Consiliul uniunii europeneYüklə 76,84 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü76,84 Kb.
#38481CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

7360/11

(OR. en)

PRESSE 52

PR CO 12

COMUNICAT DE PRESĂ

Cea de a 3073-a reuniune a ConsiliuluiOcuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori

Ocuparea Forței de Muncă și Politică Socială

Bruxelles, 7 martie 2011


Președintele Dl Sándor CZOMBA,
Ministru de stat pentru Politica Ocupării Forței de Muncă
Dl Miklos RÉTHELYI,
Ministrul Resurselor Naționale

din Ungaria
Principalele rezultate ale Consiliului

Consiliul a desfășurat o dezbatere de orientare cu privire la contribuția sa la Consiliul European din 24-25 martie, cuprinzând aspecte sociale și de ocupare a forței de muncă. În acest context, Consiliul a adoptat raportul comun privind ocuparea forței de muncă, împreună cu concluziile referitoare la acesta și la platforma europeană de combatere a sărăciei.

Consiliul a fost informat cu privire la ordinea de zi a reuniunii sociale tripartite la nivel înalt, care va avea loc la 24 martie, în dimineața dinaintea Consiliului European.

Consiliul a adoptat noul Pact european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2011 - 2020, sub forma concluziilor Consiliului.

Miniștrii au avut un schimb de opinii despre rezultatul consultării privind Cartea verde „Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure”.

CUPRINS1

PARTICIPANȚI Error: Reference source not found

PUNCTE DEZBĂTUTE

CONTRIBUȚIE LA REUNIUNEA DIN PRIMĂVARĂ A CONSILIULUI EUROPEAN Error: Reference source not found

Raportul comun privind ocuparea forței de muncă - concluzii Error: Reference source not found

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre Error: Reference source not found

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale - concluzii Error: Reference source not found

Dimensiunea socială a Strategiei Europa 2020 Error: Reference source not found

Pregătirea reuniunii sociale tripartite la nivel înalt Error: Reference source not found

DIRECTIVA PRIVIND DETAȘAREA LUCRĂTORILOR Error: Reference source not found

NOUL PACT EUROPEAN PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI PENTRU PERIOADA 2011 - 2020 - concluzii Error: Reference source not found

PROGRESE PRIVIND EGALITATEA DINTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN 2010: Error: Reference source not found

SISTEMELE DE PENSII: RAPORT ASUPRA CONSULTĂRII PRIVIND CARTEA VERDE Error: Reference source not found

ALTE PUNCTE APROBATE

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE


 • Grecia - procedura aplicabilă deficitelor excesive Error: Reference source not found

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

 • Aderarea Liechtenstein la acordul UE-Elveția privind acquis-ul Schengen Error: Reference source not found

 • Aderarea Liechtenstein la acordul UE-Elveția privind azilul Error: Reference source not found

AFACERI EXTERNE

 • Mecanisme financiare și protocoale din domeniul pescuitului pescărești - UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia Error: Reference source not found

 • Reînnoirea măsurilor în sprijinul Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII) Error: Reference source not found

TRANSPORTURI

 • Acord de cooperare cu SUA privind siguranța aviației civile Error: Reference source not found

 • Certificarea entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă Error: Reference source not found

 • Interoperabilitatea sistemului feroviar european - materialul rulant Error: Reference source not found

POLITICA COMERCIALĂ

 • Comerțul cu banane - încheierea de acorduri și noile tarife pentru banane Error: Reference source not found

 • Convenția referitoare la expozițiile internaționale Error: Reference source not found

PARTICIPANȚI

Belgia:

Dna Joëlle MILQUET Viceprim-ministru și Ministrul Ocupării Forței de Muncă și Egalității Șanselor, însărcinat cu Politica privind Migrația și Azilul

Dl Michel DAERDEN Ministrul Pensiilor și Marilor Orașe

Bulgaria:

Dl Totyu MLADENOV Ministrul Muncii și Politicii SocialeRepublica Cehă:

Dl Jaromir DRÁBEK Ministrul Muncii și Afacerilor SocialeDanemarca:

Dna Inger STØJBERG Ministrul Ocupării Forței de Muncă

Dna Beneditke KIÆR Ministrul Afacerilor Sociale

Germania:

Dl Andreas STORM Secretar de Stat la Ministrul Federal al Muncii și Afacerilor SocialeEstonia:

Dl Hanno PEVKUR Ministrul Afacerilor SocialeIrlanda:

Dna Géraldine BYRNE NASON Reprezentant Permanent AdjunctGrecia:

Dl Andreas PAPASTAVROU Reprezentant Permanent AdjunctSpania:

Dna María Luz RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Secretar de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă

Dl Leandro GONZÁLEZ GALLARDO Secretar adjunct pentru Sănătate, Politică Socială și Egalitatea Șanselor

Franța:

Dl Xavier BERTRAND Ministrul Muncii, Ocupării Forței de Muncă și SănătățiiItalia:

Dl Maurizio SACCONI Ministrul Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de MuncăCipru:

Dna Sotiroula CHARALAMBOUS Ministrul Muncii și Securității SocialeLetonia:

Dna Ilona JURSEVSKA Ministrul Afacerilor SocialeLituania:

Dna Audrone MORKŪNIENĖ Ministrul Adjunct al Muncii și Securității SocialeLuxemburg:

Dl Nicolas SCHMIT Ministru delegat pentru Afaceri Externe și Imigrație

Dl Mars DI BARTOLOMEO Ministrul Sănătății și Securității Sociale

Ungaria:

Dl Miklòs RÉTHELYI Ministrul Resurselor Naționale

Dl Sándor CZOMBA Ministru de stat pentru Politica Ocupării Forței de Muncă

Malta:

Dna Dolores CRISTINA Ministrul Educației, Ocupării Forței de Muncă și FamilieiȚările de Jos:

Dl Henk KAMP Ministrul Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de MuncăAustria:

Dl Rudolf HUNDSTORFER Ministrul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției ConsumatoruluiPolonia:

Dl Radoslaw MLECZKO Ministru Adjunct al Muncii și Politicii SocialePortugalia:

Dna Helena ANDRÉ Ministrul Muncii și Afacerilor SocialeRomânia:

Dl Cristian BADESCU Reprezentant Permanent AdjunctSlovenia:

Dl Ivan SVETLIK Ministrul Muncii, Familiei și Afacerilor SocialeSlovacia:

Dl Peter JAVORCIK Reprezentant Permanent AdjunctFinlanda:

Dna Anni SINNEMÄKI Ministrul Ocupării Forței de Muncă

Dl Juha REHULA Ministrul Sănătății și Serviciilor Sociale

Suedia:

Dna Hillevi ENGSTRÖM Ministrul Ocupării Forței de Muncă

Dl Ulf KRISTERSSON Ministrul Securității Sociale

Regatul Unit:

Dl Chris GRAYLING Ministru de Stat însărcinat cu Ocuparea Forței de MuncăComisie:

Dna Viviane REDING Vicepreședinte

Dl László ANDOR Membru

PUNCTE DEZBĂTUTE

CONTRIBUȚIE LA REUNIUNEA DIN PRIMĂVARĂ A CONSILIULUI EUROPEAN

Consiliul a organizat o dezbatere de orientare privind chestiuni legate de analiza anuală a creșterii (AAC) și de semestrul european, și anume raportul comun privind ocuparea forței de muncă și liniile directoare pentru politicile statelor membre privind ocuparea forței de muncă, precum și puncte legate de Strategia Europa 2020, cum ar fi „Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale” și principalele mesaje ale raportului cu privire la dimensiunea socială a strategiei. Rezultatele acestei dezbateri și raportul comun privind ocuparea forței de muncă urmează să fie înaintate Consiliului European din 24-25 martie, ca parte a contribuției Consiliului EPSCO.

Dezbaterea a avut la bază un chestionar al Președinției (6912/11).

În special, miniștrii au răspuns că analiza anuală a creșterii (AAC) și raportul comun privind ocuparea forței de muncă identifică în mod corect perspectivele macroeconomice și situația ocupării forței de muncă și constituie un punct de pornire bun pentru semestrul european. În acest sens, miniștrii au subliniat interconexiunile dintre diferitele domenii de politică.

Unii miniștri au indicat că dimensiunea socială a AAC ar putea fi consolidată. De asemenea, au observat că o bună evaluare a aspectelor ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale necesită timp.

Mai mulți miniștri au subliniat, de asemenea, că, pentru stabilirea obiectivelor naționale este nevoie de suficientă ambiție pentru a atinge obiectivul pe termen lung al UE referitor la ocuparea forței de muncă și la incluziunea socială; cu toate acestea, este necesar totodată să existe o viziune realistă și să se aibă în vedere diferitele poziții de pornire ale statelor membre.

Trebuie accelerate reformele structurale legate de crearea locurilor de muncă și de creștere, proces în cadrul căruia Consiliul EPSCO are un rol de jucat. Consiliul EPSCO are, de asemenea, un rol de jucat în discutarea chestiunilor legate de pensii și a politicii salariale, împreună cu Consiliul ECOFIN, în contextul noului pact privind competitivitatea. În acest context, consolidarea bugetară și competitivitatea tot mai ridicată în sectorul de afaceri sunt importante.

Mai mulți miniștri au subliniat că exploatarea potențialului pieței muncii a UE reprezintă o provocare. Sistemele de asigurări sociale ar trebuie să-i încurajeze pe oameni să muncească, întrucât munca este cea mai bună soluție pentru a ieși din sărăcie. Abordările flexicurității din diferite state membre trebuie avute în vedere în raport cu incluziunea socială.

Miniștrii au comentat că trebuie luate măsuri în vederea sporirii formării și a acordării de stimulente pentru ocuparea forței de muncă, în special celor mai vulnerabile grupuri, și anume tinerii, femeile, persoanele în vârstă, pentru ca aceștia să-și poată adapta calificările și competențele la nevoile pieței muncii.

Miniștrii au salutat platforma de combatere a sărăciei și au indicat că incluziunea socială ar trebui să fie coordonată între guverne, în vederea realizării obiectivelor de combatere a sărăciei.

Numeroși miniștri au subliniat importanța rolului partenerilor sociali, în special pentru stabilirea salariilor și pentru reformarea sistemelor de pensii. În acest context, mai mulți miniștri au considerat că, deși ar putea fi utilă coordonarea la nivelul UE, politicile salariale și de pensii sunt în domeniul de competență al statelor membre.

Fondul social european poate juca un rol cheie mai eficient și mai eficace, în special în ceea ce privește alocarea resurselor și sprijinirea persoanelor care își caută un loc de muncă.Raportul comun privind ocuparea forței de muncă - concluzii

Consiliul a adoptat raportul comun privind ocuparea forței de muncă (7396/11), împreună cu concluziile referitoare la acesta. Raportul trece în revistă situația actuală a ocupării forței de muncă în Europa și punerea în aplicare a liniilor directoare ale ocupării forței de muncă adoptate în octombrie 2010. Anul acesta, raportul este mai anticipativ decât în anii anteriori, luând în considerare totodată stadiul timpuriu al punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020.

Conform mesajului principal al raportului comun și deși piețele forței de muncă din UE sunt în curs de stabilizare, efectele crizei continuă să fie resimțite, iar șomajul rămâne o preocupare majoră a cetățenilor UE. De asemenea, criza a scos în evidență probleme structurale ale piețelor europene ale forței de muncă, care necesită luarea de măsuri urgente. În conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, reformele structurale menite să stabilizeze economia și să stimuleze creșterea economică reprezintă un element esențial în crearea condițiilor care să ducă la creșterea ocupării forței de muncă, mai ales prin crearea de noi locuri de muncă permanente. De asemenea, o revenire rapidă a creșterii, precum și existența unor politici educaționale și de ocupare a forței de muncă bine concepute sunt elemente cruciale în vederea reducerii sărăciei și a excluziunii sociale.

Concluziile Consiliului conțin principalele mesaje ale Consiliului European (7397/11). În special, concluziile: • subliniază că ar trebui asociată consolidarea fiscală cu restabilirea creșterii economice și cu creșterea ocupării forței de muncă;

 • subliniază că reformele pieței forței de muncă singure sunt insuficiente pentru a crea o cerere de forță de muncă; pentru a crea locuri de muncă mai multe și mai bune, pentru a îmbunătăți coeziunea socială și pentru a valorifica întregul potențial al capitalului uman al Uniunii Europene, este nevoie de un mediu de afaceri mai favorabil ocupării forței de muncă și de o creștere economică mai puternică, stimulată de activități economice inovatoare și cu o înaltă valoare adăugată și de oportunități pentru trecerea la o economie ecologică;

 • invită statele membre să stabilească obiective ambițioase privind ocuparea forței de muncă și să promoveze incluziunea socială prin reducerea sărăciei, în vederea atingerii unei rate de ocupare de 75% și a scoaterii a cel puțin 20 de milioane de persoane în afara riscului sărăciei și a excluziunii până în 2020.

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la o decizie referitoare la orientările privind ocuparea forței de muncă ale statelor membre pentru 2011 (6192/2/11). Întrucât orientările privind ocuparea forței de muncă pentru 2010 au fost adoptate abia în octombrie 2010, se propune menținerea lor neschimbată pentru 2011.

Cu toate acestea, astăzi, Consiliul nu a putut adopta orientările privind ocuparea forței de muncă, deoarece trebuie să aștepte adoptarea de către Consiliul European, la 24 martie, a concluziilor sale pe baza Raportului comun privind ocuparea forței de muncă, în așteptarea totodată a avizului Comitetului Regiunilor. Parlamentul European, Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și Comitetul Economic și Social European au acceptat deja propunerea Comisiei de menținere a liniilor directoare neschimbate pentru 2011.

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale - concluzii

Consiliul a adoptat concluziile privind platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale (7434/1/11), stabilindu-și poziția pe baza elementelor cheie ale inițiativei emblematice a Comisiei, în contextul măsurilor care trebuie luate în vederea îndeplinirii obiectivului UE al incluziunii sociale/reducerii sărăciei, astfel cum a fost stabilit de Consiliul European din iunie 2010.

Concluziile reamintesc că anumite grupuri de populație sunt expuse în mod deosebit riscului sărăciei, excluziunii sociale sau celor mai extreme forme de sărăcie, accentuează că măsurile de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale necesită o combinare a tuturor eforturilor și a instrumentelor relevante la nivelul UE și la nivel național și, în acest context, salută abordarea integrată a platformei care vizează dimensiunile multiple ale excluziunii sociale.

Consiliul a aprobat, de asemenea, avizul Comitetului pentru protecție socială (CPS) cu privire la platformă, în urma unei prezentări a președintelui comitetului (6491/11). Avizul evidențiază rolul pe care Comitetul pentru protecție socială intenționează să-l joace în punerea în aplicare a măsurile avute în vedere în cadrul platformei și contribuția sa în diverse domenii, cum ar fi incluziunea activă, pensiile, sănătatea, serviciile sociale, sărăcia copiilor și incluziunea socială a grupurilor expuse riscurilor.Dimensiunea socială a Strategiei Europa 2020

Consiliul a adoptat principalele mesaje ale raportului (6624/11) privind dimensiunea socială a Strategiei Europa 2020 redactat de către CPS. Președintele CPS a indicat că comitetul a finalizat primul său raport privind monitorizarea situației sociale și dezvoltarea politicilor de protecție socială, care include o evaluare a dimensiunii sociale a Strategiei Europa 2020. Raportul se concentrează asupra: • evoluției în direcția obiectivului principal al UE privind incluziunea socială/reducerea sărăciei și interacțiunea cu alte obiective;

 • monitorizarea punerii în aplicare a aspectelor sociale ale orientărilor integrate, cu un accent deosebit pe „Orientarea 10: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei”,

 • teme prioritare în cadrul metodei deschise de coordonare pentru protecția socială.

Pregătirea reuniunii sociale tripartite la nivel înalt

Președinția a informat Consiliul cu privire la ordinea de zi a reuniunii sociale tripartite la nivel înalt, care va avea loc la 24 martie, în dimineața dinaintea Consiliului European. Reuniunea socială tripartită la nivel înalt va oferi ocazia principală de organizare a unei dezbateri cu partenerii sociali privind creșterea și locurile de muncă, într-o perioadă de consolidare bugetară/fiscală.

Având în vedere rolul partenerilor sociali în guvernanța Strategiei Europa 2020, reuniunea la nivel înalt va discuta totodată despre modul în care prioritățile propuse în analiza anuală a creșterii vor contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite de strategie.

Reuniunea socială tripartită la nivel înalt, care se reunește în general de două ori pe an, are sarcina de a asigura continuitatea dialogului la cel mai înalt nivel între Consiliu, Comisie și partenerii sociali. Reunește președinții Consiliului European și ai Comisiei Europene și șeful guvernului Președinției în exercițiu (Ungaria), precum și șefii guvernelor următoarelor două Președinții (Polonia și Danemarca), însoțiți de miniștrii lor pentru ocuparea forței de muncă, comisarul pentru ocuparea forței de muncă și președinții/secretarii generali ai principalelor sindicate și organizații europene ale lucrătorilor.DIRECTIVA PRIVIND DETAȘAREA LUCRĂTORILOR

Consiliul a adoptat concluzii privind începerea etapei pilot a unui sistem electronic de schimb care facilitează cooperarea administrativă în cadrul directivei privind detașarea lucrătorilor (6196/1/11).

Directiva privind detașarea lucrătorilor, adoptată în 1996, introduce obligația statelor membre de a coopera și de a face schimburi de informații administrative privind detașarea lucrătorilor.

În acest sens, Consiliul a concluzionat că ar trebui lansat un proiect pilot în vederea testării utilității unui modul separat al sistemului electronic de schimb de informații, în scopul îmbunătățirii cooperării administrative a statelor membre, după cum se prevede în directiva privind detașarea lucrătorilor. Comisia a indicat deja că este pregătită să înceapă acest proiect pilot în viitorul apropiat. Consiliul așteaptă cu interes să primească rapoarte privind rezultatele acestui proiect pilot.NOUL PACT EUROPEAN PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI PENTRU PERIOADA 2011 - 2020 - concluzii

Consiliul a adoptat noul Pact european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2011 - 2020.

Noul pact, anexat la concluziile Consiliului (7370/11), reafirmă angajamentele UE de a elimina diferențele între femei și bărbați în domeniul ocupării forței de muncă, al educației și al protecției sociale, promovează un echilibru mai bun între viața profesională și viața privată pentru femei și bărbați și combate toate formele de violență împotriva femeilor.

Consiliul îndeamnă la acțiuni la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii, prin luarea de măsuri în vederea: • eliminării stereotipurilor de gen, asigurării remunerării egale pentru aceeași muncă și promovării participării egale a femeilor la procesul decizional;

 • îmbunătățirii furnizării de servicii de îngrijire a copilului accesibile ca preț și de înaltă calitate și promovării unor forme flexibile de muncă;

 • consolidării prevenirii violenței împotriva femeilor și a protecției victimelor, precum și accentuării rolului bărbaților și a băieților în scopul eradicării violenței.

Egalitatea dintre femei și bărbați are o dimensiune economică importantă și toate statele membre au convenit să stimuleze ocuparea forței de muncă în rândul femeilor și al bărbaților, în contextul Strategiei Europa 2020.

Prin urmare, statele membre sunt încurajate să promoveze politici de egalitate între femei și bărbați, în special cu privire la liniile directoare ale UE privind ocuparea forței de muncă. Comisia și Consiliul sunt invitate, de asemenea, să includă perspectiva egalității de gen în analiza anuală a creșterii a UE.

Consiliul reafirmă totodată importanța includerii perspectivei de gen în toate politicile, inclusiv în acțiunile externe ale UE.

Concluziile se vor publica în Jurnalul Oficial.PROGRESE PRIVIND EGALITATEA DINTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN 2010:

Consiliul a luat act de raportul Comisiei (6571/11) și a convenit să îl înainteze Consiliului European.

În urma solicitării Consiliului European din primăvara 2003, Comisia a înaintat raportul său anual privind egalitatea dintre femei și bărbați.

Raportul descrie evoluțiile recente în domeniul egalității de gen în UE și prezintă statistici privind toate domeniile reglementate, precum și evoluțiile recente în statele membre.

Raportul prezintă situația actuală în cele cinci domenii prioritate definite în Strategia Comisiei privind egalitatea între femei și bărbați (2010-2015), și anume:


 • independența economică egală;

 • egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă și pentru o muncă de valoare egală;

 • egalitatea în luarea de decizii;

 • demnitate, integritate și încetarea violenței bazate pe gen; și

 • egalitatea de gen în afara Uniunii.

Raportul va constitui totodată baza pentru discuțiile din cadrul viitorului dialog privind egalitatea de gen anunțat de Comisie în noua sa Strategie privind egalitatea de gen, la care sunt invitați să participe președintele Comisiei, dl Barroso, vicepreședintele Comisiei, dna Reding, reprezentanții trioului de președinții, Parlamentul European, partenerii sociali și ONG-uri.

SISTEMELE DE PENSII: RAPORT ASUPRA CONSULTĂRII PRIVIND CARTEA VERDE

Consiliul a avut un schimb de opinii privind concluziile inițiale ale raportului (6918/11). Comisarul Laszlo Andor a informat Consiliul despre rezultatul consultării privind cartea verde și despre posibilele orientări pentru măsurile ce trebuie luate, care s-ar putea reflecta în cartea albă ce urmează să fie prezentată până la sfârșitul anului.

Toți miniștrii au subliniat că este important ca orice îmbunătățiri aduse cadrului de pensii actual al UE să evite o abordare standardizată și să respecte pe deplin principiul subsidiarității, dată fiind varietatea sistemele naționale de protecție socială care rezultă din performanțe economice și tendințe demografice diferite.

The modernisation of pension systems should allow a balance to be struck between the objectives of sustainability and adequacy: aceasta presupune menținerea unui grad de proporționalitate între contribuții și prestațiile de pensii.

Este nevoie de politici bine coordonate care să abordeze caracterul pluridimensional al acestei chestiuni care implică, spre exemplu, aspecte cum ar fi menținerea în funcție a lucrătorilor mai vârstnici, limitarea sistemelor de pensionare anticipată la lucrătorii din întreprinderile care sunt în curs de restructurare, îmbunătățirea calității serviciilor de ocupare a forței de muncă, continuarea îmbunătățirii sănătății și securității la locul de muncă și combaterea muncii fără forme legale.

Potrivit miniștrilor, scopul ar trebui să fie realizarea echilibrului corect între muncă și pensionare, precum și facilitarea unei durate mai mari a vieții profesionale. Va fi necesar să se asigure venituri adecvate pensionarilor pentru a-i proteja împotriva sărăciei la vârste înaintate.

Deși creșterea vârstei efective de pensionare este larg recunoscută ca fiind o necesitate, această vârstă ar trebui stabilită de politicile naționale, cu implicarea partenerilor sociali.

Unii miniștri au fost de părere că vârsta de pensionare ar trebui să evolueze în paralel cu speranța de viață, în timp ce alți miniștri au considerat că reformele pensiilor ar trebui asociate cu elaborarea unor politici active privind piața forței de muncă, a unor acțiuni vizând învățarea pe tot parcursul vieții, a unor sisteme performante de asigurare socială și asistență medicală și cu o îmbunătățire a condițiilor de muncă.

O serie de miniștri au subliniat importanța pe care o poate avea UE în coordonarea politicilor în materie de pensii, prin facilitarea observării, a coordonării și a învățării reciproce între statele membre. În mod special, metoda deschisă de coordonare pentru protecția socială a fost considerată instrumentul potrivit pentru sprijinirea eforturilor statelor membre de îmbunătățire a caracterului adecvat al pensiilor.

În iulie 2010, Comisia a lansat o dezbatere la nivelul UE privind modalitatea de asigurare a unor pensii adecvate, viabile și sigure și despre modul cel mai potrivit în care UE poate sprijini politicile statelor membre. S-au primit aproximativ 1 700 de răspunsuri din partea unei game largi de instituții și părți interesate.

Cartea verde a revizuit în mod integrat cadrul de pensii actual al UE, care include aspecte cum ar fi durata mai mare a vieții profesionale, piața internă pentru pensii, mobilitatea pensiilor în cadrul UE, lacunele reglementării UE, viitorul regim de solvabilitate pentru fondurile de pensii, riscul de insolvabilitate al angajatorului, luarea de decizii în cunoștință de cauză și guvernanța la nivelul UE.

ALTE PUNCTE APROBATE

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Grecia - procedura aplicabilă deficitelor excesive

Consiliul a adoptat o decizie (6754/11) de modificare a Deciziei 2010/320/UE adresată Greciei în vederea consolidării și a aprofundării supravegherii fiscale și de notificare a Greciei să ia măsuri de reducere a deficitului, considerate necesare pentru remedierea situației de deficit excesiv.

Amendamentul ia în considerare rate de creștere a PIB-ului mai scăzute decât s-a anticipat pentru 2011 și 2012 și coeficienți de deflație PIB actualizați pentru perioada 2010 - 2014, dar lasă nemodificat termenul pentru corectarea deficitului excesiv.

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

Aderarea Liechtenstein la acordul UE-Elveția privind acquis-ul Schengen

Consiliul a adoptat o decizie (6077/10 + COR 1) privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen.Aderarea Liechtenstein la acordul UE-Elveția privind azilul

Consiliul a adoptat o deciziei privind încheierea unui Protocol între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția (6242/10).AFACERI EXTERNE

Mecanisme financiare și protocoale din domeniul pescuitului pescărești - UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia

Consiliul a adoptat o decizie privind încheierea (9902/10): • unui acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia cu privire la un mecanism financiar al Spațiului Economic European (SEE) pentru perioada 2009-2014;

 • unui acord între UE și Norvegia cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014;

 • unui protocol adițional la Acordul între CEE și Islanda privind dispozițiile speciale aplicabile importurilor în UE de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014 și

 • a unui protocol adițional la Acordul între CEE și Norvegia privind dispozițiile speciale aplicabile importurilor în UE de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014.

Încheierea acestor acorduri și protocoale este considerată o evoluție importantă a SEE.

Cele două acorduri înlocuiesc mecanismele financiare actuale cu mecanisme noi, care se raportează la perioade de timp diferite, la fonduri diferite și la dispoziții de punere în aplicare diferite. Protocoalele adiționale reînnoiesc și prelungesc concesiile privind anumite specii de pești și produse pescărești.Reînnoirea măsurilor în sprijinul Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

Decizia Consiliului de reînnoire pentru încă un an a măsurilor stabilite în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII).

Consiliul a adoptat o decizie de reînnoire pentru încă un an a măsurilor introduse prima oară în 2004 în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII). Aceste măsuri expiră la 16 martie 2011 și vor fi prelungite până la 16 martie 2012.

TRANSPORTURI

Acord de cooperare cu SUA privind siguranța aviației civile

Consiliul a autorizat încheierea unui acord între UE și SUA privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (6821/11 + 8312/09), semnat în iunie 2008.

Scopul acordului este să permită acceptarea reciprocă a constatărilor privind conformitatea și a aprobărilor, promovarea unui grad înalt de siguranță a transportului aerian și asigurarea cooperării în domeniul reglementării și al armonizării între Statele Unite ale Americii și UE cu privire la aprobările de navigabilitate și monitorizarea produselor aeronautice civile, încercările și aprobările de mediu pentru aceste produse, precum și aprobările și monitorizările facilităților de întreținere.

Certificarea entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă

Consiliul a decis să nu se opună adoptării de către Comisie a unui regulament privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă care urmează a fi exploatate pe rețeaua feroviară a Uniunii (5781/11).

Proiectul de regulament definește în special cerințele pe care trebuie să le îndeplinească orice entitate responsabilă cu întreținerea vagoanelor de marfă pentru a se asigura că vagoanele se află în stare de funcționare și că prezintă siguranță, criteriile pentru acreditarea organismelor de certificare și formatul certificatului acordat unei entități și valabil în întreaga Uniune.

Proiectul de regulament face obiectul procedurii de reglementare cu control; întrucât Consiliul și-a dat avizul, Comisia îl poate adopta acum, cu excepția cazului în care Parlamentul European se opune.Interoperabilitatea sistemului feroviar european - materialul rulant

Consiliul a decis să nu se opună adoptării de către Comisie a unei decizii privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de material rulant al sistemului feroviar transeuropean convențional (5145/11 + ADD 1). Materialul rulant avut în vedere este format din locomotive, vagoane de călători și anumite tipuri de echipamente mobile de construcție și întreținere a infrastructurii feroviare.

Proiectul de regulament face obiectul procedurii de reglementare cu control; întrucât Consiliul și-a dat avizul, Comisia îl poate adopta acum, cu excepția cazului în care Parlamentul European se opune.

POLITICA COMERCIALĂ

Comerțul cu banane - încheierea de acorduri și noile tarife pentru banane

Consiliul a adoptat o decizie (7782/10) privind încheierea următoarelor două acorduri privind comerțul cu banane: • un acord de la Geneva între UE și Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru și Venezuela;

 • un acord între UE și State Unite ale Americii.

Parlamentul European și-a dat avizul privind încheierea acestor acorduri la 3 februarie 2011.

Acordul de la Geneva prevede reduceri de tarife la importurile de banane în UE și permite soluționarea formală a litigiilor nesoluționate cu țările din America Latină cu statutul CNF (clauza națiunii celei mai favorizate) furnizoare de banane. De asemenea, acordul garantează faptul că angajamentele finale ale UE privind accesul pe piețe pentru banane, în următoarele negocieri multilaterale din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului privind accesul pe piețe pentru produsele agricole, nu le excedează pe cele prevăzute de acordurile privind tratamentul tarifar aplicat bananelor. În plus, în baza noilor tarife pentru banane care urmează să se aplice în temeiul acestui acord, Consiliul a adoptat în primă lectură un regulament de abrogare a actualului regulament privind taxele vamale aplicabile bananelor. Această propunere a fost adoptată anterior de Parlamentul European la 3 februarie 2011 (7/11).

Acordul dintre UE și Statele Unite ale Americii prevede soluționarea litigiului dintre cele două părți cu privire la comerțul cu banane.

Convenția referitoare la expozițiile internaționale

Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a statelor membre să adere la convenția referitoare la expozițiile internaționale (Convenția de la Paris ) (8100/10), pentru părțile care intră sub incidența competenței UE.

Convenția de la Paris impune țărilor care organizează expoziții internaționale să permită accesul temporar al obiectelor aduse de participanți. Convenția intră sub incidența competenței exclusive a Uniunii în ceea ce privește politica comercială comună și este reglementată de Codul Vamal Comunitar.

Convenția de la Paris are funcția de a reglementa frecvența, calitatea și procedurile expozițiilor internaționale care intră în sfera sa de aplicare. Uniunea Europeană nu poate ea însăși adera la Convenția de la Paris, dat fiind că doar un stat suveran poate fi parte la aceasta.PRESĂ

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 5272 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

7360/11


RO


Yüklə 76,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə