Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Qeyri-selektiv β-adrenoblokatorlar necə təsir göstərirlər?Yüklə 3,32 Mb.
səhifə22/32
tarix14.06.2018
ölçüsü3,32 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32

871) Qeyri-selektiv β-adrenoblokatorlar necə təsir göstərirlər?

A) Heç bir cavab düzgün deyil

B) β1 –adrenoreseptorları blokada edir, α2-adrenoreseptorları aktivləşdirirlər

C) -adrenoreseptorları blokada edir, β1 –adrenoreseptorları aktivləşdirirlər

D) Hər iki β1 və β2-adrenoreseptorları blokada edirlər

E) α və β adrenoreseptorlara təsir edirlər


Ədəbiyyat: Клиническая фармакология, Д.Р.Лоуренс, П.Н.Бенитт. Под редакцией проф. В.И.Метелицы, Том I и II, Москва «Медицина» 1993.
872) Aşağıda sadalanan β-blokatorlardan hansıları selektivdir?

A) Esmolol, nadolol

B) Bisoprolol, propranolol, nadolol

C) Nadolol, propranolol

D) Nebivolol, propranolol, atenolol

E) Bisoprolol, nebivolol, esmolol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
873) Qeyri-selektiv β-adrenoblokatorlar hansılardır?

A) Metaprolol, atenolol, bisoprolol, nadolol

B) Sotalol, nadolol, propranolol

C) Karvedilol, nadolol, nebivalol

D) Propranolol, metaprolol, bisoprolol

E) Esmolol, metaprolol, nadolol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
874) Hansı β-blokatorlar vazodilatasiya effektinə malikdirlər?

A) Karvedilol, nebivalol, bisoprolol

B) Nadolol, propranolol, atenolol

C) Karvedilol, labetalol, nebivalol

D) Propranolol, metaprolol, atenolol

E) Atenolol, nebivalol, metaprolol


Ədəbiyyat: Pациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
875) Qeyri-selektiv ən uzun müddətli təsir göstərən β-blokator hansıdır?

A) Nebivolol

B) Nadolol

C) Bisoprolol

D) Metaprolol

E) Propranolol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
876) Qeyri-selektiv ən qısa təsirli β-blokator hansıdır?

A) Propranolol

B) Betaksolol

C) Nadolol

D) Karvedilol

E) Bisoprolol


Ədəbiyyat: Pациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
877) β-adrenoblokatorların yanaşı təsiri hansılardır?

A) Atma fraksiyasının azalması, bronxodilatasiya

B) Qəbizlik, yuxusuzluq, hipertenziya

C) Taxikardiya, QT-uzanma sindromu, bronxospazm

D) AV-blokada, hiperqlikemiya, taxikardiya

E) Bronxospazm, AV-blokada, Reyno sindromunun kəskinləşməsi


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
878) Kalium saxlayıcı diuretiklərin yanaşı təsirləri hansılardır?

A) Hiperurikemiya, hiperqlikemiya

B) Hipokaliyemiya, hiperurikemiya

C) Ginekomastiya, amenorreya

D) Ginekomastiya, hiperqlikemiya

E) Hiperkaliyemiya, hiponatriyemiya


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
879) Furosemidin istifadəsi hansı hallarda zəruridir?

A) Kəskin ürək çatışmazlığı, xroniki ürək çatışmazlığı, nefrotik sindrom

B) Arterial hipertenziya, qara ciyərin sirrozu

C) Arterial hipertenziya, xroniki ağciyər çatışmazlığı, nefrotik sindrom

D) Stenokardiya, şəkərli diabet

E) Şəkərli diabet, arterial hipertenziya


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
880) Hidroxlortiazidin istifadəsi üçün göstərişlər hansılardır?

A) Essensial arterial hipertenziya, xroniki ürək çatışmazlığı

B) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığı, nefrotik sindrom

C) Ağciyər-ürək çatışmazlığı, qara ciyərin sirrozu

D) Xroniki ürək və böyrək çatışmazlığı, dislipidemiya

E) Nefrotik sindrom və şəkərli diabet


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
881) Aldosteronun antaqonistlərinin istifadəsinə göstərişlər hansılardır?

A) Xroniki ağciyər çatışmazlığı

B) Kəskin ürək çatışmazlığı

C) Xroniki ürək çatışmazlığı

D) Xroniki böyrək çatışmazlığı

E) Arterial hipertenziya


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
882) Gərginlik stenokardiyalı və keçirilmiş miokard infarktlı xəstələrdə hansı dərmanların faydası subutedici təbabət əsasında sübut olunmuşdur?

A) Qeyri-selektiv β-blokatorlar (propranolol), kardioselektiv β-blokatorlar (atenolol, metaprolol), kalsiy antaqonistləri (diltiazem, verapamil), dezaqreqantlar (aspirin, plaviks)

B) Antiaqreqantlar, vitaminlər, antioksidantlar, metabolik dərmanlar

C) Nitratlar, metabolik preparatlar, β-blokatorlar

D) β-adrenoblokatorlar, Ca-antaqonistlər, nitratlar, metabolik dərmanlar

E) Antioksidantlar, metabolik dərmanlar (preduktal, riboksin)


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
883) Stenokardiyalı xəstələrdə amlodipinin effektiv sutkalıq dozası hansıdır?

A) 10-20 mq

B) 5-10 mq

C) 5-7,5 mq

D) 2,5-5 mq

E) 2,5-10 mq


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
884) Arterial hipertenziya ilə yanaşı stenokardiya zamanı preparatların seçim kombinasiyası hansılardır?

A) AÇF-inhibitorlar və nitratlar

B) β-blokatorlar və Ca-antaqonistlər

C) AÇF-inhibitorları və β-blokatorlar

D) Ca antaqonistlər və AÇF-inhibitorları

E) β-blokatorlar və nitratlar


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
885) Stenokardiya ilə yanaşı xroniki obstruktiv bronxit olduqda aşagıda sadalanan dərmanlardan seçim preparatı hansıdır?

A) AÇF-inhibitorları

B) Ca antaqonistlər

C) β-blokatorlar

D) Angiotenzin II reseptorlarının inhibitorları

E) Nitratlar


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей
886) Stenokardiya və şəkərli diabet tip 1 xəstələrində aşagıda sadalanan dərmanlardan hansına üstünlük verilir?

A) Ca antaqonistlərinə

B) AÇF (angiotenzin çevirici ferment) inhibitorlarına

C) Qlükokortikosteroidlərə

D) β-adrenoblokatorlara

E) α-adrenoblokatorlara


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
887) Xroniki durğunluq ürək çatışmazlığı zamanı hansı dərmanlara üstünlük verilir?

A) Dihidropiridin qrupu kalsium antaqonistəri, nitratlar

B) Ca - antaqonistlər, qeyri - selektiv β-blokatorlar

C) Verapamil, diltiazem

D) Selektiv β - adrenoblokatorlar, nitratlar

E) α - adrenoblokatorlar


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
888) Kəskin koronar sindrom zamanı ağrını aradan götürmək üçün hansı halda morfin inyeksiyasından istifadə olunmalıdır?

A) Beyin daxili hepertenziya olduqda

B) Xəstədə qlaukoma olduqda

C) Əks göstəriş yoxdursa kəskin ağrı, ağrı ilə yanaşı ağciyər ödemi, narahatıq çox olduqda

D) Xəstədə prostat vəzin adenoması olduqda

E) Xəstə çoxyaşlı olduqda


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
889) Kəskin koronar sindromda hansı β-blokatorların faydası subutedici təbabət prinsiplərilə sübut olunmamışdır?

A) Bisoprolol

B) Nadolol

C) Atenolol

D) Asebutalol

E) Metaprolol


Ədəbiyyat: Клиническая фармакология, Д.Р.Лоуренс, П.Н.Бенитт. Под редакцией проф. В.И.Метелицы, Том I и II, Москва «Медицина» 1993.
890) Kəskin koronar sindrom zamanı β-blokatorların istifadəsinə göstəriş nədir?

A) Sol mədəciyin sistolik , diastolik funksiyaları normal olan kəskin ürək çatışmazlığlı və reflektor sinus taxikardiyalı xəstələr

B) Tez-tez " Prinsmetal stenokardiyası " tutmaları və sol mədəciyin sistolik funksiyasının normal olması

C) Sol mədəciyin diastolik funksiyasının normal olması

D) Sol mədəciyin sistolik funksiyasının aşağı olması

E) Sol mədəciyin sistolik funksiyasının normal olması


Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 490. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi " Kəskin Koronar sindromun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol " Bakı-2012, səh-29
891) Kəskin koronar sindromlu xəstələrdə β-blokatorların istifadəsinə əks göstərişlər hansılardır?

A) Səyirici aritmiyanən taxisistolik forması, Reyno sindromu

B) Arterial hipertenziya, sinus taxikardiyası

C) Kəskin ürək çatışmazlığı, sinus taxikardiyası

D) Heç bir cavab düzgün deyil

E) Kəskin ürək çatışmazlığı, bronxial astma (anamnezdə), səyirici aritmiya (bradisistolik forması)


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
892) RS-T seqmentinin davamlı qalxması olmayan kəskin koronar sindromlu xəstələrin müalicəsində nələrin istifadəsi məsləhət deyil ?

A) Trombolitik preparatlar

B) Reabilitasiya və fiziki fəallığa qayıtmaq

C) Antitrombositar preparatlar

D) Antiişemik preparatlar

E) Koronar revaskulyarizasiya


Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 490, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi " Kəskin Koronar sindromun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol " Bakı-2012, səh-19
893) Kəskin miokardın infarktı zamanı hansı hallarda AÇF-inhibitorlarının effektiv və təhlükəsiz olduğu sübut olunub?

A) Atma fraksiyası 30-dan aşağı olduqda

B) Atma fraksiyası 40%-dən aşağı olduqda, sol mədəciyin nəzərəçarpan dilatasiyası zamanı, sol mədəciyin ön divarının geniş yayılmış infarktı zamanı, His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası zamanı

C) Sağ mədəciyin nəzərəçarpan dilatasiyası zamanı

D) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası zamanı

E) Sağ mədəciyin ön divarının geniş yayılmış infarktı zamanı


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
894) Amiodaronun istifadəsinə əks göstərişlər hansılardır?

A) Səyirici aritmiyalar

B) Sinus taxikardiyası

C) WPW–sindromu

D) Qulaqcıq ekstrasistoliyası

E) Polimorf "R T üstü" mədəcik ekstrasistoliyası, “piruet” tipli paroksizmal mədəcik taxikardiyası, QT-intervalın uzanması olanda


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
895) Karvedilol hansı β-blokatorlara aiddir?

A) β 2 adrenoreseptorların blokatorları

B) β1 adrenoreseptorların blokatorları

C) selektiv β-blokatorlara

D) β1 və β 2 adrenoreseptorların blokatoru

E) α və β adrenoreseptorların blokatorları


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
896) Amiodaronun sutkalıq effektiv dozası hansıdır?

A) 600-1200 mq

B) 200-600 mq

C) 200-400 mq

D) 100-150 mq

E) 160-320 mq


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
897) Sotalolun sutkalıq effektiv dozası hansıdır?

A) 320-400 mq

B) 160-320 mq

C) 40-80 mq

D) 100-150 mq

E) 80-160 mq


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
898) Monomorf mədəcik taxikardiyasınına qarşı hansı dərman istifadə olunur?

A) Lidokain

B) Verapamil

C) Panangin

D) Diqoksin

E) Adenozin (ATF)


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
899) Polimorf mədəcik taxikardiyasını (“piruet” tipli) dayandırmaq üçün seçim dərmanı hansıdır?

A) Sotalol

B) Adenozin (ATF)

C) Diqoksin

D) Novokainamid

E) Lidokain


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
900) Xinidinin yanaşı təsiri hansıdır?

A) Sidik kisəsinin atoniyası

B) Böyrəklərə toksik təsir

C) Qalxanvari vəzin fəaliyyətinin pozulması

D) Heç bir cavab düzgün deyil

E) QT-intervalın uzanması və “piruet” tipli polimorf mədəcik taxikardiyasının əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
901) Amiodaronun yanaşı təsirləri hansılardır?

A) Atrioventrikulyar və sinoaurikulyar blokada

B) Ürək bülanma, qusma

C) Paroksizmal mədəcik taxikardiyası

D) QT-intervalın uzanması, “Piruet” tipli polimorf mədəcik taxikardiyası, ağ ciyərin toksik zədələnməsi, qalxanvari vəzin fəaliyyətinin pozulması

E) QT-intervalın qısalması


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
902) Ürək ritminin pozulması olanda nə zaman diqoksindən istifadə etmək məsləhətdir?

A) Qulaqcıqların fibrillyasiyası və titrəməsi zamanı, qulaqcıqların taxikardiyası zamanı

B) AV-blokadalar zamanı

C) Sinus taxikardiyasında

D) Mədəcik ekstrasistoliyasında

E) Paroksizmal mədəcik taxikardiyasında


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
903) Enterokokk mənşəli endokarditin müalicəsində penicillin qrupuna allergiyalı xəstələrdə hansı antibakterial sxemdən istifadə olunur?

A) Vankomisin (80-12 həftə) və cərrahi müdaxilə

B) Ampicillin 2,0 hər 4 saatdan bir (4-6 həftə) və gentamisin 1 mq/kq x 3 dəfə

C) Heç bir cavab düzgün deyil

D) Vankomisin 30 mq /kq (2,0 çox olmaz) + 2 dozaya bölərək (4 həftə) gentamisinlə yanaşı

E) Gentamisin 1 mq/kq, 8 saatdan bir (4-6 həftə)


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
904) Tranzitor işemik hücum (ataka) keçirmiş xəstədə hansı antihipertenziv dərmanlara üstünlük verilir?

A) Atenolol, amlodipin

B) Kandesartan, metaprolol

C) Eprosartan (teveten), amlodipin

D) Perindopril, atenolol

E) Kaptopril, lozartan


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
905) Dislipidemiyalı xəstələrdə hansı hallarda statinlərlə müalicə dayandırılmamalıdır?

A) Aterosklerozu təyin edilmiş və/ və ya şəkərli diabeti olan

B) Travmalarda, geniş cərrahi əməliyyatlarda

C) Ağır metobolik,endokrin və ya elekrolit pozğunluqlarda

D) Kəskin ağır infeksiyalarda

E) Arterial hipotenziyası olan


Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр 490
906) Hipertoniya xəstəliyi ilə yanaşı sinus taxikardiyası olan xəstələrdə hansı antihipertenziv dərmana üstünlük verilir?

A) Diuretiklərə

B) AÇF-inhibitorlara

C) Dihidropiridin qrupu Ca antaqonistlərə

D) β-adrenoblokatorlara

E) Angiotenzin reseptorların blokatorlarına (ARB)


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
907) Ağciyərin xroniki obstruktiv xəstəliyi ilə yanaşı arterial hipertenziyası olan xəstələrə hansı farmakoloji qrup dərmanlar daha zəruridir?

A) Kardioselektiv β-blokatorlar

B) Ca antaqonistləri

C) Qlükokortikosteroidlər

D) Diuretiklər

E) AÇF-inhibitorları


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
908) Kəskin koronar sindromda klopidoqrelin yükləmə dozası hansıdır?

A) 600 mq

B) 400 mq

C) 300 mq

D) 75 mq

E) 150 mq


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
909) Hansı preparatlar təkrar elektrik defibrillyasiyanın effektini artırır?

A) Lidokain, digoxin

B) Amiodaron, Ca xlorid

C) Digoxin, β-blokatorlar

D) Lidokain, amiodaron

E) Kortikosteroid hormonlar, lidokain


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
910) Hansı antiaritmik dərmanlar qanda qlikozidlərin konsentrasiyasını artırır?

A) Amiodaron, sotalol

B) Novokainamid, propafenon

C) Xinidin, amiodaron

D) Propafenon, xinidin

E) Atenolol, sotalol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
911) İlkin fazada QT-intervalı uzanmış halda “piruet” tipli mədəcik taxikardiyasını dayandırmaq üçün hansı dərmandan istifadə olunmalıdır?

A) Amiodaron

B) Maqnezium sulfat

C) Lidokain

D) Verapamil

E) Novocainamid


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
912) I“A” sinfinə məxsus olan antiaritmik hansıdır? (Williams-Singh-Harison təsnifatı)

A) Xinidin

B) Lidokain

C) Propafenon

D) Kordaron

E) Diltiazem


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
913) I “B” sinfinə hansı antiaritmik aiddir?( Williams-Singh –Harison təsnifatı)

A) Atenolol

B) Sotalol

C) Xinidin

D) Etmozin

E) Lidokain


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
914) I “C” sinfinə hansı antiaritmik aiddir? (Williams-Singh –Harison təsnifatı)

A) Propranolol

B) Amiodaron

C) Lidokain

D) Propafenon

E) Novocainamid


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
915) II sinif antiaritmiklərə hansı preparat aiddir ?(Williams –Singh –Harison təsnifatı)

A) Verapamil

B) Propafenon

C) Novocainamid

D) Atenolol

E) Amiodaron


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
916) III sinif antiaritmiklər hansılardır?(Williams-Singh-Harison təsnifatı)

A) Verapamil, amiodaron

B) Amiodaron, dofetilid

C) Atenolol, metaprolol

D) Atenolol, sotalol

E) Lidokain, dofetilid


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
917) IV sinif antiaritmik preparatlara hansılar aiddir?

A) Novocainamid, sotalol

B) Atenolol, verapamil

C) Lidokain, propafenon

D) Amiodaron, diltiazem

E) Diltiazem, verapamil


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
918) Karvedilolun ürək çatışmazlıgı olan xəstələrdə maksimal sutkalıq dozası neçədir?

A) 12,5 mq

B) 3,125 mq

C) 50 mq


D) 25 mq

E) 6,25 mq


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
919) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə metaprololun maksimal sutkalıq dozası neçədir?

A) 200 mq

B) 12,5 mq

C) 50 mq


D) 150 mq

E) 25 mq
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005


920) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə hansı β-blokatorların istifadəsinin faydası sübut olunub?

A) Bisoprolol, karvedilol, metaprolol

B) Metaprolol, betaksolol, nebivolol

C) Anaprilin, pindolol, atenolol

D) Atenolol, karvedilol, anaprilin

E) Bisoprolol, nebivolol, atenolol


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
921) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə hansı farmakoloji qrupun dərmanları ömrü uzadılması subut olunub?

A) AA, β-adrenoblokatorlar, nitratlar, qlikozidlər

B) β-adrenoblokatorlar, qlikozidlər, diuretiklər, nitratlar

C) AÇF-inhibitorlar, ARB, qlikozidlər, diuretiklər

D) ARB, β-adrenoblokatorlar, qlikozidlər, diuretiklər

E) AÇF-inhibitorlar, AT2- reseptorların blokatorları (ARB), β-adrenoblokatorlar,


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
922) Kəskin miokard infarktlı xəstələrdə ölüm faizini azaldan antiaritmik dərmanlar hansılardır?

A) Qeyri-selektiv β-adrenoblokatorlar

B) IV sinif antiaritmik dərmanlar

C) IA sinif antiaritmik dərmanlar

D) Selektiv β-adrenoblokatorlar

E) Qeyri-selektiv və selektiv β-adrenoblokatorlar


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.

Yüklə 3,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə