Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Hansı klinik əlamət β - adrenoblokatorların əhəmiyyətli effekti hesab olunmur?Yüklə 3,32 Mb.
səhifə13/32
tarix14.06.2018
ölçüsü3,32 Mb.
#53671
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32

441) Hansı klinik əlamət β - adrenoblokatorların əhəmiyyətli effekti hesab olunmur?
A) mənfi inotrop

B) simpatik - adrenal sistemin aktivliyinin zəifləməsi

C) qanda α - xolesterinin səviyyəsinin aşağı düşməsi

D) mənfi xronotrop

E) mənfi dromotrop
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152
442) β - adrenoblokatorlardan istifadə zamanı klinik əhəmiyyətli hesab olunmayan effekt hansıdır?
A) antiişemik

B) müsbət xronotrop

C) fibrilyasiyanın yaranma həddinin artması

D) antiaritmik

E) hipotenziv
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152
443) Aşağıdakilardan hansı β - adrenoblokartorların xüsusiyyətinə aid deyil?
A) Əlavə vazodilatator xüsusiyyətin mövcudluğu

B) Simpatik - adrenal və renin - angiotenzin - aldosteron sistemlərinin aktivliyinin artması

C) Daxili simpatomimetik aktivlik

D) β - adrenoblokator təsirin davamlı olması

E) β1 - kardioselektivlik
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152
444) Β1 - каrdioselektivlik dedikdə, adrenoreseptora hansı təsir nəzərdə tutulur?
A) β2 - ə təsir etmədən, β1 - in seçici blokadası

B) β1 - ə təsir etmədən, β2 - in seçici blokadası

C) β1 - ə təsir etmədən, α2 - in seçici blokadası

D) α1 - ə təsir etmədən, β2 - in seçici blokadası

E) β1 və β2 - nin seçici blokadaları
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152
445) Qeyri - selektiv β - adrenoblokatorlar dedikdə, hansı reseptorlar adrenalinin və noradrenalinin təsirinə maneçilik törədirlər?
A) β1 və β2

B) β1 və α1

C) β1, β2, və α2

D) β1


E) β2
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152
446) β - adrenoreseptorların hər ikisinin (β1 və β2) blokadasında β2 - adrenoreseptorların əvvəllər normal fəaliyyət göstərdiyi və sonradan itirdiyi vacib farmakodinamik xüsusiyyətə hansı aid deyil?
A) qaraciyərdə qlikogenolizin aktivləşməsi

B) bronxların genişlənməsi

C) uşaqlıq tonusunun zəifləməsi

D) skelet əzələlərində qlikogenolizin zəifləməsi

E) arteriol və venaların genişlənməsi
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152
447) β1 и β2 adrenoreseptorların hər ikisinin blokadasında β2 - adrenoreseptorların normal fəaliyyətində malik olduğu və sonradan itiridiyi farmakodinamik xüsusiyyətə hansı effekt aiddir?
A) arterial təzyiqin yüksəlməsi

B) əzələlərin yığılma gücünün zəifləməsi

C) bronxların daralması

D) doğuşun vaxtından əvvəl baş verməsi

E) insulin sekresiyasının stimulyasiyası
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 152
448) Qeyri - selektiv β - adrenoreseptorlarla müalicədə hansı arzu olunmaz əlavə effektlər meydana çıxmır?
A) Reyno sindromu

B) Tez yorulma

C) Periferik qan dövranının yaxşılaşması

D) Bronxospazm

E) Koronarospazm
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 153
449) Qeyri - selektiv β - adrenoblokatorların istifadəsində xoşaqəlməz reaksiyalar hansı səbəbdən meydana çıxır?
A) β2 - adrenoreseptorların blokadasında, və eyni zamanda α - adrenoreseptorların effektinin nisbi üstünlüyündə

B) α1 - adrenoreseptorların blokadasında, və eyni zamanda β2 - adrenoreseptorların effektinin nisbi üstünlüyündə

C) β1 - adrenoreseptorların blokadasında, və eyni zamanda α1, α2 - adrenoreseptorların effektlərinin nisbi üstünlüyündə

D) α2 - adrenoreseptorların blokadasında, və eyni zamanda β1 - adrenoreseptorların effektinin nisbi üstünlüyündə

E) α1 və α2 - adrenoreseptorların blokadaları nəticəsində
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 153
450) Hansı xəstələrdə kardioselektiv β1 - adrenoblokatorlardan istifadə etmək olmaz?
A) hamiləlik zamanı

B) yanaşı gedən şəkərli diabetdə

C) periferik qan dövranı pozğunluqlarında

D) yanaşı gedən ağciyərlərin obstruktiv xəstəliklərində

E) ikinci dərəcəli atrioventrikulyar blokadası olanlarda
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 153
451) Kardioselektiv β1 - adrenoblokatorların təsiri qeyri - selektivlərdən necə fərqlənir?
A) skelet əzələlərin damarlarını daraltmırlar

B) bütün əzələlərin tonusunu artırırlar

C) yorğunluğa səbəb olmurlar

D) koronarospazma səbəb olurlar

E) bronxial astmada istifadəsi əks göstəriş deyil
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 153
452) Daxili simpatomimetik aktivliyi olan β - adrenoblokatorların istifadəsi zamanı nə baş verir?
A) koronarospazma səbəb olurlar

B) sakitlikdə mənfi xronotrop effekt meydana çıxmır

C) emosional qərqinlikdə mənfi inotrop effekt meydana çıxmır

D) hətta sakitlikdə belə miokardın yığılmasının zəifləməsinə səbəb olurlar

E) sakitlikdə ürək vurğularının sayının kəskin azalmasını törətmirlər
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 153
453) Xroniki ürək çatışmazlığında karvedilolun başlanğıc sutkalıq dozasını (mq) göstərin?
A) 25, 0

B) 3, 125

C) 1, 25

D) 12, 5


E) 6, 25
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157
454) Xroniki ürək çatışmazlığında karvedilolun optimal sutkalıq terapevtik dozasını (mq) göstərin?
A) 25, 0

B) 50, 0


C) 100, 0

D) 12, 5


E) 150, 0
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157
455) Xroniki ürək çatışmazlığında bisoprololun başlanğıc sutkalıq dozasını (mq) göstərin?
A) 2, 5

B) 50, 0


C) 25, 0

D) 12, 5


E) 1, 25
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157
456) Xroniki ürək çatışmazlığında bisoprololun optimal sutkalıq terapevtik dozasını (mq) göstərin?
A) 10, 0

B) 25, 0


C) 20, 0

D) 50, 0


E) 5, 0
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157
457) Xroniki ürək çatışmazlığında metoprololun başlanğıc sutkalıq dozasını (mq) göstərin?
A) 6, 25

B) 50, 0


C) 75, 0

D) 12, 5


E) 25, 0
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157
458) Xroniki ürək çatışmazlığında metoprololun optimal sutkalıq terapevtik dozasını (mq) göstərin?
A) 50, 0

B) 200 , 0

C) 100, 0

D) 150, 0

E) 250, 0
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 157
459) Diastolik xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrin uzunmüddətli müalicəsində əsas prinsipə aid olmayan xususiyyət hansıdır?
A) mədəciküstü taxiaritmiyalı xəstələrdə yararlı qulaqcıq sistolasının bərpa olunması

B) kicik qan dövranında durğunluq əlamətlərini azaltmaq

C) ürək qlikozidlərinin yüksək dozada istifadəsi

D) sinus ritminin bərpası

E) ürək vurğularının azaldılması
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 171
460) Xroniki ürək çatışmazlıgının diastolik növündə xəstələrin uzunmüddətli müalicəsində əsas prinsipə aşagıdakilardan hansı aid deyil?
A) ürəyin yığılma qüvvəsini artıran ürək qlikozidlərindən istifadə

B) mədəciklərin hipertrofiyasını geri döndərən β - adrenoblokatorlardan istifadə

C) ürəyin işemik xəstəliyi olanlarda antiişemik təsirə malik nitratlardan istifadə

D) mədəciklərin hipertrofiyasını geri döndərən kalsium antaqonistlərindən istifadə

E) kardiofibrozun formalaşmasını ləngidən angiotenzin - çevirici - fermentin inhibitorundan istifadə
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 171
461) Ürək əzələsinin aktiv diastolik boşalma prosesinə müsbət təsir etməyən, kardiofibrozun formalaşmasını zəiflətməyən və mədəciklərin hipertrofiyasını geri döndərməyə malik olmayan dərman vasitəsi hansıdır?
A) Angiotenzin II reseptorlarının antaqonistləri

B) Angiotenzin çevirici fermentin inhibitorları

C) Diuretiklər

D) Zəif kalsium kanallarının blokatorları

E) β - adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 171
462) Hansı dərman vasitəsinin uzunmüddətli istifadəsi ürək əzələsinin aktiv diastolik boşalma prosesinə müsbət təsir edir, kardiofibrozun formalaşmasını zəiflədir və mədəciklərin hipertrofiyasının inkişafını geri döndərir?
A) spironolakton

B) izoket

C) etakrin turşusu

D) koraksan

E) diqoksin
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 171
463) II sinif antiaritmik preparatlar - β - adrenergik reseptorların blokatorları hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər? (HP - hərəkət potenisialı).
A) Xüsusilə katexolaminlərin ürəyə aritmoqen təsirini aradan qaldırmaq

B) "Sürətli" cavab verən toxumalarda 0 HP dövrünü birdən nəzərə çarpan zəiflətmək

C) Hiss - Purkinye sistemi miokardında əsasən başlanğıc depolyarizasiya hüceyrələrinə təsir göstərmək

D) Repolyarizasiya prosesinin zəifləməsilə müşayiət olunan çıxan kalium nöqtələrinin qarşısını almaq

E) QRS kompleksinin davam müddətinin artmasına aparan sürətli natrium kanallarını blokada etmək
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 268
464) Iа sinif antiaritmik dərmanların istifadəsi zamanı hansı əlavə effekt və fəsadlaşmalar baş vermir?
A) əsmə, dizartriya, klonik - tonik qıcolmalar

B) arterial hipotenziya, sol mədəciyin atım fraksiyasının aşağı düşməsi

C) mədəciklərin fibrillyasiyası, qəfləti ürək ölümü

D) “piruet” tipli mədəcik taxikardiyası, Hiss dəstəsi ayaqcıqlarının blokadası

E) sinus düyününün zəifliyi sindromu, distal tip atrioventrikulyar blokada
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 265
465) Lənq kalsium kanalları blokatorlarından istifadə zamanı hansı xoşagəlməz reaksiyalar olmur?
A) atrioventrikulyar blokada

B) ürək çatışmazlığı əlamətlərinin dərinləşməsi

C) arterial hipertenziya

D) sinus düyününün zəifliyi sindromu

E) sinoatrial blokada
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. стр. 273
466) Verapamil və diltiazemin təyini hansı pozğunluqda əks göstəriş deyil?
A) nəzərə çarpan bradikardiyalarda

B) ağır xroniki ürək çatışmazlığında

C) sistolik arterial təzyiq 100 mm c. süt. - dan aşağı olduqda

D) mədəciküstü paroksizmal taxiaritmiyalarda

E) sinus düyününün zəifliyi sindromunda
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 273
467) Qulaqcıq səyriməsi paroksizmlərinin müalicəsində effektiv hesab olunmayan antiaritmik preparat hansıdır?
A) propafenon

B) anaprilin

C) amiodaron

D) maqnezium sulfat

E) sotalol
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 276
468) Atrioventrikulyar resiprok paroksizmal taxikardiyasında seçim preparatlar hansılardır?
A) sotalol, propafenon

B) adenozin (ATF), verapamil

C) etasizin, allapinin

D) amiodaron (kordaron), maqnezium sulfat

E) novokainamid, dizopiramid
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 278
469) Taxikardiya zamanı ürəkdə hansı dəyişikliklər baş verir?
A) diastolanın və ön yüklənmənin nəzərə çarpan uzanması

B) ön yüklənmənin və son yüklənmənin cüzi uzanması

C) diastolanın və ön yüklənmənin nəzərə çarpan qısalması

D) diastolanın və son yüklənmənin cüzi qısalması

E) diastolanın və son yüklənmənin nəzərə çarpan uzanması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 34
470) Qulaqcıq səyriməsi (titrəməsi) zamanı hemodinamikası qeyri-stabil olan xroniki ürək çatışmazlıqlı xəstələrdə (miokardın işemiyası, kəskin hipotenziya və ya ağciyər ödemi) başlanğıc hansı müalicə tövsiyə olunur?
A) anaprillin

B) elektrik kardioversiya

C) amiodaron

D) verapamil

E) diqoksin
Ədəbiyyat: Ürək çatışmazlığının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 20 dekabr 2010-cu il tarixli 31 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2010, səh 42. ; Болезни сердца и сосудов. Под редакцией А. Джона Кэмма и др. «ГЭОТАР-Медиа» 2011, стр. 890. Руководство для врачей скорой медицинской помощи. Под редакцией проф. В.А Михайловича, А.Г. Мирошниченко. 2007 Стр.449-450
471) Ürək çatışmazlığı və səyrici aritmiyası olan xəstələrdə diqoksin və β - adrenoblokatorla müalicəyə əlavə olaraq tromboemboliyanın profilaktikası məqsədilə əsasən hansı tədbirin həyata keçirilməsi mütləq vacibdir?
A) fraksiparin

B) kardioverter defibrillyatorun implantasiyası

C) aspirin -kardio

D) amiodaron

E) varfarin
Ədəbiyyat: Ürək çatışmazlığının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 20 dekabr 2010-cu il tarixli 31 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2010, səh.42; Болезни сердца и сосудов. Под редакцией А. Джона Кэмма и др. «ГЭОТАР-Медиа» 2011, стр. 890
472) Aşağıdakılardan hansı ilk dəfə baş verən stenokardiyanın nəticəsi ola bilər?

A) qəfləti ölüm

B) qəfləti ölüm, klinik sağalma, miokard infarktının inkişafı, sabit stenokardiyaya keçid

C) klinik sağalma

D) sabit stenokardiyaya keçid

E) miokard infarktının inkişafı


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.

473) Miokardın keçici transmural işemiyası üçün hansı səciyyəvidir?

A) ST seqmentinin qalxması

B) T dişciyinin simmetrik mənfi olması

C) T dişciyinin simmetrik mənfi olması, ST seqmentinin qalxması, patoloji Q dişciyi

D) Patoloji Q dişciyi

E) ST seqmentinin depressiyası


Ədəbiyyat: Орлов.В.Н. Руководство по электрокардиографии. -5-е.стер.изд. - М.: «Медицинское информационное агентство», 2006

474) Vazospastik stenokardiyası olan xəstələrdə daha çox effektiv olan preparat hansıdır?

A) diuretiklər

B) beta-blokatorlar

C) sinus düyünün blokatoru

D) nitratlar

E) kalsium antaqonistləri


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.

475) Yanaşı gedən arterial hipertenziya ilə birlikdə ÜİX olan xəstələrdə daha çox hansı preparata üstünlük vermək lazımdır?

A) kalium kanalların aktivatorları

B) kalsium antaqonistləri

C) nitratlar

D) beta-blokatorlar

E) sinus düyünün blokatoru


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.

476) Hansı preparat kalsium antaqonistlərinə aiddir?

A) dipiridamol

B) diltiazem

C) enalapril

D) nebivolol

E) metoprolol


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.

477) Sistematik qəbul nəticəsində hansı preparata qarşı tolerantlıq (həssaslığın azalması) inkişaf edə bilər?

A) kalsium antaqonistlərinə

B) beta-blokatorlara

C) Angiotenzin II reseptorlarının blokatorlarına

D) AÇF inhibitorlarına

E) nitratlara


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.

478) Nitratlara qarşı tolerantlıq inkişaf edərsə, lazımı effekti almaq üçün müalicəni hansı müddətə kəsmək lazımdır?

A) terapevtik "pəncərə" yaratmaq

B) 3 aya

C) 2-3 həftəyə

D) 6 aya

E) bir neçə günlüyə


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.

479) Hansı qrup dərman preparatlarının qəbulu başağrısını törədə bilər?

A) beta-blokatorlar

B) AÇF inhibitorları

C) dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistləri

D) nitratlar

E) nitratlar və dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistləri


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.

480) Hansı qrup dərman preparatlarının qəbulu topuqların ödemi kimi əlavə təsir törədə bilər?

A) beta-blokatorlar

B) nitratlar

C) AÇF inhibitorları

D) dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistləri

E) angiotenzin II reseptorlarının blokatorları


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.

481) Hansı qrup dərman preparatları lipoproteid mübadiləsinə mənfi təsir göstərir?

A) angiotenzin II reseptorlarının blokatorları

B) AÇF inhibitorları

C) nitratlar

D) dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistləri

E) beta-blokatorlar


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.
482) AV keçiriciliyi ləngidən antianginal dərman preparatlarının qrupu hansıdır?

A) nitratlar

B) angiotenzin II reseptorlarının blokatorları

C) dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistləri

D) beta-blokatorlar

E) AÇF inhibitorları


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.
483) İdiopatik subaortal stenozu olan sabit stenokardiyalı xəstələrdə antianginal dərmanlardan hansı əks göstərişdir?

A) Nitratlar

B) Diuretiklər

C) Antikoaqulyantlar

D) Fenilakilamin qrupuna mənsub kalsium antaqonistləri

E) β-blokatorlar


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.

484) IV FS sabit stenokardiyanın əlamətləri hansılardır?

A) spontan stenokardiya tutmasının baş verməsi

B) nitroqliserinin təsirinin olmaması

C) çox böyük fiziki yükdən sonra ağrıların başlanması

D) 1 mərtəbədən çox məsafə qət etdikdə ağrıların başlanması

E) hər hansı fiziki yükdən sonra ürək nahiyəsində ağrıların başlanması


Ədəbiyyat: Кардиология : национальное руководство / под ред. Ю.Н.Беленкова, Р.Г.Оганова. - М. : ГЕОТАР - Медиа, 2007.
485) Proqressivləşən (qeyri-sabit) stenokardiyası olan xəstələrdə aşağıdakı əlamətlərdən hansı qeyd edilir?

A) tutmaların yüngül fiziki yükdən sonra əmələ gəlməsi

B) nitroqliserinin təsirinin azalması

C) sakit halda stenokardiya tutmasının əmələ gəlməsi

D) tutmaların yüngül fiziki yükdən sonra əmələ gəlməsi, sakit halda stenokardiya tutmasının əmələ gəlməsi, stenokardiya tutmalarının müddətinin uzanması, nitroqliserinin təsirinin azalması

E) stenokardiya tutmalarının müddətinin uzanması


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.
486) ÜİX ilə yanaşı bradikardiyası olan xəstələrə hansı preparatdan istifadə məqsədəuyğundur?

A) qlikozidlər

B) dihidropiridin qrupundan olan kalsium antaqonistləri

C) fenilalkilamin qrupundan olan kalsium antaqonistləri

D) benzotiazepin qrupundan olan kalsium antaqonistləri

E) beta-blokatorlar


Ədəbiyyat: Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательство БИНОМ - СПб.: Невский диалект, 2002. - 926с.
487) Miokard infarktı keçirmiş ÜİX olan xəstələrdə ürək çatmamazlığının inkişafına aşağıdakılardan hansı səbəb ola bilər?

A) keçirilmiş infarkt sahəsinin böyük olması

B) sol mədəciyin anevrizmasının formalaşması, papilyar əzələlərinin disfunksiyası nəticəsində mitral çatmamazlığın inkişafı, keçirilmiş infarkt sahəsinin böyük olması, atım fraksiyasının azalması

C) atım fraksiyasının azalması

D) papilyar əzələlərinin disfunksiyası nəticəsində mitral çatmamazlığın inkişafı

E) sol mədəciyin anevrizmasının formalaşması


Ədəbiyyat: Кардиология : национальное руководство / под ред. Ю.Н.Беленкова, Р.Г.Оганова. - М. : ГЕОТАР - Медиа, 2007.
488) Hansı hallarda ambulator EKQ monitorlamanın aparılması vacibdir?

A) aritmiya, vazospastik stenokardiya və normal fiziki yük sınağından sonra stenokardiyaya şübhə

B) miokard infarktına şübhə

C) vazospastik stenokardiyaya şübhə

D) aritmiyaya şübhə

E) normal fiziki yük sınağından sonra stenokardiyaya şübhə


Ədəbiyyat: Кардиология : национальное руководство / под ред. Ю.Н.Беленкова, Р.Г.Оганова. - М. : ГЕОТАР - Медиа, 2007.
489) Avropa Kardioloqlar Cəmiyyətinin tövsiyyəsinə əsasən statin müalicəsi sabit stenokardiyalı xəstələrdə aterosklerotik ürək-damar xəstəlikləri riskini nə qədər azaldır?

A) 5%


B) 40%

C) 30%


D) 20%

E) 10%
Ədəbiyyat: Метелица В.И. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств » 2005 - 1528 сYüklə 3,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə