Conferința „Fundamentarea politicilor publice de investiţii în contextul modernizării administraţiei publice”Yüklə 36,17 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü36,17 Kb.
Conferința

Fundamentarea politicilor publice de investiţii în contextul modernizării administraţiei publice”

Conferinţa de final a proiectului

Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020Agendă

București, 16 decembrie 2015, ora 1000 - 1630

RADISSON BLU HOTEL – Sala Atlas I

Calea Victoriei nr. 63-81
Proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operational de Asistenta Tehnică 2007 – 2013


Context

Nevoia României de a realiza investiții în infrastructură la nivel local este ridicată pentru a putea fi acoperită doar din fonduri UE. Banca Mondială a estimat pe baca analizelor un necesar de aproximativ 35 miliarde de euro pentru investiții în domeniul drumuri județene, drumuri de interes local, apă și canalizare, infrastructură socială, doar aproximativ 5 miliarde de euro putând fi acoperiți din fonduri UE. Acest aspect repezintă un motiv important pentru a coordona fondurile în vederea utilizării eficiente a unor resurse limitate.

Anul trecut, în mai 2014 a fost demarată implementarea proiectului „Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020”. Proiectul, finanțat prin intermediul Programului Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013, a reprezentat un demers analitic important pentru fundamentarea deciziilor privind investițiile.

Scopul proiectului a vizat, în principal, o analiză a modului în care investiţiile finanțate prin fonduri de la bugetul de stat derulate de către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pot fi complementare și mai bine corelate cu investiţiile finanțate din fonduri europene (prin intermediul diferitelor programe operaţionale) şi cu investiţiile finanțate de la bugetul de stat de către alte ministere şi agenţii naţionale, pentru a încuraja sinergii, un impact mai mare al tuturor investiţiilor şi o dezvoltare durabilă a României.

În realizarea activităților proiectului ministerul a contractat serviciile de consultanță ale Băncii Mondiale în cadrul Acordului de prestări servicii de consultanţă privind Armonizarea investițiilor de la bugetul de stat cu cele finanțate din fonduri UE. Cooperarea cu Banca Mondială a reprezintat un demers strategic al ministerului cu scopul eficientizării utilizării fondurilor publice gestionate în mod coordonat cu fondurile europene.

Ne aflăm într-un moment în care au fost finalizate de către Banca Mondială în cadrul acordului de consultanță 8 rapoarte finale care conțin recomandări cheie pentru fundamentarea politicilor publice viitoare ale ministerului privind:


  • strategiile de investiții în domeniul infrastructurii, inclusiv modalități prin care se pot îmbunătăți coordonarea și corelarea lor.

  • strategia de prioritizare a investițiilor finanțate din bugetul de stat, conform criteriilor de selecție armonizate cu cele aplicabile în cadrul proiectelor finanțate din fonduri UE

  • criterii de prioritizare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale;

  • proiecte care ar putea fi finanțate din fonduri structurale.

  • tehnologii și standarde care să contribuie la dezvoltarea unor proiecte de infrastructură de o calitate mai bună și cu o durată de viață mai lungă

  • fundamentarea strategiei naționale a locuirii.

Totodată, Banca Mondială a realizat 3 ghiduri de investiții privind (1) drumuri județene, (2) drumuri comunale și infrastructura socială și (3) apa și apa uzată, prezentate pe scurt mai jos, instrumente unice la nivel european și care pot fi utilizate de către autoritățile publice județene și locale pentru luarea unor decizii mai bune și pentru ghidarea unui pachet de investiții la nivel județean/local.
Ghidul de Investiții pentru Drumuri Județene permite unui consiliu județean să își facă un plan de investiții pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor județene pe care le administrează. Ghidul nu este gândit într-un mod normativ.Acest ghid oferă pe de o parte un estimativ privind bugetul care ar putea fi alocat de fiecare consiliu județean, iar pe de altă parte oferă o serie de criterii obiective (datele pe trafic, populația deservită pe kilometru, conexiunea la oportunități, sau conexiunea la infrastructură majoră) pentru a prioritiza investițile pentru drumuri județene. În măsura în care planul de investiții al consiliului județean pe 2014-2023 se află sub valoarea propusă în acest ghid, autoritățile pot fi folosi ghidul pentru a identifica potențiale alte proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de drumuri județene.

Ghidul de Investiții pe Drumuri Comunale și Infrastructură Socială se adresează în primul rând comunelor din România. Acest ghid poate fi utilizat de către autorităților locale în procesul de identificare a unui pachet integrat de investiții pe anumite domenii. De exemplu, un primar ar putea descoperi că pentru comuna sa sunt prioritare investițile în infrastructura de sănătate iar investițile în infrastructură educațională au o prioritate mai scăzută – pe fondul, de exemplu, a unei îmbătrâniri a populației în comună. Nu înseamnă bineînțeles că această alegere între două opțiuni trebuie neapărat făcută. Ghidul este gândit ca un instrument care poate ajuta la luare decizilor, nu ca un instrument normativ.

Ghidul de Investiții pe Infrastructura de Apă-Canal se adresează tuturor actorilor care fac investiții în acest tip de infrastructură – companiile regionale de apă, consiliile județene, autoritățile publice locale, companiile private şi alţi actori relevanţi/implicaţi în derularea programelor de investiție naționale. Sectorul apă-canal este foarte complex și identificarea unor proiecte prioritare este inerent dificilă. Acest ghid permite însă o gândire mai eficientă a acestui tip de investiții. De exemplu, indică faptul că investițile în sisteme de tratare ale apei uzate la nivelul unei simple localități sunt de multe ori ne-eficiente – ele ar trebui gândite la nivel de aglomerare/cluster, iar aceste aglomerări/clustere pot de multe ori să acopere mai multe unități administrativ teritoriale.

În acest context, scopul Conferinței de final a proiectului este este de a promova rezultatele proiectului şi contribuţia acestora la fundamentarea politicilor publice de investiţii având ca element central recomandările cheie ale Băncii Mondiale rezultate în urma analizelor realizate în cadrul proiectului.

Ne exprimăm speranța că evenimentul va genera un interes considerabil față de temele prezentate și va reprezenta un reper pentru acțiunile viitoare de valorificare a rezultatelor proiectului în scopul îmbunătățirii politicilor publice.

Pentru a asigura o bună organizare a evenimentului vă rugăm să confirmați participarea până la data de 14.12.2015 la adresa de email ana.cenuse@mediaconsulta.ro. Persoana de contact este doamna ANA CENUȘE, Media Consulta International, mobil: +40752 551 264, telefon: 0314 12 66 69, fax: 031 412 53 88.


Vă asteptăm!Conferința

Fundamentarea politicilor publice de investiţii în contextul modernizării administraţiei publice”

Conferinţa de final a proiectului

Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020Agenda

București, 16 decembrie 2015

RADISSON BLU HOTEL – Sala Atlas I

Calea Victoriei nr. 63-81


1000 – 1030

Înregistrarea participanților

1030 – 1100

Cuvânt de deschidere

Sirma CARAMAN, Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Jean-Francois MARTEAU, Program Leader, Sustainable Development, Central and Eastern Europe and Baltic Countries, Europe and Central Asia

Diana Doina ȚENEA, Director General, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

1100 – 1200

Coordonarea și prioritizarea investițiilor publice, element esențial al unui sistem administrativ modern și eficient

Marcel IONESCU HEROIU, Specialist senior dezvoltare urbană, Banca Mondială

Teofil GHERCĂ, Șef serviciu, Serviciul Politici și Strategii de Dezvoltare Durabilă, Direcția Politici și Strategii

Alexandru SOARE, Manager de proiect, Șef serviciu, Serviciul dezvoltare infrastructură, Direcția lucrări publice, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

Dezbateri

1200 – 1300

Prânz


1300 – 1400

Recomandări principale privind tehnologii inovatoare pentru investiții eficiente

Dr. Ing. Alina BURLACU, consultant Banca Mondială

Dezbateri

1400 – 1430

Pauză de cafea

1430 – 1530

Strategia locuirii, fundament pentru prioritizare investiţiilor în domeniul locuirii

Bogdan GHINEA, consilier evaluare examinare, Serviciul Politici și Strategii de Dezvoltare Durabilă, Direcția Politici și Strategii

Mihaela KALOGERAKOS, consilier evaluare examinare, Serviciul construcţii şi reabilitări, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

Dezbateri

1530 – 1630

Concluziile conferinței


Yüklə 36,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə