Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?


) Hamilə qadınlarda arterial təzyiqi normaya salan təhlükəsiz dərmanlar hansılardır?Yüklə 3,32 Mb.
səhifə23/32
tarix14.06.2018
ölçüsü3,32 Mb.
#53671
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32

923) Hamilə qadınlarda arterial təzyiqi normaya salan təhlükəsiz dərmanlar hansılardır?

A) Metildopa, kozaar, kvinalapril, indopamid

B) Atenolol, metildopa, nifedipin, labetolol

C) Kaptopril, hipotiazid, nifedipin, metildopa

D) Labetolol, klofelin, kaptopril, atenolol

E) Enalapril, klofelin, labetolol, metildopa


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
924) Virus mənşəli kəskin infeksion miokarditlərdə etiotrop müalicə üçün hansı dərmanlardan istifadə olunur?

A) Atsiklovir, rimantadin

B) Rimantadin, eritromitsin

C) Benzil-penisillin, eritromitsin

D) Vankomitsin, amfoteritsin B

E) Ampitsid, seftriakson


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
925) Bakterial mənşəli kəskin infeksion miokarditlərdə etiotrop müalicə üçün hansı dərmanlardan istifadə olunur?

A) Benzilpenitsilamin, eritromitsin, vankomitsin

B) Vankomitsin, ampitsilin, amikotsin

C) Benzilpenitsilamin, gentamitsin, rimantadin

D) Gentamitsin, seftriakson, eritromitsin

E) Levomitsitin, atsiklovir, gentamitsin


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
926) Ürək çatışmazlığının taxikardiya olmayan sistolik formasında periferik ödemlərdə müalicəni hansı dərmanla başlamaq lazımdır?

A) Qlikozidlər

B) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin) inhibitorları

C) Diuretiklər

D) AT-2 reseptorların blokatorları

E) β-blokatorlar


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005
927) WPW sindromunda hansı müdaxilələr qəfləti ürək ölümü riskini azaldır?

A) Kateterlə radiotezlikli ablatsiya

B) Kardioresinxronizəedən elektrostimulyasiya

C) VVİR rejimli elektrokardiostimulyatorun implantasiyası

D) Kardioverter defibrillyatorun implantasiyası

E) DDDR rejimli elektrokardiostimulyatorun implantasiyası


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
928) Bruqada sindromunda hansı müdaxilələr qəfləti ürək ölümü riskini azaldır?

A) CRT kardiostimulyatorun implantasiyası

B) Kateterlə radiotezlikli ablatsiya

C) DDDR rejimli elektrokardiostimulyatorun implantasiyası

D) VVİR elektrokardiostimulyatorun implantasiyası

E) Kardioverter defibrillyatorun implantasiyası


Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний, Том VI. Под общей редакцией Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова, Москва, Издательство «Литтерра» 2005.
929) Ekstremal hallarda (yüksək emosional stress, kəskin qanaxma və s.), qanda adrenalinin konsentrasiyası on dəfədən çox artdıqda damarların α-adrenoreseptorlarına onun təsiri özünü göstərir və damarbüzücü reaksiyalar harada üstünlük təşkil etmir?
A) Ağ ciyərlərdə

B) Bağırsaqlarda

C) Skelet əzələlərində

D) Dəridə

E) Qaraciyərdə
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр 53
930) Effektiv hipolipidemik preparatlardan birinin - qanda aşağı sıxlıqlı lipoproteid xolesterini 38% azaldan - simvastatinin istifadəsi zamanı nə baş vermir?
A) aşağı sıxlıqlı xolesterinin miqdarının gerçək azalması

B) aterosklerozlu xəstələrin ümumi ölüm faizinin azalmasına

C) “koronar epizodların” miqdarının azalmasına

D) beyin insultunun miqdarının azalmasına

E) kardiomiopatiyaların azalması
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 353
931) Klinik praktikada hansı preparatlar hipolipidemik hesab olunmur?
A) fibratlar

B) öd turşusu sekvestrantları

C) 3 - hidroksi - 3 - metilqlütaril - КоА - reduktazaların inhibitorları

D) nikotin turşusu və onun törəmələri

E) nartriumuretik peptidlər
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 360
932) Nəzərəçarpan hipolipidemik effektə malik yeni sinif antibiotiklərə (monokalinlər) aid olan hansı qrup preparatdır?
A) fibratlar

B) statinlər

C) öd turşusu sekvestrantları

D) makrolidlər

E) aminoqlikozidlər
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 360
933) Statinlərlə müalicənin effektivliyi hansı hallarda təsdiq olunmayıb?
A) kardiomiopatiyalı xəstələrin ömrünü uzadır

B) qəfləti ürək ölümününün sayını azaldır

C) aterosklerozlu xəstələrin ömrünü uzadır

D) kəskin koronar sindromun tezliyi azalır

E) ürəyin işemik xəstəliklərindən ölənlərin sayı azalır
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 360
934) А.Y. İvleyeva görə ahıl yaşlı adamlarda aterosklerozun müalicəsində hidroksi - metilqlütaril (HMQ) – КоА - reduktazanın inhibitoru simvastatinin (zokor) məsləhət görülən düzgün sutkalıq dozası nəçə mq gədərdir?
A) 80

B) 40


C) 70

D) 50


E) 60
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 362
935) Ahıl yaşlı adamlarda aterosklerozun (А.Y. İvleyeva görə) müalicəsində hidroksi - metilqlütaril (HMQ) – КоА - reduktazanın inhibitoru flüvastaninin məsləhət görülən düzgün sutkalıq dozası neçə mq - dır?
A) 20

B) 60


C) 80

D) 40


E) 30
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 362
936) Statinlərin təyini zamanı əsasən hansı xoşagəlməz effektlər müşahidə edilmir?
A) anemiya, leykopeniya

B) metеorizm, diareya, qəbizlik

C) əzələ qıcolması, mialqiya, miozit

D) baş ağrısı, başgicəllənmə

E) ürəkbulanma, qarında ağrı
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 363
937) Statinlərlə müalicə zamanı aşagıdakı əlavə effektlərdən əsasən hansıları rast gəlmir?
A) qara ciyərin funksional sınaqlarının dəyişilməsi

B) dad pozğunluğu, dəri qaşınması

C) depressiya, anoreksiya, hipotenziya

D) yorğunluq, yuxu pozğunluğu

E) teratogen (eybəcərlik) effekt
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 363
938) Çoxmərkəzli randomizə olunmuş plasebonəzarətedici tədqiqatın dəlillərinə əsasən hidroksi - metilqlütaril (HMQ) – КоА - reduktaza inhibitorlarının uzunmüddətli istifadəsi zamanı nə müşahidə olunmur?
A) ümumi ölümün azalması (60%)

B) ürəyin işemik xəstəliklərindən ölümün etibarlı azalması (42%)

C) beyin insultları riskinin azalması (21%)

D) növbələnən topallığın azalması (38%)

E) qeyri - fatal hadisələrin tezliyinin azalması (34%)
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 363
939) Hidroksi - metilqlütaril (HMQ) – КоА - reduktaza inhibitorlarının uzunmüddətli istifadəsi zamanı nə müşahidə olunur?
A) ümumi ölümün artması (33%)

B) növbələnən topallıq riskinin azalması (38%)

C) qeyri fatal koronar hadisələrin tezliyinin artması (43%)

D) kardiomiopatiyalarda ümumi ölümün artması (30 %)

E) ekssudativ perikarditdən ölümün etibarlı azalması (12%)
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 363
940) Hansı fibratın təsirindən fibrinoqenin tərkibi və trombositlərin aqreqasiyasının azalması, həmçinin, fibrinolizin aktivləşməsi baş vermir?
A) siprofibrat

B) fenofibrat

C) lipantil

D) hemfibrozil

E) bezafibrat
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 364
941) Fibratların təsir mexanizmi nə ilə nəticələnmir?
A) xolesterinin sintezinin azalması nəticəsində yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər səviyyəsini əhəmiyyətli endirir

B) yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər səviyyəsinin cuzi artmasına səbəb olur

C) apoprotein - АII zülalının səviyyəsinin cüzi artmasına səbəb olur

D) apoprotein - АI zülalının səviyyəsinin cüzi artmasına səbəb olur

E) çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinləri parçalayan lipoproteinlipazanın aktivliyini artırır
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 364
942) Fibratların əlavə effektlərinə hansılar aid deyil?
A) dad pozğunluğu, əzələ qıcolmaları, miozit

B) litogen indeksin artması və öd axacağı yollarında daşların əmələ gəlməsi

C) qara ciyər fermentlərinin artması, meteorizm

D) qarında ağrı, ürək bulanma, anoreksiya

E) mialqiyalar, miopatiyalar, əzələ zəifliyi
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр.364 - 365
943) Fibratlarla müalicədə hansı kliniki hallarda onun təyini əks göstərişdir deyil?
A) hamiləlik və döş əmizdirmə

B) öd daşı xəstəlikləri, xroniki xolesistit

C) qara ciyər catışmazlığı

D) böyrək catışmazlığı

E) xroniki sistit, xroniki qastrit
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 365
944) Fibratların istifadəsi zamanı hansı preparatların effektinin güclənməsi müşahidə olunur?
A) kalsium antaqonistlərinin

B) qeyri düz antikoaqulyantların

C) angiotenzin çevirici fermentlərin inhibitorların

D) β - adrenoblokatorların

E) ürək qlikozidlərinin
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 365
945) Hansı preparat öd turşusunun sekvestrantlarına aiddir?
A) simvastatin

B) bezafibrat

C) xolestiramin

D) lovastatin

E) nikotin turşusu
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 365
946) Öd turşusunun sekvestrantlarının uzun müddət qəbulu zamanı hansı vitaminin sovrulma pozğunluğu baş vermir?
A) fol turşusu

B) D


C) A

D) K


E) B qrup
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 365
947) Nikotin turşusunun nəzərə carpan hipolipidemik təsiri sutkalıq hansı dozalarda (qram) özünü göstərir?
A) 0, 5 - 1, 0

B) 5, 5 - 6, 0

C) 3, 5 - 4, 0

D) 4, 5 - 5, 0

E) 1, 5 - 3, 0
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
948) Nikotin turşusunun təsirindən əsasən hansı hal baş vermir? (XS - xolesterin, ASL - aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər, YSL - yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlər).
A) YSL XS - in səviyyəsinin yuxarı qalxması

B) ümumi XS və ASL XS - in səviyyəsinin yuxarı qalxması

C) triqliseridlərin səviyyəsinin aşağı düşməsi

D) ümumi XS və ASL XS - in səviyyəsinin aşağı düşməsi

E) çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin səviyyəsinin aşağı düşməsi
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
949) Nikotin turşusu digər hipolipidemik preparatlardan fərqli olaraq, hansı nadir qabiliyyətə malikdir?
A) Lipoproteid (α)-ın səviyyəsini 30% aşağı salmaq

B) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin səviyyəsini 40% aşağı salmaq

C) Yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlərin səviyyəsini 60% aşağı salmaq

D) Apoprotein A1-in səviyyəsini 10% yuxarı qaldırmaq

E) Apoprotein-C-nin səviyyəsini 20% aşağı salmaq
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
950) Nikotin turşusunun uzunmüddətli istifadəsi nəyə səbəb olmur?
A) ateroskleroz xəstəliyindən ümumi ölənlərin əhəmiyyətli azalmasına

B) qeyri stabil stenokardiyalı xəstəliklərdən ölənlərin əhəmiyyətli azalmasına

C) miokardın infarktının inkişaf tezlyinin azalmasına

D) miokarditdən ümumi ölənlərin əhəmiyyətli azalmasına

E) ürəyin işemik xəstəliklərindən ölənlərin əhəmiyyətli azalmasına
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
951) Həyat üçün bilavasitə təhlükə təşkil edən kəskin pankreatidlə residivləşmiş hansı tip hiperlipidemiyada nikotin turşusunun təyini mütləq göstəriş hesab olunur?
A) IIа

B) IIб


C) IV

D) V


E) III
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
952) Nikotin turşusunun qəbulu əhəmiyyətli damargenişləndirici prostaqlandinlərin hasilatının artmasına səbəb olduğundan belə effekt hansı şəkildə meydana çıxır?
A) bədənin aşağı yarısının hiperemiyası

B) tutma şəkilli istiləşmə hissi, üzün və bədənın yuxarı yarısının hiperemiyası

C) dərinin allergik reaksiyaları

D) meteorizm, diareya, qəbizlik

E) bədənin aşağı yarısının avazıması
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
953) Araxidon turşusunun metabolizminin qarşısını alan hansı preparatın və hansı dozada (mq) təyini nikotin turşusunun qəbulu zamanı damar reaksiyasının təsirinin azalmasında faydalı məsləhət hesab olunur?
A) tromboass 100

B) klopidoqrel 300

C) aspirin 325

D) eptifibatid 4

E) absiksimab 2
Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 366
954) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan β-adrenoblokatorların (betaksolol, lokren, betak) əsas sutkalıq dozasını (mq) göstərin.
A) 40 - 60

B) 60 - 80

C) 1, 25 - 2, 5

D) 10 - 20

E) 5 - 7, 5
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 42
955) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan plaviksin sutkalıq dozası (mq) nə qədərdir?
A) 50

B) 12


C) 75

D) 150


E) 25
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 37
956) Qısa təsirli nitratlara hansı preparatlar aiddirlər?
A) Kardiket retard, monosan

B) Nitrosorbid, nitronq mite

C) Plodin, isokant

D) Nitroqliserin, izoket-sprey

E) Izobit, olikard retard
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 45
957) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan mötədil uzadılmış təsirli kalsium antaqonistlərə hansı preparatlar aiddirlər?
A) Norvask, Kardilopin

B) Korinfar, Kordafen

C) Adalat SL, Nifedi-Denk 20 retard

D) Nifekard XL, Normodipin

E) Osmo-Adalat, Korinfar UNO
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 43
958) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan davametmə müddəti 24 saat olan omeqa-3 (eykozapentoen və dokozaheksaen turşusunun etil efirləri) - omakorun əsas sutkalıq dozasını (qr) göstərin?
A) 2, 5

B) 1


C) 1, 5

D) 0, 5


E) 2
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 46
959) Sabit stenokardiyanın anginal tutması zamanı istifadə olunan qısa təsirli nitrat - nitromint əsasən hansı sutkalıq dozada (mq) istifadə olunur?
A) 2, 4

B) 0, 4


C) 0, 8

D) 1, 4


E) 0, 2
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 45
960) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadəsi sübuta əsaslanmış angiotenzin çevirici fermentin inhibitorları - ramipril (amprilan), polpril, tritaсe, xartil əsas hansı sutkalıq dozalarda (mq) istifadə olunur?
A) 12, 5 - 25

B) 2, 5 - 10

C) 25 - 50

D) 50 - 75

E) 1, 25 – 2
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 46
961) Sabit stenokardiyanın müalicəsində təyin olunan İf kanalı inhibitoru - (ivabradin) koraksan əsasən hansı sutkalıq dozada (mq) istifadə olunur?
A) 20 - 30

B) 30 - 40

C) 5 – 7, 5

D) 2 - 4


E) 10 - 15
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 46
962) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadəsi sübuta əsaslanmış angiotenzin çevirici fermentin inhibitoru –prestarium (perindopril) əsasən sutkada hansı dozada (mq) istifadə olunur?
A) 2, 5 - 10

B) 1, 25 - 2

C) 50 - 75

D) 12, 5 - 25

E) 25 - 50
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 46
963) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan uzunmüddətli nitrat təsirli preparat molsidomin (sidnofarm) əsasən sutkada hansı dozada (mq) istifadə olunur?
A) 4 - 12

B) 15 - 25

C) 1 - 2

D) 30 - 40

E) 50 - 75
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 46
964) Ürək qlikozidlərinin antiaritmik təsirinin əsas mexanizminə nə aid deyil?
A) Atrioventrikulyar keçiriciliyin refrakterliyinin artmasına gətirib çıxaran vaqotrop effektin mövcudlugu

B) K+ - Na+ - ATF - nı blokada etmək

C) Ürək liflərinin başlanğıc depolərizasiyasının sürətini zəifləmək

D) Ürək hüceyrələrində və keciricilik sistemində sakitlik potensialını zəiflətmək

E) “Ləng” kalsium kanalları membranını blokada etmək
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 273
965) IV - sinif “lənq” kalsium kanalları blokatorları (kalsium antaqonistləri) preparatlarının antiaritmik təsiri nə ilə əlaqədar deyil?
A) Sinoatrial (SA) və atrioventrikulyar (AV) birləşmədə normal fizioloji avtomatizmi və keçiriciliyi zəifləmək

B) “Lənq cavab verən” toxumalara təsir etməklə membranın lənq kalsium kanallarını blokada etmək

C) Başlanğıc və spontan diastolik depolyarizasiyanın sürətini azaltmaq (0 hərəkət potenisialı dövrü)

D) Ektopik mərkəzlərdə patoloji avtomatizmi zəifləmək

E) Ürək hüceyrələrində avtomatizmə və keçiriciliyə simpatik - adrenal sistemin təsirini aradan qaldırmaq
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 272
966) III – sinif (kalium kanalları blokatorları) antiaritmik preparatları hansı xüsusiyyətlərə malik deyil? (HP - hərəkət potenisialı, ERD - effektiv refrakter dövr).
A) IV sinif preparatlara məxsus olan AV-keçiriciliyin daha çox yavaşıması ilə müşayiət olunan ”zəif” kalsium kanallarına təsir

B) Ürək hüceyrələrində avtomatizmə və keçiriciliyə simpatik-adrenal sistemin təsirini aradan qaldırıcı β-adrenoblokator təsir

C) Repolyarizasiyanı nəzərə çarpan zəiflətmək və keçiricilik sisteminin ixtisaslaşmış hüceyrələrində HP və ERD-in uzanmasını təmin etmək

D) “Sürətli” cavab verən toxumalarda 0 HP dövrünü kəskin zəiflətmək

E) Ürək liflərinin başlanğıc depolyarizasiyasının əhəmiyyətli yavaşımasına və QRS komleksinin davamiyyətinin uzanmasına gətirib cıxaran, sürətli natrium kanallarını blokada etmək
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 269 - 270
967) Iа sinif (natrium kanalları blokatorları) antiaritmik preparatlar hansı xüsusiyyətlərə malik deyil?
A) Başlanğıc depolyarizasiya sürətini mülayım zəiflətmək

B) “Sürətli” cavab verən toxumalarda keçiriciliyi zəiflətmək

C) Çıxan kalium axınını zəiflətmək

D) Sürətli natrium kanallarını blokada etmək

E) Hiss - Purkinye sistemi hüceyrələrinin başlanqıc depolərizasiya sürətini qücləndirirmək
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 263 - 264
968) Sabit stenokardiyanın müalicəsində istifadə olunan uzunmüddətli nitrat - (Izosorbid 5 - mononitrat) olikard retard sutkada əsas hansı dozada (mq) istifadə olunur?
A) 20 - 40

B) 2 - 4


C) 40 - 240

D) 250 - 300

E) 5 - 10
Ədəbiyyat:Sabit stenokardiyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009, səh. 45
969) Angiotenzin çevirici fermentin inhibitoru (AÇFİ) humoral renin-angiotenzin-aldosteron sisteminə təsir edərək dövr edən angiotenzinin (АII) əmələ gəlməsini azaltmaqla ürəyin nəzərə çarpan hemodinamik boşalmasına və ön, son yüklənmənin aşağı düşməsinə səbəb olan effekti nəyin hesabına təmin olunmur?
A) Simpatik - adrenal - sistemin aktivliyinin azalması

B) Arteriolaların sistem vazokonstriksiyası (son yüklənmənin artması)

C) Arteriolaların (son yüklənmənin azalması) və venaların (ön yüklənmənin azalması) sistem vazodilatasiyası

D) Böyrəküstü vəzlərdə aldosteronun sintezinin və böyrəklərin distal kanalcıqlarında Nа+ və suyun aldosterondan asılı reabsorbsiyasının azalması

E) Böyrəklərin proksimal kanalcıqlarında Nа+ və suyun angiotenzindən asılı reabsorbsiyasının azalması
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 121
970) Angiotenzin çevirici fermentin inhibitorunun (AÇFİ) istifadəsi zamanı hansı kliniki şərait xüsusi ehtiyat tələb etmir?
A) Ilkin aşağı sürətli yumaqcıq filtrasiyalı xəstələrdə

B) Autoimmun xəstəliyi olanlarda

C) 70 yaşdan aşağı şəkərli diabeti olan arterial hipertenziyalı xəstələrdə

D) Periferik arteriyaların aterosklerozu olan 70 yaşdan yuxarı xəstələrdə

E) Qara ciyər çatışmazlıgında (alanin-aminotransferaza (AlAT) və аspartat-aminotransferaza (AsAT) aktivliyinin 2 dəfədən artıq artması
Ədəbiyyat:Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 125Yüklə 3,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə