Cmk 250 maddesi İle yetkiLİ duruşma tutanaği esas no : 2008/209 celse no : 208 celse tariHİ : 16. 12. 2011 başkan : hasan hüseyiN Özese 28298


Talep ve beyanlarla ilgili olarak karar verilmek üzere duruşmaya ara verildiYüklə 0,5 Mb.
səhifə6/6
tarix25.01.2019
ölçüsü0,5 Mb.
1   2   3   4   5   6

Talep ve beyanlarla ilgili olarak karar verilmek üzere duruşmaya ara verildi.

Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu.

CMK 250. Maddesiyle Yetkili İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.12.2011 tarihli 2011/53 dosya nolu yazısında mahkememizde görülmekte olan 2008/209 ve 2009/191 esas sayılı dava dosyalarıyla ilgili olarak mahkememizden dosyaların birleştirilmesine muvafakat edip etmediği konusunda görüş sorduğu anlaşıldı.Talepler incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-a)Sanık Hayrettin Ertekin’in 5.12.2011 havale tarihli dilekçesindeki taleplerin genişletilerek kabulüne, dilekçesinin 1 nolu bendinde belirttiği internet siteleri (enternetgroup, ve/veya enternetgrup ve/veya hayrettinertekin.com) ile ilgili dilekçe içeriği doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına müzekkere yazılarak ilgili sair birimlerde irtibat kurularak gerekli araştırma yapılmasına, bu sitelerin internet ortamında hangi tarihlerde var olduğu, kim tarafından kurulduğu, kim tarafından yönetilip işletildiği ve hangi şirketlerle ilişkili olduğu gibi hususların tespit edilerek bu sitelerin sanık Hayrettin Ertekin ile bağlantılı olup olmadığının mevcut ve suç tarihi öncesi kayıtlarına göre araştırılarak bildirilmesinin istenilmesine, yazılacak yazıya daha önce mahkememize gönderilen bu konudaki cevabi yazıların eklenilmesine,

b)Aynı kurumlara müzekkere yazılarak, hayrettinertekin@mynet.com e-posta adresine ait gelen ve giden e-posta içeriklerinin çıkartılarak dijital ortamda mahkememize resen gönderilmesinin istenilmesine,

2-a)Sanık Kemal Kerinçsiz’in savunma mahiyetindeki dilekçelerinin dosyasına konulmasına,

b)Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen telefon listesiyle ilgili olarak gönderilen bu belge incelendiğinde, listedeki birçok telefonun halen kullanımda olmadığı hususunun belirtilmesi dikkate alınarak, savunma kapsamında kullanılmak üzere talep eden sanıklara verilmesine,

3-Muzaffer Şenocak’ın 16.12.2011 tarihli talebi ile ilgili olarak, halen Naip Hakim incelemesi devam ettiğinden, talebin inceleme bittikten sonra değerlendirilmesine,

4-a)Sanık Bedirhan Şinal’in 5.12.2011 havale tarihli dilekçesinde duruşmaya ara verildiği sırada bulunduğu yer ile ilgili olarak verdiği dilekçenin yargılama ile ilgisi bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

b)16.12.2011 havale tarihli dilekçesindeki yeniden kemik incelemesi yaptırılması talebinin ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi kararı dikkate alınarak reddine,

5-a)Sanık Sevgi Erenerol ve Vedat Yenerer müdafii Av. Vural Ergül; 1 rakamı ile numaralandırılan 8.12.2011 havale tarihli dilekçesinde Gizli Tanık 9’un görüntülerinin mozaiklenerek kendisine verilmesi talep etmiş ise de, bu görüntülerin dökümünün dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle talebin reddine,

b)2 rakamı ile numaralandırılan aynı havale tarihli dilekçesinde mahkemenin cevaplaması için verdiği dilekçesindeki talebinin, iddianame ve ek klasörlerinin sanık ve müdafilerine verilmiş olması dikkate alınarak reddine,

c)3 rakamı ile numaralandırılan dilekçesindeki talebinin kabul edilerek, iddianame ve belgelerde geçen örgütün 1 numarası olduğu iddia edilen kişinin araştırılmasını da kapsar şekilde herhangi bir soruşturmanın olup olmadığının bildirilmesinin istenilmesine,

d)Avukat Vural Ergül’ün gizli tanıkların dinlenildiği celselere katılmaktan men edilmesi ile ilgili kararın bu hususta verilen ara kararlardaki gerekçelerde de dikkate alınarak bu avukatın duruşma salonuna izleyici olarak dahi olsa girmekten men şeklinde uygulamasına,

e)Avukat Vural Ergül’ün kendisi hakkındaki Gizli Tanık 9’un kimliğini açıkladığı yönündeki beyanlarından dolayı suç ihbarında bulunulması talebinin, Gizli Tanık 9’un kimliği hakkında sair beyanların bulunması da dikkate alınarak, suç duyurusu talebinin Gizli Tanık 9 dinlenildikten sonra değerlendirilmesine,

6-a)Sanık Ergün Poyraz müdafii Av. Hüseyin Buzoğlu’nun duruşmalardan men edilmesine dair verilen ara kararımızda bir isabetsizlik bulunmadığından bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

b)Sanık Ergün Poyraz’ın müdafii olan Av. Hasan Gürbüz’ün bu sanığın avukatlığına devam ediyor olması dikkate alındığında, ilgili baroya müzekkere yazılmadığından ayrıca müdafii istenilmesine yer olmadığına,

7-Sanık Oktay Yıldırım’ın talebi ile ilgili olarak; dilekçede belirtilen ifadenin kalemden araştırılarak sanığa verilmesine, bu ifadenin dava dosyasında mevcut olmadığının anlaşılması durumunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak bu ifadenin istenilmesine, yazılacak yazıya bu ifadenin geçtiği duruşma zaptının eklenilmesine,

8-Sanık Veli Küçük ve müdafii Av. Zeynep Küçük’ün talepleri ile ilgili olarak;

a)Avukat Vural Ergül’ün duruşmalara katılması hususunda yukarıda karar verildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

b)Üsküdar 5. Asliye Ceza Mahkemesine görevsizlik kararına yapılan itirazın akıbetinin bu mahkemeden sorulmasına,

c)Sanık Bedirhan Şinal’ın bir kısım beyanlarıyla ilgili olarak duruşmada okunan dilekçe içeriğine ilişkin olarak işlendiği iddia edildiği eylemin, mahkeme huzurunda olmaması nedeniyle herhangi bir suç duyurusunda bulunulmasına yer olmadığına, ilgililerin bu hususta muhtariyetlerine,

d)(CMK. 250. Madde ile Yetkili) Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/5 esas sayılı dava dosyasının (Danıştay) eldeki dava dosyasından ayrılması (tefrik) talebinin bu aşamada reddine, sanık Hikmet Çiçek’in aynı dosyalara ilişkin aynı mahiyetteki tefrik talebinin de reddine,

e)İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, 2006-2007 yılları içerisinde sanık Veli Küçük’ün bağlantılı olduğu (sahibi, yöneticisi, ortağı, danışmanı olduğu) güvenlik şirket veya şirketleri tarafından Ümraniye’de herhangi bir yerin güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı hususunun araştırılarak bildirilmesinin istenilmesine,

Aynı hususun Stratejik Güvenlik isimli şirketten de sorulmasına,f)Sanık Veli Küçük’ün örgüt şemasının açıklanması yönündeki talebi ile ilgili olarak daha önceden karar verildiğinden, yeniden karar verilmesine yer olmadığına, diğer taleplerinin savunma kapsamında kabul edilerek dosyaya konulmasına,

9-Sanık Erkan Ayyıldız’ın 16.12.2011 havale tarihli dilekçesinde beyan ettiği olay tarihi olan 15.05.2006 tarihinden öncesine ilişkin İstanbul-Diyarbakır Hava Limanı MOBESE kayıtlarının incelenmesi yönündeki talebinin kabul edilerek sanığın fotoğrafı eklenmek suretiyle ilgili havaalanları kolluk birimlerine müzekkere yazılmasına,

Sanığın 17 Mayıs 2006 tarihinden önceki uçuş kayıtlarının İstanbul-Diyarbakır seferi yapan tüm havayolu firmalarından sorulmasına,10-Sanık Kenan Özay’ın aşama beyanları ve 16.12.2011 tarihli dilekçesi (CMK.250. Madde İle Yetkili) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek, silahları aldığını söylediği kişi hakkında gereğinin takdir ve ifası için müzekkere yazılmasına,

Yazılacak bu yazıda sanık Kenan Özay’ın çapraz sorguda bu konuda verdiği cevaplarında eklenmesine,11-Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk’ün talepleri ile ilgili olarak;

a)1 nolu dilekçesinde ki talebinin usul kanununda yeri bulunmadığından reddine, dilekçesinin savunma kapsamında kabul edilerek dosyaya konulmasına,

b)2 nolu dilekçesiyle ilgili olarak,

aa)İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, 17.7.2007 ve öncesi tarihlerde Saipir Debzelvidze ve Tuncay Hacıbektaşoğlu’nun herhangi bir şekilde gözaltına alınıp alınmadıkları, yakalanıp yakalanmadıkları hususunun bildirilmesinin istenilmesine,

bb)Bu dilekçenin 2. sırasında ki soyut iddia içerir talebi hakkında herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına, yukarıdaki müzekkere cevabının sonucuna göre bu talebin yeniden değerlendirilmesine,

c)Sanığın suç duyurusunda bulunulmasını istediği kişi ve kurumlarla ilgili olarak duruşmada eylemleri söz konusu olmadığından, bu hususta herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına, sanığın muhtariyetine,

d)4 numaralı dilekçesinin savunma kapsamında kabul edilerek dosyasına konulmasına,

e)5 ile numaralandırılan dilekçesinde belirttiği dava dosyalarından muktezaya bağlanmış olanların kendisine verilmesine,

12-Sanık Doğu Perinçek ve müdafilerinin talepleri ile ilgili olarak;

a)16.12.2011 tarihli 1 numaralı dilekçesindeki, duruşma kaydının zapta hatalı geçirildiğine ilişkin talebinin dikkate alınarak ilgili görüntü kaydının incelenerek bir yanlışlık varsa düzeltilmesine,

b)Aynı havale tarihli 2 numaralı dilekçesinin 1. sırasındaki taleplerinin kabul edilerek,

aa)Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı yazılarak, Sanık Doğu Perinçek tarafından 18.10.1996 tarihinde Cumhurbaşkanlığı makamına sunulan ve bilahare Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonuna intikal ettirilmiş olan tüm belgelerin onaylı suretlerinin gönderilmesinin istenilmesine,

bb)Sanık Doğu Perinçek’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonuna sözlü olarak verdiği bilgilere ilişkin tutulan tutanağın onaylı bir suretinin gönderilmesinin istenilmesine,

c)2 numaralı dilekçesinin 2. ve 3. sırasındaki taleplerinin dosyaya bir katkı sağlamayacağı anlaşıldığından reddine, sanığın ilgili kurumlara müracaat etmesinde muhtariyetine,

d)Bu dilekçenin 4. sırasındaki talebinde belirttiği (CMK. 250. Madde ile Yetkili) İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülmekte olan davanın sanığı olarak gözüken Kaşif Kozinoğlu’nun aşama ifadeleri ile bu kişiye ait olduğu söylenen davaya ve iddialara ilişkin el yazısı beyanlarını içerir belgelerin onaylı birer suretlerinin gönderilmesinin istenilmesine,

e)Bu dilekçenin 5. sırasında belirtilen dosyanın istenilmesine ilişkin talebin bu aşamada dosyaya bir katkısı olmayacağı anlaşıldığından reddine, sanık talebinin gerekçesini açıklandığında yeniden değerlendirilmesine,

f)Gizli tanık 17’nin duruşmada sarf ettiği sözlerle ilgili olarak suç duyurusu talebinin duruşma zabıtları çıktıktan sonra değerlendirilmesine,

g)Sanık müdafileri Danıştay dava dosyasının iş bu dosyadan ayrılmasını talep etmiş ise de; bu aşamada talebin reddine,

13-(CMK. 250. Madde ile Yetkili) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında son günlerde ifade verdiği anlaşılan Mehmet Eymür’ün ifadesinin gizlilik kuralları dikkate alınarak onaylı bir suretinin gönderilmesinin istenilmesine, ayrıca soruşturma ile ilgili gizlilik kararının bulunup bulunmadığının sorulmasına,

14-Sanık Muzaffer Tekin’in dinlenmesini istediği tanık hakkında daha önce karar verildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

15-Sanık Fikret Emek’in talebi ile ilgili olarak;

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına müzekkere yazılarak, 25.9.2008 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bilgi notunda geçen bilgi kaynağının kimlik bilgilerinin gizlilik esasları dikkate alınarak mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

Ayrıca Sanık Fikret Emek’in dilekçesinde ve bilgi notunda fosforlu kalem ile çizili hususlar hakkında bilgi kaynağıyla irtibat kurularak ayrıntılı bilgisi tespit edilip mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

16-Sanık Özkan Kurt’un (CMK. 250. Madde ile Yetkili) İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinden gelen dosyasının bu dava dosyamızdan ayrılması (tefrik) yönündeki talebinin mevcut delil durumu ve yargılamanın geldiği aşama dikkate alındığında reddine,

17-Sanık Erkan Ayyıldız’a yüklenen suç için öngörülen ceza miktarı dikkate alınarak CMK 150/3. Maddesi gereğince zorunlu müdafii görevlendirilmesi için İstanbul Barosu Başkanlığına müzekkere yazılmasına,

18-Sanıklar Kenan Özay, Erkan Ayyıldız ve Selçuk Özkan’ın 05353005958, 05353276187, 02163141734, 05558212341, 05353276187 numaralı ve tespit edilecek telefonlarının tesis tarihinden itibaren ayrıntılı HTS raporlarının TİB’den istenilmesine,

Sanık Selçuk Özkan ile irtibatları olan ve Danıştay saldırısında kullanılan silahları temin ettiğini beyan ettiği zaman diliminde görüşme yaptığı ve kendisinin kullandığı değerlendirilen, 5354423818, 5353099695, 5353099596, 5353099697, 5353099896, 5385912444, 5365714082, 5367744678, 5353717676 numaralı telefon hatlarının abone bilgileri ile tesis tarihinden itibaren arama-aranma, mesaj alma-atma, görüşme zamanı ve süresi ile baz istasyonlarını gösterir ayrıntılı HTS raporlarının dijital ortamda Excel formatında hazırlanarak gönderilmesinin ilgili GSM Şirketinden istenilmesine,19-Telekomünikasyon iletişim Başkanlığına yazı yazılarak bir kısım sanıklara ait olan, yazı yazdıkları veya bir şekilde iddianamede ismi geçen, www.ozturkler.com, www.turkumturk.com, www.kuvvaimilliye.net-com, www.sesar.com.tr, www.tepkimiz.net, www.acikistihbarat.com, www.ozelbüro.com (www.Ozel-Buro.com), www.internetajans.com, www.ulusalbirlikkomitesi.com, www.gozlemciler.org, www.2023platformu.org, www.koniks.com, www.gtafiles.sitemynet.com, www.alfahack.com, www.milli-harekat.org, www.milligucbirliği.com, www.buyukturkiyelobisi.com, www.orhantunc.com, www.temizturkiyem.com, www.ulusalihanet.com, www.kursadhareketi.org isimli ve sair tespit edilecek internet sitelerinin kime ait olduğu, tesisinden 10 Temmuz 2008 tarihine kadar yapılan yayınların içeriklerinin dijital ortamda mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine,

20-Sanık İsmail Yıldız’ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden aldığı raporun dosyada bulunduğunun kendisine bildirilmesine, Silivri Devlet Hastanesinden alınan raporun ilgili kurumdan istenilmesine,

21-05334413693, 05332137552, 05327072130 nolu telefonların abone kimlik bilgileri ve 2008 Mart, Nisan, Mayıs ayları ayrıntılı 2 taraflı HTS raporlarının gönderilmesinin istenilmesine,

22-Cumhuriyet Gazetesine Molotof kokteyli atılması dosyası kapsamında Savcı Murat Yönder’in sanık Bedirhan Şinal ve anneannesi hesaplarına para yatıran kişilerin banka kamera kayıt görüntüleri ile ilgili yazısının akıbetinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden sorulmasına,

23-Kandıra Cezaevi Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, Bayrampaşa Cezaevinden kendi cezaevlerine nakil olunan Boğaç Kaan Murathan’ın eşkal kayıt dosyasının istenilmesine,

24-Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak,

a)Kapatılmış bulunan Bayrampaşa Cezaevi ortak alanlarının spor salonu, konferans solunu vesaire ne şekilde kullanıldığının bildirilmesinin istenilmesine,

b)Sanık Boğaç Kaan Murathan ve arkadaşı Yener Keskin hangi tarihte hangi gerekçeyle Bayrampaşa Cezaevinden, Kandıra Cezaevine gönderildiğinin sorulmasına,

25-Sanık Bedirhan Şinal’in sanık Osman Yıldırım’ın öldürülmesi iddiasıyla ilgili hakkında yapılan tahkikat dosyasının incelenip iade edilmek üzere Silivri ve CMK. 250. Madde ile Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarından istenilmesine,

26-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, 2002 yılında yapılan Öztürkler.com açılış gecesinin görüntülerinin o tarihte yayın yapan televizyon şirketleriyle irtibat kurularak temin edilip gönderilmesinin istenilmesine,

27-(CMK. 250. Madde ile Yetkili) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, başka suçtan tutuklu olduğu anlaşılan Sinan Berberoğlu’nun, Talip Doğan Karlıbel’in tanık olarak dinlenilmesi için duruşma günü hazır edilmelerinin istenilmesine,

Ayrıca Gizli Tanık Dilovası’nın yukarıda adı geçen tanıklar dinlendikten sonra duruşmada hazır edilmesi konusunda gerekli işlemin yapılmasına,28-Sanık Boğaç Kaan Murathan müdafii Av. Burak Bekiroğlu’nun talepleri ile ilgili olarak;

a)13.12.2011 havale tarihli dilekçesindeki talebin kabulü ile talebi doğrultusunda ilgili kurumlara yazı yazılmasına,

b)15.12.2011 havale tarihli dilekçelerinde ki talepleri ile ilgili olarak;

aa)1 rakamı ile numaralandırılan dilekçesinde sanık Bedirhan Şinal’ın emniyet ifadesinin altındaki imzanın tetkikini talep etmiş ise de, dosya kapsamı dikkate alındığında, yargılamaya bir katkısı olmayacağı anlaşıldığından talebin bu aşamada reddine,

bb)2 rakamı ile numaralandırılan dilekçesinde 1. bendinde belirttiği bilgi notunun ilgili merciden celbine,

2. ve 3. Bendinde ki talepleri dosyaya yenilik katmayacağından reddine,29-Her ne kadar sanık Semih Tufan Gülaltay bu günkü duruşmada isimlerini verdiği kişilerin tanık olarak dinlenilmesini talep etmiş ise de; talebin ileriki aşamalarda değerlendirilerek bu aşamada reddine,

30-Her ne kadar sanık Erkut Ersoy bazı el konulan eşyalarının ve harddisklerinin iadesini talep etmiş ise de; bu konuda daha önceden karar verildiğinden mükerrer taleplerin reddine,

31-Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak; sanık Alparslan Arslan’da ele geçirilen Glock marka silahlarla ilgili olarak suç tarihinden bu yana menşei konusunda herhangi yeni bir tespit olup olmadığının sorulmasına varsa buna ilişkin fatura, belge gibi dokümanların istenilmesine, ayrıca suç tarihinden sonraki olaylarda ele geçirilen Glock marka silahlar ile herhangi bir irtibat kurulup kurulmadığı hususunun sorulmasına,

32-İstanbul (CMK. 250. Madde ile Yetkili) 12. Ağır Ceza Mahkemesince mahkememizde görülmekte olan 2008/209 ve 2009/191 esas sayılı dava dosyaları ile ilgili olarak istenilen birleştirme konusundaki muvafakat verilip verilmeyeceği konusunda görüşün (CMK. 250. Madde ile Yetkili) İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasının incelenmesinden sonra karar verilmesine,

33-Sanık Saipir Debzelvidze hakkında çıkartılan yakalama kararının infazının beklenilmesine,

34-Dosya kapsamı, dosyadaki mevcut belgeler, raporlar ve bir kısım beyanlar, her sanığa iddianamede ayrı ayrı isnat olunan suçlamalar ve bunlarla ilgili sevk maddeleri, delillerin tamamen toplanmamış olması, atılı suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığının devam etmekte ve bu suçların CMK’nun 100/3. maddesinde sayılan suçlardan olması dikkate alınarak, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin sürdürülmesine, bir kısım sanıkların kendileri ve de müdafilileri aracılığı ile vaki tahliye taleplerinin Reddine,

Tahliye taleplerinin reddine dair verilen ara karara İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz hakları bulunduğu konusunda sanıklar ve müdafilerine ihtarat yapılmasına,

Bu nedenle duruşmanın 19.01.2012 günü saat 09.00’a bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.16.12.2011BAŞKAN 28298 ÜYE 37266 ÜYE 39995 KATİP 128041Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə