Çocuk geliŞİMİ ve eğİTİMİ BÖLÜMÜYüklə 0,51 Mb.
səhifə9/11
tarix18.01.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#38980
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Dersin Düzeyi : Lisans


Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu ders, oyun ve oyun materyalleri, çocuk edebiyatı, okulöncesi eğitiminde program geliştirme, okulöncesi dönemde matematik ve fen eğitimi, eğitimde drama, çocukluk döneminde sanat, müzik, cimnastik eğitimi alanlarıyla ilgili olarak okulöncesi dönemindeki çocuklara yönelik sahada pratik uygulamalarını içermektedir.

Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrencinin oyun ve oyun materyalleri, çocuk edebiyatı, okulöncesi eğitiminde program geliştirme, okulöncesi dönemde matematik ve fen eğitimi, eğitimde drama, çocukluk döneminde sanat, müzik, cimnastik eğitimi alanlarıyla ilgili olarak okulöncesi dönemindeki çocuklar için uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (6 Teorik, haftada 6 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Pratik

Değerlendirme Yöntemi : Projeye dayalı değerlendirme (%20 kurum değerlendirmesi, %60 öğretim elemanları değerlendirmesi)
Önerilen Kaynaklar : Güncel literatür

ECTS Kredisi : 3

ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 306 Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Program Geliştirme ve Uygulama

Dersin Sorumluları : Prof.Dr.Nilgün Metin, Prof.Dr.Pınar Bayhan, Öğr.Gör.Dr.Semra Şahin

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler zihinsel engelli çocukların gelişim özelliklerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve programları değerlendirme çalışmaları yapacaklardır.

Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrencinin, sahada zihinsel engelli çocukları tüm yönleriyle tanıma, gözlemleme, gelişimlerini değerlendirme, uygun eğitim hedefleri saptayıp program uygulama ve değerlendirme becerilerini kazanmış olması beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (3 Pratik, haftada 3 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Var, ÇGE 339 kodlu dersi alıp, başarılı olmak

Temel Öğretme Yöntemi : Pratik

Değerlendirme Yöntemi : Pratik uygulama (%50) ve Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

1. (2002) MEB Okul Öncesi Eğitimi Programı Ya-pa Yayı Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul

2. Güven, N., Metin, N., Bayhan, P., Artan, İ., (1999) Zihinsel Engelli Çocuklar ve Gençler İçin Program Amaçları

3. Güneysu, S., Bayhan, P.(1998) Çocuklarda Öz-Bakım Becerilerinin Kazandırılmasında Anababalara Yönelik Eğitim Programları. Aşama Ltd.Şti.Ankara.ECTS Kredisi : 3

ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 316 Fiziksel Engelli Çocuklar İçin Program Geliştirme ve Uygulama

Dersin Sorumlusu : Ögr.Gör.Dr.Arzu Yükselen

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu
Dersin İçeriği : Fiziksel engelli olan çocukların gelişimlerini destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve programları değerlendirme
Dersin Amacı : Dersi alan öğrencinin, fiziksel engelli olan çocukların gelişimlerini destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve programları değerlendirmeye yönelik beceri kazanması beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (3 Pratik, haftada 3 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Var, güz döneminde ÇGE 329 kodlu dersi alıp, başarılı olmak

Temel Öğretme Yöntemi : Pratik

Değerlendirme Yöntemi : 2 pratik ara sınav (atölye çalışması şeklinde sözel değerlendirme) (%50), final (rapor teslimi) %50

Önerilen Kaynaklar :

Pek çok araştırma makalesi

Atay, M. (2000) Ders notları ve proje taslakları, Ankara.
ECTS Kredisi : 3

ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu ve Adı :İNG – 354 Akademik Çeviri II

Dersin Kredisi : 2 0 2

Ders Düzeyi : Lisans

Dersin Statüsü : Seçmeli

Dersin İçeriği :İNG – 353 Akademik Çeviri I dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste öğrencilerin Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, İktisadi Bilimler, Sağlık Bilimlerin de Türkçe’den İngilizce’ye / İngilizce’den Türkçe’ye makale çevirileri yapabilmelerini sağlayacak bir program izlenmektedir.

Dersin Süresi : Yarı yıllık

Eğitim Dili : İngilizce

Önkoşul : Var. Akademik not ortalaması ve İSDB tarafından yapılacak sınavın neticesi doğrultusunda öğrenci bu dersi alabilecektir.

Temel Öğretme ve

Değerlendirme Yöntemi : Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenen özerkliğini (Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almasını) destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler benimsenmektedir. Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si ve yarıyıl sonunda yapılan genel sınavın % 50’si ile belirlenir.

Önerilen Kaynaklar: Yüksekokulumuz İngilizce Servis Dersleri Birimi öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders materyali


ECTS Kredisi : 2

ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : BİS 302 Biyoistatistik

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr.Pınar Özdemir Geyik

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları. Verinin elde edilmesi ve elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeye yönelik olarak düzenlenmesi. Tanımlayıcı ölçüler ve grafikler. Tablonun oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları. Hipotez testleri. Regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

Dersin Amacı : Temel istatistiksel yöntemleri kullanabilmek, ev ekonomisi, çocuk gelişimi ve diğer sağlık bilimlerindeki bilimsel literatürü anlayabilmek.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (2 Teorik, 2 Pratik, haftada toplam 4 saat)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik+Pratik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

Daniel, Wayne W.,Biostatistics. 6th ed. New York: John Wiley&Sons, 1995.

Health Sciences. John Wiley&Sons Inc. 1991.

Özdamar, K. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2001.

Sümbüloğlu, K. Ve Sümbüloğlu, V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık.Ankara, 2000.
ECTS Kredisi : 2

ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 310 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr.A.Korkmaz, Uzm.Ö.Tekşam, Uzm.T.Tuğrul

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Sağlıklı çocuğun bakımı ve fiziksel gelişimi ve bunu etkileyen nedenler, çocukluk çağında enfeksiyon ve sistem hastalıkları, korunma yolları ve hasta çocukların evde bakımı.

Dersin Amacı : Normal kadın fizyolojisi, gebelik ve doğumu tanımlamak, gebelik ve doğum sırasında anne ve çocuk açısından ortaya çıkabilecek risk faktörleri ve bunların etkilerini sınıflamak, çocuklarda sık görülen bazı bulaşıcı hastalık bulguları, önlenmesi ve ev bakım önerilerini öğrenmek

Dersin Süresi : 1 Sömestre (3 Teorik, haftada 3 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik ders

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (% 50),

Önerilen Kaynaklar :

1. Nelson W, Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM. Nelson Textbook of Pediatrics. WB Saunders Company.

2. Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi.

3. Bilir Ş. Ana ve Çocuk Sağlığı. Alkım Yayıncılık. 1994.


ECTS Kredisi : 3


ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 334 Aile Planlaması Eğitimi

Dersin Sorumlusu : Prof. Dr. Tarık Aksu

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Aile planlaması, nüfus ve ekonomik olgular arasındaki ilişkiler, nüfus planlamasının gerekçe ve nedenleri, aile planlama yöntemleri, aile planlamasında toplu eğitim.

Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrencilerin içerikte verilen konular hakkında bilgi sahibi olmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (1 teorik, haftada 1 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 teorik ara sınav (%50), 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar : Güncel kaynaklar

ECTS Kredisi : 2

ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 338 Mesleki Terim ve Kavramlar II

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Pınar Bayhan

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : 3.sınıf bahar döneminde verilen mesleki literatürdeki terim ve kavramların açıklanması, eğitim programlarında kullanılan etkinliklerin tercüme edilip uygulamalarda ifade edilmesi

Dersin Amacı : Eğitim programlarında kullanılan etkinlikleri tarama, bulma ve tercüme ederek ingilizce uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencinin, 3.sınıf bahar döneminde verilen mesleki literatürdeki terim ve kavramlar hakkında bilgi kazanması beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (1 Teorik, haftada 1 saat)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav ( her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

Craig, G.J.; Kermis, M. (1995). Children Today. Prentice Hall, New Jersey, USA.


ECTS Kredisi : 2


ÜÇÜNCÜ YIL


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə