Ci IL tarixində əlavə olunub. 1) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət hansıdır?


) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?Yüklə 257,2 Kb.
səhifə2/4
tarix14.07.2018
ölçüsü257,2 Kb.
#56677
1   2   3   4

64) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boyunun qançırı

B) Çənə sümüyünün sınığı

C) Döş qəfəsinin ürək kisəsi boşluğuna keçən deşilmiş-kəsilmiş yarası

D) Bədən səthinin 10%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

E) Üçlü sinirin səthi şaxəsinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
65) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Falanqa sümüyünün sınığı

B) Budun sıyrığı

C) Dirsək sinirinin hissəvi zədələnməsi

D) Dəm qazı ilə yüngül dərəcəli zəhərlənmə

E) Döş qəfəsinin plevra boşluğuna keçən odlu silah güllə yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
66) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boyun kələfi sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

B) Əlin qançırı

C) Qarnın periton boşluğuna keçən deşilmiş-çapılmış yarası

D) Almacıq sümüyünün sınığı

E) Əlin kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
67) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Periton arxası sahədə böyrəyin açıq deşilmiş-kəsilmiş yarası

B) Bazunun əzilmiş yarası

C) Saidin sıyrığı

D) Əl darağı sümüyünün sınığı

E) Sirkə turşusu ilə dərinin məhdud kimyəvi yanığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
68) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bir qabırğanın yerdəyişməyən sınığı

B) Baş beyin silkələnməsi

C) Sidik kisəsi boşluğuna keçən odlu silah qəlpə yarası

D) Barmağın əzilmiş yarası

E) Saidin qançırı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
69) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Düz bağırsağın yuxarı və orta şöbələrinin boşluğuna keçən odlu silah qırma yaraları

B) Saidin sıyrığı

C) Bazunun çapılmış yarası

D) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi

E) Falanqa sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
70) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Döş qəfəsinin əzilmiş yarası

B) Peritonarxası sahədə mədəaltı vəzinin açıq odlu silah qəlpə yaralanması

C) Ayaq pəncəsinin qançırı

D) Burnun kəsilmiş yarası

E) Baş beyin silkələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
71) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Ayaq darağı sümüyünün sınığı

B) Bazunun dərialtı hematoması

C) Oturaq sümüyünün qapalı sınığı

D) Ayaq pəncəsinin şişkinlik halında əziyi

E) Bazu sumüyünün açıq sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
72) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Əng sümüyünün sınığı

B) Qamış sümüyünü açıq sınığı

C) Sağrının qançırı

D) Etil spirti ilə yüngül dərəcəli zəhərlənmə

E) Çiynin yumşaq toxumalarının çapılmış yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
73) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bud sümüyünün açıq sınığı

B) Mil sinirinin hissəvi zədələnməsi

C) Falanqa sümüyünün sınığı

D) Budun sıyrığı

E) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
74) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Çanaq sümüklərinin sidik kanalının çırılması ilə müşayiət olunan sınığı

B) Təpə nahiyyəsinin qançırı

C) 3 daimi dişin travmatik itirilməsi

D) Burun sümüyünün sadə sınığı

E) Qarnın daxilə keçməyən kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
75) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Dirsək sinirinin hissəvi zədələnməsi

B) Budun sıyrığı

C) Aorta divarının cırılması ilə gedən döş qəfəsinin küt travması

D) Dəm qazı ilə yüngül dərəcəli zəhərlənmə

E) Falanqa sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
76) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) 2 daimi dişin travmatik itirilməsi

B) Ümumi yuxu arteriyasının cırılması ilə gedən döş qəfəsinin küt travması

C) Çənə sümüyünün boynunun sınığı

D) Əlin kəsilmiş yarası

E) Boyun kələfi sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
77) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Baş beyin silkələnməsi

B) Boynun xarici yuxu arteriyasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş-kəsilmiş yaralanması

C) Sirkə turşusu ilə dərinin məhdud kimyəvi yanığı

D) Mil sümüyünün sınığı

E) Saidin sıyrığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
78) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boynun daxili yuxu arteriyasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş yarası

B) Baş beyin silkələnməsi

C) Barmağın əzilmiş yarası

D) Saidin qançırı

E) Bir qabırğanın yerdəyişməyən sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
79) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boynun vidaci venasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş-çapılmış yarası

B) Falanqa sümüyünün sınığı

C) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi

D) Saidin sıyrığı

E) Bazunun çapılmış yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
80) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Döş qəfəsinin əzilmiş yarası

B) Burnun kəsilmiş yarası

C) Döş qəfəsinin körpüçükaltı arteriyasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan odlu silah qırma yarlanmaları

D) Baş beyin silkələnməsi

E) Ayaq pəncəsinin qançırı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
81) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi

B) Kürək nahiyyəsinin qançırı

C) Bazu oynağının qoltuqaltı arteriyanın zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş-kəsilmiş yarası

D) Qabırğa arası sinirinin nevralgiyası

E) Falanqa sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
82) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Dodağın əzilmiş yarası

B) Əng sümüyünün sınığı

C) Üzün qançırı

D) Qalça arteriyasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş-kəsilmiş yarası

E) Burnun sıyrığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
83) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Diz oynağının dizaltı arteriyanın və venanın zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş yarası

B) Budun sıyrığı

C) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

D) Falanqa sümüyünün sınığı

E) Dirsək sinirinin hissəvi zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
84) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Üçlü sinirin səthi şaxəsinin zədələnməsi

B) Çənə sümüyünün sınığı

C) Boynun qançırı

D) Əlin sıyrığı

E) Ümumi bədən səthinin 15%-dən çox sahəsini əhatə edən III-IV dərəcəli termiki yanığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
85) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Falanqa sümüyünün sınığı

B) Budun sıyrığı

C) Dəm qazı ilə yüngül dərəcəli zəhərlənmə

D) Ümumi bədən səthinin 20%-dən çox sahəsini əhatə edən III dərəcəli termiki yanığı

E) Dirsək sinirinin hissəvi zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
86) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Almacıq sümüyünün sınığı

B) Əlin qançırı

C) Ümumi bədən səthinin 30%-dən çox sahəsini əhatə edən II dərəcəli termiki yanığı

D) Döş qəfəsinin kəsilmiş yarası

E) Boyun kələfi sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
87) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Sirkə turşusu ilə dərinin məhdud kimyəvi yanığı

B) Əl darağı sümüyünün sınığı

C) Bazunun əzilmiş yarası

D) Tənəffüs yollarının, səs yarığının ödemi və daralması əlamətləri ilə müşayiət olunan termiki yanığı

E) Saidin sıyrığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
88) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boyun üzvlərinin, beyin qan dövranının kəskin pozulması və koma ilə müşayiət olunan sıxılması

B) Barmağın əzilmiş yarası

C) Baş beyin silkələnməsi

D) Saidin qançırı

E) Bir qabırğanın yerdəyişməyən sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
89) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi

B) Falanqa sümüyünün sınığı

C) Saidin sıyrığı

D) Ümumi toksiki təsirlə birgə, kimyəvi maddələrin yerli yandırıcı-aşındırıcı təsirindən yaranmış kimyəvi yanıqlar

E) Bazunun çapılmış yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
90) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Baş beyin silkələnməsi

B) Çənə sümüyünün qəlpəli yerdəyişməyən sınığı

C) Ayaq pəncəsinin qançırı

D) Döş qəfəsinin əzilmiş yarası

E) Burnun səthi kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
91) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Alının qançırı

B) Baş beyin silkələnməsi

C) Başın əzilmiş yarası

D) 2-3 daimi dişin travmatik düşməsi

E) Bir qulaqda eşitmənin tam itirilməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
92) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) 1 daimi dişin travmatik düşməsi

B) Boynun sıyrığı

C) Barmağın şişkinlik halında əziyi

D) Üzün səthi kəsilmiş yarası

E) Said sümüklərinin qapalı sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
93) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) 2 daimi dişin travmatik düşməsi

B) Baş beyin silkələnməsi

C) Bazu sümüyünün yerdəyişməyən qapalı sınığı

D) Başın əzilmiş yarası

E) Alının qançırı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
94) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Döş qəfəsinin qançırı

B) 4-8 ədəd daimi dişlərin travmatik itirilməsi

C) Barmağın şişkinlik halında əziyi

D) Üzün sıyrığı

E) Boynun səthi kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
95) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) İncik sümüyü qapalı sınığı

B) Döş qəfəsinin əzilmiş yarası

C) Burnun səthi kəsilmiş yarası

D) Baş beyin silkələnməsi

E) Ayaq pəncəsinin qançırı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
96) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) 2-3 qabırğanın yerdəyişməyən qapalı sınığı

B) Baş beyin silkələnməsi

C) Başın əzilmiş yarası

D) Said nahiyyəsinin I dərəcəli məhdud yanığı

E) Alının qançırı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
97) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Barmağın əzilmiş yarası

B) 2 daimi dişin travmatik düşməsi

C) Kəllə tağı sümüklərinin xarici səhifəsinin xətti sınığı

D) Budun qançırı

E) Baş beyin silkələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
98) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Üzün sıyrığı

B) Üz-sklet sümüklərinin qəlpəli yerdəyişən sınığı

C) Döş qəfəsinin qançırı

D) Barmağın şişkinlik halında əziyi

E) Boynun səthi kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
99) Yüngül dərəcəli zərərvurmaya bu xəsarətlərdən hansı aid edilə bilər?
A) Boynun qançırı

B) Orta dərəcəli baş beyin əzilməsi

C) XI-XII qbırğalar istisna olmaqla bir (1) qabırğanın fraqmentlərinin yerdəyişməyən sınığı

D) Çənə sümüyünün qəlpəli sınığı

E) Baldırın sıyrığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
100) Yüngül dərəcəli zərərvurmaya bu xəsarətlərdən hansı aid edilə bilər?
A) Başın qançırı

B) Baldırın sıyrığı

C) Ağır dərəcəli baş beyin əzilməsi

D) Almacıq sümüyünün qəlpəli sınığı

E) Burun sümüyünün cərrahi müdaxilə tələb etməyən, əhəmiyyətli deformasiyası olmayan sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
101) Yüngül dərəcəli zərərvurmaya bu xəsarətlərdən hansı aid edilə bilər?
A) Bazu sümüyünün açıq sınığı

B) Ayağın sıyrığı

C) Burunun deformasiyalı, kobud, qəlpəli sınığı

D) Əllərin I barmaqları istisna olmaqla, falanqa sümüklərinin sadə-yerdəyişməyən, qəlpəsiz sınığı

E) Əlin qançırı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
102) Hansı qanun Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası deyil?
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

B) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Qanun

C) ”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun

D) Cinayət Prosessual Məcəlləsi

E) Əmək məcəlləsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. “Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı”. Bakı, 2008.
103) Hansı qanun Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası deyil?
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

B) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Qanun

C) Cinayət Prosessual Məcəlləsi

D) Ailə məcəlləsi

E) ”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. “Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı”. Bakı, 2008.
104) Hansı qanun Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası deyil?
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

B) Cəzaların İcrası Məcəlləsi

C) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Qanun

D) ”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun

E) Cinayət Prosessual Məcəlləsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. “Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı”. Bakı, 2008.
105) Hansı qanun Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası deyil?
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

B) Cinayət Prosessual Məcəlləsi

C) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Qanun

D) Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi

E) ”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. “Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı”. Bakı, 2008.
106) Hansı qanun Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası deyil?
A) ”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun

B) Cinayət Prosessual Məcəlləsi

C) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Qanun

D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

E) Məhkəmələr haqqında Qanun
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. “Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı”. Bakı, 2008.
107) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Hadisə yerinin baxış protokolu

B) Qərardad

C) Təliqə

D) Stasionar xəstənin tibbi kartası

E) Qərar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
108) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Qərardad

B) Xəstəlik tarixi

C) Təliqə

D) Qərar


E) Hadisə yerinin baxış protokolu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
109) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Hadisə yerinin baxış protokolu

B) Təliqə

C) Qərardad

D) Ambulator xəstənin tibbi kartası

E) Qərar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
110) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Qərardad

B) Hadisə yerinin baxış protokolu

C) Təliqə

D) Rentgenoqramma, tomoqramma

E) Qərar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
111) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Hadisə yerinin baxış protokolu

B) Təliqə

C) Qərar

D) Qərardad

E) Cərrahi müdaxilələrə dair jurnal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
112) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Təliqə

B) Təcili tibbi yardıma dair vərəqə

C) Protokol

D) Qərardad

E) Qərar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.Yüklə 257,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə