Çocuk geliŞİMİ ve eğİTİMİ BÖLÜMÜ


W.F.Ganong. Tıbbi FizyolojiYüklə 0,51 Mb.
səhifə6/11
tarix18.01.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#38980
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

W.F.Ganong. Tıbbi Fizyoloji
ECTS Kredisi : 6

İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 201 Okul Öncesi Eğitiminde Program Geliştirme I

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr.Semra Şahin

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu derste okul öncesi eğitiminin tanımı, amaçları, okul öncesi eğitiminde kullanılan yöntemler, prensipler, programlar ele alınmakta ve çeşitli okul öncesi eğitim yaklaşımları tartışılmaktadır.

Dersin Amacı : Dersi alan öğrencinin; çocukların yaşı, gelişim düzeyi, ilgi ve ihtiyaçları, bireysel ayrılıkları ve çevresel faktörleri dikkate alarak çocukların gelişimlerini destekleyen eğitim programı hazırlaması, kullanılacak yöntemleri belirlemesi, programı uygulama-değerlendirme düzeyinde bilgi edinmesi beklenir.
Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

  • Morrison, G.S.(1998) Early Childhood Education Today, 7th Ed.Columbus, Ohio.

  • T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı, 2002

  • Güncel kaynaklarECTS Kredisi : 4

İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 209 Oyun ve Oyun Materyalleri


Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Servet Bal

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Oyunun tanımı ve önemi, tarihçesi, oyun ile ilgili kuramlar, oyunun gelişimi ve özellikleri, gelişime olan katkıları, oyun tipleri, oyun aracılığıyla çocuğu tanıma yöntemleri, öğretim yöntemi olarak oyun, oyun materyallerinin çocuğun yaşına ve gelişimsel özelliklerine göre tanımlanması, oyun materyallerinin çocuğun gelişimine katkısı, oyun materyallerinin ideal özellikleri ve seçimde dikkat edilecek özellikleri, yaratıcı materyal geliştirme ve çocukların gelişimine uygun eğitsel çevre düzenleme.

Dersin Amacı : Dersin temel amacı, öğrencilerin oyun ile ilgili kuramlar, oyun aracılığı ile çocukları tanıma yöntemleri, oyun materyalleri ve eğitsel oyun ortamı hazırlanması, öğretim yöntemi olarak oyun konularında bilgilenmelerinin sağlanmasıdır. Dersi alan öğrencinin çocukların gelişim düzeylerine uygun hedefler belirleme ve bu doğrultuda oyun ve oyun materyali geliştirebilme, eğitsel oyun çevresi düzenleme becerisi kazanması beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik+Pratik (sınıfta uygulama)

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %20 ) ve 1 Teorik Final Sınavı (%60),

Önerilen Kaynaklar :

1. Bal, S. (2000). Ders Notları. Ankara.

2.Olivia, N., Saracho, B.S. (1998). Multiple perspectives on Play in Early Childhood Education State University of New York Press, Albany.

3.Jennings, S. (1993). Playtherapy with Children, Blackwell Scientific Publication, GB.

4. Güven, N., Bal, S. (2002). Dil Gelişimi ve Eğitimi. Epsilon, İstanbul.

5. Schirrmacker, R. (2002). Art and Creative Development for Young Children, USA.  1. Özdoğan, B. (1997). Çocuk ve Oyun, Erten basım, Ankara.

  2. Tassoni, P., Hucker, K. (2000). Planning Play and The Eary Years. Printed and Bound in Great Britain, Bath press, Bath.


ECTS Kredisi : 4

İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : BES 213 Ana ve Çocuk Beslenmesi

Dersin Sorumlusu : Doç. Dr. Gülhan Samur

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Gebelik ve emziklilik döneminde beslenmenin önemi ve halk sağlığındaki yeri, bebek,okul öncesi ve okul çağı, adölesan dönemi beslenmenin önemi ( enerji ve besin ögeleri gereksinmelerinin belirlenmesi)

Dersin Amacı : Gebelik ve Emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini, bebek beslenmesi, okul öncesi ve okul çağı, adölesan dönemi beslenmenin öneminin teorik olarak öğretilmesi ve konu ile ilgili araştırmaların aktarılması.

Dersin Süresi : 1 sömestr ( 2 teorik)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : Sınav ( 2 ara sınav teorik (%50), final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar :

1-Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi/Gülden Köksal 20002- Beslenme/ Ayşe Baysal-2000

ECTS Kredisi : 2


İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Ders Kodu ve Adı :İNG – 253 Akademik Yazma Becerileri I

Dersin Kredisi : 2 1 3

Ders Düzeyi : Lisans

Dersin Statüsü : Seçmeli

Dersin İçeriği :Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacakları; bilgi edinme, edinilen bilgileri düzenleme ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir biçimde yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir.

Dersin Süresi : Yarı yıllık

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşulu : Yok

Temel Öğretme ve

Değerlendirme Yöntemi :Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenen özerkliğini (Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almasını) destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler benimsenmektedir. Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si ve yarıyıl sonunda yapılan genel sınavın % 50’si ile belirlenir.

Önerilen Kaynaklar: Yüksekokulumuz İngilizce Servis Dersleri Birimi öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders materyali

ECTS Kredisi : 3

İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : AİT 203-34 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin Sorumlusu : Enstitü öğretim elemanları

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı Devleti’nde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ele alınmaktadır.

Dersin Amacı : Osmanlı devletinin yıkılışı sonrası Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verilen ulusal kurtuluş savaşının genç nesillere öğretilmesi.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %30 ) ve 1 Final Sınavı (%40),

Önerilen Kaynaklar : Sezer A. (ed) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003.

ECTS Kredisi : 3


İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 211-01 İletişim Becerileri

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Nilüfer Voltan-Acar

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : İletişimin tanımı, kişiler arası iletişim, iletişim türleri ve teknikleri, dinleme becerileri, tepki verme, olumlu iletişim (ben dili, ego geliştirici mesaj, tam mesaj vb.), olumsuz iletişim (sen dili, tamamlanmamış mesaj, çiftli mesaj vb), soru tipleri.

Dersin Amacı : Dersi alan öğrenciden kişiler arası ilişkilerde iletişim becerilerini kazanması ve kişiler arası iletişimdeki modelleri ve kavramları öğrenmesi beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (1 Teorik, Haftada 1 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25 ) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

Mc Whirter, J., Voltan-Acar, N. Ergen ve Çocukla İletişim, US-A Yayıncılık. Ankara, 2000.
ECTS Kredisi : 2

İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 217 Mesleki Literatürde Terim ve Kavramlar

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr.Semra Şahin

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencilerini mesleki açıdan literatürde geçen İngilizce terimlerin ve kavramların bilgisinin verilmesi.

Dersin Amacı : Dersin amacı anne-baba- çocuk başlığı altında çocukların gelişim alanları (bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal gelişim ve öz bakım alanları) incelenmek ve her bir gelişim alanı içinde sıkça geçen kavramlar üzerinde durmaktır.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (1 teorik, haftada 1 ders saati)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar : Alan ile ilgili İngilizce ve Türkçe kitaplar, makaleler, derlemeler

ECTS Kredisi : 2

İKİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 208 Erken Çocukluk ve Okul Döneminde Gelişim ve Eğitim II
Dersin Sorumlusu : Prof. Dr. İsmihan Artan
Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Erken çocukluk ve okul döneminde fiziksel, motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri, değerlendirme listeleri, gelişimsel materyaller, aktiviteler ve öğretim teknikleri.

Dersin Amacı : Bu dersin amacı, erken çocukluk ve okul döneminde fiziksel, motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri, değerlendirme listeleri, gelişimsel materyaller, aktiviteler ve öğretim teknikleri hakkında bilgi kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrenciden bu bilgileri pratiğe çevirerek mesleki uygulama konusunda yeterli olmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 teorik, haftalık 2 ders saati)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik+Pratik

Değerlendirme Yöntemi : 1 Teorik Ara Sınav (%25 ) ve 1 pratik ara sınav (%25), 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

  1. Berk, L.E. (1999), Infants, Children and Adolescents, Third Edition, A Viacom Company, U.S.A.

  2. Bee, Helen.(1994), Lifespan Development, Harper Collins College Publishers, U.S.A.

  3. Craig, Grace J. (1999), Human Development, 8th Edition, Prentice-Hall,Inc,U.S.A.

  4. Hughes, Fergus P.; Noppe, Lloyd D.; Noppe, Illene C. (1996), Child Development, West Publishing Company, U.S.A.

  5. Santrock, John W.(1994), Child Development, 6th edition, Brown and Benchmark Publishers, U.S.A.


ECTS Kredisi : 4

İKİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə