Csernókné Jezerniczky ÉvaYüklə 0,77 Mb.
səhifə1/12
tarix12.08.2018
ölçüsü0,77 Mb.
#70183
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Csernókné Jezerniczky Éva


ANGOL NYELVTANI
GYAKORLÓKÖNYV

kommunikációközpontú nyelvvizsgákra készülőknek

2004

ELŐSZÓ
Kedves nyelvtanulók!

Az utóbbi néhány évben egymás után akkreditáltatták magukat a különböző nyelvvizsgaközpontok újabbnál újabb egynyelvű és kétnyelvű vizsgákkal. Az új vizsgák deklaráltan kommunikációközpontúak, és azt vizsgálják, hogy a jelölt tudja-e alkalmazni a nyelvet. Ezért a feladatok is más típusúak, mint a nyelvkönyvekben és a nyelvórákon megszokottak. Összefüggő szövegeken alapulnak, és másféle készségeket igényelnek, mint amilyenekkel a nyelvtanulók eddig találkoztak.
A vizsgák általában írásbeli és szóbeli részből állnak, hallásértés feladattal. Az írásbeli vizsga különböző olvasásértési, nyelvtani valamint önálló vagy irányított szövegalkotási feladatokat tartalmaz. Ennek a könyvnek az a célja, hogy eligazítást nyújtson a különböző új típusú nyelvtani feladatok között, rámutasson a „miértekre” és a „hogyanokra”, továbbá segítsen elsajátítani egy olyan megközelítési módot, amelynek segítségével megoldhatók az eddig boszorkányságnak hitt feladatok.
Az újfajta nyelvvizsgák nyelvtani feladatai között leggyakrabban a „multiple choice”,feleletválasztós gyakorlat ( 3 vagy 4 megoldási javaslattal), a „cloze” azaz „lyukas szöveg” különböző változatai, (meghatározott sorszámú szó kihagyása, nyelvtani elem kihagyása), illetőleg olyan feladatok szerepelnek, amelyekben meghatározott számú (pl. 10) üres helyre több (pl. 15) szóból, kifejezésből kell kiválasztani a megfelelőt. Szerencsére az angol nyelv meglepően logikus, és nagyon sok mindent megmutat, annak, aki tudja, mit hol kell keresnie, ezért a feladatok megoldásának a megközelítési módja nagyon hasonló. Az egymást követő fejezetekben leírom, hogy 25 év tanítási tapasztalatával a hátam mögött, hogyan tanítom a különböző nyelvtani szerkezeteket, továbbá azt, hogy a szerkezetek hogyan jelennek meg a különböző tesztfeladatokban. Az elmélet és a tematikus gyakorlatok után következik a vizsgára való gyakorlás, amikor egyszerre kell alkalmazni az összes eddig elsajátított ismeretet.
Az egyéni tanulás megkönnyítésére a könyv végén megoldókucs található, de ha kérdésük van, írjanak a csernok@freemail.hu e-mail címre, szívesen segítek.
Nos, kalandra fel! Kitartást, türelmet és végül sikeres vizsgát kívánok!
Siófok, 2004. december

Csernókné Jezerniczky Éva

TARTALOM

Első fejezet

1. Szórend………………………………………………………………....4  1. Állítások, kérdések………………………………………………..4

  2. Ugye?..............................................................................................5

  3. Beékelt kérdés…………………………………………………….6

  4. Kiemelő szórend………………………………………………….6

Gyakorlatok………………………………………………………………..7

 1. Azok a csodálatos igék…………………………………………………….15

  1. Igeidők………………………………………………………… 15

  2. Cselekszik vagy "szenved" ?………………………… ……… 19

  3. Igeidő egyeztetés, függő beszéd…………………………………19

  4. Műveltetés……………………………………………………….22

Gyakorlatok…………………………………………………………….....23

 1. Feltételes mód……………………………………………………………..26

 2. Segédigék első és második jelentésben……………………………………27

Gyakorlatok………………………………………………………………..31

5. Infinitive, Gerund, Participle………………………………………..……..35

Gyakorlatok………………………………………………………………..37

6. Összetett mondatok, kötőszók…………………………………………….40

Gyakorlatok………………………………………………………………..42


 1. Főnevek, névelők………………………………………………………….45

Gyakorlatok……………………………………………………………….47

 1. Melléknevek, hasonlító szerkezetek…………………… ………………..50

Gyakorlatok………………………………………………………………. 53

 1. Számnevek és névmások…………………………………………………..56

Gyakorlatok………………………………………………………………..59

 1. Elöljárók, vonzatok………………………………………………………...62

Gyakorlatok………………………………………………………………..64

 1. Megoldások…………………………………………………………….…. 67


Második fejezet


 1. Gyakorlatok (feleletválasztós)……………………...………………………69

Megoldások……………………………………………………………… . 75

 1. Gyakorlatok (tizenötből tíz)………………………………………………. 76

Megoldások………………………………………………………………..86

 1. Gyakorlatok (Cloze)………………………………………………………..87

Megoldások……………………………………………………………..…97


 1. Szórenda. Állítások, kérdések

Az angolban a szórend kötött. Egyéb nyelvtani lehetőségek híján a szó mondatrészi szerepét a mondatrész helye határozza meg, például az első főnév az alany. Az állító és a kérdő mondatokat a szórendjük különbözteti meg egymástól. Eszerint:


Az állító mondat szórendje:
(Időhatározó) Alany + Állítmány + Tárgy + Módhatározó + Helyhatározó +Időhatározó

(segédige + ige)

 • Az időhatározó állhat a mondatban a legelső, illetve a legutolsó helyen, de az úgynevezett gyakorisági

időhatározók, (never, seldom, often, always, *usually, *sometimes) illetve néhány más időhatározó

(already, just, still) beékelődik a segédige és az ige közé.

A *usually és *sometimes állhat mind a három időhatározóhelyen.
pl. Usually I go to bed early.

I usually go to bed early.

I go to bed early usually.


 • Minden angol mondat alannyal kezdődik, persze állhat előtte időhatározó, ezért az alanyt a mondat elején keressük.

 • Az állítmány mindig két részből áll, segédigéből és igéből, két igeidő, a Simple Present

és a Simple Past kivételével, amelyekben az állító mondatban nem jelenik meg a segédige a do, does és a did.


 • A mondatban a második főnév általában a tárgy, de az angol mondatrészek nem mindig felelnek meg a magyar mondatrészeknek.

pl. I showed the lady the way to the station.− Megmutattam a hölgynek az állomásra vezető utat.

 • A határozók sorrendje: MÓD-, HELY-, IDŐHATÁROZÓ

kivétel, ha az ige helyváltoztatást, utazást, jövés-menést jelent, mert az ilyen igék a helyhatározójukkal

együtt alkotnak egy egységet.

pl. I go to school by bus.
Hiába magasabb rendű a by bus, mégis a helyhatározó áll előbb, mert közvetlenül az igéhez kapcsolódik.


 • Ha a mondatban több idő- vagy helyhatározó áll, a legkisebbtől haladunk a legnagyobb felé

pl. I live at 25, Baross utca Budapest. (házszám, utca, város)

I was born on the 23rd of January, 1978. (nap, hónap. év) (szóban)

I was born on 23/01/1978. (írásban)

Ezek a szabályok nagyon általános jellegűek és eltérni tőlük alapos indok nélkül nem lehet. Elképzelhetjük úgy is az angol mondatot, mint egy sor leragasztott gyufaskatulyát, amelyeket nem lehet csak úgy felkapni, és máshova tenni. Egy kivétel van csak, egy doboz nincs leragasztva, a segédige, amit más helyre kell tennünk, hogy kérdő mondatokat alkothassunk.


A kérdő mondat szórendje:
(Kérdő rész) Segédige +Alany +Ige + Tárgy + Határozók
Mi változott az állító mondathoz képest? Az időhatározó eltűnt az első helyről, helyére kerülhet a kérdő rész, amely állhat egy kérdőszóból, vagy egy kérdőszavas kifejezésből. A segédige az alany elé került, minden más mondatrész a helyén maradt. • A kérdőszavak közül a who és a what kettős jelentésű. Kérdezhet alanyra és tárgyra is, viszont nem mindegy, hogy Ki? Mi? vagy Kit? Mit?, ezért az alanyra állító szórenddel, a tárgyra kérdő szórenddel kérdezünk.

pl. Who loves me? – Ki szeret engem?Who do I love? – Kit szeretek én?


 • Hogyan kérdezünk elöljáróval?

Ha kérdőszó a mondat elején áll, az elöljáró marad az igével, és általában a mondat végére kerül.

pl. Who are you waiting for?What are you talking about?


 • A mondat első igéje szokott kérdő szórendben állni, ezért még az olyan összetett mondatokban is, amelyekben a tagmondatok sorrendje tetszőleges, a kérdő tagmondat előre „törekszik”.

pl. if-es tagmondat. Where do you go if you have time?
A tagadó mondat szórendje csak annyiban tér el az állítóétól, hogy a segédige minden igeidőben megjelenik és felveszi a not szócskát, általában összevont formában.

pl. I don’t like cats.


Eddig mindenféle mondatrészről beszéltünk, csak a jelzőkről nem. A jelző ugyanis felveszi a jelzett szó mondatrészi értékét, és azzal egy egységként működik. A blue book ugyanúgy, mint a book, lehet a mondatban alany, tárgy, vagy valamelyik határozó része.

Az egyelemű jelzők egymás után állnak a jelzett szó előtt, pl. two used English books

A kifejezés értékű jelzők a jelzett szó után állnak. pl. a mountain covered with snow
b. Ugye?

A visszakérdezésnek rengeteg funkciója van, a tényleges információkéréstől a társalgás továbbgördítéséig, de a nyelvtani szabályai ugyanazok.


Állító szórenddel kezdődik a mondat, majd vesszőt teszünk és visszakérdezünk, a mondat tartalmával ellentétesen, állító mondatra tagadással, tagadó mondatra állítással. Csak a segédigét ismételjük állító vagy tagadó formában, több segédige esetén az elsőt, és az alanyt személyes névmás formájában.
pl. You can swim, can’t you?
This isn’t your pen, is it?
We should have done this long ago, shouldn’t we?
Néhány tudnivaló:
- There is/there are kezdetű mondatok visszakérdezésénél there-t használunk.
pl. There is a church in Queen street, isn’t there?


 • Somebody, anybody, nobody visszakérdezésben they

pl. Somebody will help him, won’t they?

 • A let’s visszakérdezése shall we?, a felszólító módé will you?

pl. Let’s buy some chocolate, shall we?Open the door, will you?


 • Az I’m visszakérdezése aren’t I?

pl. I’m very ill, aren’t I.


c. Beékelt kérdés
Mit gondolsz, ki vagy te? Legyen ez a megjegyezni való példamondatunk, azaz Who do you think you are?
A magyarhoz képest a második kérdőszóval indítunk, majd a beékelt kérdés következik kérdő szórendben, mert ez az első igehely, ahol kérdezni lehet, viszont az eredeti kérdés igéje a második igehelyre került, ahol a függő kérdés szabályai szerint már nem állhat kérdő szórendben.
Kérdőszó nélkül is működik. Pl. Do you think he has finished the job?

Ha az első ige múlt idejű, akkor a többi függő beszédes szabály is vonatkozik rá, az igét is egyeztetnünk kell. pl. Mit mondtál, hol lakik? — Where did you say he lived?


Nagyon gyakran használjuk ezt a szerkezetet, ha megbeszélünk valamit, vagy javaslatokkal állunk elő.

pl. Do you think we should buy this jumper?Where do you think we should put the mirror?
d. Kiemelő szórend
A szórend kötött, alapos ok nélkül nem térhetünk el tőle, de néha szükségünk van igazán erős, nyomatékos mondatokra. A magyarban ilyenkor erősebb jelentésű szavakat használunk, az angolban a szórend megfordítása adja meg a kellő nyomatékot.
Never in my life do I want to see you again. – A büdös életben nem akarlak látni többet!
Only after he had left did I realize he had cheated me. – Csak miután elment jöttem rá, hogy becsapott
Persze van ennél gyakoribb használata is. Például, ha azt akarom kifejezni, hogy alighogy valami történt, történt valami más. Pl:
Alighogy megvette az új kocsiját, már össze is törte. – No sooner had he bought his new car than he crashed it.
Alig léptem ki a házból, eleredt az eső. – Hardly had I left the house when it started to rain.
Feltételes módnál is használjuk a kiemelő szerkezetet. Ilyenkor az if kiesik, és állító szórend helyett kérdő szórend áll. Pl:
Were I in his place, I would tell them what I think. – Lennék csak a helyében, majd én megmondanám

a magamét!


Had I known this before, I would never have gone there. – Hogyha én ezt előbb tudom, az életben soha

nem mentem volna oda.

Ezek a mondatok igen erőteljesek, óvatosan bánjunk velük. Idegen nyelvű beszélőként ritkán kerülünk olyan helyzetbe, hogy érzelmileg túlfűtött mondatokat kelljen használnunk, de ha látjuk, vagy halljuk őket, ismerjük fel a plusz jelentésüket.
Gyakorlatok
Nézzünk néhány szöveget, példákat a különböző feladattípusokra. A legkönnyebb a „multiple choice” mert ott csak rá kell ismerni a helyes megoldásra.

i.

Bermuda Tourism Ads Shot in Other Edens


HAMILTON, Bermuda (Reuters) - Bermuda, the picturesque Atlantic island …1…its pink beaches, has admitted using pictures …2…in other locales in tourism ads, a newspaper reported Friday.

Three photographs in the advertising campaign were stock images that were not shot in the British colony, the island's Royal Gazette newspaper quoted the Department of Tourism's …3…director of marketing, Michael DeCouto, as saying.

One …4…a model shot on a beach in Hawaii. Another shows a scuba diver surrounded by fish, …5…to have been taken in the Seychelles. The third shows a woman swimming with a dolphin, photographed in Florida, the newspaper reported.

"The images in question, you could never tell where in the world…6…, and they portray more of a feeling and position for Bermuda in our profile of sophisticated contemporaries. Stock images are used …7…in the industry," DeCouto told the newspaper.

The advertisements appear in the February editions of Travel and Leisure magazine and Conde Nast Traveler. They are part of a campaign launched in January and …8…by New York-based Arnold Worldwide, which did not return a call from the newspaper for comment. Stock images are often used in ad campaigns to save costs.

"Using pictures taken in other travel destinations to promote Bermuda is …9….and unethical," Graeme Outerbridge, local photographer and vice chairman of Bermuda's National Liberal Party, told the newspaper. "…10… soon Hawaii will be using Bermuda beach shots for their ad campaign."

Bermuda, 560 miles east of North Carolina, is an up-market resort island and offshore finance center of 62,000 people.

1.a. knows well 2. a. has been shot 3.a. assisted 4. a. features 5. a. is thought

b. famed for b. were taken b. assistant b. photos b. thought

c. with famous c. shot c. assisting c. films c. has thought


6. a. can they be 7. a. all the time 8. a.creative 9. a. wrongly 10. a. Maybe

b. were they b. usually b.creating b. wrong b. One day

c they are. c. whenever c. created c. worse c. It can happen
Ha jól megfigyeljük a szövegkörnyezetet, nagyon könnyen rájövünk a helyes megoldásra. Lássuk csak sorban őket.

1. Az eredeti mondat: Bermuda has admitted using pictures… Ebben a mondatban két vessző közé illesztett rész

csak kiegészítés, jelzős szerkezet, tehát az 1. nem lehet ige, az a megoldást kizárhatjuk. A b és c megoldás

közül a c nem lehet helyes, mert az its szócska rossz helyre kerül, helyesen with its famous pink… . Tehát a

helyes megoldás : b.2. ez is jelző, tehát az igealakok (a, b) számításba sem jöhetnek : c

3. Department of Tourism's – birtokos ’s, tehát az üres helyre az utána következő főnévhez jelző kell, nem

igealak, megoldás: b4. One – első főnév, alany. Az üres hely után is főnév következik, a model, ez a tárgy, alany és tárgy közé

állítmány kívánkozik, még akkor is,ha a megoldások úgy is néznek ki, mintha többes számú főnevek

lennének, az egyik ige. Megoldás: a

5. nem ige, hanem jelző, tehát a megoldás sem igealak, hanem Participle: b

6. a megoldások közül kettő kérdő szórendben áll, de ez nem a mondat első igéje, tehát állító szórend kell: c

7. Melyik időhatározó állhat ezen a helyen? All the time? – igen. Usually? – a segédige és az ige közé.

Whenever? – a mondat elejére. A megoldás: a

8. Az üres hely az and kötősző után található. Mire vonatkozik ez az and? Menjünk vissza a szerkezet

elejére. … campaign launched … Az and kötőszóval összekapcsolt mondatok párhuzamos szerkezetűek

tehát ha előtte Participle van, akkor utána is, a megoldás: c

9. Ez is egy párhuzamos szerkezet. Milyen? Unethical. Milyen? Wrong. b.

10. A három lehetőség közül melyikkel kezdhetünk mondatot így? One day – túl általános, ( nem tehetem utána

hogy hamarosan.) It can happen – mellékmondattal lehetne csak folytatni, de az nincs. Marad az első

változat– Maybe. A

Tehát a helyes megoldás:


1.b, 2.c, 3.b, 4.a, 5. b, 6.c, 7.a, 8.c, 9.b, 10. a

A második szövegből csináljunk kissé nehezebb feladatot. A tíz üres helyre keressük ki a megoldást 15 megadott

szóból. Ez is könnyen fog menni, ha nyitva tartjuk a szemünket.
ii.

Museum Exhibit Slapped with Road Fine
LONDON (Reuters) - A 105-year-old car which has been off the road …1…1947 has been slapped with a penalty notice for allegedly …2…London's recently introduced congestion charge scheme.

The Daimler, nicknamed Fiery Liz, was apparently spotted in south London on February 17, the day …3…was introduced.

It was identified by…4… number plate, Y99, and a $63 fine was sent to staff at the museum in the southern city of Bristol …5…the car has been housed for the past 25 years.

"We were surprised to get the …6…because the Daimler has not moved under its …7…power for decades," museum curator Andrew King told Thursday's Daily Telegraph newspaper.

The scheme's organizers …8….the penalty notice might be one of a number of "individual errors" in the scheme, which aims to cut traffic in …9…London by 15 percent.

Drivers who fail to pay the five-pound charge for entering central London …10…fines ranging from $63 to $189, depending on how quickly they pay.
a. where

b. own

c. since

d. heade. its

f. central

g. it’s

h. annoying

i. evading

j.expected

k. face

l. accepted

m. job

n. paperwork

o the scheme

Első lépésként megnézzük, mit jelentenek a megadott szavak. Ne felejtsük el, hogy ugyanaz a szó többféle szófaj is lehet. Pl. own – saját, vagy birtokol

Utána meghatározzuk, hogy az üres hely nagy valószínűséggel milyen mondatrész, kikeressük az ennek megfelelő néhány szót és a legmegfelelőbbet behelyettesítjük. Végigolvassuk a kiegészített szerkezetet, ha jól hangzik, hagyjuk, ha nem, belepróbáljuk a másik lehetséges variációt. Ha mind a kettő beleillik szerintünk, tegyünk kérdőjelet, és térjünk vissza a feladat végén. Nem kell sorrendben megoldani a feladatokat, van olyan szöveg, amelyben az utolsó üres helytől előre haladva egyszerűbb a megoldás. Más esetekben pont valamelyik középső szó a legkönnyebben behelyettesíthető. Kezdjük azzal, ami a legnyilvánvalóbb, ami nem megy, hagyjuk a végére. Minden behelyettesített szót húzzunk ki, így szűkül a választék, és könnyebben megtaláljuk a problémás eseteket a feladat végén. Ha van olyan szó, amit sehogy sem találunk meg, hagyjuk utolsónak. Ha minden mást behelyettesítettünk, marad a „maradék”, amiből húzzuk ki a nyilvánvalóan nem helyes megoldásokat, és a fennmaradó egy-két szót próbáljuk bele a mondatba. Hangzás után valószínűleg megtaláljuk a helyes megoldást.

1. Ezen a helyen elöljárószónak kell állnia. Csak egy elöljárónk van, a since. c.

2. For – valamiért. Főnév, vagy ige+ing állhat utána. A job és a paperwork, a két főnév kizárható, marad a két

" inges" alak, annoying és az evading. Annoy – idegesít – nem állhat azzal a főnévvel, amire vonatkoznia

kellene, (scheme) marad az evading, még akkor is, ha nem ismerjük az ige jelentését. Evade – elkerül

Megoldás: i3. ... the day…3… was introduced.-- … azon a napon, amikor bevezettek valamit. Mit is? Főnév kell

valamilyen névelővel, egy ilyen szerkezet van – the scheme, o.
Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə