Consiliul uniunii europeneYüklə 59,78 Kb.
tarix15.01.2019
ölçüsü59,78 Kb.CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

17165/09 (Presse 369)

(OR. en)


COMUNICAT DE PRESĂ

Cea de-a 2983-a reuniune a ConsiliuluiTransporturi, Telecomunicații și Energie

ENERGIE

Bruxelles, 7 decembrie 2009


Președintele Dna Maud OLOFSSON
Ministrul Întreprinderilor și al Energiei


Principalele rezultate ale Consiliului

Miniștrii au luat act de stadiul actual privind trei propuneri vizând îmbunătățirea eficienței energetice: directive privind performanța energetică a clădirilor și privind etichetarea energetică, precum și un regulament privind etichetarea pneurilor.

În contextul securității aprovizionării cu energie, Consiliul:

 • a luat act de un raport asupra stadiului lucrărilor cu privire la propunerea de regulament privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale și a susținut o dezbatere de orientare asupra propunerii respective;

 • a luat act de un raport asupra stadiului lucrărilor cu privire la propunerea de regulament privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Comunității Europene;

 • a susținut un schimb de opinii cu privire la Regulamentul 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei.

De asemenea, miniștrii au susținut un schimb de opinii cu privire la Comunicarea Comisiei intitulată „Investițiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon (Planul SET)”.

În cadrul prânzului, Președinția și Comisia au informat miniștrii cu privire la evoluțiile recente ale relațiilor internaționale în domeniul energiei.

În marja Consiliului, au avut loc următoarele evenimente:

 • o Conferință interguvernamentală a reprezentanților guvernelor statelor membre pentru a adopta în mod oficial o decizie privind sediul Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), care va fi la Ljubljana;

 • semnarea memorandumului de înțelegere privind Forumul Europei Centrale și de Est pentru integrarea pieței energiei electrice.
CUPRINS1

PARTICIPANȚI Error: Reference source not found

PUNCTE DEZBĂTUTE

PACHETUL PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ Error: Reference source not found

Performanța energetică a clădirilor Error: Reference source not found

Etichetarea energetică Error: Reference source not found

Etichetarea pneurilor Error: Reference source not found

SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU ENERGIE Error: Reference source not found

Propunere de regulament privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67 Error: Reference source not found

Asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei Error: Reference source not found

Proiecte de investiții în infrastructura energetică Error: Reference source not found

INVESTIȚIILE ÎN DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII CU EMISII REDUSE DE CARBON (PLANUL SET) Error: Reference source not found

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Error: Reference source not found

CHESTIUNI DIVERSE Error: Reference source not found

Planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică (BEMIP) Error: Reference source not found

Memorandumul de înțelegere privind Forumul Europei Centrale și de Est pentru integrarea pieței energiei electrice Error: Reference source not found

Criteriile de durabilitate în ceea ce privește biomasa Error: Reference source not found

Programul de lucru al viitoarei președinții spaniole Error: Reference source not foundALTE PUNCTE APROBATE

ENERGIE

 • Consiliul ministerial al Comunității Energiei Error: Reference source not found

PARTICIPANȚI

Guvernele statelor membre și Comisia Europeană au fost reprezentate după cum urmează:Belgia:

Dl Paul MAGNETTE Ministrul Schimbărilor Climatice și EnergieiBulgaria:

Dl Traicho TRAIKOV Ministrul Economiei, Energiei și TurismuluiRepublica Cehă:

Dl Vladimír TOŠOVSKÝ Ministrul Industriei și ComerțuluiDanemarca:

Dna Lykke FRIIS Ministrul Schimbărilor Climatice și EnergieiGermania:

Dl Jochen HOMANN Secretar de stat la Ministerul Federal al Economiei și TehnologieiEstonia:

Dl Juhan PARTS Ministrul Economiei și al ComunicațiilorIrlanda:

Dl Eamon RYAN Ministrul Comunicațiilor, Energiei și Resurselor NaturaleGrecia:

Dl Yannis MANIATIS Secretar de stat la Ministerul Mediului, Energiei și Schimbărilor ClimaticeSpania:

Dl Pedro MARÍN URIBE Secretar de stat pentru EnergieFranța:

Dl Philippe LEGLISE-COSTA Adjunctul Reprezentantului PermanentItalia:

Dl Claudio SCAJOLA Ministrul Dezvoltării EconomiceCipru:

Dl Antonis PASCHALIDES Ministrul Comerțului, Industriei și TurismuluiLetonia:

Dna Zaiga LIEPINA Subsecretar de stat la Ministerul EconomieiLituania:

Dl Arvydas DRAGŪNAS Secretar de stat la Ministerul MediuluiLuxemburg:

Dl Jeannot KRECKÉ Ministrul Economiei și Comerțului Exterior, Ministrul SportuluiUngaria:

Dl Péter HÓNIG Ministrul Transporturilor, Comunicațiilor și EnergieiMalta:

Dna Theresa CUTAJAR Adjunctul Reprezentantului PermanentȚările de Jos:

Dna Maria van der HOEVEN Ministrul EconomieiAustria:

Dl Reinhold MITTERLEHNER Ministrul Federal al Economiei, al Familiei și al TineretuluiPolonia:

Dl Waldemar PAWLAK Viceprim-ministru, Ministrul EconomieiPortugalia:

Dl Carlos ZORRINHO Secretar de stat însărcinat cu energia și inovațiaRomânia:

Dl Claudiu Constantin STAFIE Secretar de stat politică industrială și competitivitate, Ministerul EconomieiSlovenia:

Dl Matej LAHOVNIK Ministrul EconomieiSlovacia:

Dl Ľubomír JAHNÁTEK Ministrul EconomieiFinlanda:

Dna Mauri PEKKARINEN Ministrul EconomieiSuedia:

Dna Maud OLOFSSON Viceprim-ministru și Ministrul Întreprinderilor și al Energiei

Dl Ola ALTERÅ Secretar de stat pe lângă Ministrul Întreprinderilor și al Energiei

Regatul Unit:

Lordul HUNT Ministru de stat, Departamentul Energiei și al Schimbărilor ClimaticeComisia:

Dl Andris PIEBALGS MembruPUNCTE DEZBĂTUTE

PACHETUL PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ

În cadrul unei deliberări publice, Consiliul a luat act de stadiul actual și de procedurile privind așa-numitul „pachet privind eficiența energetică”, care include următoarele trei propuneri: • o directivă privind performanța energetică a clădirilor (16082/09);

 • o directivă privind etichetarea energetică (16080/09);

 • un regulament privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil (14639/09).

Consiliul a susținut lucrări intensive privind propunerile și a adoptat deja regulamentul privind etichetarea pneurilor și a ajuns la un acord informal cu Parlamentul European asupra celor două directive. Totuși, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona necesită anumite adaptări, în special cu privire la temeiul juridic și dispozițiile privind procedura comitetului. Există consultări în curs între instituții cu privire la aceste chestiuni.

Aceste propuneri au fost prezentate de către Comisie în noiembrie 2008 cu scopul de a contribui la obiectivul UE de a reduce cu 20% consumul de energie și de a produce 20% din energie din surse regenerabile până în 2020. Un acord asupra acestui pachet a constituit una din principalele priorități ale președinției suedeze, în special în vederea conferinței de la Copenhaga din decembrie.

În contextul cooperării internaționale în domeniul eficienței energetice, Consiliul a adoptat recent, de asemenea, o decizie privind semnarea și încheierea de către Comunitatea Europeană a „Termenilor de referință pentru Parteneriatul internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice”, cunoscuți și drept „IPEEC” (16564/09). Acordul reprezintă un pas important și la timp în acest domeniu și va contribui la difuzarea de bune practici în întreaga lume.

Performanța energetică a clădirilor

Scopul acestei propuneri este de a clarifica, consolida și extinde domeniul de aplicare a actualei Directive 2002/91, precum și de a reduce diferențele mari între practicile statelor membre în acest sector. Dispozițiile sale reglementează necesarul de energie pentru încălzirea spațiului și producerea de apă caldă, răcirea, ventilarea și iluminarea în clădirile noi și existente, rezidențiale și nerezidențiale.

Sectorul clădirilor este responsabil pentru aproximativ 40% din totalul consumului final de energie și al emisiilor de CO2 înregistrate în UE. Îmbunătățirea performanței energetice globale prin măsuri eficiente va aduce, prin urmare, beneficii sociale, economice și de mediu existente la nivel național și european.

Legislația revizuită prevede în special: • că toate clădirile noi trebuie să ajungă clădiri cu consum energetic aproape de zero până în 2020, iar în cazul clădirilor ocupate de autorități publice acest lucru trebuie să se întâmple până în 2018. Statele membre ar trebui să elaboreze planuri naționale pentru creșterea numărului de „clădiri cu consum energetic aproape de zero”, ale căror necesități în materie de energie ar trebui să fie acoperite într-o măsură extrem de semnificativă de energie din surse regenerabile, inclusiv energie regenerabilă produsă la fața locului sau în apropiere;

 • că sectorul public ar trebui să-și asume un rol conducător: clădirile publice cu o suprafață totală de peste 500 m2 și frecvent vizitate de public vor trebui să afișeze în mod vizibil certificate de performanță energetică. Peste cinci ani, acest prag va fi redus la 250 m2;

 • cerințe minime de performanță energetică pentru clădiri sau imobile, pentru a atinge un „nivel optim din punctul de vedere al costurilor” (nivelul de performanță energetică care conduce la cele mai mici costuri pe durata ciclului de viață economic estimat);

 • cerințe minime de performanță energetică la executarea unor lucrări majore de renovare pentru clădirile sau imobilele existente;

 • inspecții periodice ale sistemelor de încălzire și  de climatizare;

 • sisteme de control independent al certificatelor de performanță energetică și al rapoartelor de inspecție.

Etichetarea energetică

Propunerea reformează Directiva 92/75 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic. Obiectivul acesteia este de a extinde domeniul său de aplicare, prevăzând etichetarea tuturor produselor cu impact energetic, inclusiv cele din sectoarele comercial, industrial și al gospodăriilor, precum și a unor produse neconsumatoare de energie cum ar fi ferestrele care, odată puse în funcțiune sau instalate, prezintă un potențial considerabil de economisire a energiei.

Baza etichetării va continua să fie scara A–G, de la verde închis (cel mai eficient din punct de vedere energetic) la roșu, care să fie bine înțeleasă de consumatori. Pentru produsele care fac deja obiectul unor cerințe de etichetare și în condițiile în care majoritatea produselor de pe piață fac parte din clasele cu consumul cel mai redus de energie, până la trei clase energetice noi pot fi adăugate etichetei (A+, A++ și A+++). De asemenea, prezentarea ar trebui să indice, după caz, clasa energetică atunci când sunt prezentate informații referitoare la consumul energetic sau preț.

În cazul achizițiilor publice, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a achiziționa numai produse etichetate din cea mai înaltă clasă energetică.Etichetarea pneurilor

Consiliul a fost informat cu privire la adoptarea regulamentului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali.

Obiectivul acestui regulament este de a crește siguranța și eficiența economică și ecologică a transportului rutier prin promovarea pneurilor eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure și cu niveluri scăzute de zgomot. În principal din cauza rezistenței lor la rulare, pneurile sunt responsabile de 20 până la 30 % din consumul de combustibil al vehiculelor.

Regulamentul instituie un cadru pentru furnizarea de informații armonizate privind parametrii pneurilor, precum rezistența la rulare, aderența la teren umed zgomotul exterior de rulare, permițând astfel consumatorilor să facă o alegere în cunoștință de cauză la cumpărarea pneurilor, dat fiind că etichetele pneurilor vor fi afișate la punctul de vânzare, precum și în materiale tehnice de promovare.

Această inițiativă este în concordanță cu Strategia revizuită a Comisiei de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare (12389/06), care stabilește obiective de reducere a emisiilor de CO2 prin reducerea emisiilor generate de autovehicule, inclusiv prin promovarea pneurilor care asigură un consum de combustibil eficient.

SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU ENERGIE

Propunere de regulament privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67

Consiliul a susținut o dezbatere de orientare asupra propunerii (11892/09), pe baza unui chestionar pregătit de Președinție (16000/09) și în urma unei prezentări din partea Comisarului pentru energie, dl Piebalgs.

Propunerea, care a fost prezentată de Comisie în luna iulie a anului trecut, vizează furnizarea unui răspuns coordonat privind atât acțiunile de prevenire, cât și cele de reacție la întreruperile concrete ale aprovizionării pe termen scurt și pe termen lung. Aceasta reprezintă un element major al cadrului legislativ care contribuie la securitatea aprovizionării cu energie a UE, în urma crizei ruso-ucrainene a gazului din ianuarie 2009. De asemenea, aceasta reprezintă urmarea apelului Consiliului European privind o revizuire accelerată a directivei existente privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale, astfel încât Comunitatea va fi mai bine pregătită în cazul oricărei viitoare întreruperi a aprovizionării cu gaze. Gazele naturale constituie un sfert din aprovizionarea cu energie primară. Consumul de gaze în Europa a crescut rapid în ultimii zece ani, iar producția internă a scăzut, sporind astfel dependența de importuri.

În principiu, abordarea generală din propunerea Comisiei a fost bine primită. Miniștrii au evidențiat, totuși, anumite puncte de preocupare privind anumite aspecte ale proiectului de regulament.

Mai mulți miniștri au subliniat în special necesitatea unei clarificări suplimentare a rolurilor și responsabilităților actorilor de pe piață, ale statelor membre și ale Comisiei, conform principiului subsidiarității. A fost evidențiată ordinea ierarhică pentru asigurarea aprovizionării cu gaze, de la întreprinderile din sectorul gazelor naturale, la statele membre, respectiv la nivelul regional și la nivelul UE. Gestionarea crizelor ar trebui să se bazeze pe o analiză aprofundată a riscurilor și trebuie să existe un echilibru între solidaritate, responsabilitățile pieței și responsabilitatea statelor membre pentru propria aprovizionare cu gaze.

Majoritatea miniștrilor au salutat propunerea de către Comisie a unor standarde de aprovizionare și privind infrastructura obligatorii, solicitând totodată o flexibilitate sporită pentru a ține seama de specificul și circumstanțele naționale. Punerea în aplicare a standardelor ar trebui să se bazeze pe o analiză cost-beneficiu, acordând prioritatea cuvenită instrumentelor de piață. Cooperarea regională și bilaterală a fost susținută ferm în cadrul dezbaterii, însă vor fi necesare mai multe detalii, în special cu privire la defalcarea costurilor.

În cele din urmă, a fost considerată necesară o definiție clară a protecției consumatorilor, care să permită totuși suficientă flexibilitate pentru a ține seama de circumstanțe naționale sau regionale, inclusiv aspecte financiare.

Viitoarea președinție spaniolă și-a anunțat intenția de a ajunge la un acord politic asupra propunerii Comisiei până la sfârșitul lunii iunie 2010.Asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei

Miniștrii au primit din partea Comisarului pentru energie, dl Piebalgs, informații actualizate cu privire la situația actuală privind Regulamentul 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei, urmată de un schimb de opinii asupra subiectului.

Dl Piebalgs a informat miniștrii că, în urma publicării unui apel la oferte, au fost primite 87 de proiecte pentru acest program (46 pentru interconexiuni, 29 pentru energia offshore și 12 pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon). Primele contracte pentru energia eoliană offshore și captarea și stocarea dioxidului de carbon ar trebui semnate până la sfârșitul acestui an, iar în ceea ce privește proiectele de interconectare, procesul de evaluare ar trebui finalizat în următoarele câteva săptămâni. Comisarul se așteaptă ca întreaga sumă alocată părții energetice din planul european de redresare economică să fie angajată în 2010, oferind astfel un stimulent semnificativ al economiei în Europa.

Regulamentul face parte din planul european de redresare economică (EERP) și prevede 2 miliarde EUR în 2009 și 1,98 miliarde EUR în 2010 pentru proiecte în domeniul energiei, precum infrastructurile de gaze naturale și de energie electrică, insulele mici, energia eoliană offshore și captarea și stocarea dioxidului de carbon.Proiecte de investiții în infrastructura energetică

Miniștrii au luat act de un raport privind progresele înregistrate (15692/09) cu privire la propunerea de regulament privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Comunității Europene (12235/09), în urma unei prezentări a propunerii din partea Comisarului Piebalgs.

Conform Planului de acțiune al Consiliului European 2007-2009 privind politica energetică pentru Europa1, Comisia și statele membre ar trebui să identifice investițiile necesare pentru a răspunde nevoilor strategice al UE în materie de cerere și ofertă în domeniul gazelor și al energiei electrice. Regulamentul respectiv stabilește un cadru comun și mai transparent de informare a Comisiei cu privire la datele și informațiile referitoare la proiectele de investiții în infrastructura energetică din sectorul petrolului, al gazelor naturale, al energiei electrice și al biocombustibililor, precum și la proiectele de investiții în domeniul emisiilor de dioxid de carbon generate de sectoarele respective.

INVESTIȚIILE ÎN DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII CU EMISII REDUSE DE CARBON (PLANUL SET)

Miniștrii au susținut un schimb de opinii asupra planului, în urma prezentării comunicării din partea Comisarului Piebalgs, pe baza celor șase recomandări prevăzute în concluziile comunicării (14230/09).

În general, miniștrii au salutat comunicarea, subliniind importanța tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon pentru îndeplinirea obiectivelor de reducere a emisiilor și de eficiență energetică. Sub rezerva unei clarificări ulterioare a aspectelor legate de finanțare, miniștrii au recunoscut de asemenea necesitatea sporirii eforturilor de cercetare și de concentrare a resurselor pe proiecte cu valoarea adăugată cea mai ridicată. Mai mulți miniștri au împărtășit opinia potrivit căreia finanțarea publică ar trebui completată de o finanțare privată. Mai mult, cele șapte inițiative industriale europene (E2I) subliniate în comunicare au fost de asemenea larg susținute: inițiativa europeană privind energia eoliană, inițiativa europeană privind energia solară, inițiativa europeană privind rețeaua de energie electrică, inițiativa europeană privind bioenergia sustenabilă, inițiativa europeană privind captarea, transportul și stocarea CO2, inițiativa privind fisiunea nucleară sustenabilă, precum și inițiativa privind pilele de combustie și hidrogenul.

Comisia a prezentat comunicarea respectivă în octombrie, în urma aprobării Planului strategic european privind tehnologiile energetice în primăvara anului 2008. Comunicarea prevede analiza de către Comisie a principalelor cerințe pentru tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în Comunitate, contribuind în același timp la rolul de lider al UE în aceste domenii de cercetare și dezvoltare. Aceasta include foi de parcurs detaliate 2010-2020 pentru tehnologii, precum și o finanțare orientativă. Finanțarea necesară ar trebui să provină din surse private și publice (naționale), în timp ce o anumită finanțare comunitară ar putea acționa drept stimulent pentru promovarea investițiilor. De asemenea, comunicarea estimează investiții suplimentare pentru perioada 2010-2020 în valoare de aproximativ 75-80 de miliarde EUR pentru cele șapte inițiative cuprinse în Planul SET inițial și aprobate de Consiliu (6326/1/08 REV 1), precum și pentru alte inițiative în sprijinul acestora. Aceasta reprezintă o creștere de la valoarea actuală de 3 miliarde EUR pe an la aproximativ 8 miliarde EUR pe an.RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL ENERGIEI1

În cadrul prânzului, miniștrii au fost informați de Comisarul Piebalgs și de Președinție cu privire la situația recentă privind diferitele evenimente internaționale care au avut loc sau urmează să aibă loc în domeniul energiei (16001/09): • Summitul UE - Rusia

 • Tratatul de instituire a Comunității Energiei2

 • Parteneriatul estic

 • Consiliul Energie UE-SUA

 • Tratatul privind Carta energiei

 • alte reuniuni importante.

CHESTIUNI DIVERSE

Planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică (BEMIP)

Comisarul Piebalgs a informat Consiliul cu privire la progresele înregistrate până în prezent în privința punerii în aplicare a Planului de interconectare a pieței energiei din zona baltică (BEMIP) și în special cu privire la conferința regională BEMIP care s-a desfășurat la Vilnius, în Lituania, la 25 noiembrie.

BEMIP este un plan de acțiune privind interconectările energetice și îmbunătățirea pieței energiei în regiunea Mării Baltice și face parte din „Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice”. Acesta răspunde nevoii urgente de conectare a „insulelor de energie” (cele trei state baltice și Finlanda) cu UE, care a fost una din prioritățile subliniate în cea de a doua revizuire strategică a politicii energetice și a fost adoptată de Consiliul European din toamna anului 2008. Următorul raport privind progresele înregistrate va fi prezentat la jumătatea anului 2010.

Memorandumul de înțelegere privind Forumul Europei Centrale și de Est pentru integrarea pieței energiei electrice

Ministrul polonez a informat Consiliul cu privire la semnarea, în ziua respectivă, în marja Consiliului, a memorandumului de înțelegere privind Forumul Europei Centrale și de Est pentru integrarea pieței energiei electrice. Delegațiile la nivel ministerial din șapte state membre ale UE din Europa Centrală și de Est urmau să participe la ceremonie.

Scopul memorandumului este de a institui o platformă regională la nivel ministerial pentru a susține în continuare integrarea regională a piețelor energiei electrice în regiunea Europei Centrale și de Est.

Criteriile de durabilitate în ceea ce privește biomasa

Țările Benelux, susținute de Polonia și Regatul Unit, au invitat Comisia să prezinte o propunere privind criterii armonizate și obligatorii de durabilitate în ceea ce privește biomasa solidă utilizată în scopuri energetice. Propunerea respectivă ar trebui să însoțească raportul Comisiei care este așteptat până la sfârșitul anului.Programul de lucru al viitoarei președinții spaniole

Ministrul spaniol a conturat programul de lucru previzional pentru prima jumătate a anului 2010.

*

* *


În marja Consiliului, reprezentanții statelor membre s-au reunit în cadrul Consiliului la o Conferință interguvernamentală și au decis ca sediul Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) să fie la Ljubljana. Această decizie a urmat adoptării anterioare anul acesta a celui de al treilea pachet legislativ privind piața internă a energiei, care a inclus regulamentul de instituire a ACER.

ALTE PUNCTE APROBATE

ENERGIE

Consiliul ministerial al Comunității Energiei

Consiliul a adoptat poziția UE în cadrul Consiliului ministerial al Comunității Energiei care urmează a se desfășura la Zagreb la 18 decembrie 2009. De asemenea, acesta a luat act de ordinea de zi a reuniunii respective.

Consiliul ministerial urmează să ia act de progresele realizate în punerea în aplicare a acquis-ului comunitar în cadrul țărilor Comunității Energiei, în special cu privire la securitatea aprovizionării și va adopta inter alia o serie de decizii, inclusiv:


 • cu privire la viitoarea aderare a Republicii Moldova și a Ucrainei la Tratatul de instituire a Comunității Energiei,

 • cu privire la punerea în aplicare a trei directive comunitare privind eficiența energetică în Comunitatea Energiei și

 • cu privire la un ritm anual (în locul unuia bianual) al reuniunilor Consiliului ministerial.1(7224/07, anexa I).

1Declarațiile comune convenite în cadrul reuniunilor bilaterale pot fi găsite pe site-ul Consiliului www.consilium.europa.eu

2Un tratat vizând instituirea unei piețe pe deplin integrate a energiei electrice și a gazelor naturale între țările din Europa de Sud-Est (Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, FYROM, România, Serbia și Muntenegru).

PRESĂ

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 7040 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

17165/09 (Presse 369)RO


Yüklə 59,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə