b) Foloseste diode pentru transmiterea semnalului luminos
c) Nucleul de sticla este mic decat in cazul transmisiei single-mod
69.
d) A,C
e) A,D
Câte rețele pot fi construite pornind de la o adresă de clasă B
a) 512
b) 1024
c) 12400
70.
d) 16384
e) 16.500.000
Principalul dezavantaj al adresei MAC este:
a) Nu poate fi folosita de routere
b) Incarca foarte mult pachetele de date
c) Pot exista valori duplicat, transmisia fiind, in acest caz, imposibila
71.
d) Este imposibil de realizat structuri ierarhice de adresare
e) Ocupa spatiu in memoria calculatorului
15
Ce adrese IP pot avea calculatoarele din figura următoare:
72.
X = 192.168.1.0, Y = 192.15.12.1, Z = 12.10.1.1
a)
X = 192.168.1.1, Y = 192.15.12.256, Z = 12.10.1.13
b)
X = 192.0.0.1, Y = 192.15.12.1, Z = 12.10.1.1
c)
X = 127.10.1.1, Y = 192.15.12.12, Z = 12.10.1.13
d)
C,D
e)
Unde este copiata adresa MAC a placii de retea?
a) Memoria ROM
b) Memoria RAM
c) Hard-Disc
73.
d) Nu este copiata in memoria calculatorului, ci doar verificata de subnivelul MAC
e) A,B
Ce reprezinta litera T din indicativul: 10BASE-T?
a) Utilizarea unui cablu coaxial
b) Utilizarea unui cablu torsadat
c) Utilizarea unui cablu STP
74.
d) Utilizarea unui cablu UTP
e) Nici un raspuns
Din ce clasă de adrese face parte următoarea adresă: 11001111.10101010.11100011.10001000?
a) A
b) B
c) C
75.
d) D
e) Nu este o adresă IP validă
Ce determină un protocol în transmisiile electronice?
a) Momentul transmisiei
b) Formatul datelor
c) Controlul erorilor
76.
d) A,C
e) A,B,C
16
Care este rezultatul comenzii ”ipconfig /all”
a) Afișarea adresei IP a calculatorului gazdă
b) Afișarea adresei IP a calculatorului ”gateway”
77. c) Afișarea adresei MAC a calculatorului gazdă
d) A,B
e) A,B,C
Ce problemă rezolvă arhitectura prezentate în figura următoare:
78.
Nevoia unei securități extinse
a)
Incompatibilitatea plăcilor de rețea Wi-Fi
b)
Accesarea Internetului în absența unui router
c)
Accesarea internetului în absența unui calculator “gateway”
d)
Nici un răspuns nu este corect
e)
Unei adrese IP îi corespunde:
a) O singură adresă URL
b) mai multe adrese URL
c) un singur protocol
79.
d) un singur port
e) una sau mai multe adrese URL
Care este rolul codului de culori în cablarea UTP?
a) Specifica daca firul este de receptie sau de transmisie
b) Definește o corespondență fir/pin in vederea transmiterii datelor
c) Definește o corespondență fir/pin, in vederea sincronizării pinilor prin care se transmite cu pinii prin care se
80.
recepționează
d) A,C
e) Nu are nici un rol, cablarea se poate face aleatoriu
Prin server HTTP se înţelege:
a) un calculator cu rol de server
b) o aplicaţie ce rulează pe un server
c) o aplicaţie ce rulează pe un server şi asigură transferul între server si browser
81.
d) A,C
e) nici un răspuns nu este corect
17
Care din urmatoarele functii sunt indeplinite de adaptorul de retea:
a) Realizarea conexiunii fizice intre calculator si cablu
b) Pregatirea datelor pentru trasmisie
c) Transmiterea si controlul datelor.
82.
d) A,B
e) A,B,C
Ce anume poate determina datele transmise între utilizatori, având în vedere poziția pachetului transmis, să nu ajungă
la destinație?
83.
Fenomene meteo extreme
a)
Distanta dintre cladiri
b)
În cazul unei transmisii simultane, protocolul CSMA/CD va dicta retransmiterea cadrului
c)
A,B
d)
A,B,C
e)
Prin inter-reţea se înţelege:
a) interconectarea unor reţele diferite
b) interconectarea unor reţele de acelaşi fel
c) nu se ţine cont de tipul reţelelor interconectare
84.
d) o reţea WAN
e) nici un răspuns nu este corect
Cum poate garanta un hub latimea de banda pentru fiecare masina conectata la el?
a) Prin reglarea traficului pe fiecare port
b) Folosind protocolul CSMA/CD
c) Folosind protocolul de transport TCP
85.
d) A,C
e) Nu poate garanta latimea de banda
Care este protocolul nativ al Web-ului?
a) TCP/IP
b) UDP
86. c) HTTPS
d) HTTP
e) HTML
18
Un protocol orientat spre conexiune:
a) Garanteaza receptionarea pachetelor insa nu garanteaza ordinea in care acestea sunt primite
b) Nu garanteaza receptionarea pachetelor
c) Garanteaza receptionarea pachetelor si ordinea in care acestea sunt trimise
87.
d) A,C
e) Nici un raspuns nu este correct
Protocolul IMAP realizează:
a) Transmiterea mesajelor de poștă electronică
b) Copierea e-mailului de la ISP la utilizator
c) Verificarea pachetelor de date dintr-un mesaj de poștă electronică
88.
d) A,B
e) A,C
Care dintre urmatoarele elemente sunt componente ale nivelului retea
a) LLC (Logical Link Control)
b) MAC (Media Access Control)
c) DTF (Data Terminal Functions)
89.
d) DCF (Data Communication Functions)
e) Nici un raspuns nu este corect
Prin multiplexare intelegem procesul prin care:
a) Placa de retea analizeaza pachetele de date sosite pentru verificarea corectitudinii lor
b) Routerul identifica adresa destinatie a unui cadru
c) Un calculator decide carei aplicatii ii sunt destinate datele
90.
d) Se realizeaza legatura intre subnivelul MAC si LLC
e) Nici un raspuns nu este corect
Ce reprezintă un protocol nedeterminist?
a) Protocol care nu oferă posibilitatea determinării pachetelor de date cu erori
b) Un protocol care nu poate determina aplicațiile necesar a fi rulate
c) Un protocol care nu poate determina ce stații pot transmite
91.
d) Protocol folosit în transmisia prin fibră optică
e) Nici un răspuns nu este correct
Topologia stea este o topologie:
a) Pasivă
b) Activă
c) în funcţie de modul de operare poate fi activă sau pasivă
92.
d) proprietară IBM
e) nici un răspuns nu este corect
Este posibilă accesarea unei alte rețele fără definirea unei adrese gateway?
a) Da, funcție de tehnologia rețelei
b) Da, adresa gateway nu influențează transmiterea datelor spre alte rețele
93. c) Da, dacă calculatorul gazdă este direct conectat la routerul local
d) A,C
e) Operația nu este posibilă
19
Care din urmatoarele situatii le regasim in cadrul nivelului transport:
a) Verificarea corectitudinii prin utilizarea bitilor de paritate
b) Definirea interfetei intre noduri
c) Asigurarea serviciilor de verificare si securitate, prin parole, conturi care definesc drepturi de acces
94.
d) Transmiterea mesajului fara pierderi, duplicari sau erori
e) Nici un răspuns nu este corect
Ce tip de modulare este asociată numărului 1 în figura:
95.
a) Fază
b) Frecvență
c) Amplitudine
d) Fază pentru prima jumătate a transmisiei, frecvență în partea a doua a transmisiei
e) Amplitudine pentru prima jumătate a transmisiei, frecvență în partea a doua a transmisiei
Ce parte a unui cadru Ethernet este necesară pe poziția indicată:
96.
a) Sursă
b) Destinație
c) Date
d) Start
e) Cifră inițială de control
Care este scopul parametrului ”t” în comanda: ”ping –t www.yahoo.com”
a) Transmiterea unui număr nelimitat de pachete IP
b) Folosirea protocolului UDP în transmiterea datelor
c) Folosirea protocolului TCP în transmiterea datelor
97. d) A,B
e) A,C
20
Ce reprezintă în figura urmatoare parametrul TTL
98.
Timpul cât poate exista un pachet IP, înainte de a fi distrus
a)
Timpul optim, necesar transmiterii unui pachet IP către destinație
b)
Timpul maxim în care un pachet IP trebuie să parcurgă calea către destinație
c)
Timpul mediu, necesar parcurgerii de către un pachet IP a distanței dintre două rutere
d)
Nici un răspuns nu este correct
e)
Care este ordinea celor trei zone ale unei adrese IP:
a) Adresa calculatorului – Adresa retelei – Tipul retelei
b) Adresa retelei - Tipul retelei - Adresa calculatorului
c) Tipul retelei - Adresa retelei - Adresa calculatorului
99.
d) Tipul retelei - Adresa calculatorului - Adresa rețelei
e) Nici una din variantele de mai sus
Din ce clasă de adrese face parte adresa: 191.15.1.2
a) A
b) B
c) C
100.
d) D
e) Adresa nu este validă

44
Yüklə 67,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə