Çevre yönetim plani niHAİ raporu ağustos 2011Yüklə 442,26 Kb.
səhifə1/7
tarix31.10.2017
ölçüsü442,26 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II
BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI

ALT PROJESİ

ÇEVRE YÖNETİM PLANI
NİHAİ RAPORU

AĞUSTOS 2011
İÇİNDEKİLER

KISALTMALARYÖNETİCİ ÖZETİ

 1. Sorumlu Taraflar

 2. Projenin tanımı

  1. Projenin Yeri

  2. Yörenin Sosyo-Ekonomik Durumu

  3. Mevcut Durum

  4. Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi

  5. Mevcut Pompa İstasyonları

  6. Projenin Teknik Özellikleri

 1. Yasal Çerçeve

  1. Ulusal Mevzuat

  2. Uluslar arası Kriterler

 2. İyileştirme Planları

  1. İnşaat Aşaması

  2. İşletme Aşaması

 3. İzleme Planı

  1. İnşaat Aşaması

  2. İşletme Aşaması

 4. Kurumsal Düzenlemeler

  1. İnşaat Aşaması

   1. Eğitim

   2. Halkla İlişkiler

  2. İşletme Aşaması

 5. Projeden Etkilenecek Halkın Bilgilendirilmesi

 6. KaynaklarKISALTMALAR
AB Avrupa Birliği

BELEDİYE Mersin Büyükşehir Belediyesi

MESKİ Mersin Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü

ÇYP Çevresel Yönetim Planı

DB Dünya Bankası

HBT Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı

HİS Halkla İlişkiler Sorumlusu

IBRD Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

İB İller Bankası

YÜKLENİCİ Projenin İnşaat Çalışmalarını Yürütecek Müteahhit

PROJE Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi

STÖ Sivil Toplum Örgütleri

YÖNETİCİ ÖZETİ
İller Bankası (İB), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde çevre yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası’ndan “Belediye Hizmetleri Projesi”’ne ek finansman sağlayarak kredi miktarını arttırmıştır. “Belediye Hizmetleri Projesi-II” kapsamında da İB bu krediyi, belediyelerin su, atıksu ve katı atık yatırımları için kullanacaktır.
İB, bu kredinin bir bölümünü, MESKİ’nin, “İçmesuyu Sistemi İyileştirme Projesi” finansmanı için tahsis etmiş ve Alt-Kredi Anlaşması’nı 13 Ekim 2010 tarihinde imzalamıştır. Ancak Batı Atıksu Arıtma Tesisi yeri ile ilgili sorunun çözülmesi ve bu bölgenin atık sularını toplayacak ana kolektörlerin, terfi merkezlerinin ve bir miktar kanalizasyon şebeke döşeme işlerinin Dünya Bankasından temin edilen 16.778.000 AVRO ile yapılmasının acil bir yatırım olması nedeniyle sektör seçimini içme suyu yatırımlarından atık suya dönüştürülmesi için MESKİ 25 Kasım 2010 ve 14 Aralık 2010 tarihlerinde İller Bankasına yatırımın içme suyundan atık su sektörüne değiştirilmesi talebinde bulunmuştur. Dünya Bankası 12.01.2011 tarihli e-posta yazısı ile sektör değişikliğine uygun görüş vermiştir. 06.05.2011 tarih ve 17534 sayılı İller Bankası yazısı ile de sektör değişikliğine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının da olumlu görüş verdiği bildirilmiştir.
MESKİ, Mersin İçme suyu ve Atıksu Ek Fizibilite Raporu doğrultusunda Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon ana kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekelerinin inşası amacıyla, Dünya Bankası standartlarını da sağlayan ve kredi koşulu olarak, inşaat ve işletme aşamasında olası çevresel etkilerinin de irdelendiği bir proje geliştirmek üzere İller Bankası ile bir protokol imzalamıştır.
İller Bankası ile imzalanan protokolün bir gereği olarak öngörülen PROJE için MESKİ tarafından bu Çevre Yönetim Planı (ÇYP) hazırlanmıştır. ÇYP kapsamında, projenin inşaat ve işletme aşamalarında gerçekleştirilecek faaliyetlerden kaynaklanabilecek çevresel etkilerin ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi için bir dizi önlem sunulmaktadır. Bu etki azaltıcı önlemler, gerek ulusal mevzuat ve gerekse Dünya Bankası kriterleri dikkate alınarak belirlenmiştir. PROJE alanının yer aldığı yöredeki sosyo-ekonomik durum ve arazi kullanım biçimleri, çevresel etki değerlendirmesi ve etki azaltıcı önlemlerin seçiminde göz önünde bulundurulmuştur.
Dünya Bankası kredisi kullanılan tüm projelerde olduğu gibi bu projenin de yöre halkına tanıtılması ve konu ile ilgili olabilecek sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması amacıyla, MESKİ tarafından Mersin merkezde 30 Haziran 2011 tarihinde bir halkın bilgilendirilmesi toplantısı düzenlenmiştir.
ÇYP’nin hazırlanması sırasında yapılan değerlendirmeler sonucunda; kanalizasyon sistemlerinin inşaat çalışmalarında klasik yöntemlerin ötesinde özel bir faaliyet yürütülmeyecek olması nedeniyle; projenin inşaat aşamasından kaynaklanacak çevresel etkilerin sınırlı düzeyde kalması ve olumsuz etkilerin oluşmaması öngörülmektedir.
PROJE’nin gerçekleştirilmesi sırasında sağlıklı bir çevre performansının yakalanması ve sürdürülebilmesi amacıyla, gerek inşaat müteahhidi ve gerekse de Danışman Firma çevresel izleme adına üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerdir. İnşaat aşamasında yüklenici tarafından her ay bir çevresel izleme raporu hazırlanarak Danışman Firmaya sunulacaktır.
MESKİ tarafından hazırlanan ÇYP’de yer alan hususların sağlanması durumunda, önerilen PROJE’nin çevresel performansının hem ulusal çevre mevzuatını ve hem de Dünya Bankası kriterlerini sağlayacağı öngörülmektedir.
Bu ÇYP, Halkın Bilgilendirme Toplantısı, toplantı tutanakları ile birlikte nihai hale getirildikten sonra İller Bankası’na yeniden sunulmuştur.
PROJE’nin hayata geçirilmesi ile atık suyun nihai bertaraf yeri mevcut Karaduvar Atıksu Arıtma tesisi(Doğu) olup, inşaat çalışmaları devam ederken Kandak Atıksu Arıtma Tesisi(Batı)’nin inşa edilip işletmeye alınma durumu oluşur ise bahsi geçen Batı Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili tüm ulusal çevresel uygunluk prosedürleri izlenecek, kapasite durumuna göre ÇED Yönetmeliği EK 1’de yer alıyorsa “ÇED Olumlu Görüşü”, atıksu arıtma tesisi onayı, deşarj noktası ile ilgili deşarj izni alınacak, ve bu Çevre Yönetim Planı gelişmelere göre revize edilecektir.

 1. SORUMLU TARAFLAR

PROJE’nin sorumlu taraflarına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur:
 • DB: Finanse edeceği PROJE’ye ilişkin tüm faaliyetleri gözden geçirecek ve bu faaliyetlerden uygun olanlar için “itiraz yok” beyanı verecek ya da güçlendirmenin gerektiği alanları önerecektir.

 • İB: DB’den alınan kredinin gereği olarak hazırlanması gereken ÇYP’nin, DB gereksinimlerini sağlaması konusunda kalite güvence fonksiyonunu yerine getirecektir. İB, hazırlanan ÇYP’nin format ve içerik açısından uygun olup olmadığını değerlendirecek ve DB’yi bilgilendirecektir.

 • Danışman Firma: MESKİ tarafından seçimi önümüzdeki aylarda yapılacak olup PROJE’nin Uygulama Müşaviri görevini yerine getirecek, projelendirme çalışmalarını İB ve dolayısıyla DB gereklerine uygun şekilde yürütmekle sorumludur. Ayrıca Projenin inşaat aşamasında ÇYP’de belirtilen çevresel tedbirlerin Yüklenici firma tarafından uygulanmasından sorumludur.

 • MESKİ: Öngörülen PROJE’nin faydalanıcısı konumunda olup, projenin inşaatına yönelik gerekli izinlerin alınması ile işletme aşamasında ÇYP’de belirtilen çevresel tedbirlerin uygulanmasından sorumludur.

 • Yüklenici(İnşaat Müteahhidi): PROJE’nin hayata geçirilmesi sırasında olası çevresel etkileri minimize etmek amacıyla ÇYP’de sunulan gerekli önlemleri alacaktır. Bu konuda, MESKİ’ye karşı sorumludur. 1. Yüklə 442,26 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə