Consiliul judetean valceaYüklə 35,83 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü35,83 Kb.
#47898

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA


- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI- VALCEA -

COD FISCAL 17087924

Rm. Valcea, str.Tudor Vladimirescu, nr.28, cod 1000

Tel/fax : 0250 - 734758; 0250 - 734270
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA

NR. 2 BABENI


Prezentare generala

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr. 2 Babeni, este o institutie fara personalitate juridica, in subordinea DGASPC Valcea, de tip rezidential, specializata in protectia adultului cu handicap cu afectiuni neuropshice, in cadrul careia se desfasora activitati de gazduire pe perioada dederminata/nedeterminata, asistenta medicala, recuperare si reabilitare, socializare si reinsertie sociala printr-o abordare individualizata ce raspunde nevoilor specifice si individuale ale beneficiarilor.

Acordarea serviciilor se realizeaza in baza unui contract de furnizare de servicii incheiat cu beneficiarul sau reprezentantul legal / reprezentantul conventional al acestuia dupa admiterea in centru, unde sunt stipulate obligatiile furnizorului de servicii sociale, drepturile si obligatiile beneficiarilor, durata contractului, precum si contributia beneficiarului pentru serviciile acordate.

Servicii oferite


 1. Servicii de gazduire

Cazarea este asigurata intr-un pavilion, cu doua etaje: etajul I, 11 dormitoare / etajul II, 8 dormitoare. Acesul in dormitoare este nerestrictionat de ora, dar este permanent atent si discret supravegheat de personalul de ingrijire, programul de odihna fiind stabilit intre orele 22,00-7,00, astfel incat asigura numarul de ore necesare odihnei, in functie de nevoile fiecarui beneficiar.

Repartizarea pe dormitoare se face de la admiterea in centru. Situatia ocuparii dormitoarelor, eventualele modificari in structura ocupantilor unei camere, sunt monitorizate atat de personalul de ingrijire cat si de cel medico – social, fiecare dormitor avand o diagrama ce cuprinde nominal toti beneficiarii cazati.

Fiecare etaj dispune de toalete si bai cu dus. Igienizarea dormitoarelor, holurilor , anexelor, toaletelor si bailor, camerelor de zi se face permanent, dupa un progam zilnic.

La nivelul centrului exista o spalatorie, amenajata conform normelor igienico – sanitare in vigoare. Pentru pastrarea lenjeriei si a hainelor curate este organizata lenjeria unitatii. De asemenea centrul dispune de magazii pentru pastrarea materialelor igienico – sanitare, toate spatiile fiind amenajate conform normelor in vigoare.

Beneficiarii folosesc permanent toaletele si baile, insa datorita specificului afectiunilor psihice, ce determina uneori refuz sau neglijarea igienei personale, la nivelul centrului exista un program bine stabilit de baie. Fiecarui beneficiar i se asigura obiecte de igiena personala, beneficiarilor de sex masculin considerati cu risc in a se barbieri singuri, li se asigura asistenta din partea personalului de ingrijire. Beneficiarii au asigurata imbracaminte curata, diversificata, adaptata varstei, sexului, si sezonului, evitandu–se, pe cat posibil, uniformizarea. Imbracamintea este schimbata permanent si la nevoie. Spalatoria functionand zilnic intre orele 7:00 – 19:00, hainele si lenjeria de corp si pat sunt spalate si igienizate cu regularitate. Personalul de ingrijire format din infirmieri si ingrijitori de curatenie este implicat direct in oferirea serviciilor de cazare. Acestia sunt monitorizati de catre asistentul medical si asistentul social, activitatea tuturor fiind supervizata direct de catre seful centrului. De gestionarea bunurilor, materialelor si obiectelor din cadrul centrului se ocupa magazionerul si administratorul unitatii; dinamica materialelor si obiectelor este inregistrata prin acte specifice contabile, monitorizate de contabilul unitatii: fise de magazie, referate de necesitate si de scoatere, bonuri de consum. 


Igienizarea lenjeriei si hainelor beneficiarilor este asigurata atat de infirmierii ce supravegheaza beneficiarii, respectand circuitul hainelor, cat si de personalul ce deserveste spalatoria. Beneficiarii isi petrec timpul liber ata in clubul centrului, cat si in curtea acestuia, accesul fiind liber pe tot parcursul zilei, fara a perturba in vreun fel restul activitatilor recuperatorii.


 1. Servicii de asistenta medicala

C.R.R.N. nr. 2 Babeni ofera servicii de supraveghere si mentinere a sanatatii, beneficiarii primind servicii de prevenire, terapie si recuperare medicala pe baza evaluarilor / reevaluarilor nevoilor individuale. Serviciile medicale sunt oferite in cadrul cabinetului medical, dotat cu mobilier, aparatura si instrumentar medico -  chirurgical necesar (aparat de urgenta dotat cu medicamente si materiale ce respecta baremul  si normele in vigoare, masa de tratament , sterilizatoare, instrumentar pentru mica chirurgie).
Activitatea medicala se desfasoara permanent in flux continuu, fiind asigurata de 1 medic de medicina generala, un medic psihiatru, un kinetoterapeut si 10 de asistenti medicali.

Principalele servicii medicale oferite beneficiarilor constau in: 1. indrumare, sprijin, consiliere pe probleme de sanatate;

 2. ingrijire si igiena personala;

 3. evaluarea medicala permanenta si la nevoie;

 4. tratament a afectiunilor psihice si a imbolnavirilor intercurente, interventia in caz de urgenta medico – chirurgicala;

 5. nutritie si dieta prin evaluarea nevoilor alimentare si adaptarea lor la indicatiile medicului;

 6. recuperare medicala si kinetoterapie, exercitii fizice;

 7. monitorizarea preventiva si  terapeutica a starii de sanatate psihica a beneficiarilor;

 8. evaluarea starii de sanatate psihica si fizica;

 9. asigurarea accesului la servicii medicului de familie, medicilor specialisti si la asistenta tehnica (oftalmolog, stomatolog, ortoped);

 10. asigurarea profilaxiei imbolnavirilor prin vaccninari / revaccinari;

 11. izolarea cazurilor contagioase in izolator;

 12. asigurarea anuntarii serviciului de Ambulanta si transportul la unitati medicale specializate in caz de urgente;

 13. asigurarea unei medicatii adecvate pe baza prescriptiilor medicale ale medicului specialist, medicului curant şi medicului de familie, respectand normele in vigoare privind eliberarea retetelor, inregistrarea, depozitarea, distribuirea si administrarea medicamentelor.

In centru exista un punct farmaceutic, deservit de un asistent medical. Personalul medical administrează medicatia conform prescriptiilor medicale, monitorizand starea de sanatate a beneficiarilor ca efect a medicatiei, revizuind–o atunci cand este cazul.

Fiecare beneficiar are urmatoarele documente pentru inregistrarea informatiilor referitoare la serviciile medicale: 1. Foaie de observatie clinica generala si psihiatrica;

 2. Fisa de evaluare medicala;

 3. Fisa medicatiei;

 4. Programul individual de ingrijire si asistenta medicala;

 5. Fisa de evaluare kinetoterapie.

Beneficiarii pot accesa serviciile medicale permanent, inca de la primire in centru fiind informati asupra drepturilor si modalitatilor de acordare a asistentei medicale. Personalul medical efectueaza zilnic, periodic si la nevoie evaluare medicala, prin vizita medicala intervenind cand situatia o impune. Beneficiarii pot orice manifestare patologica pe care o resimt, accesul la cabinetul medical nefiind restrictionat, serviciile medicale avand statut de permanenta. Personalul de ingrijire colaboreaza permanent cu personalul medical si social, informand asupra oricaror modificari a starii de sanatate fizico – psihica a beneficiarilor.

 1. Evaluare, Recuperare, Reabilitare

Fiecare beneficiar este evaluat / reevaluat din punct de vedere psihologic, social, medical, iar în funcţie de restantul funţional, potenţialul de recuperare, precum şi de abilităţile, deprinderile, nevoile şi dorinţele lor, sunt integrati într-un program individual de recuperare.

Evalurarea / reevaluarea este realizata de o echipa multidisciplinara formata din: psiholog, kinetoterapeut, asistenti social, medic psihiatru, medic generalist, art-terapeut. Spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea aceşti specialişti sunt special amenajate servicilor pe care le oferă: cabinete psihologice, cabinet de kinetoterapie, cabinet de asistenţă socială, fiecare organizându-şi activităţile în funcţie de necesităţile beneficiarilor.

Pe baza evaluărilor iniţiale / reevaluărilor, se întocmeşte un Plan Individualizat de Servicii care stabileşte pentru fiecare beneficiar serviciile oferite, precum şi personalul implicat în realizarea planului. Acest plan include următoarele programe de intervenţie: Programul Individualizat de Îngrijire, Programul Individualizat de Recuperare, Programul Individualizat de Integrare / Reintegrare şi Planul Individualizat de Ieşire.

Planul Individualizat de Servicii este elaborat de echipă multidisciplinară, iar responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în plan revine unui responsabil de caz. Acesta este revizuit periodic la 6 luni şi oricând este necesar, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor.Programul Individualizat de Îngrijire are următoarele obiective: asigurarea unei alimentaţii în concordanţă cu nevoile şi preferinţele rezidenţilor, aliniată din punct de vedere cantitativ şi calitativ normelor legale în vigoare, asigurarea unor condiţii de menţinere a igienei personale, atât a asistaţilor cât şi a comunităţii în care trăiesc aceştia, acordarea unor servicii de supraveghere şi menţinere a sănătăţii, raspunzând nevoilor beneficiarilor şi acoperind plaja de servicii privind: prevenirea, terapia şi recuperarea medicală, asigurarea unei medicaţii aliniate normelor în vigoare privind eliberarea reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea medicamentelor, reponsabilii acestui program fiind medicii, asistenţii medicali, infirmierii, în funcţie de obiectivul urmărit şi activitatea desfăşurată.

Programul Individualizat de Recuperare este stabilit, de asemenea, de echipa multidisciplinară în baza evaluărilor nevoilor beneficiarilor, şi conţine informaţii despre competenţele şi dificultăţile lor, obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung stabilite de către specialişti, precum şi activităţile de recuperare de care poate beneficia fiecare rezident în parte:

 1. Activităţi de recuperare neuromotorie, kinetoterapie, masaj, aceste activităţi fiind asigurate de către un kinetoterapeut şi asistenti medicali.

 2. Tehnici psihologice: psihoterapie, consiliere psihologică atât pentru beneficiari, cât şi pentru familiile acestora (psiholog).

 3. Procedee de recuperare socială care conţin activităţi de formare a autonomiei sociale care cuprind următoarele arii de conţinut: adaptarea la mediul social, norme de comportare civilizată, relaţii de adaptare, integrare în micro/macro grupurile sociale, activităţi de socializare, relaţionarea cu familia acestora (asistent social).

 4. Terapii complementare (ludoterapie, terapie prin artă, terapii combinate prin muzică, dans, mişcare, terapii prin învăţare, activităţi artistice: confecţionare de obiecte de artizanat, de ornamentare a spaţiilor centrului (art-terapeuti).

 5. Activităţi de formare şi dezvoltare a abilităţilor de autonomie personală, autoservire, îngrijire personală şi autoservire (se realizează programe zilnice pentru igiena personală, de autoservire şi autogospodărire, aceste activităţi desfăşurându-se sub coordonarea, supravegherea beneficiarilor de către asistentul social, infirmieri, asistenţi medicali.

Fiecare specialist care oferă serviciile specifice va stabili programul de lucru cu beneficiarii şi le va urmări evoluţia folosind fişele de observaţii personale. Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să manifeste iniţiativă, să-şi organizeze şi să execute, pe cât posibil, autonom acţiuni si activitati cotidiene.

 1. Consiliere, Integrare / Reintegrare Familială şi Comunitară

Consilierea psihologica si sociala este acordată beneficiarilor, cât şi familiilor acestora, sprijinind în acelaşi timp menţinerea unei strânse legături prin facilitarea vizitelor, telefon, corespondenţă, ieşiri în comunitate. Asistentul social si psihologul informează familia / reprezentantul legal în legătură cu tot ceea ce presupune procesul de furnizare a serviciului către beneficiar (drepturi, activităţi, metode şi proceduri aplicate, rezultate obţinute), organizează programe de socializare a beneficiarilor, aplică o politică de deschidere şi implicare a comunităţii în viaţa beneficiarilor, de servicii în vederea orientării şi integrării sociale a acestora, identifică soluţiile de integrare familială şi comunitară, colaborează cu serviciile de specialitate din comunitate în vederea orientării şi integrării persoanei asistate, monitorizează modul de integrare şi socializare a beneficiarilor dezinstituţionalizaţi şi asigură ori de cîte ori este nevoie consiliere şi sprijin.

Activităţile de integrare / reintegrare familială şi comunitară sunt asigurate în baza Programului Individualizat de Integrare / Reintegrare care conţine: activităţi de informare, de consiliere psihologica, de asistenţă socială, de pregătire pentru viaţă independent, de socializare. Personalul încurajează beneficiarii să-şi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor şi respectă dreptul acestora de a nu participa la acestea, atunci când nu doresc.
Planul Individualizat de Servicii cuprinde şi un 
Plan Individualizat de Ieşire pentru fiecare beneficiar care conţine condiţiile în care se va desfăşura ieşirea: transfer la o altă unitate de asistenţă socială, trai independent în comunitate. La ieşirea din centru se întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, o Foaie de Ieşire în care se precizează: motivele, locaţia în care se mută beneficiarul, persoana de contact. Pentru fiecare beneficiar, centrul întocmeşte un dosar care va conţine: fişa de evaluare, reevaluare, Planul Individualizat de Servicii şi Foaia de Ieşire, care va fi în dublu exemplar, unul pentru beneficiar / reprezentantul legal, familie, iar al doilea se trimite departamentului de asistenţă socială din cadrul autorităţii locale / judeţene, în vederea monitorizării beneficiarului după ieşirea din centru. Fiecare beneficiar are un dosar medical în care se înregistrează tratamentul acestuia şi starea lui de sănătate, un dosar social care conţine toate actele oficiale ale lui şi un dosar de recuperare care conţine fişa de evaluare, planul individualizat de servicii, precum şi alte fişe de observaţie de la diferiţi specialişti care oferă servicii specifice. Aceste dosare sunt în responsabilitatea anumitor persoane după cum urmează: asistenţii medicali, medicii  - dosarele medicale, asistentul social – dosarele sociale, psihologul – dosarele de recuperare.

 1. Servicii economic-administrative

Personalul economic – administrativ asigură înregistrarea în evidenţele contabile a tuturor materialelor intrate în unitate în cursul unui an. Scopul acestei activiati este de a reflecta o imagine concretă a bugetului de venituri şi cheltuieli care este alocat în cursul unui an de zile. De asemenea, stabileşte necesarul de resurse materiale în vederea bunei funcţionări a instituţiei, urmarind folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare precum şi asigurarea integrităţii acestora.

 1. Conditii de locuit

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr. 2 Babeni intr-un pavilion format din parter si doua etaje. La parterul cladirii se afla spatiile destinate birourilor administrative si cabinetelor de recuperare: sef centru, magazioner, cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet asistet social si cabinet de kinetoterapie dotat corespunzator. Dormitoarele beneficiarilor se afla de etajul I si II al cladirii, in numar de 19. Dormitoarele centrului sunt ocupate de 4 beneficiari, fiecare detinand un spatiu de 6 mp. Beneficiarii cu deficiente de mobiliozare sunt cazati in dormitoare ce asigura spatiu necesar deplasarii cu mijloace ajutatoare, dar si acordarea de ingrijiri necesare din partea personalului de asistenta.
Fiecare dormitor este prevazut cu usi, ferestre, pentru asigurarea iluminarii naturale, instalatii electrice asigurate si adaptate. Dormitoarele au pardoseala aderenta, calduroasa si usor de igienizat (parchet). Dormitoarele sunt varuite in culori calde. Fiecare dormitor dispune de mobilier adecvat si adaptat, fiind prevazute cu paturi cu saltele, mese, scaune, noptiere, dulapuri. Sunt incurajate dorintele de personalizare a dormitoarelor, beneficiarii fiind sprijiniti in crearea unei atmosfere intime prin decorarea cu obiecte personale. Beneficiarii cu discernamant dispun de noptiere ce pot fi incuiate. Fiecare etaj dispune de toalete accesibile si de bai. Spatiile igienico -  sanitare au apa rece si calda curenta, instalatiile electrice sunt izolate, sunt prevazute cu gresie si faianta usor de intretinut si igienizat. La etajul II al cladirii este amenajat un club unde se desfasoara activitatile de art-terapie.

De asemenea centrul dispune de: bloc alimentar cu bucatarie si sala de mese, magazie centrala, atelier tamplarie, spalatorie cu masini automate, beci, anexe. Sala de servire a mesei are o capacitate de  80 locuri, ofera o ambianta placuta, fiind inzestrata cu mobilier adecvat, functional si suficient, amenajate cu materiale usor de igienizat. Blocul alimentar al centrulzui, in afara salii de mese, are spatii speciale pentru depozitarea si pastrarea alimentelor: bucatarie, camara, beci, camera frigorifica. Intrarea in centru este prevazuta cu rampa de acces pentru persoanele cu handicap motor.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica nr. 2 Babeni poate asigura servicii de cazare pentru 76 de personae cu afectiuni neuropsihice.


 1. Contributia beneficiarului pentru serviciile acordate de CRRN 2 Babeni

Pentru beneficiarii cu venituri, contributia acestora lunara pentru serviciile acordate este de 80 % din venit, dar nu mai mult de 602 lei.Valoarea contributiei beneficiarului de servicii din cadrul unitatii este stabilita prin legislatie. Contributia beneficiarului de servicii nu va influenta acordarea serviciilor in cadrul unitatii si nu va ingreuna posibilitatea acestuia de a iesi din starea de dificultate.

 1. Calificarea personalului

C.R.R.N. 2 Babeni are urmatoarele categorii de personal :
A. personal de conducere:

 • sef centru – 1

B. personal de specialitate sanitar, personal mediu sanitar, personal auxiliar si de asistenta sociala :

 • medic psihiatru - 1

 • medic generalist - 1

 • asistent medical - 10

 • asistent social - 1

 • psiholog - 1

 • kinetoterapeut - 1

 • art-terapeut - 3

C. Personal de ingrijire, curatenie si muncitori :
             - infirmier - 14
             - spalatoreasa / lenjereasa -3
             - ingrijitor curatenie - 5
             - muncitor calificat : bucatar, tamplar, mecanic, sudor, lenjereasa - 13

D. Personal administrativ:


            - contabil - 1
            - magazioner - 1
            - administrator - 1Adresa / contact:

Orasul Babeni, Str. Calea lui Traian nr. 128, judetul ValceaTelefon contact: 0250.765243

Persoana de contact: Cristian DIMA, sef centru

Yüklə 35,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə