Çocuk geliŞİMİ ve eğİTİMİ BÖLÜMÜ


Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 216 Çocuk EdebiyatıYüklə 0,51 Mb.
səhifə7/11
tarix18.01.2018
ölçüsü0,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 216 Çocuk Edebiyatı


Dersin Sorumlusu : Prof.Dr. Mübeccel Gönen

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Çocuk kitabının tanımı, türleri (resimli kitap, masal, hikaye, roman, çizgiroman, fen kitabı, biyografi, müracaat eserleri, tiyatro eseri), çocukların yaşlarına göre ilgi duydukları konular öykü anlatma ve okuma teknikleri ve çocuk kitaplarının içerik, resim ve fiziksel özellikleri.

Dersin Amacı : Dersin temel amacı, öğrencilere, çocuk kitabının içerik, resimleme ve fiziksel özelliklerinin öğretilmesini ve iyi bir kitabın önemini örneklerle sunarak tartışılmasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencinin çocuk kitabının türleri, özellikleri ile öykü seçme ve hazırlama teknikleri konusunda teorik ve pratik bilgileri kazanmış olmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, 2 Teorik, haftada 2 ders saati

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 teorik ara sınav (her biri %25), 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

Meay Harbuthout, Zena Sutherland. Children and Books,Scott and Foresman and Company, 1972 USA.

Russell, D.Literature for Children. Longman.1997,N.Y.

Şirin, M. Çocuk Edebiyatı.Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul 1998.
ECTS Kredisi : 4

İKİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 202 Okulöncesi Eğitiminde Program Geliştirme II

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr.Semra Şahin

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeylerine uygun olarak hedef, hedef davranışları belirleyerek, uygulama programı hazırlamak- uygulamak –değerlendirme ve yapılan uygulama çalışmalarını tartışmak.
Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrencinin ÇGE 201 dersinde kuramsal olarak alınan bilgileri okul öncesi eğitim kurumlarında pratik etmesi, öğretilen yöntem ve prensipleri uygulayarak pekiştirmesi için bilgi ve beceri kazandırması beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, 1 teorik, 3 pratik, haftada 4 ders saati

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Var, güz döneminde ÇGE 201 kodlu dersi alıp, başarılı olmak

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik+Pratik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar : Okulöncesi dönem çocukları için, sanat-spor-oyun-müzik-drama konularına yönelik çeşitli etkinlik uygulama kitapları

ECTS Kredisi : 4

İKİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Ders Kodu ve Adı :İNG – 254 Akademik Yazma Becerileri II

Dersin Kredisi : 2 1 3

Ders Düzeyi : Lisans

Dersin Statüsü : Seçmeli

Dersin İçeriği :İNG-253 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacakları; bilgi edinme teknikleri, edinilen bilgilerin değerlendirilip seçilmesi, düzenlemesi ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir biçimde yazılı şekilde ifade etmelerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir.

Dersin Süresi : Yarı yıllık

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşulu : Yok

Temel Öğretme ve

Değerlendirme Yöntemi : Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenen özerkliğini (Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almasını) destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler benimsenmektedir. Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si ve yarıyıl sonunda yapılan genel sınavın % 50’si ile belirlenir.

Önerilen Kaynaklar: Yüksekokulumuz İngilizce Servis Dersleri Birimi öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders materyali

ECTS Kredisi : 3


İKİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : AİT 204-34 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin Sorumlusu : Fatma Acun

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk Toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesidir

Dersin Amacı : Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve üzerinde oturduğu temel ilkeler ile onun çağdaşlaşma yolunda Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği devrimler ve Atatürkçü düşünceyi genç nesillere öğretmek.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi :2 Teorik Ara Sınav (her biri %30 ) ve 1 Final Sınavı (%40),

Önerilen Kaynaklar : Sezer A. (ed) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003.


ECTS Kredisi : 3


İKİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 212 Okulöncesi Dönemde Matematik ve Fen Eğitimi

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr. Meziyet Arı

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu derste okul öncesi dönemdeki çocuklarda matematik ve fen-doğa ile ilgili kavramların gelişimi, matematik ve fen eğitimi teknik ve yöntemleri verilmektedir.

Dersin Amacı : Okul öncesi eğitimciliği görevi üstlenecek adayların okul öncesi eğitimde, matematik, fen ve doğanın yeri ve önemi hakkında bilgi kazandırmak, sınıf içi aktivite örnekleri ile temel matematik, fen ve doğa kavramlarının küçük yaşlardaki çocuklara çok metodlu yöntemle öğretilme örnekleri vermektir. Bu dersi alan öğrencinin erken yaşlarda bilime yönelim için gerekli bilimsel süreçleri kavraması beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

  1. Snith, S.S.Early Childhood Mathematics.

  2. Şahin, F. Okulöncesi Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri

  3. Güven, Y. Erken Çocukluk Döneminde Sezgisel Düşünme ve Matematik

  4. Lind, K.K. (1991) Exploring Science in Early Childhood.ECTS Kredisi : 2

İKİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : EBB 218 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Giriş

Dersin Sorumlusu : Uzm.Taşkın Yıldırım

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu derste giriş düzeyinde, psikolojik danışma ve rehberliğin tanımı, amaçları, ilkeleri, hizmet türleri ve okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve izlenmesi çalışmaları ile ilgili konular işlenecektir.

Dersin Amacı : Dersi alan öğrencinin psikolojik danışma ve rehberlik hakkında içerikte yer alan konular üzerinde bilgi sahibi olmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, 1 teorik, haftada 1 ders saati

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Soru-cevap ve interaktif yöntemler.

Değerlendirme Yöntemi : 1 teorik arasınav (% 25) 1 grup ödevi (% 25) ve 1 Final Sınavı (%50).

Önerilen Kaynaklar :

1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Edt. Alim Kaya, Anı Yayıncılık, Ankara: 2004.2.Okul Temelli Önleyici Rehberlik. Fidan Korkut, Anı Yayıncılık, Ankara: 2004.

  1. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Binnur Yeşilyaprak, Nobel Yayıncılık, Ankara: 2000.

  2. Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İ. Ethem Özgüven, PDREM Yayıncılık, Ankara: 1999.

  3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Yıldız Kuzgun, ÖSYM Yayınları, Ankara: 1995.

6. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Muharreme Kepçeoğlu, Kadıoğlu Matbaası, Ankara: 1993.


ECTS Kredisi : 2

İKİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 220 Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr. Zeynep ÇETİN

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu ders okulöncesi dönem çocuklarının gelişimsel beceri düzeylerine uygun sanat etkinliklerinin seçilmesine, program hazırlanmasına, yaratıcılıklarını geliştirici ve destekleyici düzenlemelerin yapılmasına, etkinlikler içinde pekiştirilmesine yönelik teorik bilgileri içermektedir

Dersin Amacı : Okulöncesi dönem çocuklarının gelişimsel beceri düzeylerine uygun sanat etkinliklerinin seçilmesine, program hazırlanmasına, yaratıcılıklarını geliştirici ve destekleyici düzenlemelerin yapılmasına, etkinlikler içinde pekiştirilmesine yönelik teorik bilgiler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (2 Teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə