Çevre poliTİkasiYüklə 43,74 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü43,74 Kb.
ÇEVRE POLİTİKASI

 • D Resort Grand Azur Otel Atık yönetimi, enerji ve su kullanımı, emisyon oluşumu ve gürültü kirliliği konularında çevreye verdiği etkilerin tam anlamıyla farkındadır. Bu etkilerini en aza indirgemek için üzerine düşen tüm sorumlulukları kabul eder

 • Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uymayı,

 • Çevre etkilerini kontrol altında tutarak bu etkileri azaltıp çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

 • Gerçekleştirdiğimiz hizmet üretimi ile oluşturduğumuz katma değer ve istihdamın sürekliliğini sağlarken, uygulamalar ve yasal sorumlulukların ötesinde gönüllülük esasına dayalı faaliyetler ile paydaşlarımıza örnek bir işletmecilik-çevre ilişkisi sunmayı,

 • Gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı hedefleyen çevre politikamız ;

 • Çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak “İnsana ve İçinde Yaşadığı Çevreye Duyduğumuz Saygı”ya dayanır.

 • İlke ve hedeflerimiz, D Resort Grand Azur Otel çalışanları, Marmaris Halkı ve Yerel Yönetimlerden gelen her tür öneriye ve gelişime açıktır.


Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve faaliyetlerin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

GARANTİ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş

D RESORT GRAND AZUR

ERSEL PAĞREN01.04.2018

PERSONEL ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İNSAN HAKLARI PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat gereklilikleri D-Resort Grand Azur OTEL’de çalışan tüm personele uygulanmalıdır.2. MEVZUAT ŞARTLARI

Bu talimatta;

Ulusal yasalara,

• Diğer ilgili yasalara,

• Şirketin uymakla yükümlü olduğu diğer gerekliliklere,

• ILO Sözleşmelerine,

• Uluslararası Çocuk Hakları Anlaşmasına,

• İnsan Haklan Evrensel Bildirgesine,

• Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine, uyulmaktadır.

3.TANIMLAR

Çocuk (C):18 yasın altındaki kişidir. (C<18 yas)

Genç Çalışan (GC): 18 yasını doldurmamış çalışan (C

Çocuk çalışan (CC): ILO Tavsiyesi 146 dışında, yukarıdaki çocuk tanımındaki yaş(lar)ın altındaki

çalışan çocuklar. (CC

Zorla çalıştırma: Bir kişiden kendi isteği dışında, herhangi bir ceza tehdidi altında sağlanan islerin

veya hizmetlerin tümü.

4. UYGULAMA

4.1. ÇOCUK ÇALIŞTIRMA

D-Resort Grand Azur Tesisimiz;

• Çocuk çalıştırmasına izin vermez ve çocuk çalıştırmayı desteklemez

• Dönemsel olarak stajyer öğrenciler tesisimizde gerekli zorunlu pratik eğitimlerini gerçekleştirmektedir.4.2. ZORLA ÇALIŞTIRMA

Otelimiz zorla çalıştırmayla ilişkili olacak bir faaliyette bulunmaz ve böyle bir faaliyeti desteklemez.

Ayrıca çalışanlar şirkette çalışmaya başlayabilmek için kimlik veya "depozit" emanet etmeye zorlanmazlar.

4.3. SAĞLIK VE GÜVENLİK

Otelimiz, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmekte ve iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanından destek almaktadır. Kazaların oluşmasını ve oluşması halinde de yaralanmaları engelleyecek yeterli önlemler alınmaktadır.İş çevresine özgü tehlikelerin nedenlerini belirleyebilmek amacıyla risk analizleri yapılmıştır. İş güvenliği uzmanımız düzenli olarak tesisi ziyaret etmekte ve kurul toplantılarında riskleri düşürmek amacıyla görüşlerini tarafımıza iletmektedir. • İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) gerekliliklerini geçerli bir şekilde uygulamak ve tüm çalışanların sağlığı ve is güvenliğinden sorumlu olmak üzere, İSG kurulu oluşturulmuştur

 • Bütün çalışanların (yeni veya eski) düzenli olarak İSG konusunda Eğitim alması sağlanmakta ve bunun

 • kayıtları tutulmaktadır.

 • İSG’yi tehdit eden unsurlar tespit edilmekte, ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılmakta ve çözüm için sistemler geliştirilmektedir.

 • Çalışanlar için temiz duş,soyunma odası, kilitli dolaplar, içme suyu , yemek, üniforma imkanları sağlanmış ve yiyecek üretimi ve sunumu yapılan yerlerin sağlıklı ve temiz şartlarda olması sağlanmaktadır.

 • Çalışanlarımıza lojman sağlanmakta; Lojmanların temizliği ve güvenliği rutin olarak takip edilmektedir.

 • Otelimiz sıfır kaza hedefiyle, yaşanılan deneyimlerden faydalanarak ders alır ve süreçleri iyileştirir. Kaza sonuçlarının izlenebilir ve hesap verebilir olması için gereken programları uygular.

 • Çalışanlarının arasında toplumsal sağlık ve güvenlikle ilgili farkındalığın gelişmesini önemser. Bu nedenle bilgilendirici, bilinç ve farkındalığı arttırıcı toplantılar düzenler. Bu çalışmalar sistematik ve planlı olarak hayata geçirilir.

 • Çalışanlarının yaşam kalitesini ve sosyal refahını yükseltmek, çalışma ortamını daha da verimli hale getirmek için çeşitli programlar uygular ve hedefler belirler.

 • Çalışan uygulamalarının bütün süreçlerinde şeffaflığı öncelikli olarak ele alır. Ayrımcılıkla ilgili yasal süreçleri izler ve verileri takip eder.

 • Çalışanlarıyla diyaloğu önemser, onların beklentilerini düzenli olarak sorgular ve açık kapı politikası uygular.

4.4. ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

Otelimiz,

• Çalışanların kendi seçimleriyle sendika kurma ve katılma hakkına ve toplu sözleşme hakkına saygı göstermektedir.

• Personel temsilcilerinin işyerindeki üyelerine ulaşmalarını ve ayrımcılığa tabi tutulmamalarını

sağlamaktadır.

4.5. AYRIMCILIK

D Resort Grand Azur Otel çalışanları arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda izin vermez ve bu konudaki tüm süreçleri titizlikle izler ve yönetir.

Otelimiz kadın istihdamının arttırılması ve kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasıyla ilgili olarak sadece Şirket içinde değil, ulusal boyutta da katkı sağlamaktadır.

İşe alma, tazminat, eğitim, ödüllendirme, isten çıkarma veya emekliye ayırmada, ırk, kast, milli köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel tercihler, dernek veya sendika üyeliği veya siyasi kimlik gibi konularda kesinlikle ayrımcılık yapmamaktadır.

Çalışanların ırk, kast, milli köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel tercih, dernek veya sendika üyeliği veyasiyasi kimlikleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamalarına veya gereklilikleri yerine getirmelerine müdahale etmemektedir.

4.6. DİSİPLİN UYGULAMALARI

Otelimiz, Bedensel cezalandırma, zihinsel veya fiziksel baskı veya sözlü kötü muamele yapmaz, bunları

Desteklemez. Disiplin kurulu uygulamaları, kurallar detaylı olarak belirtilmiştir

4.7. PERSONEL ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


 • Otelimizdeki tüm çalışanlar şikayetlerini ve önerileri insan kaynaklarına veya sendika temsilcisine yapabilmektedir ve personel şikayetini ve önerisini nereye bildireceği konusunda bilgilendirilmektedir.

 • Ayrıca 6331 sayılı İş güvenliği Kanunu kapsamında otelimizde personellerin yaptığı oylama ile 3 çalışan temsilcisi seçilmiştir. Personellerimiz çalışan temsilcilerine çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği konularında şikayet ya da önerilerini sunabilmektedir. Çalışan temsilcileri alınan şikayet ve önerileri İş güvenliği kuruluna bildirmekle yükümlü olup kurul tarafından bu öneri ve şikayetler değerlendirilmektedir.

4.8. ÇALIŞMA SAATLERİ

• Çalışma saatleri ve haftalık izin konusunda uygulamadaki yasalara uyulmakta ve tüm personel kanuni süreler dahilinde çalışmaktadır.

• Fazla mesai saatlerinin (haftada 45 saati asan zamanın) haftada 12 saatten fazla olmamasını

Sağlanmaktadır ve fazla mesai ücreti; serbest zaman ya da ücret olarak ödenmektedir. • İş Kanunu’na göre 1 yılını doldurmuş olan çalışanların kanun tarafından belirtilen gün sayısına göre yıllık izin hakları verilmektedir.


4.9. ÜCRETLENDİRME

Doğuş Grubu şirketlerinde ücret bantları asgari standardın üzerindedir ve çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede belirlenmektedir.

Ücret ayarlamaları her sektör ve iş ailesi için belirlenen adil ve tutarlı sistemlerle, şirket içi dengeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Disiplin uygulamaları nedeniyle maaşlardan kesinti yapılamaz.

Üstün performans gösteren çalışanlar katkıları ile doğru orantılı olarak ödüllendirilir. Doğuş Grubu'nda işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri esas alınır.

Doğuş Grubu çalışanlarına net/brüt ücret üzerinden yapılan maaş ödemelerinin yanında; • Lojmanda konaklma imkanı

 • Ulaşım imkanı,

 • Kahvaltı,Öğle yemeği,Akşam yemeği gibi imkanlar sunulmaktadır.

GARANTİ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş

D RESORT GRAND AZUR

ERSEL PAĞREN
YEREL TOPLUM İLİŞKİLERİ, EKONOMİ VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI


 • D-Resort Grand Azur Otel çevrenin, çalışanların ve içinde bulunduğu toplumun gelişimine katkıda bulunmayı sorumlulukları içinde görür.

 • İşletmemiz, turizm ve sivil toplum kuruluşu üyeliklerini, yerel toplum ilişkilerini ve yerel yönetimlere destek projelerini arttırarak sürdürmekte kararlıdır.

 • Bölgede kültürel zenginliği ve yerel üreticileri destekler, yerel ekonomiye katkı sağlar. Yerel ürünleri tercih eder ve tesisin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanlara iş imkanı sağlar.

 • Mevcut personel ile uzun süreli çalışmayı hedefler. Bilgi, görgü ve becerilerinin arttırılması ile ilgili eğitim programları uygular.

 • İşletmemizde engelli personel istihdam edilmesine önem verilir.

 • İşletmemiz, yerel halkı ve öğrencileri imkanları dahilinde destekler.

 • Ahu Hetman İlköğretim Okulu, Kardeş okulumuzdur ve ortak etkinlikler düzenlenmektedir.

 • Türk geceleri düzenleyerek 7 coğrafi bölgemizin lezzetleri, Türk halk dansları ve kültürel yapısı misafirlere tanıtılır.

GARANTİ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş

D RESORT GRAND AZUR

ERSEL PAĞREN

D RESORT GRAND AZUR OTEL KALİTE POLİTİKASI

Doğuş Grubu şirketleri kuruluşundan bugüne kadar birlik ve bütünlük, anlayış, mükemmellik, sorumluluk, yaratıcılık gibi unsurları temel alan değerleri esas almaktadır. Bu değerler, tüm grup şirketlerinde alınan her iş kararına rehberlik etmektedir.

Doğuş Şirketler Grubuna bağlı D Resort Grand Azur Otelimizde vizyonumuz ve kalite politikamız müşteri odaklı bir yaklaşım ile memnuniyet ve devamlılık sağlamaktır.

Otelimizin kaliteli hizmet anlayışında en önemli unsuru, misafir memnuniyetinin yanısıra çalışan sadakatini yükseltmek ve sürdürülebilir verimliliği sağlamak amaçtır.POLİTİKAMIZ

 • Çalışma arkadaşlarımız arasında karşılıklı güven, sevgi ve saygıyı oluşturmak, korumak

 • Bu duyguları hizmetlerimizin her aşamasında uygulayacağımız kalite prensibi ve sürekli iyileştirme ilkesiyle birleştirmek,

 • Misafirlerimizi odak noktası kabul etmek.

UYGULAMA

 • Tüm çalışanların katılımı ile misafir memnuniyetinin arttırılması için çaba harcamak,

 • İş kazalarını ortadan kaldıran emniyetli, temiz ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak,

 • Çalışanlar arası karşılıklı güveni, anlayışı ve iletişimi arttırmak,

 • Fikir alışverişini kolaylaştırmak ve bütün çalışanların katılımı ile takım ruhunu geliştirmek,

 • Çalışanların sürekli eğitimini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak,

 • Sürekli olarak kalitenin geliştirilmesi için çaba harcamak,

 • Kalite anlayışımıza uyan tedarikçilerle çalışmak,

 • Fayda maliyet analizi yapılarak yeni teklifler hazırlamak,

 • Maliyetlerin kalitenin ana unsurlarından olduğu sürekli bilinecek, bu çalışmaların doğal sonucu olarak maliyetlerin düşmesi, karlılığın yükselmesi, çalışanlar için istihdam güvencesinin artmasını sağlamaktır.

İşletme kalite politikası, Kalite Müdürü ve üst yönetim tarafından hazırlanıp yayınlanmış olsa da, D Resort Grand Azur Otel ‘de görevli tüm personel tarafından bilinmek ve benimsenmek zorundadır.

GARANTİ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş

D RESORT GRAND AZUR

ERSEL PAĞREN

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

D Resort Grand Azur Otel çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu hedeflerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışanlarının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol ederiz.

Sıfır kaza hedefiyle, yaşanılan deneyimlerden faydalanarak ders alır ve süreçleri iyileştirir. Kaza sonuçlarının izlenebilir ve hesap verebilir olması için gereken programları uygular.

Çalışanlarının arasında toplumsal sağlık ve güvenlikle ilgili farkındalığın gelişmesini önemser. Bu nedenle bilgilendirici, bilinç ve farkındalığı arttırıcı seminerler düzenler. Bu çalışmalar sistematik ve planlı olarak hayata geçirilir.

Çalışanlarının yaşam kalitesini ve sosyal refahını yükseltmek, çalışma ortamını daha da verimli hale getirmek için çeşitli programlar uygular ve hedefler belirler.


İş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve önleyici faaliyetlerde bulunarak,verilen eğitimlerle tesis çalışanlarının mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlarız.
D Resort Grand Azur Otel,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu temel alarak ‘ Sağlığım,Güvenliğim,İşim ‘ sloganını ile sıfır iş kazası hedeflemektedir..
D Resort Grand Azur Otel olarak İş güvenliği konusunda ÖZDEN OSGB firması ile çalışmaktayız,

Firmaya bağlı iş güvenliği uzmanı istihdam edilmektedir ve düzenli kontroller kurul toplantıları yapılmaktadır

GARANTİ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş

D RESORT GRAND AZURERSEL PAĞREN


Kataloq: assets -> documents

Yüklə 43,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə