˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei˝Yüklə 370,42 Kb.
səhifə1/6
tarix27.07.2018
ölçüsü370,42 Kb.
#60314
  1   2   3   4   5   6


˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei˝

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)


INSPECŢIA JUDICIARĂ

Serviciul de Inspecţie Judiciară pentru ProcuroriNr.665/IJ/221/SIP/2007

N 0 T Ă
privind rezultatul verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti având ca obiectiv eficienţa managementului prim procurorului GORNEANU STELIANASPECTE PRELIMINARE
1. În şedinţa din 13 decembrie 2006, Secţia pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii, a aprobat Nota inspecţiei Judiciare nr. 1671/IJ/631/SIP/2006 privind situaţia dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi, respectiv, mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, aflate în în curs de soluţionare la procuror şi la organele de cercetare penală. Printre altele, cu această ocazie, s-a aprobat ca urmare a deficienţelor evidenţiate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, efectuare unui nou control la această unitate de parchet, pentru a se constata situaţia dosarelor vechi, precum şi eficienţa activităţii manageriale a prim procurorului Stelian Gorneanu.

Controlul aprobat, s-a efectuat în perioada 20 – 30 martie 2007.
OBIECTIVE:  • PREZENTARE GENERALĂ A UNITĂŢII

  • MANAGEMENTUL PRIM PROCURORULUI GORNEANU STELIAN ÎN ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PLOIEŞTI. PLANIFICARE, ORGANIZARE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL. CAPACITATEA DE COMUNICARE

  • EFICIENŢA MANAGERIALĂ

  • CONCLUZII


PREZENTARE GENERALĂ A UNITĂŢII
Structura de organizare şi conducere. Situaţia personalului.

Potrivit competenţei, unitatea îşi desfăşoară activitatea în cadrul a 2 compartimente, respectiv urmărire penală şi supravegherea cercetărilor şi judiciar.

Situaţia posturilor în schema de funcţiuni:

- 16 posturi de procuror, din care 2 posturi pentru prim procuror şi adjunctul său, 2 fiind vacante;

- 8 posturi personal auxiliar de specialitate, din care 1 vacant;

- 3 posturi personal contractual, 1 vacant.


Funcţiile de conducere sunt deţinute după cum urmează:

- Stelian Gorneanu - prim procuror, numit la 15 aprilie 2006 prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 06.04.2006;

- Cristina Apostol prim procuror adjunct, numită la 13 iunie 2003 prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1628/C/2003.
I. MANAGEMENTUL PRIM PROCURORULUI GORNEANU STELIAN
A) Rezultatul verificărilor privind măsurile dispuse în vederea asigurării funcţionării compartimentelor din structura unităţii, pentru reglementarea unor activităţi, precum şi cele privind asigurarea unei repartiţii judicioase a lucrărilor.

Prim procurorului Stelian Gorneanu a prezentat Ordinul nr. 3 din 31 ianuarie 2007 pentru repartizarea procurorilor la supravegherea cercetărilor (nr. 164/II/6/2007 din 31 ianuarie 2007) împreună cu tabelul anexă privind formaţiunile de poliţie supravegheate.

În acest scop, s-a creat o situaţie a formaţiunilor de poliţie arondate Poliţiei Municipiului Ploieşti, care se actualizează când este cazul, precum şi un tabel nominal cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Prahova care fac parte din poliţia judiciară.

Prin ordinul menţionat, s-au modificat dispoziţiile Ordinului nr. 2410/II/6/2006 din 8 decembrie 2006, procedându-se la o redistribuire a procurorilor pe formaţiunile de poliţie.

Trebuie precizat că acest demers, a fost realizat abia în luna decembrie 2006, după verificările privind situaţia dosarelor vechi de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Nu s-au prezentat materiale din care să rezulte preocupare pentru reglementarea altor activităţi de competenţa prim procurorului, sau dispoziţii de repartizarea acestora altor procurori, cum ar fi: măsuri organizatorice pentru asigurarea transparenţei în activitatea parchetului prin liberul acces la informaţiile de interes public; măsuri privind protecţia informaţiilor clasificate şi respectarea standardelor naţionale de protecţie a acestora, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 şi Hotărârea nr. 285 din 13 iunie 2002, precum şi cu privire la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, ori cele privind protecţia informaţiilor secret de serviciu, în conformitate cu Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2002 şi cu Hotărârea nr. 781/2002; măsuri cu privire la perfecţionarea profesională a procurorilor şi personalului auxiliar de specialitate.

Pentru luarea unor decizii importante în activitatea parchetului, este constituit Colegiul de conducere. Cei doi procurori, are intră în componenţa acestuia împreună cu prim procurorul Stelian Gorneanu, au susţinut formalitatea şedinţelor colegiului, întrucât în orice problemă acesta îşi impune punctul de vedere chiar dacă este în minoritate, astfel cum s-a întâmplat în cazul desemnării grefierelor care urmează să primească salariul de merit pe anul 2007.

Activitatea curentă, se discută săptămânal în şedinţa la care participă toţi procurorii. Aceştia au arătat că în procesul verbal întocmit cu această ocazie nu se consemnează problemele pe care le pun în discuţie.

A efectuat unele deplasări la organele de poliţie supravegheate, la invitaţia acestora şi nu din proprie iniţiativă, ocazie în care s-a discutat stadiul de soluţionare a dosarelor aflate în lucru. În acest sens s-au prezentat două informări succinte.

- Repartizarea dosarelor procurorilor la intervale mari de timp, reprezintă o altă deficienţă importantă de management.

La data verificărilor, în grefă erau 500 dosare venite de la poliţie nerepartizate la procuror. Dintre acestea 192 dosare erau înregistrate de grefiera Dumitriu Mihaela, şi urmau a fi puse la mapa primului procuror, la cererea acestuia. Pentru 298 dosare nu era menţionată intrarea acestora în parchet.

Din cele deja înregistrate şi nerepartizate încă, cele mai vechi erau din ianuarie 2007 (exemplificăm: dosarul nr. 578/P/2007, dosarul nr. 257/P/2007 – 18 ianuarie, dosarul nr. 759/P/2007, dosarul nr. 756/P/2007 - 29 ianuarie, dosarul nr. 528/P/2007, 572/P/2007, dosarul nr. 525/P/2007 – 30 ianuarie, dosarul nr. 221/P/2007 – 31 ianuarie).

Grefiera a arătat că numărul dosarelor nerepartizate era redus faţă de stocurile de dosare ce au existat în perioadele anterioare. Spre exemplu, a prezentat registrul pe luna octombrie când au fost repartizate la procuror 1060 dosare. Din aceeaşi evidenţă mai rezulta că la fiecare repartizare procurorii primesc cel puţin 100 de dosare, media fiind de 150 de dosare. Peste medie, 218 dosare la 12 octombrie 2006, 200 la 08 noiembrie 2006, 220 la 22 februarie 2007.

Pe de altă parte, din condica de lucrări a doamnei procuror Şuşanu Ioana a rezultat că aceasta a primit în luna noiembrie şi decembrie 2006 în total 500 dosare, din care 300 în mai puţin de 3 săptămâni.

Procurorii au arătat că sunt negativ influenţaţi de numărul mare de dosare repartizate la un moment dat, exprimând opinia că repartizarea dosarelor ar trebui să se facă de îndată ce sunt primite de la organele de poliţie, adică zilnic.

B) Mijloace şi metode de urmărire a modului şi a gradului de îndeplinire a sarcinilor şi a performanţelor activităţii.

Conceperea unui sistem de mijloace şi evidenţe pentru urmărirea modului de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi de activitate, nu a constituit o preocupare în activitatea primului procuror Stelian Gorneanu.

Unitatea deţine în acest scop un sistem de evidenţe, însă acesta este cel existent la data preluării funcţiei.

Necesitatea deţinerii unor asemenea mijloace, i s-a transmis domnului prim procuror atât de echipa de inspecţie care a verificat în noiembrie 2006 situaţia dosarelor vechi aflate în lucru sau în supraveghere la procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, dar şi cu prilejul verificărilor efectuate de procurorii cu funcţii de conducere de la unităţile de parchet ierarhic superioare, deficienţele existente în activitatea parchetului impunând în mod imperativ o preocupare în acest sens.

Cu ocazia prezentelor verificări, s-a constatat că primul procuror nu şi-a însuşit această necesitate. A rezultat astfel, nu numai că nu a intervenit în sensul unei aprofundări a rigorii acestora, a diversificării şi adaptării lor la dificultăţile cu care se confruntă unitatea, dar nici măcar nu cunoştea care erau evidenţele existente pentru monitorizarea activităţii şi gradul lor de actualizare.

Concluzia se impune de la sine, faţă de împrejurarea că toate informaţiile au fost obţinute prin verificări nemijlocite şi cu ajutorul lucrătorilor grefei, singurii care s-au preocupat şi cunoşteau situaţia existentă, ori dacă i s-a adus la cunoştinţă existenţa unora, nu cunoştea stadiul de actualizare, precum a celei privind cauzele cu autor neidentificat.

Prim procurorul Stelian Gorneanu a prezentat personal numai Programul de activitate pe Semestrul I/2007, pe anul 2006 nefiind întocmit pentru nici un semestru. Programul de activitate este defectuos conceput, obiectivele stabilite fiind în mare parte, ineficiente şi nu acoperă segmente importante de activitate.

Dintre obiectivele prevăzute în primul capitol, „Calitatea actului de justiţie”, trei sunt obiective specifice activităţii judiciare, iar cele privind activitatea de supraveghere a cercetărilor sunt fără relevanţă - Verificarea soluţiilor de scoatere de sub urmărire penală în materia infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi Identificarea rechizitoriilor deficitare sub aspectul încadrărilor în drept, rezolvarea laturii civile ş.a. şi verificarea respectării termenelor de sesizare a instanţei. Primul obiectiv priveşte o infracţiune de mică complexitate, iar al doilea, constatarea deficienţelor rechizitoriilor cade în sarcina instanţei sesizate, ale cărei hotărâri sunt discutate cu caracter permanent în şedinţa de lucru, fiind astfel neavenit şi termenul fixat de 15.05.2007 pentru realizarea obiectivului.

În capitolul doi sunt prevăzute două obiective esenţiale, referitoare la identificarea şi verificarea cauzelor penale mai vechi de un an de la sesizare şi de şase luni de la începerea urmăririi penale, aflate în curs de soluţionare la procuror şi la organele de poliţie.

Obiectivele privind întâlniri cu conducerea unităţilor de poliţie şi prelucrarea în şedinţele săptămânale a situaţiei cauzelor vechi, nu constituie obiective de verificare a gradului de realizare a sarcinilor.

La data controlului, nici un obiectiv nu era realizat.

Cu privire la dosarele vechi, prim procuror Stelian Gorneanu a prezentat informarea nr.1876/I/2006 din 25 septembrie 2006, care, prin conţinut, nu reprezintă o analiză a acestor cauze, ci o evaluare numerică a activităţii procurorilor.

Într-o discuţie iniţiată pe marginea constatărilor de către domnul prim procuror Tudose Liviu de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, s-au adus la cunoştinţă deficienţele de mai sus.

Drept urmare, acesta a emis Ordinul nr.2394/I/3/2007 din 27 martie 2007, prin care solicita revizuirea programului de activitate, sens în care se transmiteau şi măsurile ce se impun, de altfel în concordanţă cu punctul de vedere al Inspecţiei. Pentru aducerea la îndeplinire a ordinului, lucrarea a fost repartizată de primul procuror adjunctei sale Cristina Apostol, deşi deficienţele fuseseră discutate cu acesta.

Alte situaţii prezentate de grefă:

- situaţia săptămânală numerică a dosarelor repartizate, soluţionate şi aflate în lucru la procuror şi pentru tehnoredactare la grefiere, centralizând şi situaţia la zi de la începutul anului, care este întocmită corespunzător de grefă, respectând însă formatul care se folosea şi în perioada anterioară numirii în funcţie a procurorului Stelian Gorneanu.

- Evidenţa cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, nu era actualizată. La declanşarea verificărilor, situaţia era în curs de actualizare de doamna grefier Ghiţă Gabriela, delegată de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Pentru finalizarea acesteia s-a acordat un termen util atât pentru inspecţie cât şi pentru grefă. Cu o întârzierea de o zi, în economia termenului de efectuare a controlului, prim procurorul Stelian Gorneanu a prezentat situaţia.

Procedându-se la confruntarea cu datele din registrul penal, a rezultat că situaţia era inexactă. Cauzele erau menţionate în evidenţă, deşi dosarele erau soluţionate, urmărirea penală nu depăşise 6 luni de la momentul începerii, ori nu era începută, iar cauzele era menţionate în categoria dosarelor mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale etc.- Situaţia infirmărilor şi a dosarelor restituite la poliţie, are elementele necesare identificării dosarului în care s-a dispus infirmarea, procurorul care a adoptat soluţia şi care a dispus infirmarea. Erau parţial menţionate date cu privire la evoluţia ulterioară a cauzei după infirmare, respectiv soluţia adoptată în final;

- Raportările şi analizele trimestriale, semestriale şi anuale, cad în sarcina grefei şi a primului procuror adjunct, care de altfel a întocmit şi raportul de activitate a unităţii pe anul 2006.
  1. Activitatea de îndrumare şi control

  • Activitatea de îndrumare, nu a existat.

Procurorii au arătat că la încercarea lor de a-l consulta pe primul procuror cu privire la modul de rezolvare a lucrările repartizate, acesta a folosit invariabil sintagma „daţi soluţia temeinică şi legală”. Pentru lămurirea aspectelor necunoscute din unele cauze, au apelat la studierea practicii judiciare, a doctrinei de specialitate, iar când situaţia concretă nu-şi găsea rezolvare apelau la doamna prim procuror adjunct Cristina Apostol, ori la alţi procurori de la unităţile ierarhic superioare.

Au menţionat că nici cu ocazia verificărilor efectuate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, această necesitate nu le-a fost satisfăcută, deşi au încercat să prezinte concret situaţia din unele dosare, mai ales economice, pentru a fi îndrumaţi asupra posibilităţilor de soluţionare, însă li s-a replicat că în acest mod le-ar fi afectată independenţa. Unanim, procurorii au apreciat că numai impunerea unei soluţii ar avea un asemenea efect, iar nu exprimarea unui punct de vedere în sensul că urmărirea penală este completă, arătarea probelor care ar mai fi necesare şi chiar sugerarea unei soluţii.

Sunt totodată nemulţumiţi că nu au fost îndrumaţi asupra tehnicii specifice de investigare a unor categorii de infracţiuni.


  • Activitatea de control

Este deficitară sub toate aspectele: iniţiativă, modalitatea în care a fost concepută, pe fond şi ca perioadă de realizare.

Având în vedere deficienţele reţinute de Inspecţia Judiciară cu ocazia verificărilor din noiembrie 2006, în cursul Trimestrului I/2007 prim procurorul Stelian Gorneanu a prezentat informări din care a rezultat că acesta a efectuat mai multe acţiuni de control cu privire la situaţia dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi de un an de la începerea urmăririi penale aflate în lucru la procuror, după cum urmează:

- nr. 118/I/7/2007 din 23 ianuarie 2007, nr.262/I/7/2007 din 7 februarie 2007 şi nr. 506/I/7/2007 din 15 martie 2007 – procuror Şuşanu Ioan;

- nr. 482/I/7/2007 din 9 martie 2007 – procuror Vasile Mastragoci;

- nr. 304/I/7/2007 din 17 ianuarie 2007, nr. 480/I/7/2007 din 28 februarie 2007 – procuror Mina Andreea Cristina;

- nr. 260/I/7/2007 din 7 februarie 2007 – procuror Albu Gabriela;

- nr. 114/I/7/2007 din 23 ianuarie 2007 – procuror Dumitru Georgeta;

- nr. 316/I/7/2007 din 16 februarie 2007 – procuror Voicu Cristina;

- nr. 314/I/7/2007 din 7 februarie 2007 – procuror Ghiţă Ciprian Alexandru.

Primele controale pentru înlăturarea deficienţelor, au fost efectuate însă la data de 18 ianuarie 2007 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, prin procurorul general adjunct Dorina Vasiliu (nr. 304/I/7/2007 din 17 ianuarie 2007, şi nr. 370/I/7/2007, 372/I/7/2007, 398/I/7/2007 din 18 ianuarie 2007, după care au urmat cele ale primului procuror Stelian Gorneanu şi din dispoziţia acesteia, nu ca iniţiativă personală în cunoaşterea stadiului de soluţionare a dosarelor şi pentru a identifica disfuncţionalităţile şi a dispune măsurile ce se impun pentru remedierea acestora.

Deşi s-au stabilit termene, acestea nu au fost urmărite.

Controalele au reprezentat o evaluare numerică a dosarelor aflate în lucru la fiecare procuror, ceea ce se putea realiza prin întocmirea unei situaţii a dosarelor repartizate şi soluţionate, actualizată de grefă.

Verificările erau eficiente în măsura în care se studia fiecare dosar repartizat de o perioadă mai mare de timp şi nesoluţionat la data verificărilor, cu stabilirea expresă a stadiului, prin examinarea elementelor esenţiale ale cauzei şi îndrumări pentru a se asigura rezolvarea cu operativitate.

D) Raportul între munca de conducere şi de execuţie

Pentru o mai bună apreciere a modului în care primul procuror Stelian Gorneanu s-a implicat în activitatea curentă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, prezentăm comparativ activitatea sa de execuţie cu a prim procurorului adjunct Cristina Apostol:Anul 2006


Indicator de activitate

Prim procuror

Stelian Gorneanu

Prim procuror adjunct Cristina Apostol

Dosare penale

Repartizate

1221

670

Soluţionate

1222

644

Activitatea judiciară

Participări penal

-

1160 (50 şedinţe de judecată)

Concluzii fond

-

410

Participări civil

-

15

Concluzii fond

-

15

Apeluri şi recursuri

-

10

Plângeri potrivit art. 278
683

170 soluţionate (din 183)

Audienţe
324 (5 zile)

Săptămânal – ziua de marţi

Alte lucrări
10 referate pe probleme de personal

2 sesizări la poliţie
Analiza activităţii judiciare

Analiza activităţii în cauzele cu minoriAlte activităţiRepartizare dosare penale5

Rezolvă mapa cu lucrările din compartimentul judiciar

Verifică dosarele penale soluţionate prin NUP

Rezolvă mapa cu plângeri şi sesizări intrate la parchet6

Îndrumător procuror stagiar de la 14.09.2006Yüklə 370,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə