Contribuţii româNEŞti la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii la sfârşitul lecţiei elevii vor ştiYüklə 445 b.
tarix29.08.2018
ölçüsü445 b.


CONTRIBUŢII ROMÂNEŞTI LA DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII


La sfârşitul lecţiei elevii vor şti:

 • Să prezinte principalele descoperiri ştiinţifice şi tehnice din secolul al XX-lea;

 • Să evalueze impactul ştiinţei şi al tehnicii asupra mediului şi vieţii cotidiene;

 • Să precizeze consecinţele introducerii noilor tehnologii asupra comunicării dintre oameni şi a alocării timpului liber;

 • Să menţioneze personalităţi româneşti care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în perioada contempoarnă;Ştiinta românescă începe sa aducă o contribuţie la patrimoniul ştiinţei universale, iar unele dintre descoperirile noastre dobândesc o larga notorietate internaţionala.

 • Ştiinta românescă începe sa aducă o contribuţie la patrimoniul ştiinţei universale, iar unele dintre descoperirile noastre dobândesc o larga notorietate internaţionala.Traian Lalescu

 • Academician şi matematician român, profesor universitar la Bucureşti şi la Timişoara. A înfiinţat Şcoala Politehnică din Timişoara şi a fost primul său rector. Personalitate proeminentă a şcolii matematice româneşti. Are contribuţii în multiple domenii ale matematicii pure şi aplicate. Este unul din fondatorii teoriei ecuaţilor integrale. A lăsat numeroase studii în domeniile ecuaţiilor funcţionale, seriilor trigonometrice, fizicii matematice, geometriei, algebrei, istoriei matematicii.Lucrări de referinţă

 • Introducere la teoria ecuaţiilor integrale" - (1911)

 • Le probleme ethnographique du Banat - (1919)

 • Calculul algebric - (1924)

 • Polinoame. Fracţiuni raţionale

 • Tratat de geometrie analitică - (1925)GHEORGHE ŢIŢEICA matematician

 • S-a ocupat în special cu studiul reţelelor din spaţiul cu n dimenisuni, definite printr-o ecuaţie a lui Laplace. Creator al unor capitole din geometria diferenţială proiectivă şi afină, unde a introdus noi clase de suprafeţe, curbe şi reţele care ii poarta numele. Prin numeroasele lucrări de matematică elementară şi de popularizare a ştiinţei, pe care le-a publicat de-a lungul întregii sale vieţi, a contribuit la ridicarea nivelului învaţământului matematic din RomâniaOpera principală

 • Geometria diferenţială proiectivă a reţelelor, 1924

 • Introducere în geometria diferenţială proiectivă a curbelor, 1931Grigore C. Moisil

 • Este considerat părintele informaticii româneşti.

 • Lucrări

 • 1929: La mecanique analytique des systemes continus

 • 1942: Logique modale

 • 1954: Introducere în algebră

 • 1959: Teoria algebrică a mecanismelor automate

 • 1960: Funcţionarea în mai mulţi timpi a schemelor cu relee ideale

 • 1961-1962: Circuite cu tranzistori

 • 1965: Încercări vechi şi noi în logica neclasică

 • 1968: Elemente de logică matematică şi teoria mulţimilor.Nicolae Teclu

 • Studiile în chimie efectuate până la naşterea acestuia erau încă puţine. În 1890 obţine brevet pentru realizarea invenţiei sale, arzătorul cu mecanism de reglare a raportului dintre aer şi gaz. "Becul" său produce o flacără mai fierbinte decât Becul Bunsen şi deci este superior acestuia. Folosirea acestui tip de arzător este răspândită în România, dar şi în întreaga lume.Domeniile care au fost studiate de el includ:

 • Domeniile care au fost studiate de el includ:

 • Studii de rezistenţă a hârtiei şi a fibrelor lemnoase

 • Pigmenţi minerali

 • Uleiuri utilizate în pictură

 • Combustia gazelor

 • Tot lui îi aparţin o serie de aparate de laborator păstrate în prezent la Universitatea din Bucureşti. Cele mai importante sunt apatatul pentru detectarea metanului si un altul pentru prepararea ozonului. A analizat chimia unui meteorit găsit în 1870 la Goalpara, India.Grigore Antipa

 • Naturalist, biolog darvinist, zoolog, ihtiolog, ecolog, oceanolog şi profesor universitar român. Este întemeietorul Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Bucureşti, care îi poartă numele.Emil Racoviţă

 • Savant, explorator, speolog şi biolog român, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran - peşteri şi pânze freatice de apă). A fost ales academician şi preşedinte al Academiei Române.La vârsta de numai 25 de ani este ales membru al Societăţii zoologice din Franţa. Este recomandat (1897) să participe ca naturalist al Expediţiei antarctice belgiene (1897-1899) la bordul navei Belgica, condusă de Adrien de Gerlache. Această expediţie, care porneşte din Anvers la 10 august 1897, avea un caracter internaţional, pe lângă belgieni, la ea participând şi norvegianul Roald Amundsen ca ofiţer secund, medicul american Frederick Cook, meterologul polonez Antoine Dobrowolski şi geologul Henryk Arctowski.George Emil Palade

 • A fost un medic şi om de ştiinţă american de origine română, specialist în domeniul biologiei celulare, Laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină în anul 1974. De asemenea, Dr. George E.Palade a fost premiat în 1986, în Statele Unite, cu Medalia Naţională pentru Ştiinţă -- în biologie(National Medal of Science) pentru: '"descoperiri fundamentale ('pioneering') a unei serii esenţiale de structuri supercomplexe, cu înaltă organizare, prezente în toate celulele vii", (inclusiv cele umane).Victor BabeşNicolae Paulescu

 • Om de ştiinţă român, medic şi fiziolog, profesor la Facultatea de Medicină din Bucureşti, a descoperit hormonul antidiabetic eliberat de pancreas, numit mai târziu insulină.Ana Aslan

 • Medic român specialist în gerontologie, academician din 1974, director al Institutului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie (1958 - 1988).

 • A evidenţiat importanţa procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie, sub numele de Gerovital. Numeroase personalităţi internaţionale au urmat tratament cu Gerovital: Tito, Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi, Imelda Marcos, Marlene Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali. Ana Aslan a inventat (în colaborare cu farmacista Elena Polovrăgeanu) produsul geriatric Aslavital, brevetat şi introdus în producţie industrială în 1980.Invenţii

 • 1952 - prepară vitamina H3 (Gerovital), produs geriatric brevetat în peste 30 de ţări

 • 1980 - a inventat, împreună cu farmacista Elena Polovrăgeanu, Aslavital, produs geriatricTraian Vuia

 • Inventator român, pionier al aviaţiei. În 1906 el a realizat primul zbor autopropulsat (fără catapulte sau alte mijloace exterioare) cu un aparat mai greu decât aerul.Aurel Vlaicu

 • Inginer român, inventator şi pionier al aviaţiei române şi mondiale.

 • În 1908 construieşte un planor cu care efectuează un număr de zboruri în 1909. În toamna lui 1909 se mută în Bucureşti şi începe construcţia primului său avion, Vlaicu I, la Arsenalul Armatei. Avionul zboară fără modificări (lucru unic pentru începuturile aviaţiei mondiale) în iunie 1910. În anul 1911 construieşte un al doilea avion, Vlaicu II, cu care în 1912 a câştigat cinci premii memorabile (1 premiu I si 4 premii II) la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Concursul a reunit între 23 şi 30 iunie 1912 42 piloţi din 7 ţări, dintre care 17 din Austro-Ungaria, 7 germani, 12 francezi printre care si Roland Gaross, cel mai renumit pilot al vremii, un rus, un belgian, un persan şi românul Vlaicu.Henri Coandă

 • Academician şi inginer român, pionier al aviaţiei, fizician, inventator, inventator al motorului cu reacţie şi descoperitor al efectului care îi poartă numeleHermann Oberth

 • A fost unul dintre părinţii fondatori ai rachetei şi astronauticiiAnghel Saligny

 • Academician, inginer constructor, ministru şi pedagog român, este considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea şi construcţia podurilor şi silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, unul dintre întemeietorii ingineriei româneşti.

 • Aşa cum o dovedeşte însăşi împlinirea unui secol (1895 - 1995) de funcţionare neîntreruptă, sistemul de poduri de la Cernavodă este o adevarată operă de artă inginererască, cea mai grandioasă de acest fel din Europa continentală la ora construirii sale şi încă multă vreme după aceea.Alexandru D. Xenopol

 • Academician, economist, filosof, istoric, pedagog, sociolog şi scriitor român. Alexandru D. Xenopol este autorul primei mari sinteze a istoriei românilor, filozof al istoriei de talie mondială, cel mai mare istoric român, după Nicolae Iorga. Alexandru Dimitrie Xenopol avea părinţi de origine anglo-saxonă.Lucrări fundamentale

 • 1888 - 1893 -- Publică monumentala lucrare Istoria românilor din Dacia Traiană, în 6 volume, prima istorie completă a românilor scrisă vreodată până la el.

 • 1899 şi, respectiv 1908 - Publică, de pe poziţia de filosof al istoriei Les principes fondamentaux de l'histoire în 1899 şi La théorie de l'histoire în 1908.

  • Aceste două lucrări, scrise şi publicate în limba franceză i-au adus o faimă mondială de filozof al istoriei, recunoaştere universală şi au cântărit decisiv în alegerea sa ca membru titular al Academii de Ştiinţe Morale şi Politice din Paris.


Nicolae Iorga

 • Istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi academician român. După cum a afirmat George Călinescu, Iorga a jucat în cultura românească, în primele decenii ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”.

 • Iorga este autorul a 1003 volume, 12755 articole, 4963 recenziiLazăr Edeleanu

 • Chimist român, autor al procesului de rafinare selectivă a fracţiunilor de petrol pe baza solubilităţii specifice a diverselor clase de hidrocarburi în dioxid de sulf lichid. Principalele direcţii de cercetare au fost în domeniile derivaţilor acidului fenilmetacrilic si fenilizobutiric, acizilor nesaturaţi din seria aromatică, acţiunii clorurii de sulf asupra anilinei, acţiunii cloratului asupra oxiacizilor, sintetizării fenilizopropilaminei (benzedrinei), chimiei rafinării şi chimizării petrolului.Horia Hulubei

 • Academician român, fizician, membru titular (1946) al Academiei Române. A elaborate metoda difracţiei razelorSimion Mehedinţi

 • Spirit filozofic, format la şcoala lui Titu Maiorescu, a desfăşurat o vastă activitate culturală ca educator al maselor şi cu deosebire al tineretului, prin scrierile şi numeroasele sale conferinţe ţinute în faţa studenţimii române din centrele universitare ale ţării.Ştiinta românescă începe sa aducă o contribuţie la patrimoniul ştiinţei universale, iar unele dintre descoperirile noastre dobândesc o larga notorietate internaţionalaCITATE - NICOLAE IORGA

 • Ai toată viaţa un şcolar pe care niciodată nu trebuie să-l pierzi din ochi: tu însuţi.

 • Cuvinte goale - nori ce trec fără să lase ploaie.

 • Omul de geniu lucrează pentru omul de talent, iar omul de talent pentru compilator.Priorităţi româneşti în domeniul ştiinţei şi tehnicii

 • descoperirea sonicităţii ( Gogu Constantinescu );

 • descoperirea magnetonului ( Ştefan Procopiu );

 • descoperirea insulinei ( Nicolae Păulescu );

 • întemeierea biospeologiei ( Emil Racoviţă );

 • întemeierea endocrinologiei moderne ( Constantin I. Parhon );

 • întemeierea psihociberneticii ( Ştefan Odobleja );

 • inventarea motorului cu reacţie ( Henri Coandă );

 • primul zbor mecanic ( Traian Vuia );Contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în perioada contemporană Test grilă pentru verificarea cunoştinţelor

 • 1. A înfiinţat revista “Gazeta de matematică”:

 • Gheorghe Ţiţeica;

 • b) Gheorghe Asachi;

 • c) Traian Lalescu;

 • d) Dimitrie Pompeiu2. Fondator al şcolii româneşti de microbiologie:

 • 2. Fondator al şcolii româneşti de microbiologie:

 • a) Victor Babeş;

 • b) Ion Cantacuzino;

 • c) Ana Aslan;

 • d) Ştefan Odobleja;3. A descoperit insulina:

 • 3. A descoperit insulina:

 • a) Ştefan Odobleja;

 • b) Nicolae Paulescu;

 • c) Emil Racoviţă;

 • d) Constantin I. Parhon;4. Laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină în 1974:

 • 4. Laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină în 1974:

 • a) George Emil Palade;

 • b) Nicolae Paulescu;

 • c) Grigore Antipa;

 • d) Ana Aslan;5. A înfiinţat primul Institut de Geriatrie din Bucureşti:

 • 5. A înfiinţat primul Institut de Geriatrie din Bucureşti:

 • a) Ana Aslan;

 • b) Nicolae Paulescu;

 • c) Emil Racoviţă;

 • d) Ion Cantacuzino;6. A realizat primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul:

 • 6. A realizat primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul:

 • a) Aurel Vlaicu;

 • b) Traian Vuia;

 • c) Ştefan Odobleja;

 • d) Henri Coandă;7. Inventatorul motorului cu reacţie este:

 • 7. Inventatorul motorului cu reacţie este:

 • a) Ion Cantacuzino;

 • b) Traian Vuia;

 • c) Aurel Vlaicu;

 • d) Henri Coandă;8. Creatorul sonicităţii, un nou domeniu al mecanicii:

 • 8. Creatorul sonicităţii, un nou domeniu al mecanicii:

 • a) Gogu Constantinescu;

 • b) Ion Cantacuzino;

 • c) Emil Racoviţă;

 • d) Aurel Vlaicu;9. Unul dintre părinţii fondatori ai rachetei este:

 • 9. Unul dintre părinţii fondatori ai rachetei este:

 • a) Hermann Oberth;

 • b) Ştefan Procopiu;

 • c) Horia Hulubei;

 • d) Dragomir Hurmuzescu;10. A întemeiat şcoala românească de hidrologie şi ihtiologie:

 • 10. A întemeiat şcoala românească de hidrologie şi ihtiologie:

 • a) Grigore Antipa;

 • b) Emil Racoviţă;

 • c) Ion Borcea;

 • d) Dimitrie Voinov;Răspunsurile corecte:

 • 1 – a

 • 2 – a

 • 3 – b

 • 4 – a

 • 5 – a

 • 6 – b

 • 7 – d

 • 8 – a

 • 9 – a

 • 10 - a
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə