Cidul (1043-1099) Născut lângă Burgos, Cidul este unulYüklə 513 b.
tarix02.11.2017
ölçüsü513 b.
#27715Cidul (1043-1099)

 • Născut lângă Burgos, Cidul este unul

 • dintre eroii naţionali ai Spaniei.Pe numele

 • său adevărat Rodrigo Diaz de Bivar, şi-a

 • câştigat porecla El Cid (de la termenul

 • arab Sayyid-”stăpân”) pentru curajul şi

 • calităţile de luptător.Născut într-o familie

 • nobilă, a condus, la doar 22 de ani, oastea

 • regelui Sancho al II-lea de Castilia.Ulteri-

 • or, Cidul a luptat pentru Alfonso, fratele

 • lui Sancho, întreprinzând raiduri îndrăzne-

 • ţe împotriva arabilor care stăpâneau o parte a Spaniei.În 1081, Alfonso l-a exilat pe

 • Cid, care purtase o incursiune neautorizată împotriva maurilor, şi acesta a schimbat

 • taberele, luptând pentru arabi.În 1084, Cidul a învins o armată creştină mult mai

 • numeroasă şi a fost răsplătit regeşte de arabi. A revenit alături de Alfonso şi, în 1094,

 • a asediat Valencia ocupată de arabi, a cucerit-o şi a condus-o până la moarte sa.Saladin (1138-1193)

 • Strălucit luptător musulman, Saladin (în arabă,

 • Salah ad-Din) s-a născut în Irakul actual, fiind

 • de origine kurdă.În 1169, a devenit vizir al

 • Egiptului, condus pe atunci de dinastia fatimi-

 • dă. Saladin l-a detronat pe califul fatimid şi a

 • devenit sultan. Saladin a extins teritoriile mu-

 • sulmane, cucerind Siria şi o parte din Africa

 • de Nord. Conducând o oaste alcătuită din siri-

 • eni şi egipteni în jihad (“războiul sfânt”), i-a

 • învins pe creştini în bătălia de la Hattin(1187),

 • a capturat Acra şi Ierusalim şi i-a alungat aproape complet pe cruciaţi. În 1189, a

 • treia cruciadă a pornit din Europa, dar nu l-a putut învinge pe Saladin. În cele din

 • urmă, Richard I a acceptat un tratat de pace care le garanta musulmanilor controlul

 • asupra majorităţii regiunii.Conducător înţelept şi cult, Saladin a unit Orientul

 • Mijlociu musulman, punând capăt speranţelor cruciaţilor în recâştigarea Ţării Sfinte.Minamoto Yoritomo (1147-1199)

 • Yoritomo a fost conducător militar

 • japonez, căpetenia clanului Minamoto.

 • În decursul unui conflict între diversele

 • clanuri japoneze , el a preluat

 • conducerea Japoniei răsăritene. În

 • 1185, a învins clanul Taira în bătălia de

 • la Dan No Ura şi a instaurat un guvern

 • militar. În 1192, a căpătat titlul de

 • shogun (“mare general”).Richard I (1157-1199)

 • Richard I (cunoscut ca “Inimă de Leu”)

 • a fost regele Angliei între 1189 şi 1199.

 • În 1190, a pornit în cruciadă împotriva

 • musulmanilor şi a încheiat un tratat pe

 • trei ani cu Saladin. În 1192, a fost captu-

 • rat de Henric al VI-lea, împărat al

 • “Sfântului Imperiu Roman”, care a cerut

 • o sumă uriaşă pentru eliberarea sa în

 • 1194. Richard a murit ,luptând în Franţa.Ginghis Han (1162-1227)

 • Pe adevăratul său nume Temugin, Ginghis

 • Han a fost fiu de căpetenie mongolă.Pe

 • când avea doisprezece ani, tatăl său a

 • murit.El a devenit un luptător iscusit, fiind

 • urmat de un număr mare de ostaşi. Şi-a

 • unit trupele cu cele din estul Mongoliei şi a

 • ajutat la apărarea graniţelor Chinei

 • împotriva tătarilor. Faima i-a sporit şi ,în

 • 1196, a fost proclamat han (“suveran” sau

 • “stăpân”), luându-şi numele de Ginghis.În

 • scurt timp a devenit conducătorul Mongoliei

 • răsăritene. General strălucit, a cucerit vestul Mongoliei şi a fost proclamat Mare

 • Han al tuturor triburilor mongole.Sub conducerea sa,oştile au cucerit nordul Chinei,

 • Afganistanul, Asia Centrală şi o mare parte din Persia (Iranul actual). Imperiul său

 • a fost unul dintre cele mai mari din istorie.Timur Lenk (1336-1405)

 • Numit şi Tamerlan, Timur Lenk a

 • fost conducător mongol. S-a născut

 • lângă Samarkand, Asia Centrală, şi

 • descindea din Ginghis Han. A devenit

 • conducător al Imperiului Mongol.

 • Oastea sa de turci şi mongoli a

 • cucerit Persia, Georgia şi Imperiul

 • Tătar, apoi India, Damasc şi Siria,

 • după care i-a învins pe turci la

 • Ankara. Timur Lenk a murit când

 • oştile sale încercau să invadeze

 • China.Ioana d’Arc (1412-1431)

 • Ioana considera că Dumnezeu o

 • alesese pentru a-l readuce pe regele

 • legitim pe tronul Franţei.În 1429, a

 • obţinut sprijinul tânărului rege,

 • ulterior Carol al VII-lea (1403-1461),

 • şi, în fruntea oştirii ei, i-a învins pe

 • englezii care asediau Orleans. Prinsă

 • de englezi, a fost torturată, judecată,

 • găsită vinovată de erezie şi vrăjitorie

 • şi arsă pe rug. În 1456, un tribunal a

 • găsit-o nevinovată, iar în 1920 a fost

 • sanctificată.Mihai Viteazul (1558-1601)

 • Domn al Ţării Româneşti(1593-1601),

 • al Transilvaniei (1599-1600) şi al

 • Moldovei (1600). Înfăptuitorul primei

 • uniri a tuturor românilor.

 • Strateg şi militar curajos, a învins turcii

 • la Călugăreni şi Giurgiu, în 1595, pe

 • voievodul Andrei Barhory la Şelimbăr în

 • 1599 şi pe Sigismund Bathory la

 • Guruslău în 1601.A fost asasinat în 1601.Horatio Nelson (1758-1805)

 • Amiralul britanic Horatio Nelson a

 • devenit erou naţional pentru

 • succesele sale navale în războaiele

 • napoleoniene împotriva Franţei.A

 • învins flota franceză în bătălia Nilului,

 • în 1798, iar în 1805 a învins flotele

 • Franţei şi Spaniei în bătălia de la

 • Trafalgar. Rănit, a murit pe nava sa

 • amiral, Victory.Napoleon Bonaparte (1769-1821)

 • Unul dintre cele mai de seamă genii militare

 • ale lumii, Napoleon Bonaparte s-a născut în

 • Corsica, a urmat şcoala militară în Franţa şi

 • a ajuns un general de excepţie.În primii ani

 • ai secolului al XIX-lea, el a reuşit să cuce-

 • rească întreaga Europă. În 1792, Franţa

 • revoluţionară se afla în război cu Marea

 • Britanie, Imperiul Habsburgic, Rusia şi

 • Prusia. În 1795, a fost alcătuit un guvern

 • francez lipsit de fermitate, numit Directorat.

 • Ca tânăr general,Napoleon a condus o serie

 • de campanii de succes, cucerind nordul

 • Italiei în 1797. Directoratul a ajuns să se

 • bizuie pe el şi Napoleon a devenit popular

 • şi puternic. I s-a cerut să invadeze Marea Britanie, dar el a considerat că era mai

 • importantă subminarea rutelor comerciale britanice spre India.Invazia sa în Egipt din 1798 a eşuat, deoarece amiralul britanic Horatio Nelson a

 • Invazia sa în Egipt din 1798 a eşuat, deoarece amiralul britanic Horatio Nelson a

 • distrus flota franceză în bătălia Nilului.În 1799, Napoleon a revenit în Franţa , a

 • desfiinţat Directoratul şi a preluat controlul.S-a autoproclamat prim-consul şi a

 • condus Franţa pe durata următorilor cincisprezece ani. În 1804, s-a încoronat

 • împărat, introducând reforme, legi noi şi o educaţie mai bună, în paralel cu

 • reorganizarea guvernării. Napoleon dispunea de o armată numeroasă, care, până

 • în 1815, avea 2 750 000 de soldaţi. S-a folosit de această forţă masivă, încercând

 • să cucerească Europa. Armatele sale au învins Austria şi Rusia la Austerlitz, în

 • 1805, Prusia la Jena, în 1806, şi Rusia la Friedland, în 1807. Marea Britanie a

 • fost salvată de invazie, graţie victoriei obţinute de Nelson asupra flotei franceze

 • în bătălia de la Trafalgar, în 1805.În 1808 , trupele franceze au invadat Spania,

 • dar în 1813 au fost învinse de britanici.Până în 1812, Napoleon îşi răsfirase

 • excesiv trupele, iar eşecul invaziei Rusiei a dus la moartea a peste 500 000 de

 • francezi. În 1813, o armată europeană l-a învins la Leipzig. Franţa a fost

 • invadată, iar Napoleon trimis în exil pe insula Elba în 1814. A evadat, dar a fost

 • învins în cele din urmă de generalul britanic Arthur Wellesley, duce de

 • Wellington, şi de generalul prusac Gebbard von Blucher, la Waterloo, în Belgia.

 • Napoleon a murit în exil, pe insula Sfânta Elena.Simon Bolivar (1783-1830)

 • Născut la Caracas, în Venezuela, Simon

 • Bolivar a fost liderul revoluţionar care a

 • eliberat o mare parte din America de Sud

 • de sub conducerea coloniştilor spanioli.În

 • 1810, s-a alăturat revoluţiei venezuelene

 • împotriva Spaniei. A strâns o armată , dar

 • a fost învins în 1812. În 1815, a fost silit să

 • fugă în Jamaica şi Haiti. În 1817, a revenit

 • în Venezuela, conducând trupe de rebeli.

 • Utilizând tactici de gherilă, a cucerit

 • bazinul inferior al fluviului Orinoco. În

 • 1819, împreună cu oamenii săi, a traversat

 • Anzii în Columbia şi i-a învins pe spanioli în

 • Boyaca. A obţinut alte victorii împotriva spaniolilor, capturând Caracas în 1821. Până

 • în 1824, îi alungase pe spanioli din Ecuador, Chile, Peru şi Columbia.În perioada 1819-

 • 1830 ,a fost preşedintele noii republici Columbia.Sam Houston (1793-1863)

 • În 1836, la un an după ce Texas şi-a

 • proclamat independenţa faţă de

 • Mexic, o armată mexicană a asediat

 • Alamo, ucigându-i pe cei 200 de

 • apărători texani. După două luni,

 • Houston, conducătorul trupelor

 • texane, i-a învins pe mexicani în

 • bătălia de la San Jacinto. El a devenit

 • preşedinte al Texasului independent,

 • iar oraşul Houston a primit numele

 • său.Giuseppe Garibaldi (1807-1882)

 • La mijlocul secolului al XIX-lea, Italia era

 • alcătuită din numeroase regate, unele

 • controlate de Austria şi Franţa. Din 1848,

 • italianul de origine franceză Garibaldi,

 • care participase la războaiele de partizani

 • din America de Sud, a condus o mişcare de

 • eliberare a Italiei între anii 1848-1860. A

 • luptat pentru regele Sardiniei împotriva

 • austriecilor şi a ajutat Roma în războiul cu

 • francezii. În 1860, mica lui armată de

 • voluntari a cucerit Sicilia şi Napoli. În

 • 1861, majoritatea Italiei s-a unit sub Victor

 • Emmanuel al II-lea (1820-1878).Ulysses Grant (1822-1885)

 • În 1861, la începutul Războiului Civil

 • din SUA, Ulysses Grant a fost numit

 • general de brigadă. În 1862, el a capturat

 • Fort Henry şi Fort Donelson, în

 • Tennessee. În anul următor, a învins

 • trupele confederate la Vicksburg şi

 • Chattanooga. Grant a fost numit

 • comandant suprem şi a acceptat predarea

 • confederaţilor din partea generalului

 • Robert E.Lee. A fost al 18-lea preşedinte

 • american, între 1869-1877, dar mandatele

 • i-au fost umbrite de corupţie şi conducere

 • incompetentă.Geronimo (1829-1909)

 • Geronimo a fost căpetenia tribului

 • apaşilor Chiricahua din Arizona, SUA,

 • care a luptat pentru protejarea pămân-

 • turilor tribului împotriva guvernului

 • american şi a coloniştilor, între anii

 • 1875-1886.Bandiţii mexicani i-au ucis

 • mama,soţia şi copiii în 1858. În 1876,

 • guvernul american i-a strămutat pe

 • apaşi într-o rezervaţie, însă Geronimo

 • s-a refugiat în Munţii Sierra Madre. A

 • fost capturat şi purtat 660 km în

 • lanţuri, spre rezervaţia din San Carlos.După ce a evadat, a întreprins numeroase

 • raiduri pentru a-şi elibera poporul. În 1883, trupele americane l-au silit să se predea,

 • dar în 1885 a condus 134 de luptători într-o ultimă evadare. Capturat în 1886, a fost

 • deportat în Oklahoma.Paul Hindenburg (1847-1934)

 • Născut în Germania, Hindenburg a fost

 • general în timpul Primului Război Mondial

 • (1914-1918). A primit comanda trupelor

 • germane de pe frontul estic şi, începând din

 • 1916, a comandat întreaga armată germană.

 • A obţinut o victorie decisivă împotriva Rusiei

 • în bătălia de la Tannenberg (1914) şi a oprit

 • avansarea aliaţilor spre Vest, de-a lungul

 • liniei Hindenburg. În 1918, a lansat o

 • contraofensivă împotriva forţelor aliate.

 • Aceasta a eşuat şi Germania a fost înfrântă.

 • Hindenburg a fost al doilea preşedinte al

 • Republicii Germania, între 1925 şi 1934. În

 • ianuarie 1933 l-a investit pe Adolf Hitler în

 • funcţia de Cancelar.Jan Smuts (1870-1950)

 • Jan Christiaan Smuts a fost militar şi

 • om politic sud-african. S-a născut la

 • Malmesbury, Cape Colony. De origine

 • olandeză, a comandat trupele burilor

 • (coloniştii olandezi) în războiul anglo-

 • bur(1899-1902).Ulterior a acţionat

 • pentru cooperare între britanici şi buri

 • şi a jucat un rol influent în Uniunea

 • Sud-Africană (1910). A fost de două ori

 • prim-ministru al Africii de Sud între

 • 1919-1924, respectiv 1939-1948.Miguel Primo de Rivera (1870-1930)

 • Miguel Primo de Rivera a fost general

 • spaniol. A luptat în războiul hispano-

 • american, în 1898, şi în Maroc, între

 • 1909 şi 1913. În 1923, a condus o lovitură

 • militară încununată de succes împotriva

 • guvernului spaniol, a preluat puterea şi a

 • condus Spania ca dictator până în 1930,

 • când a demisionat. În 1933, fiul său, Jose

 • Antonio, a fondat “Falanga”, partidul

 • fascist spaniol, dar ulterior a fost

 • executat de republicani.Lev Troţki (1878-1940)

 • Adept al lui Karl Marx, revoluţionarul rus

 • Lev Troţki a fost exilat în Siberia în 1900.

 • S-a refugiat la Londra, unde s-a întâlnit

 • cu Lenin.Troţki a participat la Revoluţia

 • rusă din 1905 şi a fost din nou exilat.

 • Revenit în Rusia în 1917, a jucat un rol

 • conducător în Revoluţia bolşevică în urma

 • căreia Lenin a ajuns la putere. În războiul

 • civil care a urmat, Troţki a fost comisar

 • de război şi a condus Armata Roşie la

 • victorie. După moartea lui Lenin în 1924,

 • Stalin şi Troţki s-au luptat pentru putere,

 • Stalin a învins şi l-a deportat pe Troţki,

 • care mai târziu a fost asasinat în Ciudad

 • de Mexico.Benito Mussolini (1883-1945)

 • În 1922, adepţii Partidului Fascist Italian

 • au demonstrat în Roma, iar liderul lor,

 • Benito Mussolini, a fost numit prim-

 • ministru.Mussolini, care s-a autointitulat Il

 • Duce (“Conducătorul”), a stabilit în scurt

 • timp regimul fascist al cărui dictator a fost.

 • Armatele sale au cucerit Etiopia (1935) şi

 • Albania (1939). S-a aliat cu Germania şi în

 • 1940 a declarat război Franţei şi Marii

 • Britanii. Campaniile sale militare au fost

 • dezastruoase şi cei mai mulţi italieni s-au

 • întors împotriva lui. Germanii l-au

 • protejat, dar în 1945 Mussolini a fost

 • capturat şi împuşcat de partizanii italieni.Bernard Montgomery (1887-1976)

 • Bernard Montgomery a fost ofiţer englez şi

 • a avansat, ajungând să comande Armata a

 • VIII-a engleză în timpul celui de-al Doilea

 • Război Mondial.Sub conducerea sa, brita-

 • nicii au învins trupele germane conduse de

 • Erwin Rommel în bătălia de la El Alamein,

 • în Africa de Nord.Următoarele victorii i-au

 • alungat în cele din urmă pe germani din

 • Africa. În 1944, Montgomery a fost numit

 • comandant al forţelor terestre în timpul

 • invaziei aliaţilor din Normandia. Tactica sa

 • a îngăduit trupelor americane să-i izgoneas-

 • că pe germani din Franţa şi Belgia. După

 • înfrângerea Germaniei, a comandat trupele

 • britanice din Berlin.Dwight D. Eisenhower (1890-1969)

 • Eisenhower, poreclit “Ike”, a absolvit

 • Academia Militară Americană West

 • Point în 1915. Organizator excepţional,

 • a devenit faimos în timpul celui de-al

 • Doilea Război Mondial(1939-1945). În

 • 1944, a fost numit comandant suprem al

 • invaziei aliaţilor în ziua Z – debarcarea

 • în Normandia. Realizările sale l-au

 • transformat în erou naţional şi imensa

 • lui popularitate i-a asigurat o victorie

 • zdrobitoare în alegerile prezidenţiale

 • americane din 1952. În 1956, a fost

 • reales pentru al doilea mandat.Ho Şi Min (1890-1969)

 • Ho Şi Min s-a născut în Vietnam, pe atunci

 • parte a coloniei franceze Indochina. După

 • ce s-a numărat printre fondatorii Partidului

 • Comunist Francez, a revenit în Vietnam în

 • 1941 şi a condus o mişcare de eliberare care

 • i-a înfrânt pe francezi în 1954.Vietnamul a

 • fost împărţit în două, iar Ho Şi Min a deve-

 • nit conducătorul comunist al părţii de nord

 • (1954-1969).În sud, comuniştii(Viet Cong)

 • s-au răsculat, iar în 1961 au sosit trupe ame-

 • ricane pentru a sprijini guvernul,ceea ce a

 • dus la declanşarea Războiului din Vietnam

 • (1963-1975).Ho Şi Min a condus lupta împo-

 • triva guvernului din Vietnamul de Sud. La

 • şase ani după moartea sa, Vietnamul a fost

 • reunificat.Charles de Gaulle (1890-1970)

 • Comandant de tanc, de Gaulle s-a

 • refugiat în Anglia după ce germanii au

 • invadat Franţa în 1940. A înfiinţat

 • Armata franceză de eliberare şi a condus

 • din Londra rezistenţa împotriva

 • germanilor. În 1944, a revenit la Paris, a

 • fost aclamat ca erou naţional şi a fost

 • numit şeful noului guvern francez. Între

 • anii 1958 şi 1969 a fost preşedintele

 • statului şi a readus Franţa în rândul

 • puterilor mondiale. Între 1959-1960, a

 • acordat independenţa coloniilor franceze

 • din Africa.Erwin Rommel (1891-1944)

 • Rommel a fost unul dintre cei mai

 • străluciţi generali din al Doilea Război

 • Mondial. A comandat trupele germane

 • Afrika Korps în Africa de Nord, dar a

 • fost învins în cele din urmă de trupele

 • britanice conduse de mareşalul

 • Montgomery la El Alamein, în 1942. În

 • 1944, Rommel a sprijinit o tentativă de

 • asasinare a lui Hitler. Atentatul a eşuat

 • şi Rommel s-a sinucis.Iosif Broz Tito (1892-1980)

 • Iosif Broz s-a născut în Croaţia şi în timpul

 • Primului Război Mondial a fost luat prizonier

 • de către ruşi. A devenit comunist şi a luptat în

 • Armata Roşie în timpul Războiului Civil (1918-

 • 1920).A revenit în Iugoslavia şi a devenit comu-

 • nist activ, adoptând numele Tito. În timpul celui

 • de-al Doilea Război Mondial, a condus rezistenţa

 • împotriva ocupaţiei germane. În 1945, a deter-

 • minat abdicarea regelui iugoslav Petru al II-lea

 • şi, cu ajutor sovietic , a făcut din Iugoslavia un

 • nou stat comunist.În 1948 s-a desprins de URSS,

 • transformând Iugoslavia în una dintre naţiunile

 • comuniste cele mai liberale din Europa. A fost

 • preşedintele Iugoslaviei între 1953-1980.Menachem Begin (1913-1992)

 • Născut în Polonia, Begin a fost partiza-

 • nul statului evreiesc în Palestina. Din

 • 1942, a condus grupul israelian de

 • rezistenţă Irgun. În 1977, a devenit

 • prim-ministrul Israelului şi în 1978 a

 • împărţit premiul Nobel pentru pace cu

 • preşedintele egiptean Sadat. În 1982, a

 • autorizat invazia Libanului pentru

 • distrugerea bazelor palestiniene.Pol Pot (1926-1998)

 • Pol Pot,dictator cambodgian, este considerat

 • “criminalul secolului”.În anii 1960 şi 1970, Pol

 • Pot a condus kmerii roşii comunişti în războiul

 • de gherilă împotriva guvernului cambodgian.

 • Deţinător al puterii absolute în întreaga

 • Cambodgie, în perioada 1976-1979, a instituit

 • o adevărată dictatură a groazei în ţara sa.

 • Aşa-numitul “comunism al epocii de piatră”

 • avea în vedere desfiinţarea oraşelor, a banilor

 • şi edificarea unui stat eminamente agrar.

 • Asimilând cu fanatism modelul chinez al lui

 • Mao Zedong, liderul khmer, Pol Pot, a

 • transformat Cambodgia într-un imens lagăr de

 • exterminare,instituind un regim macabru şi halucinant, pe alocuri aproape imposibil

 • de definit. Bilanţul este sumbru: între unul şi două milioane de locuitori (din şapte

 • total), jumătate din populaţia chineză şi toţi vietnamezii au căzut victime criminalilor

 • însetaţi de sânge ai lui Pol Pot.Saddam Hussein (1937-2006)

 • Preşedintele Irakului din 1979, Saddam

 • Hussein a făcut din ţara sa o putere militară

 • majoră, purtând un război sângeros cu

 • Iranul între 1980 şi 1988. În 1990, trupele lui

 • au anexat Kuweitul, dar au fost alungate în

 • timpul Războiului din Golf(1990-1991).

 • Sancţiunile ONU şi raidurile americane de

 • bombardament au slăbit Irakul.În interiorul

 • ţării, Saddam Hussein i-a prigonit pe kurzi.

 • După invazia Irakului din 2003, Saddam a

 • fost răsturnat de la putere şi capturat pe 13

 • decembrie 2003, fiind condamnat la moarte

 • şi executat pe 29 decembrie 2006.Muammar al-Gadhafi (n.1942)

 • În 1969, ofiţerul libian Muammar al-

 • Qadaffi(Gadhafi) a condus o lovitură

 • militară de succes împotriva regelui

 • Idris I, pe atunci conducătorul Libiei. În

 • calitate de şef al statului , i-a expulzat pe

 • străini, a închis bazele militare britanice

 • şi americane şi a încurajat fundamenta-

 • lismul islamic. În 1977 s-a proclamat

 • preşedinte şi de atunci a sprijinit tero-

 • rismul internaţional.Fidel Castro (n.1926)

 • In 1953, avocatul cubanez Fidel Castro a condus

 • o revoltă nereuşită împotriva dictaturii corupte

 • a preşedintelui Fulgencio Batista y Zaldivar.

 • Castro s-a refugiat apoi în Mexic, unde a organi-

 • zat o mişcare revoluţionară cubaneză. În 1956, a

 • debarcat în Cuba cu un grup de revoluţionari ,

 • dar a fost silit să se refugieze în Munţii Sierra

 • Madre. De acolo , el şi adepţii săi au purtat o

 • campanie de gherilă răsturnându-l pe Batista

 • în 1959. În calitate de prim-ministru (1959-1976)

 • şi preşedinte ( 1976-2008 ) al Cubei,singurul stat

 • comunist din Caraibe, şi cu ajutor sovietic, a

 • introdus reforme care au îmbunătăţit standardul de viaţă al cubanezilor. SUA au în-

 • cercat , fără succes, să-l răstoarne în 1961.În 1962,URSS a instalat rachete nucleare în

 • Cuba, fiind pe punctul de a declanşa un al treilea conflict mondial. După prăbuşirea

 • comunismului în URSS, dependenţa aproape totală a Cubei de ajutor sovietic a cauzat

 • probleme financiare majore pentru Castro.Che Guevara (1928-1967)

 • Născut în Argentina, Ernesto Che Guevara

 • a fost revoluţionar de stânga, lider al regi-

 • mului comunist cubanez şi insurgent sud-

 • american. După ce a studiat medicina,a pă-

 • răsit Argentina în 1953,din cauza regimului

 • opresiv din ţară. În Mexic s-a întâlnit cu

 • revoluţionarul cubanez Fidel Castro debar-

 • când împreună cu acesta în Cuba, în 1956.

 • După succesul lor din 1959, Guevara a con-

 • lucrat strâns cu Castro.A condus Banca

 • Naţională şi a organizat reforma agrară.În

 • 1965, Guevara a părăsit Cuba, plecând în

 • Congo, unde a luptat împotriva mercenarilor

 • albi.În cele din urmă , a ajuns în Bolivia,

 • unde i-a organizat pe ţărani pentru a se

 • răscula împotriva guvernului. A fost ucis de

 • soldaţii bolivieni.BIBLIOGRAFIE:

 • 1. www.wikipedia.org.

 • 2. xxx, Oameni celebri, Editura Teora, Bucureşti,2005

 • 3. Larousse, Personalităţi care au schimbat istoria lumii.Din Antichitate până în

 • Evul Mediu,1800 î.Hr.-1492, Ed. Rao, Buc.,2003

 • 4. Larousse, Personalităţi care au schimbat istoria lumii.De la Renaştere până la

 • Iluminism,1492-1789,Editura Rao, Bucureşti,2003

 • 5. Larousse, Personalităţi care au schimbat istoria lumii.De la Revoluţia

 • Franceză până la începutul secolului XX, 1789-1914, Editura Rao,

 • Bucureşti,2003

 • 6. Larousse, Personalităţi care au schimbat istoria lumii.De la primul război

 • mondial până în prezent, Editura Rao, Bucureşti,2003 • SFÂRŞITYüklə 513 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin