Çocuk geliŞİMİ ve eğİTİMİ BÖLÜMÜYüklə 0,51 Mb.
səhifə4/11
tarix18.01.2018
ölçüsü0,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

GÜZ SÖMESTRESİ

No

Dersin Kodu ve Adı


T

P

K

ECTS

1

ÇGE 429 Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Araştırma Teknikleri

3

0

3

3

2

ÇGE 415 Çocuk Gelişiminde Kuramlar

2

0

2

3

3

**ÇGE 431-01-16 Mezuniyet Tez Yönetimi (01-16 şeklinde şubelendirilecektir)(ÖKD ÇGE 429)

4

0

4

8

4

ÇGE 417-01-16 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması I (01-16 şeklinde şubelendirilecektir)

0

6

2

4

5

ÇGE 435 İşitme Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

2

0

2

3

6

ÇGE 437 Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları

2

0

2

3

7

ÇGE 419 Çocuk ve Hukuk

2

0

2

3

8

ÇGE 421 Eğitimde Aile Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

2

0

2

3

9

ÇGE 423 Eğitsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri

2

0

2

3
TOPLAM KREDİ19

30BAHAR SÖMESTRESİ

No

Dersin Kodu ve Adı


T

P

K

ECTS

1

ÇGE 418-01-16 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması II (01-16 şeklinde şubelendirilecektir.)

0

6

2

5

2

(S)ÇGE 436 İşitme Engelli Çocuklar İçin Program Geliştirme ve Uygulama (ÖKD ÇGE 435 )

0

3

1

2

3

(S)ÇGE 448 Dil ve Konuşma Engelli Çocuklar İçin Program Geliştirme ve Uygulama

0

3

1

2

4

ÇGE 438 İletişim Bozukluklarında Eğitimsel Yaklaşımlar

1

0

1

2

5

ÇGE 456 Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

2

3

3

2

6

*ÇGE 414 Teknoloji, Bilim ve Çocuk

2

0

2

2

7

ÇGE 426-01-16 Seminer (01-16 şeklinde şubelendirilecektir)

2

0

2

3

8

*ÇGE 420 Kurum Yönetimi

2

0

2

2

9

ÇGE 460 Adölesan Gelişimi

2

0

2

2

10

*ÇGE 450 Mesleki Literatürde Terim ve Kavramlar

1

0

1

2
TOPLAM KREDİ18

30

* Dersler İngilizce verilecektir.

** Yıllık Ders
ÖKD: Ön Koşullu Ders

S: SeçmeliBİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 101 Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Duyan Mağden

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ile ilgili 0-18 yaş grubunun okul öncesi ve okul dönemi eğitim gereksinimleri hakkında bilgiler, mesleki alandaki iş olanakları ve bölümün genel eğitim felsefesi ile eğitim politikasının tanıtılması.

Dersin Amacı : Öğrencilerin bölümü tanıması, mesleki alanda diğer meslek grupları ile ekip çalışmasının gerekliliğini öğrenmesi, mesleki alanda etik kuralları benimsemesi ve birey olma niteliğinin erken yaşlarda kazanılması gerektiğini öğrenmesi beklenir.
Dersin Süresi : 1 Sömestır (2 Teorik, haftada toplam 2 saat)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

 1. Hurlock, E.B. (1978)Child Development (6th ed)

 2. Mussen, Conger, Kagan. (1979) Child Development and Personality (5th ed.)

 3. Morrison, G.S. (1998) Early Childhood Education Today. Prentice Hall, New Jersey.ECTS Kredisi : 3

BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : KİM 125-21 Temel Kimya I

Dersin Sorumlusu : Doç. Dr. Nurşen Öztaş

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Madde-Özellikleri ve Ölçümü, Atom ve Atomik Teori, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Reaksiyonlar, Sulu çözeltide reaksiyonlar

Dersin Amacı : Kimyada temel kavramları, yasalar ve eşitlikleri öğretmek

Dersin Süresi : 2 saat teorik

Eğitim Dili : İngilizce

Ön koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi :Temel kavramlar ve kurallar ve denklemler ögretildikten sonra örnek problemlerle konunun pekiştirilmesi.

Değerlendirme Yöntemi : Yazılı olarak iki ara sınav ve genel sınav yapılmaktadır.Herbir arasınavın genel başarı notuna katkısı % 50, genel sınavın katkısı ise % 50 dir.

Önerilen Kaynaklar :

1) Chemistry A conceptual Approach, Charles E. Mortimer,2) General Chemistry Principles and Modern Applications , Ralph Petrucci, William S. Harwood and F. Geoffrey Herring, Pearson Education
ECTS Kredisi : 4

BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : FİZ l33-02 Fizik

Dersin Sorumlusu : Doç.Dr. Leyla Yıldırım

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Gerekli matematik kavramları, denge, doğrusal hareket, Newton'un ikinci kanunu, iş ve enerji, impuls ve momentum, düzgün dönüş hareketi, hidrostatik ve hidrodinamik, ısı ve ısı iletimi, ideal gazlar ve özellikleri. Coulomb Kanunu, elektrik alanı, potansiyel akım, direnç ve özdirenç, doğru akım devreleri, sıga ve kondansatörler. Magnetik alan, alternatif akımlar.

Dersin Amacı : Ders yoluyla öğrencilerin kendi alanlarındaki eğitimlerine yeni bir bakış açısı kazandırılacaktır. Bu amaçla, fizik yasalarının ifade edildiği fiziksel nicelikler ilk derslerde tartışılmaktadır.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (3 Teorik, haftada toplam 3 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Ders öğrencilerle tartışma ortamı içinde anlatılmaktadır. Konuların öğretimi örnek soru çözümleri ile pekiştirilmektedir.

Değerlendirme Yöntemi : Dönem içinde iki kez ara sınav ve dönem sonunda final sınavı yapılır. Birinci ve ikinci ara sınav sonuçlarının ortalaması ile final sınavı sonuca eşdeğer olarak katkı sağlar,%50ve %50.

Önerilen Kaynaklar :

 1. Fiziğin Temelleri (Holliday,D., Resnick, R. And Walker, J., 2003)

 2. Modern Üniversite Fiziği (Richards, J.A., Sears, F.W., Wehr, M.R., Zemansky, M.W.,Türkçe’ye çeviri: Domaniç, Erdik, Zengin, 1974)

 3. Fen ve Mühendislik için Fizik (Raymond, A., Serway, 1995, Palme Yayıncılık)


ECTS Kredisi : 4


BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : MAT ll3-08 Temel Matematik I

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr.Selma Özçağ

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Önermeler ve Doğruluk Değer Tabloları, Kümeler Kuramı, Bağıntılar, Fonksiyonlar, Vektörler, Matrisler, Lineer Denklemler, İki ve Üçüncü Mertebeden Determinantlar, Binom Katsayıları ve Teoremi, Logaritma, Limit, Türev, Ortalama Değer Teoremi, Hosbital Kuralı, Diziler ve Seriler, İntegral, İntegral Yöntemleri, İlkel Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel ve İntegralin İleri Uygulamaları.

Dersin Amacı : Temel matematik bilgilerinin verilmesidir. Öncelikle kümeler konusu incelenecek ve önermeler mantığı verilecektir. Bağıntı tanımı ve özellikleri anlatıldıktan sonra fonksiyon kavramı verilip özellikleri incelenecektir. En son olarak doğrusal denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini inceleyebilmek için matris, matris çarpımı, matrisin tersinin belirlenmesi ve determinant konusu incelenecektir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, 1 Pratik, haftada toplam 3 ders saati)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

 1. Adams, R.A. Calculus, 1994.

 2. Şafak, A., Karakaş, H.İ.: An Introduction to Number System and Algebraic Structures, 1996.

 3. ____:Finite Mathematics, Schaum’s Outline Series, 1996.


ECTS Kredisi : 6


BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : SOS 101-15-16 Sosyolojiye Giriş

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr. Cahit Gelekçi

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Ders, günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılmasıyla başlamaktadır. Daha sonra ikinci kısımda; kültür, birey ve sosyal etkileşim üzerine odaklanılmaktadır. Burada yaşam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları üzerine vurgu yapılmaktadır. Üçüncü kısımda; grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşma üzerine yoğunlaşılmaktadır. Son kısımda ise; güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumları daha geniş bir bütün içinde değerlendirerek ele alınmaktadır.

Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrencilere sosyolojinin temel kavramlarını anlatmak ve anlatılan sosyal süreçler, kurumlar,organizasyon ve sosyal ilişkilerin temel formları ile kendi yaşam tecrübelerini anlamlandırmalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (3 Teorik, haftada 3 ders saati)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi :Yazılı sınav (iki ara sınav (%50) ve bir final (%50)

Önerilen Kaynaklar : ** Zorunlu, * Önerilen ilave okuma.

Türkçe Yayınlar:

*COLE, Stephan (1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi, (Çev.Bekir Demirkol) Ankara:Vadi Yayınları

*DÖNMEZER, Sulhi. (1994) Toplumbilim, İstanbul:Beta Basım Yayım.

*FİCHTER, Joseph. (1996) Sosyoloji Nedir? (Çev.Nilgün Çelebi), Ankara:Attila Kitabevi,

*Giddens, Anthony. (1994) Sosyolojiye Eleştirel Bir Yaklaşım, (Çev.Ruhi Esengün, İsmail Öğretir), İstanbul.

*Sezal, İhsan (der.) Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Yayınları, 2002.İngilizce Yayınları:

*BİLTON, Tony ve Diğerleri. (1987) Introductory Socıology: Cambridge.

**GİDDENS, Anthony. (2003) Introduction to Sociology, New York: Norton.

**ZANDEN, J.W.Vander. (1993) Sociology, The Core, New York: McGraw-Hill


ECTS Kredisi : 3

BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 105 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr.Zeynep Çetin

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Prenatal gelişim dönemleri, fetal gelişimi etkileyen faktörler, 0-3 yaş döneminde bebekte uyarım, özbakım, motor, sosyal, bilişsel, algı ve dil alanlarındaki gelişim özellikleri ve ilgili değerlendirme teknikleri, evde ve kurumda eğitimleri.

Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrencinin, prenatal gelişim dönemleri, fetal gelişimi etkileyen faktörler, 0-3 yaş dönemindeki bebeklerin bebekte uyarım, özbakım, motor, sosyal, bilişsel, algı ve dil alanlarındaki gelişim özellikleri ve ilgili değerlendirme teknikleri, evde ve kurumda eğitimleri hakkında bilgi kazanmış olması beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 1 Teorik (%25), 1 Pratik Ara Sınav (%25), 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

1. Ataman, A. Gelişim ve Öğrenme (Birinci baskı)ECTS Kredisi : 3

BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 107 Aile ve Yaşam Dinamiği

Dersin Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr. Özcan Doğan

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Aile kavramı, değişen aile yapısı ve etki eden faktörler, aile içi dinamikleri, insan gelişimi ve aile yapısı, çocuğun aile içindeki değerinin karşılaştırmalı çalışmalarla ortaya konması.

Dersin Amacı : Dersin temel amacı, değişen aile yapısı ve bu değişime etki eden faktörlerin analiz edilebilmesidir. Bu analiz içinde öğrencinin, çocuğun aile içindeki konumunu farklı kültürel yapılar içinde değerlendirebilme becerisini, çocuğun gelişimi ve eğitiminde aile faktörüne yönelik teorik görüş ve bilgileri kazanabilmesi beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (1 Teorik, haftada 1 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri % 25 ) ve 1 Final Sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar :

1. Santrock, J.W.(1997) Life Span Development. 7th Ed. Mc Graw-Hill College.2. Atay, M. (2000) Ders notları, Ankara.
ECTS Kredisi : 2

BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Ders Kodu ve Adı :İNG – 153 Konuşma ve Sunum Becerileri I

Dersin Kredisi : 2 1 3

Ders Düzeyi : Lisans

Dersin Statüsü : Zorunlu

Dersin İçeriği :Bu derste öğrencilerin günlük, akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacağı iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir.

Dersin Süresi : Yarı yıllık

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşulu : Yok

Temel Öğretme ve

Değerlendirme Yöntemi : Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenen özerkliğini (Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almasını) destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler benimsenmektedir. Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si ve yarıyıl sonunda yapılan genel sınavın % 50’si ile belirlenir.

Önerilen Kaynaklar : Matthews, Candace. Speaking Solutions, Interaction, Presentation, Listening, and Pronunciation Skills (Longman, 1994)

ECTS Kredisi : 3


BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : TKD 103-85 Türk Dili I

Dersin Sorumlusu : Okutman Reşide Gürsu

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı.

Dersin Amacı : Türk Dili ve Kompozisyon dersinin amacı; Yüksek Öğretim Öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dili bilincini pekiştirmektir.”

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Anlatma, soru-cevap, gösterme

Değerlendirme Yöntemi : 1 yazılı ve 1 sözlü olmak üzere 2 Ara Sınav (her biri %50 ) ve 1 Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

 1. Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yay., İst 1985

 2. Türk dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof.Dr.Zeynep Korkmaz, Prof.Dr.Hamza Zülfikar, Prof.Dr.Mehmet Kaplan, Prof.Dr.Ahmet, B.Ercilasun, Prof.Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr.Tuncer Gülensoy, Prof.Dr.Necat Birinci Çağdaş Türk Dili, Süer Eker, Grafiker Yay. Ank.2003ECTS Kredisi : 3

BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 109 Mesleki Literatürde Terim ve Kavramlar

Dersin Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr. Özcan Doğan

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanındaki temel kavramlar, bu kavramlara ilişkin teorik bilgiler, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında temel sözlük oluşturabilecek kavramlarda İngilizce ve Türkçe çalışmalar yapmak

Dersin Amacı : Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında temel terim ve kavramların öğrenciler tarafından öğrenilmesi ve alanla ilgili okumalara yönelik öğrenci motivasyonunu artırmak.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (1 Teorik, Haftada 1 ders saati)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

 1. Atay, M. (2000) Ders notları, Ankara.

 2. Papalin, E. ve ark. (1999) A Child’s World: Infancy Through Adolescence. McGraw Hill, Toronto.ECTS Kredisi : 2


BİRİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : KİM 126-21 Temel Kimya II

Dersin Sorumlusu : Doç. Dr. Nurşen Öztaş

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Gazlar, Atomda Elektronlar, Peryodik Tablo ve Bazı Atomik Özellikler, Kimyasal Bağ; Temel Kavramlar, Sıvılar ,katılar ve moleküllerarası kuvvetler

Dersin Amacı : Sıvı, katı ve gazların özelliklerinin incelenmesi, Atomda Elekronlar, Peryodik Tablo ve bazı atomik özelliklerin ve Kimyasal bağlarda temel kavramların öğretilmesi

Dersin Süresi : 2 saat teorik

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Temel kavramlar ve kurallar ve denklemler ögretildikten sonra örnek problemlerle konunun pekiştirilmesi

Değerlendirme Yöntemi : Yazılı olarak iki ara sınav ve genel sınav yapılmaktadır.Herbir arasınavın genel başarı notuna katkısı % 50, genel sınavın katkısı ise % 50 dir.

Önerilen Kaynaklar :

1) Chemistry, A conceptual Approach, Charles E. Mortimer,2) General Chemistry Principles and Modern Applications , Ralph Petrucci, William S. Harwood and F. Geoffrey Herring, Pearson Education
ECTS Kredisi : 4

BİRİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : PSİ 101-04 Psikolojiye Giriş

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr. Ayşen Güre

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Psikolojinin bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar, bilimsel yöntem ve istatistik. Psikolojide temel süreçler ve uygulama alanları. Öğrenme ilkeleri, yaşam boyu gelişim anlayışı, tutumlar ve ön yargı, kişilik ve davranış bozuklukları

Dersin Amacı : Psikoloji bilimi, temel kavramları, bilimsel yöntemleri, psikolojinin alt dalları e uygulama alanları, öğrenme, gelişim, kişilik ve davranış bozuklukları hakkında temel bilgilerin öğretilmesi

Dersin Süresi : Bir sömestre, teorik haftada 3 saat

Eğitim Dili : Türkçe

Ön koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Anlatım

Değerlendirme Yöntemi : İki ara sınav (toplam % 50), bir genel sınav(% 50)

Önerilen Kaynaklar:

 1. Atkinson, L.R. ve Atkinson, C.R. (1990). Introduction to Pschology. New York, HBJ Inc.

 2. Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak: Psikolojiye Giriş. H. B. Ayvaşık & M. Sayıl (Ed.). Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 3. Morgan, C. T. (1988). Psikolojiye Giriş: Ders Kitabı. S. Karakaş (Ed). Ankara: Meteksan Yayınları

 4. Freedman, J.L., Sears, P. O., Carlsmith, J.M. (1993). Sosyal Psikoloji,. A. Dönmez (Çev.). Ankara: İmge Kitabevi YayınlarıECTS Kredisi : 4


BİRİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə