Ci IL tarixində əlavə olunub. 1) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət hansıdır?


) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?Yüklə 257,2 Kb.
səhifə3/4
tarix14.07.2018
ölçüsü257,2 Kb.
1   2   3   4

113) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Təliqə

B) Hadisə yerinin baxış protokolu

C) Bioloji ölümün baş verməsinə dair akt

D) Qərardad

E) Qərar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
114) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Patohistoloji rəy

B) İfadə


C) Qərar

D) İzahat

E) Hadisə yerinə baxış protokolu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
115) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Hadisə yerinə baxış protokolu

B) Qərar


C) İzahat

D) İfadə


E) Patoloji-anatomik təşrih protokolu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
116) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Qanın və sidiyin laborator müayinəsinə dair nəticə

B) İfadə


C) Qərar

D) İzahat

E) Hadisə yerinə baxış protokolu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
117) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Cərrahın məsləhətinə dair rəy

B) Qərar


C) Hadisə yerinə baxış protokolu

D) İfadə


E) İzahat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
118) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) İfadə

B) Qan qrupunun təyininə dair tibbi arayış

C) Hadisə yerinə baxış protokolu

D) Qərar


E) İzahat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
119) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Təliqə

B) İfadə


C) Həkimlərin konsiliumuna dair rəyi

D) Qərar


E) Qərardad
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
120) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Epikriz

B) İfadə


C) Təliqə

D) Protokol

E) Qərar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
121) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Təliqə

B) Əlillik dərəcəsinin təyini üçün TSEK-ə göndəriş

C) İfadə

D) Qərar


E) Protokol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
122) İnsanın ölümünün baş verməsini təsdiq edən ilkin meyit əlaməti hansıdır?
A) Tənəffüsün olmaması

B) Huşun itməsi

C) Nitqin olmaması

D) Ürəyin dayanması

E) Meyit ləkələri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
123) İnsanın ölümünün baş verməsini təsdiq edən ilkin meyit əlaməti hansıdır?
A) Tənəffüsün olmaması

B) Bədən hərarətinin 200 S-dən aşağı olması

C) Ürəyin dayanması

D) Nitqin olmaması

E) Huşun itməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
124) İnsanın ölümünün baş verməsini təsdiq edən ilkin meyit əlaməti hansıdır?
A) Meyit qacıması

B) Nitqin olmaması

C) Tənəffüsün olmaması

D) Ürəyin dayanması

E) Huşun itməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
125) İnsanın ölümünün baş verməsini təsdiq edən ilkin meyit əlaməti hansıdır?
A) Meyitin quruması

B) Tənəffüsün olmaması

C) Nitqin olmaması

D) Huşun itməsi

E) Ürəyin dayanması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
126) İnsanın ölümünün baş verməsini təsdiq edən ilkin meyit əlaməti hansıdır?
A) Torflu aşılanma

B) Mumifikasiya

C) Çürümə

D) Autoliz

E) Yağmumlaşma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
127) Gec əmələ gələn meyit əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Quruma

B) Soyuma

C) Meyit ləkələri

D) Çürümə

E) Meyit qacıması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
128) Gec əmələ gələn meyit əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Meyit qacıması

B) Quruma

C) Mumifikasiya

D) Meyit ləkələri

E) Soyuma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
129) Gec əmələ gələn meyit əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Quruma

B) Yağmumlaşma

C) Meyit qacıması

D) Meyit ləkələri

E) Soyuma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
130) Gec əmələ gələn meyit əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Meyit ləkələri

B) Quruma

C) Soyuma

D) Torflu aşılanma

E) Meyit qacıması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
131) Gec əmələ gələn meyit əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Çürümə, yağmumlaşma

B) Soyuma

C) Meyit qacıması

D) Quruma

E) Meyit ləkələri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
132) Bədən səthindəki termiki yanıqların sahəsi hansı qaydaya əsasən təyin olunur?
A) ”Yeddilər” qaydasına

B) ”Doqquzlar” qaydasına

C) ”Beşlər” qaydasına

D) ”Altılar” qaydasına

E) ”Sıkkizlər” qaydasına
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
133) Bədən səthindəki termiki yanıqlar neçə dərəcəyə bölünür?
A) 2 dərəcəyə

B) 6 dərəcəyə

C) 4 dərəcəyə

D) Dərəcəyə bölünmür

E) 3 dərəcəyə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
134) Başın termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 3%

B) 2%


C) 29%

D) 19%


E) 9%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
135) Boynun termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 15%

B) 10%


C) 5%

D) 1%


E) 7%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
136) Bir yuxarı ətrafın termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 1%

B) 3%


C) 9%

D) 5%


E) 4%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
137) Gövdənin ön səthinin termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 18%

B) 6%


C) 7%

D) 4%


E) 9%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
138) Gövdənin arxa səthinin termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 6%

B) 7%


C) 9%

D) 4%


E) 18%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
139) Bir budun termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 3%

B) 7%


C) 5%

D) 8%


E) 9%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
140) Bir baldır-ayaq pəncəsinin termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 2%

B) 7%


C) 6%

D) 9%


E) 4%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
141) Yanıq xəstəliyi zamanı ilk günlərdə ölüm hansı səbəbdən baş verir?
A) Yanıq intoksikasiyasından

B) Yanıq şokundan

C) Yanıq sepsisindən

D) Yanıq septikopiemiyasından

E) Yanıq kaxeksiyasından
Ədəbiyyat: В.Л.Попов, Ш.М.Мусаев. Судебная медицина, Санкт-Петербург – 2009.
142) Soyuğun yerli təsirindən yaranan donma neçə dərəcəyə bölünür?
A) 4

B) 5


C) 3

D) 2


E) Dərəcəyə bölünmür
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
143) Meyitin aşkar olunduğu yerdə hansı şəxslərin ölümündə “üşüyən (donmuş) adam” pozası olmur?
A) Kök adamların

B) Qoca yaşlıların

C) Cavan yaşlıların

D) Arıq şəxslərin

E) Sərxoş şəxslərin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
144) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bölgüsünə əsasən fövqaladə hadisələr neçə qrupa bölünür?
A) 4

B) 3


C) 2

D) 8


E) 10
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
145) Meteoroloji hadisəyə bunlardan hansı aiddir?
A) Yer sürüşməsi

B) Sel


C) Qasırğa

D) Zəlzələ

E) Vulkan püskürməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
146) Tektonik hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Qasırğa

B) Zəlzələ

C) Sel

D) Vulkan püskürməsiE) Yer sürüşməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
147) Tellurik hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Vulkan püskürməsi

B) Zəlzələ

C) Sel

D) Qar uçqunuE) Qasırğa
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
148) Topoloji hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Gəminin partlayışı

B) Vulkan püskürməsi

C) Sel-sunami

D) Tufan


E) Zəlzələ
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
149) Texnoloji hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Vulkan püskürməsi

B) Sel


C) Tufan

D) Yer sürüşməsi

E) Şaxtada partlayış
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
150) Texnoloji hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Tufan

B) Yer sürüşməsi

C) Sel

D) ZəlzələE) Gəmidə yanğın
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
151) Texnoloji hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Zəlzələ

B) Yer sürüşməsi

C) Sel

D) Vulkan püskürməsiE) Sərnişin qatarlarının toqquşaraq aşması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
152) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir?
A) Ölümün səbəbinin təyini məqsədilə meyitin məhkəmə-tibbi təşrihi

B) Operasion materialın mikroskopik müayinəsi

C) Operasion materialın makroskopik patomorfoloji təsviri

D) Biopsiya materialının patohistoloji müayinəsi

E) Ölümüm səbəbinin təyini məqsədilə meyitin patoloji-anatomik təşrihi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
153) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir?
A) Biopsiya materialının patohistoloji müayinəsi

B) Operasion materialın mikroskopik müayinəsi

C) Ölümüm səbəbinin təyini məqsədilə meyitin patoloji-anatomik təşrihi

D) Naməlum şəxslərin meyitinin müayinəsi

E) Operasion materialın makroskopik patomorfoloji təsviri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
154) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir?
A) Operasion materialın mikroskopik müayinəsi

B) Xəsarətlərin təyini məqsədilə meyitin müayinəsi

C) Operasion materialın makroskopik patomorfoloji təsviri

D) Biopsiya materialının patohistoloji müayinəsi

E) Ölümüm səbəbinin təyini məqsədilə meyitin patoloji-anatomik təşrihi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
155) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir?
A) Operasion materialın mikroskopik müayinəsi

B) Ölümüm səbəbinin təyini məqsədilə meyitin patoloji-anatomik təşrihi

C) Operasion materialın makroskopik patomorfoloji təsviri

D) Müalicənin düzgün aparılmamasına dair qohumların şikayəti olan hallarda xəstəxanada ölmüş şəxsin meyitinin müayinəsi.

E) Biopsiya materialının patohistoloji müayinəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
156) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir?
A) Biopsiya materialının patohistoloji müayinəsi

B) Stasionarda diaqnozu qoyula bilinməmiş xəstənin meyitinin müayinəsi.

C) Operasion materialın mikroskopik müayinəsi

D) Ölümün səbəbinin təyini məqsədilə meyitin patoloji-anatomik təşrihi

E) Operasion materialın makroskopik patomorfoloji təsviri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
157) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Bədən və paltardakı zədələrin xarakterinin və yaranma mexanizminin təyini

B) Alkohol sərxoşluğunun təyini

C) Ölümün səbəbinin təyini

D) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

E) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
158) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

B) Alkohol sərxoşluğunun təyini

C) Paltar və bədəndə olan zədələrə görə zədə törədən alətin təyini

D) Ölümün səbəbinin təyini

E) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
159) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

B) Şəxsiyyətin identifikasiyası məqsədilə sümük qalıqlarının müayinəsi

C) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini

D) Alkohol sərxoşluğunun təyini

E) Ölümün səbəbinin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
160) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Ölümün səbəbinin təyini

B) Alkohol sərxoşluğunun təyini

C) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

D) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini

E) Rentgenoloji və antropometrik metodlarla yaşın təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
161) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Alkohol sərxoşluğunun təyini

B) Paltarlarda və travma alətində qan izlərinin forma və yaranma mexanizminin təyini

C) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

D) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini

E) Ölümün səbəbinin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
162) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

B) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

C) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini

D) Alkohol sərxoşluğunun təyini

E) Ölümün səbəbinin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
163) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibbi bioloji ekspertizada həll edilir?
A) Paltar və bədəndəki zədələrə görə zədə törədən alətin təyini

B) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

C) Meyitin yaş, boy və irqinin təyini məqsədilə sümük qalıqlarının təyini

D) Antropometrik və rentgenoloji yaşın təyini

E) Qanın qrup mənsubiyyətinin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
164) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibbi bioloji ekspertizada həll edilir?
A) Antropometrik və rentgenoloji yaşın təyini

B) Meyitin yaş, boy və irqinin təyini məqsədilə sümük qalıqlarının təyini

C) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

D) Paltar və bədəndəki zədələrə görə zədə törədən alətin təyini

E) Qanın regional mənşəliyinin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
165) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibbi bioloji ekspertizada həll edilir?
A) Meyitin yaş, boy və irqinin təyini məqsədilə sümük qalıqlarının təyini

B) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

C) Paltar və bədəndəki zədələrə görə zədə törədən alətin təyini

D) Antropometrik və rentgenoloji yaşın təyini

E) Qanın menstrual mənşəli olub-olmamasının təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
166) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibbi bioloji ekspertizada həll edilir?
A) Meyitin yaş, boy və irqinin təyini məqsədilə sümük qalıqlarının təyini

B) Qanın hamilə və ya zahı qadına məxsus olub-olmamasının təyini

C) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

D) Paltar və bədəndəki zədələrə görə zədə törədən alətin təyini

E) Antropometrik və rentgenoloji yaşın təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
167) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibbi bioloji ekspertizada həll edilir?
A) Antropometrik və rentgenoloji yaşın təyini

B) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

C) Mübahisəli atalığın (analığın) təyini

D) Meyitin yaş, boy və irqinin təyini məqsədilə sümük qalıqlarının təyini

E) Paltar və bədəndəki zədələrə görə zədə törədən alətin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
168) Aşağıda göstərilənlərdən hansı Birliyin məhkəmə-kimya şöbəsində aparılır?
A) Qrup mənsubluğunun təyini

B) Alkohol və digər uçucu-kefləndirici maddələrin təyini

C) Yaşın təyini

D) Travma alətinin təyini

E) Hadisənin dinamikasının bərpasının təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
169) Aşağıda göstərilənlərdən hansı Birliyin məhkəmə-kimya şöbəsində aparılır?
A) Travma alətinin təyini

B) Hadisənin dinamikasının bərpasının təyini

C) Yaşın təyini

D) Narkotik maddələrin təyini

E) Qrup mənsubluğunun təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
170) Aşağıda göstərilənlərdən hansı Birliyin məhkəmə-kimya şöbəsində aparılır?
A) Hadisənin dinamikasının bərpasının təyini

B) Ümumi zəhərlərin təyini

C) Yaşın təyini

D) Qrup mənsubluğunun təyini

E) Travma alətinin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
171) Aşağıda göstərilənlərdən hansı Birliyin məhkəmə-kimya şöbəsində aparılır?
A) Radioaktiv-kimyəvi maddələrin təyini

B) Hadisənin dinamikasının bərpasının təyini

C) Travma alətinin təyini

D) Yaşın təyini

E) Qrup mənsubluğunun təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
172) Asılmanın tam vəziyyətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Meyitin ayaqları barmaqlarla yerə toxunur

B) Meyitin ayaqları baldırlarla yerə toxunur

C) Meyitin ayaqları dizlərlə yerə toxunur

D) Meyitin ayaqları sallanaraq yer səthinə toxunmur

E) Meyitin ayaqları dabanla yerə toxunur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
173) Asılmanın natamam vəziyyətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Meyitin ayaqları yerdən 50 sm hündürdə sallanır

B) Meyitin ayaqları yerdən 10 sm hündürdə sallanır

C) Meyitin ayaqları yerdən 100 sm hündürdə sallanır

D) Meyitin ayaqları yerdən 150 sm hündürdə sallanır

E) Meyitin ayaqları dizlərlə yerə dirənib
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
174) Asılmanın natamam vəziyyətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Meyitin ayaqları yerdən 10 sm hündürdə sallanır

B) Meyitin ayaqları yerdən 173 sm hündürdə sallanır

C) Meyitin ayaqları dabanla yerə dirənib

D) Meyitin ayaqları yerdən 50 sm hündürdə sallanır

E) Meyitin ayaqları yerdən 150 sm hündürdə sallanır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
175) Bunlardan hansı ilgəyin tərkib hissələrinin düzgün kombinasiyalarıdır?
A) Düyün, sərbəst qurtaracaq, düyün

B) Düyün, halqa, düyün

C) Sərbəst qurtaracaq, halqa, sərbəst qurtaracaq

D) Halqa, düyün, halqa

E) Halqa, düyün, hərəkətsiz sərbəst qurtaracaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
176) İlgəyin tipik qoyuluşuna bunlardan hansı aiddir?
A) İlgəyin düyünü boyunun ön səthində solda yerləşir

B) İlgəyin düyünü boyunun ön səthində sağda yerləşir

C) İlgəyin düyünü boyunun sağ yan səthində yerləşir

D) İlgəyin düyünü boyunun arxasında yerləşir

E) İlgəyin düyünü boyunun sol yan səthində yerləşir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
177) Bunlardan hansı asılmaya xarakterikdir?
A) Stranqulyasion şırımın çəp-qalxan, açıq, boynun yuxarı 1/3-də olması

B) Stranqulyasion şırımın üfüqi, açıq, boynun aşağı 1/3-də olması

C) Stranqulyasion şırımın çəp-enən, qapalı, boynun aşağı 1/3-də olması

D) Stranqulyasion şırımın çəp-enən, açıq, boynun orta 1/3-də olması

E) Stranqulyasion şırımın üfüqi, qapalı, boynun aşağı 1/3-də olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
178) Bunlardan hansı ilgəklə boğmaya xarakterikdir?
A) Stranqulyasion şırımın üfüqi, qapalı, boynun aşağı 1/3-də olması

B) Stranqulyasion şırımın çəp-qalxan, açıq, boynun yuxarı 1/3-də olması

C) Stranqulyasion şırımın çəp-enən, qapalı, boynun aşağı 1/3-də olması

D) Stranqulyasion şırımın çəp-enən, açıq, boynun orta 1/3-də olması

E) Stranqulyasion şırımın üfüqi, açıq, boynun aşağı 1/3-də olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
179) Bunlardan hansı əllə boğmaya xarakterikdir?
A) Boynun quxarı 1/3-də çəp-qalxan, açıq stranqulyasion şırımın olması

B) Boynun orta 1/3-də üfüqi, qapalı stranqulyasion şırımın olması

C) Boynun aşağı 1/3-də çəp-enən, qapalı stranqulyasion şırımın olması

D) Boynun ön səthində üfüqi, açıq stranqulyasion şırımın olması

E) Boynun ön-yan səthlərində ayparaşəkilli sıyrıqların, dairə-ovalşəkilli qançırların olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.Yüklə 257,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə